O wpływie konopi indyjskich na ludzki organizm napisano wiele prac. Większość z nich wykazała szeroki wachlarz negatywnych skutków palenia marihuany. Długotrwałe odurzanie się związkiem THC może powodować poważne konsekwencje zdrowotne, a także społeczne, z zespołem amotywacyjnym i wyobcowaniem włącznie. W tym artykule zajmiemy się wpływem marihuany na organizm w zakresie oddziaływania tej używki na układ krążenia.

Marihuana – skład i działanie

Głównym składnikiem marihuany (pozyskiwanej z konopi indyjskich) jest związek THC, czyli tetrahydrokannabinol. To on odpowiada za psychoaktywne działanie marihuany. Stężenie THC zależy od odmiany konopi, najsilniejsze mają nawet do 30% THC.

Poza THC w marihuanie znajdują się:

 • pozostałe kannabinoidy (z CBD na czele, THCa, CBG, CBDa, CBGa, CBN, CBC i inne),
 • flawonoidy,
 • terpeny.

THC to nie tylko samo zło, bowiem w synergii z np. CBD stało się częścią medycznej marihuany, która wspomaga leczenie poważnych chorób. W tym przypadku docenione zostały przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne właściwości THC.

Jest również narkotykiem, który wywołuje:

 • euforię,
 • haj,
 • pobudzenie
 • wesołość,
 • dobry nastrój,
 • w dalszych etapach: uspokojenie,
 • wyciszenie,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia percepcji i koordynacji ruchowej,
 • wzmożony apetyt,
 • zaburzenia ze strony układu oddechowego,
 • stany lękowe, halucynacje itd.

Poza skutkami fizycznymi często podkreśla się społeczne następstwa długotrwałego zażywania marihuany – są to m.in. apatia, zespół amotywacyjny, zaburzenia nastroju, brak aktywności, rozpad związków.

Wysokie ciśnienie po marihuanie

Jak marihuana wpływa na ciśnienie krwi i tętno? Czy wywołuje nadciśnienie?

Jednym z rozpatrywanych w badaniach naukowych aspektów jest wpływ marihuany na ciśnienie. Jakiego działania można się spodziewać po zażyciu marihuany (paleniu marihuany)?

Badania wykazały, że w większości przypadków zażycie marihuany powoduje podwyższenie ciśnienia i tętna (nadciśnienie). Marihuana wykazuje szerokie, negatywne działanie na układ krążenia.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia zawału serca w ciągu pierwszej godziny po wypaleniu marihuany wzrasta pięciokrotnie. Wyjaśnieniem tego jest fakt zwiększania przez marihuanę ciśnienia krwi i tętna, a także zmniejszania zdolności krwi do transportowania tlenu (palenie)

Zdrowotne następstwa rekreacyjnego
używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska

Zażycie marihuany powoduje tachykardię, a także bóle i zawroty głowy. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na choroby układu krążenia.

W trakcie używania THC może dojść do tachykardii, czyli zwiększenia częstotliwości uderzeń serca. Również poziom ciśnienia krwi może się zmieniać, co w konsekwencji może prowadzić do zawrotów głowy. W zwierzęcych modelach badań nadużywaniem marihuany, Adams i Martin (1996) potwierdzili występowanie nadciśnienia tętniczego i bradykardii powodującej obniżenie akcji serca poniżej 50 uderzeń na minutę.Tym samym używanie marihuany wśród osób cierpiących na choroby układu krążenia może negatywnie oddziaływać na stan ich zdrowia.

Co mówią wyniki badań o szkodliwości zażywania marihuany? Przegląd badań – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek

Czy możliwe są omdlenia po paleniu marihuany?

Tak, obserwuje się takie reakcje. Określa się ten stan jako ortostatyczne spadki ciśnienia – hipotensja ortostatyczna (wywołana zmianą pozycji ciała, np. gwałtowne wstanie).

Jakie mogą być tego skutki?

Spadki ciśnienia tętniczego po zażyciu marihuany mogą skutkować upadkami, kontuzjami, omdleniami.

Szybkie bicie serca po marihuanie

Szybkie bicie serca po marihuanie – co robić?

Osoby zażywające marihuanę często opisują uczucie tzw. „kołatania serca” – jest to typowa reakcja organizmu. Wywołuje strach i podejrzenie zawału w odczuciu takiej osoby. Zazwyczaj objawy ustępują w ciągu kilku godzin, jeżeli będą utrzymywały się długo, należy pilne skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często osoby pod wpływem THC mogą ulec „złej fazie”, „badtripowi”, gdzie same nakręcają się, że dzieje się z nimi coś nie tak, potęguje się lęk, strach, obawa, przez co ciśnienie rośnie, a kołatanie serca nasila się. To w wielu przypadkach nie ma nic wspólnego z chorobą, a jedynie działa tu umysł palacza.

Zapaść serca po marihuanie – czy jest możliwa?

Zapaść serca to inaczej niewydolność krążeniowa, czyli nagły stan, kiedy zmniejszeniu ulega objętość krwi (poszerzenie światła naczyń krwionośnych – zmniejszona objętość krwi krążącej), czego efektem jest spadek ciśnienia. W wyniku tego procesu krew nie dociera do mózgu (niedokrwienie mózgu).

Zapaść serca jest stanem zagrażającym życiu.

Jakie objawy obserwuje się przy zapaści serca, są to np.:

 • zawroty głowy,
 • mrowienie w palcach,
 • potliwość,
 • słabe tętno,
 • osłabienie,
 • apatia,
 • duszności,
 • wzmożone pragnienie,
 • bladość skóry,
 • ucisk w klatce piersiowej,
 • wymioty,
 • niepokój,
 • obniżenie ciśnienia,
 • utrata przytomności.

Stan z ww. objawami może trwać kilka minut lub dłużej. Wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej. Konsekwencją zapaści jest niedokrwienie mózgu i zgon. Zanim pojawi się karetka pogotowia, w przypadku utraty przytomności przez chorego trzeba położyć go w pozycji bocznej ustalonej, a w sytuacji braku oddechu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Jakie mogą być przyczyny zapaści serca? Może być ich wiele, od schorzeń serca (np. zakrzepica), wstrząsu, krwotoku, chorób zakaźnych, zabiegów chirurgicznych z utratą krwi, po zatrucia (np. alkoholem).

Kolejne pytanie, czy po marihuanie możliwa jest zapaść. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, każdy człowiek inaczej zareaguje na marihuanę, mając na uwadze stan zdrowia, kondycję organizmu, zażywane leki. Wykluczyć opcji zapaści oczywiście nigdy nie można. W środowisku użytkowników marihuany jest to raczej potoczny termin, ale nie może być interpretowany jako opisywana powyżej zapaść krążeniowa. Po zażyciu marihuany może dojść do omdlenia i spadku ciśnienia na skutek np. zmiany pozycji ciała – jest to tzw. hipotensja ortostatyczna.

Zapaść serca nie jest tym samym, co zawał serca. Marihuana wpływa na układ sercowo-naczyniowy, jak wykazaliśmy w jednym z wcześniejszych akapitów, tuż po zażyciu marihuany wzrasta ciśnienie i ryzyko zawału serca.

Ciśnienie w gałce ocznej po spożyciu marihuany (wpływ na jaskrę)

Według badań marihuana powoduje m.in. obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, co potencjalnie może być wykorzystane w leczeniu jaskry. Choroba to objawia się wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, stopniowym zanikiem nerwu wzrokowego, co może prowadzić do utraty wzroku.

Mówi o tym cytowany fragment pracy:

„Dla zmniejszenia wewnątrzgałkowego ciśnienia w oku (w przypadku jaskry) odnotowano aktywność dla THC i CBN, natomiast w przypadku CBD nie obserwowano aktywności”

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

Przeprowadzone do tej pory badania wykazały, że THC może wykazywać korzystny potencjał w leczeniu jaskry (obniżaniu ciśnienia w oku) – po podaniu THC ciśnienie oka ulegało obniżeniu, ale na krótki okres czasu. Zagadnienie to wymaga jeszcze wielu dodatkowych analiz.

W badaniach doświadczalnych obserwowano obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego po zastosowaniu kanabinoidów, co mogłoby mieć znaczenie u osób z jaskrą. Liczne doniesienia kazuistyczne nie znalazły jednak potwierdzenia w małym badaniu klinicznym skrzyżowanym, kontrolowanym placebo z udziałem 6 pacjentów, w którym stosowano THC w dawce 5 mg, CBD w dawce 20 mg i 40 mg oraz placebo. Konieczne są dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów”

Kanabinoidy – możliwości zastosowania w medycynie paliatywnej – Tomasz Dzierżanowski, Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marihuana leczy bóle głowy i migrenę

Choć w większości opracowań naukowych znajdziemy opis negatywnych skutków zażywania marihuany, należy podkreślić, że THC wykazuje również właściwości przeciwbólowe – co wykorzystuje się do leczenia np. przewlekłego bólu głowy lub migreny. W tym celu stosowana jest tzw. medyczna marihuana, którą można otrzymać wyłącznie na receptę.

„Dla mieszaniny THC i CBD odnotowano możliwość blokowania wydzielania serotoniny z płytek osocza mające miejsce w atakach migreny”

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomsk, Judyta Cielecka-Piontek

Długotrwałe zażywanie marihuany a układ krążenia

Powyższe akapity przedstawiły reakcje i objawy ze strony układu krążenia po bezpośrednim zażyciu marihuany. Pytanie, czy regularne jej palenie wywołuje takie same efekty, czy organizm „przyzwyczaja” się do obecności substancji THC? Okazało się w toku badań, że z czasem organizm wytwarza tzw. tolerancję na THC. Dotyczy to m.in. wpływu marihuany na ciśnienie krwi, mówi o tym poniższy fragment pracy:

„Kannabinoidy oprócz powszechnie znanych właściwości psychodysleptycznych, wywołują istotne zmiany w funkcjonowaniu układu krążenia. U człowieka, zarówno jednorazowe zapalenie skręta z marihuaną, jak i dożylne podanie czystego ∆9-THC, powoduje znaczną tachykardię oraz umiarkowany wzrost ciśnienia krwi u osób pozostających w pozycji stojącej. Czasami dochodzi również do hipotensji ortostatycznej. Z kolei wielokrotna ekspozycja na kannabinoidy prowadzi do obniżenia częstości akcji serca i ciśnienia krwi oraz zaniku hipotensji ortostatycznej. Jest to związane z zahamowaniem ośrodkowych nerwów współczulnych i wzrostem aktywności układu parasympatycznego. Z czasem rozwija się tolerancja charakteryzująca się całkowitą niewrażliwością układu krążenia na kannabinoidy”

Wpływ anandamidu, endogennego agonisty receptorów kannabinoidowych na układ krążenia – Grzegorz Kwolek, Agnieszka Zakrzeska, Hanna Kozłowska, Barbara Malinowska, Zakład Fizjologii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Białymstoku

Warto zaznaczyć, że THC może wchodzić w interakcję z lekami, dlatego przed łączeniem tych substancji, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Podsumowanie

Marihuana oddziałuje na cały organizm. THC wnikając do organizmu aktywuje receptory kannabinoidowe, czego efektem są określone reakcje organizmu. Wpływ marihuany na układ krążenia jest duży. Dla wielu osób, zażywających marihuanę pierwszy raz, objawy ze strony serca wywołują lęk i panikę. Zażywanie marihuany jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób zmagających się z chorobami układu krążenia.