Marihuana znana jest każdemu, wiele osób o niej słyszało, wielu zapewne próbowało. Powstało dużo prac naukowych, które podkreślają rozbudowaną listę skutków ubocznych stosowania tej używki. Jakie objawy towarzyszą paleniu marihuany, czy wywołuje lęk i depresję? Przeczytaj nasz artykuł, znajdziesz w nim odpowiedź.

Marihuana – jak działa na organizm?

  • Marihuana jest narkotykiem, za działanie psychoaktywne tej używki odpowiada THC – tetrahydrokannabinol. THC działa poprzez receptory kannabinoidowe (wyróżniamy receptory CB1 i CB2) , będące częścią układu endokannabinoidowego. Kiedy THC dostaje się do płuc, krwiobiegu i dalej do mózgu, daje to organizmowi sygnał do określonych reakcji (np. euforia czy wyciszenie). Układ endokannabinoidowy odpowiada za stan równowagi całego organizmu, THC zaburza ten proces.
  • W THC bogate są konopie indyjskie – najmocniejsze odmiany mają nawet do 30 % THC.

THC oddziałuje głównie na receptory CB1, zlokalizowane w mózgu.

Obserwowane objawy po paleniu marihuany. Właściwości THC

Za charakterystyczne działanie marihuany odpowiada właśnie THC. Lista objawów, które występują po zażyciu, jest bardzo długa. Generalnie wyróżniamy dwie fazy.

  • Faza I to ogólnie pojęty stan rozweselenia, euforii, haju, dobrego samopoczucia, słowotoku itp.
  • Po tym etapie następuje faza II, czyli stan wyciszenia, senności, zmęczenia, zaburzeń percepcji, koordynacji ruchowej, wzrostu apetytu, wzmożonej wrażliwości na bodźce.

Często tuż po paleniu użytkownicy zgłaszają objawy nazywane „kołataniem serca”, co wywołuje u nich lęk i przeświadczenie o zawale. Dzieje się tak z powodu wzrostu ciśnienia i tętna, objawów ze strony układu krążenia.

Zobacz inne skutki palenia marihuany, które mogą się pojawić bezpośrednio po lub z czasem po długotrwałym stosowaniu konopi indyjskich.

Poniżej prezentujemy listę możliwych objawów pojawiających się podczas zażywania marihuany:

Zwiększenie tętna i ciśnienia krwi
Odczuwanie paniki i niepokoju
Euforia, pobudzenie ruchowe, zaburzona percepcja
Nieregularne bicie serca
Poszerzenie naczyń krwionośnych
Osłabienie koordynacji ruchowej
Przekrwienie oczu
Upośledzenie działania układu odpornościowego
Podrażnienie układu oddechowego
Upośledzenie rozwoju płodu u ciężarnych
Zaburzenia układu rozrodczego – np. niska ilość prawidłowych plemników,
nieprawidłowości hormonalne – prolaktyny, tarczycy, hormonu wzrostu
Zaburzenia psychiczne – psychozy, paranoja, próby samobójcze, nasilenie stanów lękowych itp.

Stany lękowe po marihuanie. Jak wyjaśniają to badania?

Czy marihuana wywołuje stany lękowe? Czy potęguje te już istniejące? Obawy i niepokój to często zgłaszane skutki bezpośrednie palenia konopi. Dlaczego występują i u kogo najczęściej? Czy marihuana zażywana jest, by niwelować istniejące już stany lękowe i depresyjne?

Badania mówią o dwóch zależnościach:

  • W początkowej fazie marihuana może niwelować stany niepokoju, ma działanie wyciszające.
  • Przy regularnym zażywaniu może jednak nasilać utrzymujące się stany lękowe, doprowadzając nawet do depresji. Dotyczy to zwłaszcza osób mających stwierdzone problemy i zaburzenia na tle nerwowym, uwarunkowania genetyczne.

Przeczytaj fragmenty pracy omawiającej ten problem:

„Istnieją jednak doniesienia z badań podłużnych, pokazujące, iż długoletni palacze konopi dwukrotnie lub trzykrotnie częściej cierpią z powodu depresji, niż osoby nie używające marihuany

Podobne zależności zaobserwowano w przypadku palenia konopi i współwystępowania zaburzeń lękowych. Wykazano, iż częste palenie marihuany przez młodych dorosłych jest związane z doświadczaniem zwiększonego niepokoju i nasilenia smutku; zależność taką obserwuje się u ok. 20–30% palaczy marihuany.

Wiele badań potwierdza, iż osoby ze zdiagnozowaną fobią społeczną, jeśli palą marihuanę są w szczególności narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych. Badania długoletnich użytkowników marihuany wskazują na istnienie pewnej zależności między paleniem marihuany a występowaniem zaburzeń lekowych w różnym stopniu nasilenia, nie jest jednak do końca jasne, co leży u podstaw tego związku. Część badaczy jest zdania, że ludzie odczuwający często niepokój sięgają po środki, takie jak marihuana, w celu jego redukcji; prawdopodobne jest też tzw. zjawisko odbicia czyli występowanie gorszego samopoczucia w wyniku odstawienia substancji. Są i inne wyjaśnienia, w tym szczególnie te koncentrujące się na podatności genetycznej oraz uwarunkowaniach środowiskowych. Ponadto zaobserwowano, iż występowanie zaburzeń lękowych u palaczy konopi jest mocno uwarunkowane m.in. wielkością dawki, stylem przyjmowania, stopniem tolerancji, predyspozycjami osobowościowymi oraz dostępnością wsparcia społecznego”

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek

„W przypadku zaburzeń nastroju, działanie konopi ma więc charakter dwukierunkowy – w dawkach minimalnych marihuana wykazuje właściwości przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, w większych dawkach oraz w przypadku długotrwałego zażywania może powodować reakcje dysforyczne, nasilać lęk, indukować objawy paniki i depresji”

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek
Jak poradzić sobie ze stanami lękowymi po marihuanie

Jak poradzić sobie ze strachem i lękiem po zażyciu marihuany?

Historie na forach, dziwne stany, lęki, paranoja po odstawieniu, odrealnienie itp. to często podejmowany temat przez osoby zażywające marihuanę. Każdy organizm reaguje inaczej nawet na najmniejszą ilość THC. Wpływ na odczuwane stany ma dawka, rodzaj materiału roślinnego (czystość marihuany), tolerancja danego organizmu, współistniejące choroby.

Odstawienie marihuany to jedyny sposób, by pozbyć się niepożądanych objawów. Farmakoterapia również wymaga całkowitej abstynencji od konopi.

Wizyta u lekarza psychologa lub psychiatry i wdrożenie odpowiednich leków, niwelujących stany lękowe, to sposób na poradzenie sobie ze skutkami długotrwałego zażywania marihuany.

Pomoc można uzyskać u większości lekarzy psychiatrów, np. w serwisie Znany Lekarz (konsultacje online).

Podsumowanie

Marihuana potocznie traktowana jest jako niegroźna używka, ale niestety uzależnia. Opisy wielu przypadków jasno pokazują, że bardzo dokuczliwym objawem zażywania marihuany są stany lękowe, nieustanna obawa o zdrowie, życie itp. Najrozsądniejszym rozwiązaniem, by poradzić sobie z tym problemem, jest odstawienie marihuany oraz wizyta u lekarza specjalisty, który wdroży odpowiedni program leczenia.