Większość mitów dotyczących marihuany stawia ją w złym świetle. Mity takie biorą się z różnych źródeł. Pochodzą z opinii danych osób, braku wystarczającej wiedzy na temat tej rośliny, działania propagandy, czy ze zwykłego strachu. Marihuana obecnie jest jednym z najbardziej znanych i najpopularniejszym narkotykiem na świecie. Znana była człowiekowi już od czasów starożytnych, obecnie jest nielegalna w wielu krajach. O narkotyku tym mówi się że potrafi wywoływać problemy z pamięcią, silnie uzależnia, wywołuje raka płuc i może prowadzić do zgonu. Czy te mity są prawdziwe?

Czym właściwie jest marihuana i jak działa na organizm?

Marihuana to narkotyk produkowany z kwiatów konopi indyjskich. W swoim składzie zawiera prawie 400 substancji biologicznie aktywnych takich jak kannabinoidy, izoflawony, barwniki, czy terpeny. Po spożyciu marihuany następuje charakterystyczny „haj” wywoływany głównie przez THC i CBD.

THC posiada właściwości odurzające przez co w Polsce jest nielegalne, a za posiadanie trawki grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Właściwości i działanie CBD mają charakter terapeutyczny, a substancja ta jest w Polsce całkowicie legalna.

Palenie marihuany wpływa na działanie całego organizmu. W organizmie człowieka znajdują się receptory kannaboidowe, które zostają pobudzone po jej spożyciu. Skutkuje to odurzeniem, podczas którego można odczuć napady euforii, poprawę humoru, czy zmianę postrzegania upływu czasu.

Jak kreuje się obraz marihuany w społeczeństwie?

Przez wiele lat aktywnie działała propaganda antykonopna. Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych głoszono hasła mówiące o tym, że palenie marihuany prowadzi do upadku moralnego. Często państwowe kampanie uświadamiające wprowadzają ludzi w błąd i utrwalają wiele mitów dotyczących konopi.

Przeprowadziliśmy anonimową ankietę, w której zapytaliśmy grupę osób o to skąd dowiedzieli się czym jest marihuana, czy kiedykolwiek ją paliły, jakie znają mity na jej temat, oraz jaki mają do niej stosunek. W ankiecie wzięły osoby w wieku 17-45 lat. Należy pamiętać o tym, że badana grupa nie odnosi się do ogółu społeczeństwa.

Skąd badani dowiedzieli się czym jest marihuana?

Jak pokazuje ankieta, większość naszych uczestników dowiedziało się o tym czym czym jest marihuana, od swoich znajomych. Ankietowani wskazywali, iż pierwszy raz o marihuanie usłyszeli w gimnazjum i liceum, co przypada na okres nastoletni.

Czy osoby ankietowane kiedykolwiek paliły marihuanę?

Według ankiety 75% uczestników chociaż raz w życiu spróbowała marihuany.

Jakie mity dotyczące marihuany znali badani?

Według ankietowanych palenie marihuany powoduje:

  • dziury w mózgu,
  • problemy z pamięcią,
  • jest bardziej szkodliwa od papierosów,
  • powoduje halucynacje,
  • jest bardzo uzależniająca,
  • wywołuje agresję,
  • nie posiada właściwości uzależniających,
  • może spowodować śmierć.

Jaki stosunek mają ankietowani do marihuany?

30% osób uważa, iż marihuana powinna być całkowicie legalna. 40% badanych ma do niej stosunek pozytywny. 30% uczestników ma neutralny stosunek do konopi, jednak nie przeszkadzają im osoby palące. Żaden z ankietowanych nie był negatywnie nastawiony do marihuany.

Marihuana a rak płuc?

Rak płuc wywołany paleniem marihuany był jednym z mitów wymienionych przez naszych ankietowanych. Czy naprawdę możliwe jest wystąpienie nowotworu po paleniu marihuany?

Podczas palenia marihuany do płuc dostaje się 40 razy więcej substancji smolistych niż podczas palenia papierosów. Substancje w niej zawarte rozszerzają pęcherzyki płucne i oskrzela, co sprzyja osadzaniu się substancji smolistych i ich wchłanianiu. Przy długotrwałym paleniu istniej możliwe jest wystąpienie nowotworu płuc. Ze względu na zawartość substancji smolistych, niewskazane jest palenie i picie alkoholu. Taka mieszanka wielokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu przełyku. Palacze którzy korzystają z marihuany okazjonalnie są o wiele mniej narażeni na wystąpienie nowotworu płuc.

Teoretycznie możliwe jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu przez korzystanie z bonga. Bongo to fajka wodna przeznaczona do palenia marihuany. Filtruje ona na bieżąco dym z marihuany, kilkukrotnie zmniejszając ilość substancji smolistych.

Więcej o relacji marihuany z nowotworami możecie dowiedzieć tutaj:

Marihuana wywołuje dziury w mózgu

Dziury w mózgu wywołane paleniem marihuany? Większość osób interesujących się konopiami przynajmniej raz słyszała ten popularny mit. Jak jest naprawdę? Czy marihuana może powodować uszkodzenia mózgu?

Marihuana posiada bardzo bogaty skład chemiczny, w który wlicza się blisko 400 związków biologicznie aktywnych. Po spożyciu marihuany składniki aktywne znajdujące się w narkotyku, rozprzestrzeniane są po całym organizmie i wpływają na jego funkcjonowanie. Substancje te wpływają na takie części mózgu jak ciało migdałowate, hipokamp, czy korę mózgową. Jak pokazują badania naukowe. spożywanie dużej ilości marihuany może powodować upośledzenie pracy mózgu, przerostu szarej masy, czy problemów z funkcjami poznawczymi. Na takie efekty narażone są głównie osoby młode oraz palące bardzo duże ilości trawki. Marihuana sama w sobie nie powoduje dziur w mózgu, jednak jej nadużywanie może nieść poważne konsekwencje.

Więcej o tym jak marihuana działa na mózg możecie dowiedzieć się tutaj:

Marihuana powoduje problemy z pamięcią

Problemy z pamięcią po paleniu marihuany? Groźby utraty pamięci czy pogorszenia zapamiętywania, powtarzane są przez przeciwników konopi już od wielu lat. Opinia ta obecna była także w rządowych kampaniach informacyjnych. Czy po wypaleniu skręta mogą wystąpić problemy z pamięcią?

Niestety nie jest to mit. Długotrwałe palenie marihuany może powodować problemy z zapamiętywaniem, a niekiedy z pamięcią krótkotrwałą. Jak pokazują badania naukowe, częste palenie trawki prowadzi do zaburzenia pracy hipokampu odpowiedzialnego za prawidłowe zapamiętywanie. Problem ten dotyka głównie zaawansowanych palaczy.

Rekreacyjne palenie marihuany nie prowadzi do większych zmian w mózgu, jednak osoby nieletnie powinny jejc unikać.

Więcej o tym jak marihuana wpływa na pamięć dowiecie się tutaj:

Halucynacje po marihuanie

Halucynacje dotyczą omamów wzrokowych, słuchowych lub dotykowych, występujących bez udziału czynnika zewnętrznego. Związane są z chorobami, urazami, czy spożywaniem niektórych narkotyków.

Niestety jest to fakt. Możliwe jest wystąpienie lekkich halucynacji po paleniu konopi. Sytuacja ta związana jest z przedawkowaniem konopi i zazwyczaj jest niegroźna. Na wystąpienie halucynacji najbardziej narażone są osoby palące często oraz stosujące tzw. ediables, czyli jadalną formę marihuany. W przypadku długotrwałego utrzymywania się halucynacji, należy zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Więcej o tym, czy marihuana powoduje halucynacje dowiecie się tutaj:

Marihuana to wstęp do twardych narkotyków

Istnieje przekonanie, że marihuana jest wstępem do twardych narkotyków. Uważa się, że każdy narkoman zaczynał od palenia marihuany. Czy stwierdzenie to jest prawdziwe?

Prawdą jest to, że wielu narkomanów zaczynało od palenia marihuany, jednak jak pokazują badania, nie ma związku między paleniem marihuany, a zażywaniem twardych narkotyków. Wielu doświadczonych palaczy przyznaje, że nie przyjmuje innych substancji odurzających i ograniczają się jedynie do trawki. Faktem jest również, że osoba sięgająca po marihuanę, będzie skłonna sięgnąć po inne narkotyki, lecz spowodowane jest to skłonnością do uzależnień (w tym do alkoholu).

Nie ma rzetelnych badań potwierdzających korelacje miedzy marihuaną, a spożywaniem twardych narkotyków.

Więcej o tym dowiecie się w filmie poniżej:

Marihuana powoduje silne uzależnienie

Jednym z popularnych mitów o marihuanie jest to, że narkotyk ten jest silnie uzależniający. Usłyszeć można także opinie, że marihuana uzależnia już od pierwszego zapalenia. Czy jest to prawda?

Jest to mit. Marihuana potrafi wywoływać uzależnienie psychiczne, jednak jego przebieg jest bardzo łagodny. Nieprawdą jest to, że marihuana uzależnia od pierwszego skręta. Do uzależnienia może dojść podczas częstego palenia dużej ilości konopi. W przypadku wystąpienia uzależnienia od marihuany, należy skonsultować się z ośrodkiem leczenia uzależnień.

Więcej o tym dowiecie się z filmu poniżej:

Marihuana gorsza od alkoholu?

W dyskusjach o legalizacji marihuany często porównuje się szkodliwość marihuany i alkoholu. Czy marihuana jest bardziej szkodliwa od alkoholu?

Jest to mit. Porównując alkohol i marihuanę trzeba mieć na uwadze wiele zmiennych. Używki te w inny sposób oddziałują na organizm ludzki, a długotrwałe skutki przyjmowania tych substancji różnią się od siebie. Prawdą jest to, że marihuana jest o wiele mniej uzależniająca od alkoholu. Alkohol przy długotrwałym spożywaniu wpływa na funkcjonowanie wątroby i mózgu. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów z pamięcią, marskości wątroby, raka jelita grubego, czy wywoływać agresję. Nadużywanie marihuany może prowadzić do problemów z zapamiętywaniem, uzależnieniem, czy wywoływać choroby psychiczne.

Faktem jest to, że obie z tych substancji są szkodliwe dla organizmu, ale w różny sposób.

Więcej o tym dowiecie się z filmu poniżej:

Marihuana spożywana jest jedynie w środowisku kryminalnym

Palacze marihuany kojarzeni są głównie ze środowiskiem przestępczym. Popularnie pokazywany obraz palacza kreuje się jako osoba agresywna, niebezpieczna, wykluczona społecznie, czy popełniająca liczne przestępstwa. Jak jest naprawdę?

Jest to mit. Prawda jest taka, że użytkownicy marihuany wywodzą się z różnych środowisk. Marihuana palona jest przez lekarzy, prawników, czy nawet policjantów.

Marihuana wzbudza agresję?

Ankietowani wskazali agresję po paleniu marihuany jako jeden z mitów. Czy po paleniu marihuany mogą wystąpić napady agresji?

Jest to mit. Marihuana palona jest głównie w celach rekreacyjnych. Po zapaleniu jointa substancje bioaktywne znajdujące się w konopiach wywołują charakterystyczny „haj”. Podczas stanu odurzenia wyzwalana jest dopamina odpowiedzialna za dobry nastrój. Odczuwalne są także stany euforyczne i niekontrolowane napady śmiechu. Po marihuanie nie występują napady agresji.

Należy jednak pamiętać o tym, że marihuana działa na każdego inaczej i mogą wystąpić efekty niepożądane.

Więcej o tym dowiecie się z filmu poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=2guYteVAPm8

Marihuana rozbija rodziny!

Marihuana powodem rozbicia rodziny? Fakt czy mit? Czy przez palenie marihuany może dojść do rozpadu rodziny?

Jest to fakt. Długotrwałe palenie dużej ilości marihuany ma niekorzystny wpływ na człowieka i jego otocznie. Osoby nadużywające marihuany są w pewien sposób wykluczone społeczne. Popadają one w letarg, zaniedbują obowiązki, a niekiedy unikają kontaktu z bliskimi. Marihuana jest także stosunkowo drogim narkotykiem. Na czarnym rynku jeden gram może kosztować od 50-80 zł. Zaawansowani palacze potrzebują znacznie więcej narkotyku, ponieważ wytworzyła się u nich tolerancja.

Marihuana powoduje śmierć?

„Marihuana powoduje śmierć!”- Takie hasła głoszone były w Stanach zjednoczonych pod koniec ubiegłego wieku. Czy możliwy jest zgon spowodowany marihuaną?

Jest to najbardziej szkodliwy mit dotyczący marihuany. Jak dotąd nie odnotowano ani jednego przypadku śmierci spowodowanej zażyciem marihuany. Narkotyk ten jest jedną z najbezpieczniejszych substancji psychoaktywnych na świecie. Spożywanie marihuany wiąże się z pewnym ryzykiem wystąpienia efektów niepożądanych, jednak nie ma możliwości śmiertelnego przedawkowania marihuany.

Więcej o tym dowiecie się z filmu poniżej:

Propaganda antykonopna doprowadziła do powstania wielu mitów na temat marihuany. Przeprowadziliśmy anonimową ankietę, w której pytaliśmy o najbardziej znane z nich. Mity o marihuanie wciąż są obecnie, pomimo wielu rzetelnych opracowań. Powielane są przez przeciwników konopi czy ludzi bojących się innych używek.