Po ostatniej nowelizacji prawa konopnego, kiedy to rząd dopuścił (w ograniczonym stopniu) uprawy marihuany medycznej w Polsce, zmieniło się także kilka rzeczy w kontekście konopi włóknistych. Pojawił się zapis pozwalający na uprawę konopi włóknistych na potrzeby własne – ograniczoną do 100 arów rocznie. Nie oznacza to jednak, że możemy to robić bez pozwolenia. Jak wobec tego można uprawiać konopie w domu na własny użytek?

UWAGA: Stosując pojęcie konopie CBD, redakcja ma na myśli konopie siewne (włókniste). Zwrot ten jest jednak często używany przez osoby, które chcą pozyskać materiał roślinny na kannabidiol CBD, a nie wiedzą z jakich konopi on powstaje (posługując się takim nazewnictwem).

Czy uprawa CBD jest legalna – co mówi prawo?

Prawo dopuszcza uprawy CBD na własny użytek, w domu. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby fizyczne mogą prowadzić uprawy poniżej hektara, na własne potrzeby. Co więcej, rozszerzona została lista celów, do których uprawa może być prowadzona. W ten sposób pojawiły się m.in. cele spożywcze, które będą najczęściej wskazywane we wniosku, w przypadku przydomowej uprawy.

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona:

1)     na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;

2)     na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;

3)     w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;

4)     na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;

5)     na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.”,

d)     dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Uprawa konopi włóknistych prowadzona na cele lub potrzeby określone w ust. 3 pkt 4 i 5, na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne.

6. Powierzchnia uprawy konopi włóknistych, na potrzeby własne wynosi nie więcej niż 1 ha rocznie.

7. Konopie włókniste pochodzące z upraw własnych mogą być przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w ust. 3.”;

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2022 poz. 764

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o pozwolenie

Po zmianach jedynym wymaganym dokumentem jest tak naprawdę wypełniony i podpisany wniosek o wpis do rejestru producentów konopi włóknistych prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Haczyk tkwi w tym, że aby złożyć ten wniosek, potrzebne są dodatkowe dokumenty. Na szczęście nie są trudne do zdobycia: jest to potwierdzenie wniesienia opłaty oraz skany etykiety certyfikowanego materiału siewnego i faktury VAT, jako dowodu jej nabycia.

Podsumowując, przed wysłaniem wniosku do KOWR należy przygotować:

 1. Wypełniony i podpisany (fizycznie lub elektronicznie) wniosek o wpis do rejestru producentów konopi włóknistych KOWR,
 2. Skan faktury zakupu materiału siewnego,
 3. Skan etykiety certyfikowanego materiału siewnego (powinna być dołączona do opakowania),
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na uprawę konopi (CBD) na własny użytek?

Proces nie jest szczególnie skomplikowany i każda osoba, która ma minimalne doświadczenie w obsłudze komputera bez problemu sobie poradzi. Jeżeli nie, zawsze możliwe jest złożenie wymaganych dokumentów drogą pocztową. Ale po kolei!

1. Zakup materiału siewnego

Aby prowadzić uprawę za pozwoleniem KOWR trzeba zacząć od… zakupu materiału siewnego! Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest pierwszy krok, zanim jeszcze będziemy mieli pozwolenie.

PAMIĘTAJ! Materiał siewny możesz wykorzystać dopiero po otrzymaniu pozwolenia! Do tego czasu powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu.

Pamiętaj, że materiał siewny musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł, a firma, która go sprzedaje, działała na rynku legalnie posiadając przy tym stosowne pozwolenia i dokumentację. Są to np.:

2. Skan etykiety i faktury VAT zakupu

Warto od razu przygotować skany etykiety z kwalifikowanego materiału siewnego oraz faktury VAT wystawionej na nas przez sklep, od którego nabyliśmy nasiona. Etykieta powinna być przypięta, przyklejona lub dołączona do opakowania. Fakturę możemy dostać w formie papierowej lub elektronicznej – w tym drugim przypadku plik mamy już gotowy. Oba skany będą nam niezbędne, aby złożyć wniosek. Jeżeli nie posiadasz skanera, skorzystaj z usług okolicznych punktów XERO, które bez problemu zeskanują i prześlą plik np. na maila.

3. Pobierz i wypełnij wniosek

Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych dostępny jest bezpośrednio na stronie KOWR lub po kliknięciu w link.

Wypełnić go można zarówno ręcznie, po wydrukowaniu, jak i elektronicznie, korzystając z programu Adobe Reader.

3a. Objaśnienia i pomoc w wypełnieniu wniosku

W trakcie wypełniania formularza można trafić na pewne trudności. Opis, wraz z przykładem wypełnienia, opublikował na swojej stronie KOWR. Poniżej kilka uwag już bezpośrednio od nas.

W części III wniosku trzeba będzie podać położenie działki ewidencyjnej według ewidencji gruntów i budynków: nazwę obrębu ewidencyjnego i numery działek ewidencyjnych. Większość z nas nie zna na zawołanie takich danych dotyczących zamieszkiwanych nieruchomości. Z pomocą przychodzi geoportal-krajowy.pl, wraz z instrukcją sprawdzenia nazwy obrębu ewidencyjnego oraz instrukcją sprawdzenia numeru działki ewidencyjnej.

Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku mieszkania w bloku. Wówczas podajemy obręb ewidencyjny oraz numer działki na której stoi blok. Nie rodzi to żadnych problemów, gdyż dokładny adres i tak podaje się we wniosku, razem z numerem mieszkania.

Następnie trzeba wskazać cel prowadzenia uprawy i jej powierzchnie. Z powierzchnią może być problem, kiedy planujemy uprawiać np. jedną doniczkę, gdyż podaje się ją w hektarach. W przeliczeniu jednostek pomogą kalkulatory dostępne w internecie: https://kalkulator.jednostek.pl/powierzchni

W przypadku bardzo małych upraw mogą to być wyniki z dużą liczbą zer po przecinku. Warto wówczas przemyśleć, czy uprawa CBD w domu się w ogóle opłaca i warta jest całego zachodu. Naturalnie nie ma w przepisach wyszczególnionej minimalnej powierzchni uprawy, dlatego w naszej opinii nie ma powodu, dla którego organy miałyby odmówić uprawy nawet jednej doniczki. Trudność w wypełnieniu takiego wniosku to inna kwestia.

Na kolejnej stronie dokumentu trzeba wskazać cel prowadzenia uprawy. W naszym przypadku wypełniamy środkowe pole, zostawiając pierwsze i trzecie puste lub przekreślone. Zgodnie z ustawą cele mogą być różne:

 • włókiennicze,
 • chemiczne,
 • celulozowo-papiernicze,
 • kosmetyczne,
 • farmaceutyczne,
 • energetyczne,
 • nasiennictwa,
 • naukowo-badawcze,
 • hodowla, rekultywacja, remediacja,
 • spożywcze,
 • weterynaryjne,
 • paszowe,
 • pszczelarskie,
 • nawozowe,
 • izolacyjne,
 • produkcji materiałów kompozytowych, budowlanych, środków ochrony roślin.

My natomiast zalecamy takie wypełnienie tego fragmentu:

Kowr wskazanie celu prowadzenia uprawy

4. Opłata skarbowa

Przed przesłaniem dokumentów należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Szczegółowe informacje, numery kont i adresy znajdują się na stronie KOWR – https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste/oplata-skarbowa

Potwierdzenie wykonania przelewu pobieramy na komputer. Jeżeli chcemy złożyć dokumenty za pośrednictwem internetu – przechodzimy do punktu 5. Wariant A. Jeżeli zamierzamy przesłać dokumenty pocztą, należy wydrukować potwierdzenie przelewu i przejść do punktu 5. Wariant B.

5. Wariant A – wysyłka elektroniczna

Do tego zadania potrzebny nam będzie Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, najprawdopodobniej bez problemu założysz przez konto bankowe. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Kiedy już posiadasz Profil Zaufany, pora podpisać wypełniony wcześniej formularz. Dokonać tego można za pomocą rządowego narzędzia: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

O dziwo wszystko to działa sprawnie i jasno, a kreator przeprowadzi użytkownika niemal „za rękę”.

Kiedy dokument jest już podpisany, kierujemy się na stronę rządową służącą do przesyłania pism: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Tam, po zalogowaniu się (również Profilem Zaufanym), jako adresata wybieramy odpowiedni do naszego miejsca zamieszkania oddział terenowy Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Pismo wypełniamy w następujący sposób:

 • Rodzaj pisma: Wniosek
 • Tytuł pisma: Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych
 • Treść pisma: Szanowni Państwo, przesyłam wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych. Odpowiedni formularz wraz z niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach do wniosku. Z poważaniem, imie nazwisko.

Do formularza załączamy:

 • wcześniej wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym wniosek o wpis do rejestru KOWR
 • skan etykiety certyfikowanego materiału siewnego,
 • skan faktury zakupu certyfikowanego materiału siewnego,
 • potwierdzenie wykonania przelewu.

To wszystko. Tak wypełnione pismo wysyłamy i czekamy. Na odpowiedź KOWR ma 2 tygodnie

5. Wariant B – wysyłka pocztowa

Jeżeli preferujemy analogowe rozwiązania, potrzebna nam będzie większa koperta (minimum taka, w którą zmieści się złożona na pół kartka A4) oraz dostęp do drukarki.

Wniosek o wpis do rejestru KOWR należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Można też wypełnić go elektronicznie, a po wydrukowaniu złożyć jedynie podpis – nie ma to większego znaczenia.

Następnie drukujemy potwierdzenie wykonania przelewu, kserujemy etykietę materiału siewnego i fakturę będącą dowodem jego zakupu. To wszystko umieszczamy w jednej kopercie i wysyłamy pocztą na adres odpowiedniego do naszego miejsca zamieszkania oddziału terenowego KOWR.

marihuana w donicach na balkonie

Gdzie uprawiać konopie na własny użytek?

Miejsce uprawy konopi w domu jest mocno zależne od tego, jakimi warunkami dysponujemy. W bloku, jeżeli nie mieszkamy na parterze i nie dysponujemy własnym ogródkiem, najprawdopodobniej będziemy musieli zadowolić się doniczkami lub growboxami. Warto jednak zastanowić się, czy tak mała uprawa CBD w ogóle się nam opłaca i czy jest warta roboty z załatwianiem pozwolenia. Jeżeli masz kawałek pola lub ogrodu – możesz zdecydować się na uprawę outdoor. Nawet pomiędzy blokami. Przykład takiej uprawy możesz zobaczyć tutaj.

Uprawa konopi CBD w domu na parapecie

Jeżeli podobają nam się konopie jako roślina ozdobna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rosły w ładnej doniczce na parapecie przy oknie. Jednak w przypadku, gdy zależy nam na bardziej obfitych plonach, metoda ta nie będzie działać najlepiej. Brak lamp wpływa na niedostateczną podaż światła, a w efekcie niskie plony. Dodatkowo nie mamy żadnej kontroli nad temperaturą w uprawie, a w polskich warunkach uprawa na dobrą sprawę uda się raz do roku.

donice z konopiami na oknie
fot. KPP Pisz

Uprawa CBD w domu w growboxie

Inaczej sprawa się ma, jeżeli zainwestujemy w growboxa. Uprawa CBD pod lampami, w kontrolowanym środowisku przełoży się na znacznie lepsze plony i ma dużo więcej sensu. Growbox to szafa, pudełko lub namiot zaprojektowany w celu uprawy roślin. Jest to nieco bardziej kosztowna opcja, wymaga też doboru odpowiedniego oświetlenia do uprawy. Zaletą jest jednak fakt, że można w nim prowadzić uprawę w domu przez cały rok, niezależnie od zamieszkiwanego klimatu. Zainteresowanych zapraszamy do naszego poradnika wyboru i budowy growboxa.

Uprawa konopi włóknistych w ogrodzie

Jeżeli mamy kawałek ogrodu, warto spróbować uprawy outdoor. Konopie włókniste to piękne rośliny, które rosną na kilka metrów w górę i wspaniale pachną w trakcie wzrostu. Będą przy tym ozdobą każdego podwórka. Jednak ponownie – wadą jest ograniczenie wynikające z cyklu pór roku. W naszym klimacie możemy pozwolić sobie na jednorazową uprawę. Dodatkowo w przypadku wzrostu w ogrodzie, pomiędzy innymi roślinami, rośnie ryzyko rozwoju szkodników, pleśni oraz grzybów. Przed uprawą dobrze jest zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby. Zaletą jest natomiast niższy koszt niż w przypadku upraw indoorowych, ich łatwość, ekologiczność i brak konieczności stałej kontroli. Po uprawie zostaniemy z lepszą ziemią niż na początku!

Jeżeli zależy nam na dużych i częstych plonach, można pomyśleć także o uprawie CBD w szklarni. Są one najlepszym z obu światów: indoorowego i outdoorowego. Jednocześnie zapewniają dostęp do światła słonecznego i chronią przed rozwojem szkodników, i przed zmianami temperatury. Z tą ostatnią trzeba jednak uważać, gdyż ryzykujemy przegrzanie roślin. Nie jest to jednak jedyne ryzyko

Choć znaczna część odmian konopi włóknistych ma znacznie mniej niż dozwolone 0,3% THC, na przykład polska odmiana Białobrzeskie regularnie osiąga wyniki zbliżone. Istnieją doniesienia, że wysokie temperatury i nasłonecznienie (np. w przypadku szczególnie gorącego lata) może sprzyjać wyższym poziomom THC w konopiach włóknistych. Warto więc zrobić dobry research odmian przed wyborem odpowiedniej do swojej domowej uprawy CBD, aby mieć pewność, że nie przekroczymy dozwolonego limitu..

Policja a uprawa CBD na własny użytek

Kombinat Konopny zaleca, aby poinformować Policję o posiadanym przez nas zezwoleniu i uprawie konopi włóknistych. To pozwoli im wiedzieć zawczasu, że taka (legalna) działalność ma miejsce, a w efekcie uchronić Was od niepotrzebnych wizyt lub pole od uszkodzenia pod nieobecność właściciela.

Uprawa konopi włóknistych jest wprawdzie legalna (przecież mamy nawet pozwolenie!), ale jednak w oczach sąsiadów może niczym się nie różnić od plantacji – o zgrozo – marihuany. A wtedy o donos nietrudno.

Z tego powodu warto samemu zawiadomić swojego dzielnicowego o prowadzonej uprawie, co zapewni obustronną współprace i uchroni nas od nieoczekiwanych wizyt smutnych panów w mundurach.

Opłacalność uprawy w domu

Opłacalność uprawy CBD na własny użytek to skomplikowane zagadnienie. Z jednej strony raczej nie ma liczyć na to, że uda nam się sprzedać zebrane plony, jeżeli uprawiamy kilka krzaków we własnym domu. Tak mała skala działania nie stawia nas w korzystnej pozycji biznesowej. Jeżeli więc chcesz uprawiać 5 krzaków, żeby sprzedać potem plony do zakładów przetwórstwa – raczej odpuść, szkoda czasu i pieniędzy.

Inaczej sprawa się ma, jeżeli uprawiamy dla siebie, bo np. lubimy waporyzować susz CBD i policzymy ile byśmy wydali na kupowanie go w sklepach. Od Kombinatu Konopnego kupimy 20 gramów nasion za 30 zł, co pozwoli na zasianie nawet 50 m2. Polskie odmiany od Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wyszłyby jeszcze taniej, jednak minimalne zamówienie to 10 kilogramów, a to znacznie zbyt dużo do małej, domowej uprawy.

Dla porównania za 30 zł kupimy w sklepie 1 gram suszu. Sadząc samodzielnie z pewnością pozyskamy więcej za mniej, ale trzeba jeszcze wliczyć swój czas, który poświęciliśmy na uprawę i wszystko co z nią związane. Z drugiej strony satysfakcja z pozyskanego własnoręcznie suszu będzie znacznie większa!

Nie wszystko trzeba bowiem wyrażać w pieniądzu. Samodzielna domowa uprawa konopi włóknistych może być świetną przygodą, ciekawym doświadczeniem, a rośliny te będą oryginalną ozdobą ogrodu, pola czy parapetu. Niektórzy przyznają, że już z tego powodu się to opłaca! Jeżeli chcemy się za to wziąć nie z powodów komercyjnych, a rzeczywiście na własny użytek lub w formie ciekawego hobby – zdecydowanie warto.