O CBD słychać coraz częściej w kontekście dostępnych na rynku suplementów, np. w postaci olejków. Preparaty te rekomendowane są na wiele dolegliwości. Częstym pytaniem jest, jak długo CBD może działać i utrzymywać się w organizmie. Wiedza ta jest istotna, ponieważ pomaga ustalić precyzyjne dawkowanie CBD.

CBD to kannabidiol – związek obecny w konopiach. Bogate w CBD są konopie siewne – ich uprawa jest legalna.

O kannabidiolu napisano już wiele prac, ze względu na coraz bardziej udokumentowany prozdrowotny profil. Aby pozyskać z konopi doskonałej jakości CBD, muszą być one uprawiane bez użycia szkodliwych substancji, najlepiej na ekologicznych farmach. Potrzebują słońca, wody i odpowiedniej ilości składników odżywczych. Potem, na drodze ekstrakcji, z kwiatostanów pozyskuje się cenny ekstrakt, który stanie się finalnie np. olejkiem.

Wspomnieliśmy o leczniczych właściwościach kannabidiolu, wykazuje on następujące działanie:

 • przeciwbólowe,
 • przeciwlękowe,
 • przeciwzapalne,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • poprawiające odporność,
 • poprawiające koncentrację.

CBD może uzupełniać niedobory endokannabinoidów wytwarzanych przez organizm. Możliwe jest to dzięki oddziaływaniu kannabidiolu na receptory kannabinoidowe, będące częścią układu endokannabinoidowego. Badania wykazały, że CBD wykazuje powinowactwo do receptorów CB2 (zlokalizowanych m.in. w komórkach układu odpornościowego).

Układ endokannabinoidowy wpływa na wiele funkcji życiowych, jak np.: sen, ból, apetyt, odporność, nastrój itp.

Czy forma przyjmowania jest istotna i ma wpływ na czas działania?

olejek

Kannabidiol dostępny jest na rynku pod wieloma postaciami. CBD znajdziesz w następującej postaci:

 • olejków CBD – o różnym stężeniu 1%-30%
 • kapsułek,
 • suszu,
 • kryształu (proszek),
 • haszyszu,
 • jointów,
 • e-liquidów,
 • pasty,
 • czopków,
 • sprayu do nosa,
 • produktów spożywczych – np. herbaty,
 • kosmetyków – np. maści z CBD – działają miejscowo, nie przenikają do krwiobiegu.

Najpopularniejszą formą zażywania kannabidiolu są olejki CBD i kapsułki, które jako suplement, można nabyć w sklepach internetowych czy regałach wystawianych w centrach handlowych. Olejki stosuje się pod język, a kapsułki połyka.

Im szybszy czas wchłaniania związku, tym krótszy czas jego utrzymywania się w organizmie.

Susz i haszysz zażywany jest na drodze palenia lub waporyzacji (czyli odparowywania substancji aktywnych w specjalnych urządzeniach).

Ile czasu działa CBD i co ma na to wpływ?

Bardzo istotną kwestią jest samo dawkowanie CBD, im wyższe stężenie np. olejku, tym mocniejszy efekt i działanie. Przy prawidłowym stosowaniu CBD nie można go przedawkować, ale w przypadku nadwrażliwości u konkretnej osoby może wywołać skutki uboczne w postaci: suchości w ustach, zmęczenia, bólu głowy, senności, biegunki czy obniżenia ciśnienia krwi.

CBD działa w organizmie około 4-8 godzin (w zależności od drogi podania), dlatego dawkowanie powtarzamy po upływie tego czasu, aby w organizmie był utrzymany taki sam poziom kannabidiolu.

Ważnym terminem w zakresie pozostawania różnych związków w organizmie jest tzw. biodostępność, czyli faktyczna ilość danego związku, która przenika i jest wchłaniania do organizmu. Zależy to m.in. od drogi podania danego kannabinoidu – wdychanie, spożycie na drodze pokarmowej, podanie podjęzykowe.

 • biodostępność CBD podanego na drodze doustnej wynosi ok. 6-19%
 • palenie – wdychanie wynosi ok. 30% (omijana jest tu droga układu pokarmowego)

CBD może pozostawać w organizmie nawet do 5-7 dni, mimo że użytkownik nie odczuwa już jego działania – jest to jednak kwestia indywidualna. Zakres działania CBD wciąż poddawany jest nowym badaniom.

Co decyduje o tym, jak długo CBD pozostaje w ciele człowieka?

 • droga podania kannabidiolu,
 • ilość i stężenie zażytego CBD,
 • waga użytkownika (u osób otyłych CBD pozostaje dłużej w organizmie),
 • choroby,
 • zażywane leki,
 • czy przed przyjęciem CBD spożywano posiłek,
 • czy CBD jest stosowane regularnie i w jakich dawkach.

Co musisz wiedzieć o CBD?

Należy zapamiętać następujące kwestie:

 • Biodostępność, czyli ilość substancji, która dostaje się do organizmu i jest wchłaniana (największą biodostępnością cechuje się podanie dożylne 100%).
 • Okres półtrwania – czyli najprościej czas, w jakim podany związek zostaje zredukowany/ eliminowany do połowy podanej dawki (zależy to oczywiście od dawki i stężenia danego związku oraz drogi podania). Wg dostępnych danych, dla CBD okres półtrwania ma wynosić 2-5 dni /dane za: Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1666917/

DROGI PODANIA A WCHŁANIANIE I DZIAŁANIE

 • CBD podane drogą doustną będzie w organizmie dłużej i później poczuje się efekty jego działania (wchłanianie do 90 minut, czas działanie nawet do 8 godzin).
 • Najszybciej wchłaniane jest CBD zażywane na drodze palenia (już po kilku minutach), czas działania określa się na 2-3 godziny.
 • Olejki podane podjęzykowo – wchłanianie ok. 30 minut, działanie do ok. 4-6 godzin.

Poniżej prezentujemy podsumowanie informacji dotyczących działania CBD.

DROGI PODANIA A WCHŁANIANIE I DZIAŁANIE CBD - biodostępność
OPRACOWANIE WŁASNE HEMPLO

Co mówią badania o czasie działania?

Kannabidiol (CBD) jest składnikiem Cannabis saliva L nie wykazującym właściwości psychozomimetycznych, ale obdarzonym dość silnym działaniem przeciwdrgawkowym. Podany dożylnie zachowuje się podobnie do THC – jego stężenie w osoczu spada najpierw bardzo szybko, a następnie wolniej. Jego klirens’ wynosi 960-1560 ml/min, biologiczny okres półtrwania – 24 godz., a objętość dystrybucji 30 I, co świadczy o łatwym przenikaniu związku do przestrzeni pozanaczyniowej i powolnej eliminacji z ustroju.

Kannabidiol, podobnie jak THC, ulega intensywnemu metabolizmowi, polegającemu głównie na utlenieniu w pozycji 11 najpierw do 11-hydroksy-CBD, a następnie do karboksymetabolitów. Wydalanie CBD i metabolitów odbywa się głównie z kałem (ok. 33%) oraz w mniejszym stopniu z moczem (16% w ciągu 72 godzin). Podczas palenia materiału zawierającego CBD przechodzi on szybko do krwi. Jego biodostępność wynosi ok. 31 %.

Porównanie krótkiego czasu, w jakim kannabinoidy znikają z krwi z trwającym kilka dni ich wydalaniem z moczem nasuwa wniosek o istnieniu jakiegoś mechanizmu(ów) powodującego tak powolną eliminację z ustroju. Prawdopodobne wydają się trzy przyczyny takiej sytuacji. Jedna z nich to udział kannabinoidów w krążeniu jelitowo-wątrobowym, o czym świadczy fakt, że część podanej dożylnie dawki wydalana
z kałem wynosi 10-15 %. Druga to gromadzenie się kannabinoidów w tkance tłuszczowej będące skutkiem ich wysokiej lipofilności. Istnienie tego drugiego czynnika potwierdza również wykrycie połączeń metabolitów kannabinoidów z kwasami tłuszczowymi. Trzecią przyczyną może być nerkowa reabsorpcja tych metabolitów.

*Klirens jest to objętość osocza, jaka w jednostce czasu zostaje „oczyszczona” z jakiegoś związku
wszystkimi możliwymi sposobami jego eliminacji.

KANNABIS – BIOCHEMIA, FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA – Bogdan Szukalski, Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Również w Raporcie ws. CBD znajdujemy wzmiankę o biodostępności CBD:

Oceniona została metoda podania CBD w wypełnionych olejem kapsułkach. Prawdopodobnie z powodu słabej rozpuszczalności w wodzie, wchłanianie CBD z układu trawiennego jest bardzo zmienne, w rezultacie profil farmakokinetyczny kannabidiolu również się zmienia. Biodostępność przy przyjmowaniu doustnym oszacowano na 6% z powodu znaczącego efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. U zdrowych ochotników płci męskiej średni poziom CBD w próbce krwi po jednej, dwóch i trzech godzinach od podania 600mg substancji wynosił odpowiednio 0.36 (0.64) ng/mL, 1.62 (2.98) ng/mL oraz 3.4 (6.42) ng/mL.

Podanie CBD w aerozolu skutkowało gwałtownym skokiem stężenia substancji w osoczu po 5 – 10 minutach od podania, a także lepszą biodostępnością niż podanie doustne.

CBD jest szybko rozprowadzane w tkankach w wysokiej objętości około 32L/kg. Podobnie jak THC, CBD może z powodu wysokiej lipofilowości odkładać się przede wszystkim w tkankach tłuszczowych.

KANNABIDIOL (CBD) Raport z przeglądu wstępnego – Trzydzieste dziewiąte posiedzenie
Komisji Eksperckiej ds. Uzależnień od Narkotyków (ECDD) 6 – 10 Listopada 2017, Genewa

Źródła:

 1. KANNABIDIOL (CBD) Raport z przeglądu wstępnego – Trzydzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Eksperckiej ds. Uzależnień od Narkotyków (ECDD) 6 – 10 Listopada 2017, Genewa
 2. Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1666917/
 3. KANNABIS – BIOCHEMIA, FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA – Bogdan Szukalski, Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie