REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

I. Regulamin platformy internetowej hemplo.pl

Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

1. Właścicielem strony internetowej hemplo.pl jest: HEMPLO Sp. z o. o. z siedzibą w mieście Olsztyn 10-166, ulica: Marka Kotańskiego 8/3, rejestracja dnia 2021-05-27, KRS 0000903331.

2. Cele i działanie platformy internetowej:

Celem platformy hemplo.pl jest:

  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat konopi, jej przetworów, właściwości i działań prozdrowotnych.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, wiedzy na temat zastosowań konopi – również w medycynie, przepisów dotyczących uprawy konopi, najnowszych informacji i wyników badań naukowych.
  • Popularyzowanie artykułów i treści zamieszczanych przez redaktorów serwisu.
  • Udostępnianie użytkownikom serwisu porównywarki produktów konopnych – suplementów, żywności, kosmetyków, rankingu produktów konopnych, danych producentów oraz ich oferty sprzedażowej.
  • Platforma nie prowadzi sprzedaży prezentowanych produktów, jej głównym celem jest edukowanie, zbieranie opinii oraz przedstawianie rzetelnych informacji dotyczących uprawy konopi i uzyskiwanych z nich produktów.
  • Informacje zawarte na stronach platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3. Użytkownik Platformy: osoba korzystająca z platformy.

4. Administrator: Użytkownik platformy odpowiedzialny za działanie platformy/ serwisu –
posiadający uprawnienia do zarządzania kontami innych użytkowników.

5. Treści: przez treści rozumie się wszystkie treści słowne, słowno-graficzne i graficzne, zwłaszcza: artykuły, informacje, komentarze, opinie, zdjęcia, grafiki, animacje, ilustracje, treści audio, treści audiowizualne, wizerunki osób, znaki towarowe, itp. niezależnie od ich formy zamieszczonej w serwisie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie.

6. Dane: dane osobowe użytkownika, które zostaną podane przez użytkownika podczas rejestracji
oraz w trakcie korzystania z platformy.

7. Gość – osoba korzystająca z platformy lub dostępnych usług, nie będąca w danej chwili zalogowana w serwisie ( jako użytkownik).

8. Usługi – rozumie się szereg działań świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy przez Administratora na rzecz użytkowników, takich jak np.: umożliwienie korzystania z mechanizmów wyszukiwania treści dostępnych w serwisie, możliwości komentowania i oceniania zawartości, zapoznania się w artykułami i zamieszczanymi treściami, itp.


II. Postanowienia ogólne


1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystywania przez użytkowników treści w celach edukacyjnych i informacyjnych.

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Rejestrując się na platformie i zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

4. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.

5. Do korzystania z platformy konieczny jest dostęp do sieci internet, posiadanie na urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej.

6. Do prawidłowego korzystania z platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

7. Znajomość niniejszego regulaminu należy do obowiązków wszystkich użytkowników platformy.

8. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest warunkiem korzystania z platformy.

9. Założenie Konta Użytkownika, podanie informacji w formularzu rejestracyjnym i korzystanie z usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

10. Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia z tytułu korzystania z serwisu. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie od Administratora z tego samego tytułu.

11. Wszelkie dane zamieszczone przez użytkownika w serwisie hemplo.pl (np. przy rejestracji) zamieszczane są przez użytkownika dobrowolnie.

12. Podany przez użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest przez Administratora do przesyłania użytkownikowi informacji w sprawach związanych z serwisem za pośrednictwem np. Newslettera.

13. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w platformie hemplo.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników i nie wymaga rejestracji w serwisie.

14. Użytkownik w ramach usługi korzystania z serwisu może zamieszczać treści (opinie, komentarze) w serwisie, przeglądać zasoby serwisu, w tym treści umieszczone przez siebie, bądź przez inne osoby.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika, bądź poszczególnych treści w każdym czasie i bez podania przyczyny w razie naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji, gdy nazwa konta, bądź publikowane opinie, treści i materiały są sprzeczne z prawem, naruszają dobro innych osób, firm lub instytucji, łamią prawa autorskie.

16. Informacje i materiały publikowane w serwisie hemplo.pl, nie mogą być sprzeczne z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą naruszać dobrych obyczajów i zasad tzw. netykiety, czyli zbioru zasad obowiązujących w internecie.

17. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.

18. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.

19. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych.


III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1. Dostęp do treści i materiałów zawartych na platformie.

2. Dostęp do porównywarki produktów konopnych.


IV. Zakres użytkowania


1. Przeznaczeniem platformy jest przekazywanie rzetelnych informacji na temat konopi i ich wykorzystywania w diecie, medycynie, porównywania produktów oraz sklepów, itp.

2. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na platformie jest bezpłatny.

3. Korzystanie z dostępu do platformy, materiałów i innych usług dostępnych na platformie jest dobrowolne.

4. Zawartość platformy może być używana i rozpowszechniana wyłącznie za zgodą właściciela platformy. W przypadku używania treści platformy w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie praw majątkowych autorów opublikowanych treści.

5. Wszelkie prawa do serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem.


V. Odpowiedzialność UsługodawcyOświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z dostępnych na stronie treści i wiedzy dotyczącej np. zażywania produktów konopnych, itp.

2. Wszystkie informacje i treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią w żadnym zakresie porady medycznej. Przed zastosowanie każdego preparatu, suplementy należy zasięgnąć opinii lekarza lub poradzić się farmaceuty.

3. Wszystkie zamieszczane na platformie treści pisane są na podstawie zgromadzonych, ogólnodostępnych informacji i prac naukowych, autorzy dokładają wszelkich starań, by zamieszczane treści były zgodne z prawdą. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za materiały, z których korzystają, a treści przez nich zamieszczane mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu uzyskania porad zdrowotnych z zakresu stosowania konopi zawsze należy zwrócić się do lekarza/ placówki medycznej.

4. Dla osób przybywających i zamieszkujących teren RP, treści poradnikowe w zakresie uprawy konopi indyjskich mają jedynie charakter informacyjno-naukowy, a redakcja w żadnym wypadku nie namawia do uprawy konopi innych niż włókniste. Redakcja stara się rzetelnie informować, iż za posiadanie lub uprawę marihuany w Polsce grozi kara od 3 do 8 lat pozbawienia wolności.


VI. Składanie reklamacji


1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do
platformy oraz innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu
braku lub nienależytego dostępu do usług.

2. Platforma hemplo.pl dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w
przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach
określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.

3. Platforma hemplo.pl nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na
platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie
na urządzeniu użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z
każdym systemem operacyjnym, na którym jest używany.


VII. Postanowienia końcowe


1. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie.

2. Usługodawca może zakończyć działanie platformy w każdym czasie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy w dostępnie do platformy były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.

4. Administratorem danych osobowych jest: HEMPLO Sp. z o.o. z siedzibą w mieście Olsztyn 10-166, ulica: Marka Kotańskiego 8/3, rejestracja dnia 2021-05-27, KRS 0000903331.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.

***

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.