Prowadzenie pojazdów pod wpływem używek/środków odurzających jest zabronione i piętnowane. Kierowanie samochodem pod wpływem marihuany (THC), co potwierdza wiele prac naukowych, może być przyczyną wypadków. Jak sytuacja wygląda w przypadku CBD? Przedstawiamy wyniki badań opublikowanych w 2022 roku.

Kilka słów o CBD

 • CBD, czyli kannabidiol – to jeden z wielu kannabinoidów obecnych w konopiach. Najbardziej znane są dwa fitokannabinoidy, to właśnie CBD i THC. THC jest psychoaktywne i jest składnikiem marihuany.
 • CBD wykazuje szeroki profil prozdrowotny, zażywane jest najczęściej jako składnik ogólnodostępnych, popularnych olejków CBD, kapsułek czy suszu CBD. Kannabidiol jest również składnikiem medycznej marihuany – surowca farmaceutycznego, jak i gotowych leków (Epidiolex i Sativex).

Za co kannabidiol jest doceniany? Za wielokierunkowe działanie i dobroczynne właściowości:

 • przeciwbólowe,
 • przeciwzapalne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwlękowe,
 • nasenne (korzystnie wpływa na cały proces snu).

CBD nie ma działania psychoaktywnego. Jest legalne.

Wpływ CBD na kierowcę – badanie

Badacze z The University of Sydney opublikowali w maju tego roku wyniki badań o wpływie CBD na zdolność prowadzenia pojazdu. Jak wiadomo, CBD nie ma działania psychoaktywnego – nie powinno więc zaburzać zdolności psychomotorycznych. Naukowcy szukali potwierdzenia w badaniu pokazującym, jak i czy kannabidiol wpływa na zdolność kierowania pojazdem, koncentrację, itp.

Do badania zakwalifikowano 19 uczestników. Ostatecznie dwoje zadania nie ukończyło (m.in. poprzez stosowanie konopi indyjskich – wykryto obecność THC w osoczu – co było zabronione w czasie badania).

 • Grupie 17 osób w wieku 18-65, posiadającym prawo jazdy co najmniej rok i nie stosujących konopi indyjskich co najmniej 3 miesiące, podawano placebo lub CBD doustnie w dawkach 15, 300 i 1500 mg. Wyniki monitorowano po 45-75 i 210-240 min. od podania CBD.
 • Badanie przeprowadzono na symulatorze jazdy – zawierało typowe „zadania”, jazda w terenie, zachowanie odległości od innego pojazdu, jazda z zachowaniem określonych limitów prędkości na danej drodze itd.
 • Drugą sesję jazdy przeprowadzono w szczytowym czasie działania CBD, czyli 3 godz. po zażyciu kannabidiolu.

W trakcie trwania zadania badano także zawartość CBD w osoczu, monitorowano czynność serca oraz ciśnienie krwi.

Jakie są wyniki badania? Czy po CBD można jeździć samochodem?

cbd a jazda samochodem
OPRACOWANIE WŁASNE HEMPLO

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że CDB zażywane doustnie, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

„Wyniki tego badania sugerują, że doustne leczenie CBD w dawkach do 1500 mg nie wywołuje uczucia odurzenia i jest mało prawdopodobne, aby upośledzało funkcje poznawcze lub wydajność jazdy”

Effects of cannabidiol on simulated driving and cognitive performance: A dose-ranging randomised controlled trial – Danielle McCartney, Anastasia S Suraev, Peter T Doohan, Christopher Irwin, Richard C Kevin, Ronald R Grunstein, Camilla M Hoyos, Iain S McGregor

Cały przebieg badania znajdziesz tutaj.

CBD a Kodeks drogowy i karny

CBD (kannabidiol) jest w Polsce legalne, co oznacza, że produkty zawierające ten kannabinoid można bezpiecznie kupić. CBD nie ma działania psychoaktywnego. Powyższe badanie potwierdziło, że kannabidiol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Zatem prowadzenie samochodu po zażyciu CBD nie jest zabronione. Nie znajdziemy zapisu o dozwolonej ilości CBD podczas prowadzenia pojazdu, nie ma sprecyzowanych informacji/ przepisów na ten temat.

Co mówi Kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym)? Znajdziemy tam zapis:

Art. 45. 1. Zabrania się:

1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

W Kodeksie karnym znajduje się zapis o następującej treści:

Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

§  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Za środek odurzający uznane jest THC (tetrahydrokannabinol), który może utrzymywać się w organizmie/ krwi/ moczu nawet wiele dni – tygodni po zażyciu.

Najistotniejszą kwestią w zakresie CBD i prowadzenia pojazdów jest to, aby produkt pochodził z zaufanego źródła i posiadał certyfikat na zawartość/ stężenie kannabinoidów. Dostępne obecnie produkty CBD mogą zawierać psychoaktywne THC w ilościach śladowych – do 0,2% (zmiana z marca tego roku podnosi limit do 0,3%). Kupując produkty CBD od zaufanego sprzedawcy, mając do wglądu certyfikat, ma się jasność, co do zawartości THC.

O czym trzeba jeszcze pamiętać:

CBD nie ma działania psychoaktywnego, ale może wchodzić w reakcje z zażywanymi lekami, a stosowany w nadmiarze wywoływać np. senność. Każda osoba może inaczej reagować na kannabinoidy.

Podsumowanie

Wyniki opisywanego badania są bardzo obiecujące. Potwierdziły brak odurzającego działania CBD. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczyły one doustnej formy zażycia tego kannabinoidu. Duża część użytkowników zażywa przecież CBD na drodze palenia/waporyzacji, co daje szybszy efekt. Samo CBD nie ma działania psychoaktywnego, ale na odczuwane efekty wpływ mogą mieć zażywane leki, choroby, wcześniejsze palenie konopi indyjskich, zawartość THC w preparatach z kannabidiolem itp. To wszystko wpływa na psychofizyczną kondycję każdego kierowcy. Co więcej, u niektórych osób CBD może dawać skutki uboczne w postaci zmęczenia, zawrotów głowy, senności. A to ma już bezpośredni wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. O tym trzeba pamiętać.


Źródło

 1. Effects of cannabidiol on simulated driving and cognitive performance: A dose-ranging randomised controlled trial – Danielle McCartney, Anastasia S Suraev, Peter T Doohan, Christopher Irwin, Richard C Kevin, Ronald R Grunstein, Camilla M Hoyos, Iain S McGregor https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02698811221095356