Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Hemplo, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage: http://hemplo.pl

Informacje ogólne

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hemplo. Siedziba spółki znajduje się pod adresem: ul. Marka Kotańskiego 8/3 10-166 Olsztyn. Nip: 7393954331, KRS: 0000903331, REGON: 389035505. . Z Administratorami danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 662-142-666, adres e-mail: [email protected];

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Hemplo w szczególności telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skontaktowania się w sytuacjach tego wymagających.

Dochodzenia roszczeń względem Hemplo oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Hemplo – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych., przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

Marketingowych – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na realizację usług świadczonych przez Hemplo i ich jakość. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Panią/Pana informacji handlowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, marketingowych, prawnych, księgowych, kurierskich i pocztowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Ciasteczka

Hemplo stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z portalu zapisywane są przez serwer Hemplo na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych firmy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych firmy.

Witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.