REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ


I. Regulamin platformy internetowej hemplo.pl

Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

1. Właścicielem strony internetowej hemplo.pl jest: HEMPLO Sp. z o. o. z siedzibą w mieście Olsztyn 10-166, ulica: Marka Kotańskiego 8/3, rejestracja dnia 2021-05-27, KRS 0000903331.

2. Cele i działanie platformy internetowej:

Celem platformy hemplo.pl jest:

  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat konopi, jej przetworów, właściwości i działań prozdrowotnych.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, wiedzy na temat zastosowań konopi – również w medycynie, przepisów dotyczących uprawy konopi, najnowszych informacji i wyników badań naukowych.
  • Popularyzowanie artykułów i treści zamieszczanych przez redaktorów serwisu.
  • Udostępnianie użytkownikom serwisu porównywarki produktów konopnych – suplementów, żywności, kosmetyków, rankingu produktów konopnych, danych producentów oraz ich oferty sprzedażowej.
  • Platforma nie prowadzi sprzedaży prezentowanych produktów, jej głównym celem jest edukowanie, zbieranie opinii oraz przedstawianie rzetelnych informacji dotyczących uprawy konopi i uzyskiwanych z nich produktów.
  • Informacje zawarte na stronach platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3. Użytkownik Platformy: osoba korzystająca z platformy.

4. Administrator: Użytkownik platformy odpowiedzialny za działanie platformy/ serwisu –
posiadający uprawnienia do zarządzania kontami innych użytkowników.

5. Treści: przez treści rozumie się wszystkie treści słowne, słowno-graficzne i graficzne, zwłaszcza: artykuły, informacje, komentarze, opinie, zdjęcia, grafiki, animacje, ilustracje, treści audio, treści audiowizualne, wizerunki osób, znaki towarowe, itp. niezależnie od ich formy zamieszczonej w serwisie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie.

6. Dane: dane osobowe użytkownika, które zostaną podane przez użytkownika podczas rejestracji
oraz w trakcie korzystania z platformy.

7. Gość – osoba korzystająca z platformy lub dostępnych usług, nie będąca w danej chwili zalogowana w serwisie ( jako użytkownik).

8. Usługi – rozumie się szereg działań świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy przez Administratora na rzecz użytkowników, takich jak np.: umożliwienie korzystania z mechanizmów wyszukiwania treści dostępnych w serwisie, możliwości komentowania i oceniania zawartości, zapoznania się w artykułami i zamieszczanymi treściami, itp.


II. Postanowienia ogólne


1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystywania przez użytkowników treści w celach
edukacyjnych i informacyjnych.

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Rejestrując się na platformie i zakładając konto użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego
postanowienia.

4. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych
wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami
technicznymi.

5. Do korzystania z platformy konieczny jest dostęp do sieci internet, posiadanie na
urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej
przeglądarki internetowej.

6. Do prawidłowego korzystania z platformy wymagane jest włączenie obsługi plików
cookies w przeglądarce internetowej.

7. Znajomość niniejszego regulaminu należy do obowiązków wszystkich użytkowników
platformy.

8. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest warunkiem korzystania z platformy.

9. Założenie Konta Użytkownika, podanie informacji w formularzu rejestracyjnym i korzystanie z usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

10. Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia z tytułu korzystania z serwisu. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie od Administratora z tego samego tytułu.

11. Wszelkie dane zamieszczone przez użytkownika w serwisie hemplo.pl (np. przy rejestracji) zamieszczane są przez użytkownika dobrowolnie.

12. Podany przez użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest przez Administratora do przesyłania użytkownikowi informacji w sprawach związanych z serwisem za pośrednictwem np. Newslettera.

13. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w platformie hemplo.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników i nie wymaga rejestracji w serwisie.

14. Użytkownik w ramach usługi korzystania z serwisu może zamieszczać treści (opinie, komentarze) w serwisie, przeglądać zasoby serwisu, w tym treści umieszczone przez siebie, bądź przez inne osoby.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika, bądź poszczególnych treści w każdym czasie i bez podania przyczyny w razie naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji, gdy nazwa konta, bądź publikowane opinie, treści i materiały są sprzeczne z prawem, naruszają dobro innych osób, firm lub instytucji, łamią prawa autorskie.

16. Informacje i materiały publikowane w serwisie hemplo.pl, nie mogą być sprzeczne z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,nie mogą naruszać dobrych obyczajów i zasad tzw. netykiety, czyli zbioru zasad obowiązujących w internecie.

17. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.

18. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.

19. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych.


III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1. Dostęp do treści i materiałów zawartych na platformie.

2. Dostęp do porównywarki produktów.


IV. Zakres użytkowania


1. Przeznaczeniem platformy jest przekazywanie rzetelnych informacji na temat konopi i ich wykorzystywania, porównywanie produktów, itp.

2. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na platformie jest bezpłatny.

3. Korzystanie z dostępu do platformy, materiałów i innych usług dostępnych na
platformie jest dobrowolne.

4. Zawartość platformy może być używana i rozpowszechniana wyłącznie za zgodą właściciela platformy. W przypadku używania treści platformy w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie praw majątkowych autorów opublikowanych treści.

5. Wszelkie prawa do serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem.


V. Odpowiedzialność UsługodawcyOświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z dostępnych na stronie treści/ wiedzy dotyczącej np. zażywania produktów konopnych, itp.

2. Wszystkie informacje i treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią w żadnym zakresie porady medycznej. Przed zastosowanie każdego preparatu, suplementy należy zasięgnąć opinii lekarza lub poradzić się farmaceuty.

3. Wszystkie zamieszczane na platformie treści pisane są na podstawie zgromadzonych, ogólnodostępnych informacji i prac naukowych, autorzy dokładają wszelkich starań, by zamieszczane treści były zgodne z prawdą. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za materiały, z których korzystają, a treści przez nich zamieszczane mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu uzyskania porad zdrowotnych z zakresu stosowania konopi zawsze należy zwrócić się do lekarza/ placówki medycznej.


VI. Składanie reklamacji


1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do
platformy oraz innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu
braku lub nienależytego dostępu do usług.

2. Platforma hemplo.pl dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w
przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach
określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.

3. Platforma hemplo.pl nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na
platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie
na urządzeniu użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z
każdym systemem operacyjnym, na którym jest używany.


VII. Postanowienia końcowe


1. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie.

2. Usługodawca może zakończyć działanie platformy w każdym czasie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy
w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem
oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy w dostępnie do platformy były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.

4. Administratorem danych osobowych jest: HEMPLO Sp. z o.o. z siedzibą w mieście Olsztyn 10-166, ulica: Marka Kotańskiego 8/3, rejestracja dnia 2021-05-27, KRS 0000903331.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.