Rastafarianie kojarzą się z ludźmi w długich dredach, luźnych ciuchach i ze skrętem w dłoni. Ruch Rastafari dominuje na ulicach Jamajki, gdzie rytmy reagge znane są przez każdego mieszkańca. Jest to bardzo ciekawa religia, gdyż nie posiada uniwersalnych zasad, przywódców i przykazań. Można ją określić jako ruch religijno-społeczny, który ma na celu rozwój społeczności.

Skąd wywodzi się ruch rasta?

Ruch Rasta wywodzi się z Jamajki i powstał w latach 40. XX wieku jako religijne i kulturowe ruchy afrocentryczne. Zainspirowany afrykańskimi tradycjami i doktrynami, ruch Rastafari opiera się na wierze w Boga i wyzwolenie ludzkości z niewoli i opresji. Głównymi założeniami ruchu są poszukiwanie pokoju, sprawiedliwości i równości, a także promowanie afrykańskiej kultury i tożsamości.

Nieoczywista nazwa

Nazwa ruchu „Rastafari” wywodzi się od przedkrólewskiego tytułu zmarłego Haile Selassie, byłego cesarza Etiopii, który zajmuje centralną rolę w wierzeniach Rasta. Tytuł ten to „Ras Tafari Makonnen” – termin „Ras” oznacza księcia w języku etiopskim, a „Tafari Makonnen” było imieniem osobistym Haile Selassie. Nie do końca wiadomo, dlaczego wcześni Rasta przyjęli tę formę imienia Haile Selassie jako nazwę dla swojej religii. Książe został obwołany przez lud wybrańcem Boga. Wydarzenie to wywołało wielkie poruszenie i kaznodzieje na ulicach Kingston głosili nadejście mesjasza. Tak narodził się ruch Rastafari.

Jedna religia, różne oblicza

Rastafari, podobnie jak inne religie, rozdzieliła się na różne gałęzie, a jedną z nich jest ruch mesjanistyczny, który czerpie elementy hinduskie i różnokrzyżowe. Wielu członków tej religii było masonami. Dewizą tego ruchu jest: „duch lwa w każdym z nas”

rastafarianie z symbolem lwa

Konopny Akcent

Życie duchowe jest niezwykle ważne dla rastafarian. Organizują oni uroczyste spotkania zwane Nyabinghi. Wyznawcy spotykają się się w najważniejsze dni upamiętniające rocznice, zazwyczaj w dużych salach. Takie wydarzenia trwają około 3 dni. Podczas nich rastafarianie medytują, czytają pismo, prowadzą dyskusje i grają na instrumentach.

Rastamani często palą marihuanę, ale jak sami twierdzą – Jah pozwolił im na to, a to jest ich wyraz czci najwyższego. Według religii jest to najlepszy sposób na złożenie hołdu Bogu. Według rasta marihuana jest rośliną mądrości, która pozwala otworzyć umysł i uczucia.

Religia nie nakazuje palenia marihuany w celach religijnych, a wielu rastafarian z niej nie korzysta nawet podczas obrzędów. Powszechnym mitem jest, że Rastafarianie promują palenie marihuany.

Czy rasta palą często?

Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, ponieważ religia posiada znaczną ilość wyznawców. Jest to 18 religia świata. Prawdą jest to, że znaczna część rastafarian pali każdego dnia. Dzieje się to jednak głównie w krajach, gdzie marihuana jest legalna.


Źródła

  • https://www.gotquestions.org/Polski/rastafarianizm.html
  • https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0040571X8008300105?journalCode=tjxa
  • https://researchonline.jcu.edu.au/62522/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1500778/
  • https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03007768808591306?journalCode=rpms20
  • https://eric.ed.gov/?id=ED191930
  • https://kb.osu.edu/handle/1811/28443
  • https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-7216-3_24