Marihuana to popularna używka wśród młodych ludzi. Pomimo wielu badań mówiących o jej szkodliwości na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, wiele osób po nią sięga. Dlaczego i do czego może prowadzić regularne palenie marihuany? Czy pamięć jest obszarem, który narażony jest na szkodliwe działanie tej używki?

 • Marihuana to susz pozyskiwany z konopi indyjskich, z żeńskich kwiatostanów. Głównym jest składnikiem jest THC, czyli tetrahydrokannabinol.

THC odpowiada za psychoaktywne działanie marihuany.

Marihuana w świetle prawa jest narkotykiem w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie. Jej posiadanie, zażywanie, handlowanie jest nielegalne.

Według przeprowadzonych analiz, marihuana jest najpopularniejszą używką młodych ludzi (15-34 lata). W powszechnej opinii, marihuana traktowana jest często jaki imprezowa rozrywka, która nie ma znaczącego wpływu na zdrowie. Badania przeprowadzone w tym zakresie wykazały jednak szereg niepożądanych skutków zażywania marihuany. O tym piszemy w kolejnym akapicie.

Wpływ marihuany na organizm

Wpływ marihuany na organizm jest wielokierunkowy, dotyczy zarówno zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Od lat toczą się dyskusje, uzależnia czy nie. Jak każda inna używka, wpływa na obszar mózgu i procesy w nim zachodzące.

Jakie objawy obserwuje się po paleniu marihuany:

 • zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego – kaszel, zapalenie płuc,
 • podrażnienie gardła i jamy ustnej,
 • stany lękowe,
 • problemy ze snem,
 • zaburzenia ze strony układu krążenia,
 • bóle głowy,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • negatywny wpływ na układ rozrodczy.

Czy wiesz, że np.:

Badacze z University of California w Los Angeles, szacują, że szkodliwość wypalania 3-4 skrętów marihuany dziennie można porównywać z wypaleniem 20 papierosów.
Ustalono, że regularne, ale „rekreacyjne” stosowanie marihuany, trwające nawet poniżej sześciu lat powoduje wyraźne pogorszenie czynności płuc a u palaczy częściej występuje przewlekłe zapalenie oskrzeli (świsty, produkcja plwociny, przewlekły kaszel), niż w grupie niepalących.

Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i
propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu
legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy
Psychologa -dr Marcin Szulc, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Jak działa THC na mózg i ciało?

W pierwszej fazie po zażyciu obserwuje się wymienione „pozytywne” efekty – w postaci dobrego humoru, większej kreatywności i rozluźnienia. Niestety, po tym okresie trwającym 1-2 godziny przychodzi faza druga – charakteryzująca się zmęczeniem, sennością, apatią i spadkiem aktywności. Chcąc doświadczać jak najczęściej objawów fazy pierwszej, użytkownik pali częściej i więcej, co tworzy efekt błędnego koła, palę więcej, czuję mniej, wytwarza się tolerancja na THC.

THC działa poprzez oddziaływanie na receptory kannabinoidowe CB1/ CB2, rozsiane po całym organizmie. Są one częścią układu endokannabinoidowego wpływającego na równowagę organizmu (homeostazę). Receptory CB1 zlokalizowane są w dużej mierze właśnie w mózgu. Palenie marihuany powoduje, że THC w bardzo szybkim czasie przedostaje się do mózgu, wywołując określone, wyżej opisane, reakcje. Tym samym zostaje zachwiana równowaga organizmu.

Jak marihuana wpływa na pamięć? Przegląd prac naukowych

Jednym z obszarów wrażliwych na negatywne oddziaływanie THC jest mózg i funkcje pamięci. Badania podają, że palenie marihuany w bardzo młodym wieku to duże ryzyko zaburzeń pamięci, a w konsekwencji trudności w nauce. Co więcej, wywołuje natychmiastowe efekty w postaci problemów z pamięcią krótkotrwałą i zaburzeń funkcji poznawczych. Dowiedziono też w kilku badaniach, że zmiany te są trwałe. Najbardziej narażone na takie skutki są osoby bardzo młode, w okresie dojrzewania. To właśnie na tym etapie rozwoju, mózg może ulegać uszkodzeniu.

Przeczytaj, co mówią na ten temat publikacje:

„Udokumentowano również negatywny wpływ konopi na pamięć krótkoterminową oraz zdolności koncentracji. Pamięć krótkotrwała to proces najbardziej podatny na działanie marihuany. Podczas badań laboratoryjnych osoby pod wpływem marihuany nie miały problemu z przypominaniem sobie rzeczy, których nauczyły się wcześniej, wykazywały jednak zmniejszoną zdolność do uczenia się i zapamiętywania nowych faktów”

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek

Jedno z badań przeprowadzone na uczniach wykazało, że ci, którzy zażywali marihuanę mają obniżone np. umiejętności matematyczne i problemy w zakresie zapamiętywania informacji:

„Block i Ghoneim zestawili wyniki standardowych testów umiejętności u tych samych uczniów na przestrzeni kilku lat. Wyniki badań potwierdzają, że osoby, które używały często marihuany (N=144) (7 lub więcej razy w tygodniu przez dłuższy okres czasu) wykazywały w porównaniu z grupą kontrolną (N=72) braki w umiejętnościach matematycznych, ekspresji werbalnej, jak również cechowała je niska selektywność uwagi, upośledzenie w procesach przetwarzania i zapamiętywania informacji. Badania nad szybkością identyfikacji ekspresji emocjonalnej u częstych użytkowników konopi ujawniają deficyty w przetwarzaniu afektywnym, zauważalne w słabszym dekodowaniu podstawowych emocji podczas interakcji społecznych. Badania prowadzone na grupie osób w wieku 18 – 29 lat wykazały pogorszenie jakości procesu decyzyjnego i planów wykonawczych, zaś hamowanie reakcji, pamięć przestrzenna i ciągłość uwagi nie uległy zaburzeniu, ale zdaniem autorów, choć kontrolowano zmienne demograficzne, próba badawcza była zbyt małoliczna (N=16), by generalizować uzyskane wyniki”

Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – dr Marcin Szulc, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Co warto wiedzieć:

Doświadczenie przeprowadzone w Nowej Zelandii dowiodło, że:

 • Młode osoby palące marihuanę, mają w testach na inteligencję (w okresie dorosłości) wynik IQ niższy średnio o 6-8 punktów,
 • Sprawność intelektualna nie ulegała poprawie w okresie dorosłości.

Projekt zrealizowany w Nowej Zelandii dostarczył danych ujawniających korelację między używaniem marihuany a inteligencją. Zapoczątkowanie w okresie adolescencji używania marihuany wiąże się ze stratą średnio 6 do 8 punktów w testach IQ rozwiązywanych w okresie dorosłości.
Co istotne, osoby używające w młodości, które w dorosłym życiu zaprzestały palenia marihuany, nie powróciły do wcześniejszej sprawności intelektualnej.
Natomiast rozpoczęcie używania w dorosłym życiu nie miało wpływu na późniejsze wyniki w testach inteligencji.

Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska

I na koniec ciekawostka,

Badaniom poddano również szczury. Osobniki, które poddane były ekspozycji na THC, wykazywały istotne braki w procesie uczenia się i nabywania nowych umiejętności.

„U szczurów wykazujących zaburzenia poznawcze, które były narażone na THC w okresie dojrzewania, obserwuje się strukturalne i funkcjonalne zmiany w hipokampie”

Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska

Podsumowanie

O skutkach zażywania marihuany i negatywnym wpływie THC na organizm napisano wiele prac, które potwierdziły postawione tezy o szkodliwości tej używki. Badania są cały czas prowadzone, ale jedno jest pewne, obszarem szczególnie narażonym na negatywny wpływ THC jest właśnie mózg.

Źródła:

 • Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska
 • Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – dr Marcin Szulc, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek