Czy marihuana jest w stanie wywołać takie efekty?

Omamy i halucynacje to objawy psychotyczno – poznawcze. Obejmują one wszelkie wrażenia słuchowe, wzrokowe czy poznawcze, występujące bez zewnętrznej przyczyny. Halucynacje najczęściej kojarzone są z omamami wzrokowymi lub słuchowymi. Z naukowego punktu widzenia zmiany te występują poprzez zmianę pracy mózgu oraz zaburzenie procesów chemicznych w nim występujących. Halucynacje i omamy mogą być wywoływane przez różne narkotyki. Do najpopularniejszych narkotyków halucynogennych można zaliczyć: DMT, LSD i grzybki.

Czym jest marihuana i jak działa?

Marihuana jest narkotykiem, który wytwarza się z konopi indyjskich. Znana była już w starożytnych Chinach, gdzie wykorzystywano ją do leczenia bólów reumatycznych i miesiączkowych. Obecnie wykorzystywana jest głównie w celach rekreacyjnych, jednak zyskuje coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie.

Po spożyciu marihuany mogą wystąpić efekty pozytywne, takie jak:

 • poprawa samopoczucia,
 • euforia,
 • rozluźnienie organizmu,
 • zaburzenie poczucia upływającego czasu,
 • pobudzenie apetytu.

Zażywanie marihuany może nieść ze sobą także negatywne skutki:

 • przyśpieszone tętno,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • złe samopoczucie,
 • wymioty,
 • problemy z koncentracją,
 • lekkie psychozy,
 • wymioty.

Za efekty wywoływane przez marihuanę odpowiedzialne są składniki psychoaktywne. Do najważniejszych zaliczyć można THC. Substancja ta wywołuje charakterystyczne odurzenie.

Dodatkowo w marihuanie znajdują się także związki, takie jak: terpeny, flawonoidy, żywice. Substancje te wpływają na funkcjonowanie organizmu, ale nie wywołują odurzenia.

Czym są halucynacje?

Halucynacjami nazywa się grupę zaburzeń pracy mózgu. Mogą być wywoływane przez wiele czynników, takich jak narkotyki, choroby psychiczne czy nawet choroby nowotworowe. Niektóre przypadki halucynacji wymagają leczenia pod okiem specjalisty.

Halucynacje przybierają różne formy doznań. Ich rodzaj zależy od organizmu danej osoby, jej metabolizmu czy substancji spożytej. Do najczęstszych halucynacji można zaliczyć:

 • Halucynacje wzrokowe– Polegają one na widzeniu przedmiotów, kształtów, kolorów czy postaci.
 • Wrażenia słuchowe– Związane są ze słyszeniem dźwięków, głosów, szumów czy nawet rozmów. Możliwe jest także wrażenie całkowitego zaniku dźwięków z otoczenia.
 • Halucynacje somatyczne – Polegają na złudnym wrażeniu dotyków, głaskania, nawet bólu wywołanego dotykiem.
 • Wrażenia węchowe i smakowe– Ten rodzaj jest jednym z najrzadszych i polega na odczuwaniu smaku bądź zapachu. Najczęściej są one nieprzyjemne.

Halucynacje spowodowane spożyciem narkotyków są zazwyczaj krótkotrwałe. Długotrwałe zażywanie narkotyków może prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób psychicznych.

Więcej o halucynacjach dowiecie się tutaj.

Czy po paleniu marihuany mogą wystąpić halucynacje?

Marihuana jest jednym z najpopularniejszych narkotyków, wg dostępnych danych nigdy nie wywołał on śmiertelnego przedawkowania. Jednak nie oznacza to, że wolny jest od efektów ubocznych.

Efekty wywoływane przez spożycie marihuany ściśle związane są z metabolizmem, stanem psychicznym, stanem fizycznym oraz płcią danej osoby. THC zawarte w konopiach indyjskich wpływa na funkcjonowanie mózgu, czasowo zmieniając przemiany chemiczne w nim zachodzące. Kannabinoidy pobudzają różne partie mózgu, przez co mogą wywołać psychozy lub halucynacje.

Istnieją pewne czynniki mające wpływ na ryzyko wystąpienia halucynacji, czy psychozy. Do takich czynników zalicza się m.in. palenie w młodym wieku, niezdiagnozowane choroby psychiczne, zażywanie antydepresantów, częste spożywanie alkoholu czy nawet nieleczone traumy.

Należy pamiętać o tym, iż marihuana wyzwala pewne emocje i wspomnienia, które mogą skutkować stanami psychotycznymi. Uważa się, że THC może być odpowiedzialne za „aktywację” chorób psychicznych, jednak mechanizm ten nie jest jeszcze dobrze zbadany.

Więcej o tym dowiecie się tutaj.

Psychoza po zażyciu marihuany i THC

Długotrwałe zażywanie kannabinoidów, takich jak THC, może nieść ze sobą negatywne skutki uboczne. Wystąpienie powikłań związane jest ze stanem psychofizycznym danej osoby. Nie ma jednej reguły decydującej o tym, czy wystąpią działania niepożądane. Istnieją przypadki osób, które palą bardzo duże ilości i nie zaobserwowano u nich efektów negatywnych. Znane są także przypadki, w których już po pierwszym spożyciu suszu konopnego występowały negatywne efekty.

Psychoza wywoływana marihuaną ma zazwyczaj lekki przebieg i związana jest z czasowym odurzeniem organizmu. Czasem jednak może wystąpić stan psychozy stałej. Nie wiadomo dlaczego się tak dzieje, ale leczenie takiej choroby wymaga konsultacji lekarskich. Psychoza objawia się zazwyczaj odczuwaniem silnego lęku, omamów słuchowych i wzrokowych czy poczuciem ciągłego zagrożenia życia. W przypadku wystąpienia psychozy należy zachować spokój i w razie potrzeby zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Więcej o tym dowiecie się tutaj.

Halucynacje po THC jako wytwór wyobraźni?

Na pełne doświadczenie zażywania konopi składa się o wiele więcej czynników niż tylko stężenie THC. Jednym z najważniejszych czynników jest ludzka psychika.

Czy możliwe jest, by halucynacje były wywołane ludzką wyobraźnią?

Konopie indyjskie spożywa się głównie w celach rekreacyjnych. Podczas przyjmowania tego środka ważne jest nastawienie. Pobudza on części mózgu odpowiedzialne za kreatywne myślenie, koncentrację i koordynację ruchową. W tym przypadku siła autosugestii jest niezwykle duża. Omamy mogą pojawić się pod wpływem silnych emocji, pewnych wspomnień czy wewnętrznych pragnień.

Marihuana w pewien sposób uwidacznia to, co już znajduje się w ludzkiej psychice. Jeżeli osoba pod wpływem zacznie skupiać się na towarzyszącej jej złych emocjach, może dojść do tzw. „bad tripa”, podczas którego mogą wystąpić halucynacje.

Panuje powszechne przekonanie nałogowych palaczy marihuany, że THC bardzo mocno pobudza kreatywne myślenie. Działanie tej substancji uzależnione jest od stanu psychofizycznego danej osoby oraz jej samopoczucia przed przyjęciem narkotyku.

Czy faktycznie marihuana = kreatywność? Przeczytaj załączony tekst psychologa – przegląd badań nie do końca potwierdza taką opinię: https://szynkowski.eu/czy-narkotyki-stymuluja-kreatywnosc/

Wyobrażenia halucynacji
Źródło: newscientist.com

Używanie marihuany przez chorych na schizofrenię

Schizofrenia jest jedną z chorób psychicznych wymagającą leczenia farmakologicznego, pod okiem specjalisty. Podczas leczenia pacjent musi unikać wszelkich środków odurzających, takich jak alkohol i narkotyki.

Schizofrenia jest ciężką chorobą psychiczną. Na tą chorobę zapada jedynie 1% społeczeństwa. Osoby chore zazwyczaj traktowane są jako niebezpieczne, co często jest mylne. Choroba ta objawia się omamami słuchowymi, wzrokowymi, czuciowymi, urojeniami czy zubożeniem wypowiedzi. Wystąpić może ona w wieku młodzieńczym, bez wcześniejszych objawów lub rozwijać się stopniowo.

Spożywanie marihuany wywołuje charakterystyczny „haj”, podczas którego osoba odurzona narażona jest na efekty negatywne, takie jak złe samopoczucie, napady lęku, stany depresyjne czy nudności. Osoba chora na schizofrenie powinna unikać spożywania marihuany, ponieważ może spowodować one nasilenie objawów choroby i trudności z dalszym leczeniem.

Więcej o tym dowiecie się z filmu.

Marihuana jako źródło strachu

Konopie często posądzane są o wywoływanie stanów lękowych. Nie jest to całkowitą prawdą, a relacja między konopiami a zaburzeniami lękowymi jest skomplikowana.

Co zrobić w przypadku wystąpienia stanów lękowych po marihuanie?

W przypadku ich wystąpienia, podczas haju, należy zachować spokój i wypić ciepły, słodki napój. Jeżeli stan lękowy utrzymuje się długo, należy skorzystać z pomocy specjalisty. Nieleczony stan lękowy może przerodzić się w poważne zaburzenia wymagające leczenia farmakologicznego.

Więcej o tym dowiecie się z filmu.

Przedawkowanie marihuany a halucynacje

Do przyczyn przedawkowania można zaliczyć nadmiar przyjętej substancji, zanieczyszczenie narkotyku innymi substancjami czy długotrwałe przyjmowanie narkotyków.

Nie ma możliwości śmiertelnego przedawkowania marihuany. Teoretycznie, aby to zrobić, należałoby spalić kilkaset gramów w ciągu godziny. W praktyce jest to niemożliwe. Przyjęcie dużej dawki kannabinoidów, takich jak THC, może wywołać efekty uboczne:

 • złe samopoczucie,
 • nudności,
 • wymioty,
 • problemy z koncentracją,
 • stany lękowe,
 • przyśpieszone tętno,
 • długotrwałe zmiany w pracy mózgu,
 • wywołanie chorób psychicznych,
 • problemy z pamięcią krótkotrwałą.

Więcej o skutkach ubocznych spożywania marihuany dowiecie się z filmu.

Leczenie objawów halucynacji

Długotrwałe utrzymywanie się halucynacji po spożyciu marihuany jest bardzo poważnym problemem. Występują one niezwykle rzadko, jednak bardzo utrudniają normalne życie. W przypadku wystąpienia takich zaburzeń należy zasięgnąć pomocy specjalisty w ośrodku uzależnień lub u psychiatry. Leczenie uzależnienia jest trudne i wymaga od pacjenta całkowitej abstynencji od narkotyków. Leczenie zazwyczaj zajmuje kilka tygodni, a w przypadku ciężkich przypadków wymaga zastosowania leczenia farmakologicznego.

Więcej o leczeniu uzależnienia od marihuany dowiecie się z filmu, który znajdziecie tutaj.

Marihuana jest najpopularniejszym narkotykiem wykorzystywanym rekreacyjnie. Spożywanie jej wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można jej stosować podczas leczenia chorób psychicznych, ponieważ wywoływane efekty psychodeliczne mogą pogorszyć stan pacjenta. W przypadku wystąpienia uzależnienia i długotrwałych halucynacji, należy zasięgnąć pomocy specjalisty bądź ośrodka leczenia uzależnień.