Istnieje wiele interakcji leków z kannabidiolem CBD, które należy wziąć pod uwagę przed ich spożyciem. Mogą na siebie wzajemnie wpływać, co przekłada się na lepszy lub gorszy proces leczenia. Poniżej poznasz najważniejsze możliwe skutki, które mogą pojawić się po łączeniu CBD z innymi substancjami chemicznymi zawartymi w lekach:

 • szybszy lub wolniejszy metabolizm leków lub CBD
 • słabsze lub silniejsze działanie leków lub CBD
 • nasilenie objawów choroby
 • nasilenie skutków ubocznych powodowanych przez leki

Powyższe interakcje mogą wymagać podejmowania dodatkowych działań:

 • zmiana dawek leków lub CBD (zobacz jak dawkować CBD)
 • zaprzestanie spożywania CBD lub leków (w zależności od terapii)
 • precyzyjniejsza kontrola i obserwacja organizmu

Jeśli chcesz poznać dokładniejsze opracowanie o lekach i możliwych interakcjach, przejdź do opracowania – choroby i łączenie CBD z lekami. Dowiesz się jakie działanie może wywierać CBD na konkretne grupy leków i dlaczego jest to tak ważne przy leczeniu innych chorób oraz schorzeń.

Lista leków mogących powodować interakcje z CBD

Poniższa lista zawiera ponad 1000 pozycji, w których znajdują się konkretne związki chemiczne zawarte w lekach jako substancje czynne lub pomocnicze. Jeśli leczysz się na jakieś choroby i przyjmujesz lekarstwa, weź ulotkę i przeanalizuj skład. Wyszukaj substancji w nich zawartych w poniższej liście i poznaj możliwe działanie wywołane przez połączenie ich z produktami CBD. Lista została stworzona w kolejności alfabetycznej by ułatwić Ci ich wyszukiwanie.

Lista substancji i leków:

 • 1,2-benzodiazepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z 1,2-benzodiazepiną.
 • Abametapir – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zwiększyć w połączeniu z Abametapirem.
 • Abatacept – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Abataceptem.
 • Abemacyklib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania abemacyklibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Abirateron – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Abiraterone.
 • akalabrutynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z acalabrutynibem.
 • Acebutolol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z acebutololem.
 • Aceklofenak – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia może być zwiększone, gdy Aceklofenak jest połączony z Kannabidiolem.
 • Acemetacyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z acemetacyną.
 • Acenokumarol – Metabolizm acenokumarolu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Acetazolamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z acetazolamidem.
 • Acetoheksamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z acetoheksamidem.
 • Acetofenazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z acetofenazyną.
 • Acetylosulfizoksazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfizoksazolem acetylu.
 • Kwas acetylosalicylowy – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym.
 • Aklidyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Aclidinium jest połączone z kanabidiolem.
 • Adalimumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z adalimumabem.
 • Adenozyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy adenozyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Afatynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania afatynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Agomelatyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z agomelatyną.
 • Alklofenak – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z alklofenakiem.
 • Alfentanyl – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z alfentanilem.
 • Alimemazine – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z alimemazyną.
 • Aliskiren – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie aliskirenu.
 • Allopurinol – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania allopurynolu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Almotryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z almotryptanem.
 • Alosetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Alosetronem.
 • Alpelisib – Stężenie Alpelisibu w surowicy można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Alprazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z alprazolamem.
 • Alverine – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Alverine.
 • Amantadyna – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy amantadyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Ambrisentan – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ambrisentanem.
 • Aminofenazon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z aminofenazonem.
 • Aminofilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania aminofiliny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Amiodaron – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z amiodaronem.
 • Amisulpryd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z amisulprydem.
 • Amitryptylina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z amitryptyliną.
 • Tlenek amitryptyliny – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z amitryptylinoksydem.
 • Amlodypina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie amlodypiny.
 • Amobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z amobarbitalem.
 • Amodiachina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z amodiachiną.
 • Amoksapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z amoksapiną.
 • Amfetamina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z amfetaminą.
 • Amfoterycyna B – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z amfoterycyną B.
 • Amprenawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z amprenawirem.
 • Anagrelid – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy anagrelid jest połączony z kanabidiolem.
 • Anakinra – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Anakinrą.
 • Metylobromek anizotropiny – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy metylobromek anizotropiny jest połączony z kanabidiolem.
 • Antypiryna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z antypiryną.
 • Antrafenina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Antrafenina jest połączona z kanabidiolem.
 • apalutamid – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z apalutamidem.
 • Apiksaban – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania apiksabanu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Apomorfina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z apomorfiną.
 • Apremilast – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Apremilastem.
 • Aprepitant – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z aprepitantem.
 • Apronalid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z apronalidem.
 • Arbutamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy arbutamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Arformoterol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Arformoterolem.
 • Arypiprazol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z arypiprazolem.
 • Lauroksyl arypiprazolu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest skojarzony z arypiprazolem lauroksylem.
 • Armodafinil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z armodafinilem.
 • Artemeter – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Artemeterem.
 • Artykaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Articaine jest połączona z kanabidiolem.
 • Asenapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z asenapiną.
 • Astemizol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z astemizolem.
 • Asunaprewir – Metabolizm asunaprewiru można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Atazanawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Atazanawirem.
 • Atenololu – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe atenololu.
 • Atomoksetyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy atomoksetyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Atorwastatyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z atorwastatyną.
 • Atowakwon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Atovaquone.
 • Atrakurium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z atrakurium.
 • Besylan atrakurium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z besylanem atrakurium.
 • Atropina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Atropine jest połączone z kanabidiolem.
 • Avanafil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Avanafilem.
 • Awapritynib – Metabolizm awapritynibu może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Awatrombopag – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Avatrombopagiem.
 • Aksytynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z aksytynibem.
 • Azatadine – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z Azatadyną.
 • Azelastyna – Kannabidiol może nasilać działanie azelastyny ​​o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Medoksomil Azilsartanu – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie medoksomilu Azilsartanu.
 • Azlocylina – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z Azlocillin.
 • Baklofen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z baklofenem.
 • Balsalazyd – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy balsalazyd jest połączony z kanabidiolem.
 • Dipropionian beklometazonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z dipropionianem beklometazonu.
 • Benazepril – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie benazeprylu.
 • Bendroflumetiazyd – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie bendroflumetiazydu.
 • Benorilat – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z benorylanem.
 • Benoksaprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy benoksaprofen jest połączony z kanabidiolem.
 • Benperidol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z benperidolem.
 • Benzatropina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Benzatropina jest połączona z kanabidiolem.
 • benzokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy benzokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Benzfetamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z benzfetaminą.
 • Benzydamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z benzydaminą.
 • Alkohol benzylowy – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z alkoholem benzylowym.
 • Bepridil – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Bepridilu.
 • Berotralstat – Stężenie berotralstatu w surowicy można zwiększyć, gdy jest on połączony z kanabidiolem.
 • Betametazon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z betametazonem.
 • Fosforan betametazonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z fosforanem betametazonu.
 • Betaksolol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie betaksololu.
 • Betanidyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy betanidyna jest połączona z kanabidiolem.
 • beksaroten – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z beksarotenem.
 • Biperyden – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Biperiden jest połączony z kanabidiolem.
 • Bisoprolol – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Bisoprololu.
 • Boceprewir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Boceprewirem.
 • Olej z ogórecznika – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z olejem z ogórecznika.
 • Bortezomib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z bortezomibem.
 • Bozentan – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z bozentanem.
 • Toksyna botulinowa typu A – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z toksyną botulinową typu A.
 • Toksyna botulinowa typu B – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z toksyną botulinową typu B.
 • Bretylium – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Bretylium.
 • Breksanolon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z breksanolonem.
 • Brekspiprazol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Brexpiprazolem.
 • Brygatynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania brygatynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • brymonidyna – Brymonidyna może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (ośrodkowy układ nerwowy).
 • Brywaracetam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z brywaracetamem.
 • Bromazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z bromazepamem.
 • Bromokryptyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z bromokryptyną.
 • Bromoteofilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania bromoteofiliny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Bromperidol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z bromperidolem.
 • Bromfeniramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z bromfeniraminą.
 • Buklizyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Buclizine jest połączony z kanabidiolem.
 • Budezonid – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z budezonidem.
 • Bumadizon – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z bumadizonem.
 • Bupiwakaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy bupiwakaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Buprenorfina – Kannabidiol może nasilać działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy) buprenorfiny.
 • Bupropion – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z bupropionem.
 • Buspiron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Buspironem.
 • Butabarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z butabarbitalem.
 • Butalbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z butalbitalem.
 • Butaperazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z butaperazyną.
 • Butobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Butobarbitalem.
 • Butorfanol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z butorfanolem.
 • Butryptylina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z butriptyliną.
 • Butylskopolamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Butylskopolamina jest łączona z kanabidiolem.
 • Kabazytaksel – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kabazytakselem.
 • Kabergolina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kabergoliną.
 • Kabozantynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kabozantynibem.
 • Kofeina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania kofeiny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Kanakinumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z kanakinumabem.
 • cyleksetylu kandesartanu – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z kandesartanem cyleksetylem.
 • Kapecytabina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kapecytabiną.
 • Kaptopryl – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie kaptoprylu.
 • Karbamazepina – Kannabidiol może nasilać zmiany czynności tarczycy karbamazepiny.
 • Karbinoksamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z karbinoksaminą.
 • Kariprazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kariprazyną.
 • Karyzoprodol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy karyzoprodol jest połączony z kanabidiolem.
 • Karprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy karprofen jest połączony z kanabidiolem.
 • Karwedilol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z karwedylolem.
 • Cefalotyna – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z cefalotyną.
 • Cefotaksym – Skuteczność terapeutyczna kannabidiolu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w połączeniu z cefotaksymem.
 • Celekoksyb – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania celekoksybu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Celiprolol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z celiprololem.
 • Cenobamat – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zmniejszyć, gdy jest on połączony z cenobamatem.
 • Centella asiatica – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Centella asiatica.
 • Ceritinib – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Ceritinibem.
 • Ceriwastatyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Ceriwastatyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Certolizumab pegol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Certolizumabem pegolem.
 • Cetyryzyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cetyryzyną.
 • Hydrat chloralu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z wodzianem chloralu.
 • Chlorambucyl – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z chlorambucylem.
 • Chloramfenikol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z chloramfenikolem.
 • Chlordiazepoksyd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z chlordiazepoksydem.
 • chlormezanon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z chlormezanonem.
 • Chloroprokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy chloroprokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Chlorochina – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z chlorochiną.
 • Chlorotiazyd – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe chlorotiazydu.
 • Chlorfeniramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z chlorfeniraminą.
 • Chlorpromazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z chlorpromazyną.
 • Chlorpropamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z chlorpropamidem.
 • Chlorprotiksen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z chlorprothixenem.
 • Chlortalidon – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie chlortalidonu.
 • Chlorzoksazon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z chlorzoksazonem.
 • Trisalicylan magnezu choliny – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy trisalicylan choliny magnezu jest połączony z kanabidiolem.
 • cylazapryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe cylazaprylu.
 • Cilostazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z cylostazolem.
 • Cymetydyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z cymetydyną.
 • cynchokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy cynchokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • cynaryzyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z cynaryzyną.
 • Ciprofloksacyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Ciprofloksacyną.
 • Cyzapryd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cyzaprydem.
 • Cisatrakurium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cisatrakurium.
 • Citalopram – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cytalopramem.
 • Kladrybina – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania kladrybiny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Klarytromycyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z klarytromycyną.
 • Klemastyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Clemastine.
 • Clenbuterol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Clenbuterolem.
 • Klewidypina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z klewidypiną.
 • Klidynium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Clidinium.
 • Klindamycyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z klindamycyną.
 • Klobazam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z klobazamem.
 • Klobetazol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Clobetasol.
 • Propionian klobetazolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z propionianem klobetazolu.
 • Klofarabina – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania klofarabiny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Klofazymina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z klofazyminą.
 • Klomipramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z klomipraminą.
 • Klonazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Clonazepamem.
 • klonidyna – Ryzyko lub nasilenie sedacji może być zwiększone, gdy klonidyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Klopidogrel – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z klopidogrelem.
 • Kwas klorazepinowy – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kwasem klorazepinowym.
 • Klotiapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z klotiapiną.
 • Klotiazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Clotiazepamem.
 • Klozapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z klozapiną.
 • Kobicystat – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Cobicistatem.
 • Kokaina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy kokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Kodeina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z kodeiną.
 • Skoniugowane estrogeny – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania sprzężonych estrogenów, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Copanlisib – Metabolizm Copanlizybu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Octan kortyzonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem kortyzonu.
 • Kryzotynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kryzotynibem.
 • Kryptenamina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie kryptenaminy.
 • Cyklizyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cyklizyną.
 • Cyklobenzapryna – Ryzyko lub nasilenie depresji OUN można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z cyklobenzapryną.
 • Cyklopentiazyd – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe cyklopentiazydu.
 • Cyklofosfamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z cyklofosfamidem.
 • Cyklosporyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z cyklosporyną.
 • Cyklotiazyd – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe cyklotiazydu.
 • Cykrymina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy cykrymina jest połączona z kanabidiolem.
 • Cyproheptadyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z cyproheptadyną.
 • Octan cyproteronu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem cyproteronu.
 • Dabrafenib – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z dabrafenibem.
 • Daklataswir – Metabolizm daklataswiru może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Dakomitynib – Metabolizm dakomitynibu może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Daktynomycyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania daktynomycyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Dantrolen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Dantrolenem.
 • Dapagliflozyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z dapagliflozyną.
 • Dapson – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z dapsonem.
 • Daryfenacyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy daryfenacyna jest skojarzona z kanabidiolem.
 • Darolutamid – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania darolutamidu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Dasatynib – Metabolizm dazatynibu może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Daunorubicyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania daunorubicyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Debrisochina – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Debrisoquine.
 • dekametonium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dekametonium.
 • Delafloksacyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Delafloksacyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Delawirdyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z delawirdyną.
 • Deserpidyna – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Deserpidyny.
 • Desfluran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Desfluranem.
 • dezypramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z dezypraminą.
 • Desloratadyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Desloratadyną.
 • Desmopresyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego może być zwiększone, gdy Desmopresin jest połączony z kanabidiolem.
 • Desogestrel – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Desogestrelem.
 • Deswenlafaksyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Deswenlafaksyną.
 • Deutetrabenazyna – Metabolizm deutetrabenazyny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Deksametazon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z deksametazonem.
 • Octan deksametazonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem deksametazonu.
 • Deksbromfeniramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z deksbromfeniraminą.
 • Maleinian dekschlorfeniraminy – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z maleinianem dekschlorfeniraminy.
 • Deksfenfluramina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy Dexfenfluramine jest połączone z kanabidiolem.
 • Deksibuprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Dexibuprofenem.
 • Deksketoprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z deksketoprofenem.
 • Deksmedetomidyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z deksmedetomidyną.
 • Deksmetylofenidat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z deksmetylofenidatem.
 • Dekstroamfetamina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy dekstroamfetamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Dekstrometorfan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dekstrometorfanem.
 • Dekstropropoksyfen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z dekstropropoksyfenem.
 • Dezocyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Dezocine.
 • Diacereina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z diacereiną.
 • Diamorfina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z diamorfiną.
 • Diazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z diazepamem.
 • Diazoksyd – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Diazoksydu.
 • Dibenzepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dibenzepiną.
 • Dichloralfenazon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z dichloralfenazonem.
 • Diklofenak – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z diklofenakiem.
 • Dikumarol – Metabolizm dikumarolu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Dicyklomina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Dicyclomine jest połączone z kanabidiolem.
 • Dienogest – Metabolizm Dienogestu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • dietylopropion – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dietylopropionem.
 • dietylostilbestrol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z dietylostilbestrolem.
 • difenoksyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Difenoxin.
 • Diflunisal – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Diflunisal jest połączony z kanabidiolem.
 • Difluokortolon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z difluokortolonem.
 • Dihydralazyna – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe dihydralazyny.
 • Dihydrokodeina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dihydrokodeiną.
 • Dihydroergokornina – Dihydroergokornina może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne kannabidiolu.
 • Dihydroergokrystyna – Dihydroergokrystyna może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne kannabidiolu.
 • Dihydroergotamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dihydroergotaminą.
 • Diltiazem – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Diltiazemem.
 • Dimenhydrynat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dimenhydrynatem.
 • Dimetinden – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Dimetindene jest połączone z kanabidiolem.
 • Diosmina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z diosminą.
 • Difemanil – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Difemanil jest połączony z kanabidiolem.
 • Difenhydramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z difenhydraminą.
 • Difenidol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy difenidol jest połączony z kanabidiolem.
 • difenoksylat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z difenoksylatem.
 • Dizopiramid – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Dizopiramid jest połączony z kanabidiolem.
 • Disulfiram – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z disulfiramem.
 • DL-metyloefedryna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z DL-metyloefedryną.
 • Dobutamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dobutaminą.
 • Docetaksel – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z docetakselem.
 • Doconexent – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Doconexentem.
 • Dolasetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Kannabidiol jest połączony z Dolasetronem.
 • Dolutegrawir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania dolutegrawiru, co może skutkować wyższym stężeniem w surowicy.
 • Domperidon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z domperidonem.
 • Donepezil – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Donepezilem.
 • Dopamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dopaminą.
 • Dopeksamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dopeksaminą.
 • Dorawiryna – Metabolizm dorawiryny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Dosulepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z dosulepiną.
 • Doksakurium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z doksakurium.
 • Doksapram – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego może być zwiększone, gdy Doxapram jest połączony z kanabidiolem.
 • Doksazosyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z doksazosyną.
 • Doksepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z doksepiną.
 • Doksorubicyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania doksorubicyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Doksylamina – Doksylamina może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Dronedaron – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z dronedaronem.
 • Droperydol – Kannabidiol może nasilać działanie ośrodkowego układu nerwowego (depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy) Droperydolu.
 • Drospirenonno – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Drospirenonem.
 • Droksidopa – Kannabidiol może nasilać nadciśnieniowe działanie Droksidopy.
 • Duloksetyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z duloksetyną.
 • Dutasteryd – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Dutasterydem.
 • Duvelisib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania leku Duvelisib, co może skutkować wyższym stężeniem leku w surowicy.
 • Dyklonina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Dyclonine.
 • Dyfilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania Dyphylline, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Efawirenza – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z efawirenzem.
 • Elbaswir – Metabolizm Elbaswiru można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Eletryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Eletryptanem.
 • Eleksakaftor – Metabolizm leku Elexacaftor można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Eluksadolina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z eluksadoliną.
 • Emapalumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z emapalumabem.
 • Enalapril – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe enalaprylu.
 • Enalaprilat – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe enalaprylatu.
 • Enazydenib – Metabolizm enasidenibu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Enfluran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z enfluranem.
 • Entakapon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z entakaponem.
 • Enzalutamid – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z enzalutamidem.
 • Efedryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z efedryną.
 • Epinastyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Epinastine jest łączony z kanabidiolem.
 • Epinefryna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z epinefryną.
 • Eplerenon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z eplerenonem.
 • Epoprostenol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie epoprostenolu.
 • Eprosartan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie eprosartanu.
 • Erdafitynib – Metabolizm erdafitinibu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Mesylan ergoloidu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z mesylanem ergoloidu.
 • Ergometryna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z ergometryną.
 • Ergotamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z ergotaminą.
 • Erlotynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z erlotynibem.
 • Ertugliflozyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania ertugliflozyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Erytromycyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z erytromycyną.
 • Escitalopram – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z escytalopramem.
 • Esketamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Esketamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Eslikarbazepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z eslikarbazepiną.
 • Octan eslikarbazepiny – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z octanem eslikarbazepiny.
 • Esmolol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Esmololu.
 • Estazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Estazolamem.
 • Estetrol – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Estetrolem.
 • Estradiol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z estradiolu.
 • Octan estradiolu – Metabolizm octanu estradiolu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Benzoesan estradiolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z benzoesanem estradiolu.
 • Cypionian estradiolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z cypionianem estradiolu.
 • Dienantian estradiolu – Metabolizm dienantianu estradiolu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • walerianian estradiolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z walerianianem estradiolu.
 • Siarczan estronu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z siarczanem estronu.
 • Ezopiklon – Ryzyko lub nasilenie depresji OUN można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z eszopiklonem.
 • Etafedryna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z etafedryną.
 • Etanercept – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z etanerceptem.
 • Etambutol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z etambutolem.
 • Etanol – Kannabidiol może nasilać działanie etanolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Etchlorwinol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z etchlorwinolem.
 • Etynyloestradiol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z etynyloestradiolem.
 • Etosuksymid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z etosuksymidem.
 • Etotoina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z etotoiną.
 • Dioctan etynodiolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z dioctanem etynodiolu.
 • Etylefryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z etylefryną.
 • Etodolac – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Etodolac.
 • Etomidat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z etomidatem.
 • Etonogestrel – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Etonogestrelem.
 • Etopozyd – Metabolizm etopozydu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Etorykoksyb – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z lekiem Etoricoxib.
 • Etrawiryna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z etrawiryną.
 • Ezetimib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania ezetymibu, co może skutkować wyższym stężeniem w surowicy.
 • Ezogabina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Ezogabiną.
 • Felbamate – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z felbamatem.
 • Felodypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Felodypiną.
 • Fenbufen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Fenbufen jest połączony z kanabidiolem.
 • Fenfluramina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenfluraminą.
 • Fenofibrat – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z fenofibratem.
 • Fenoldopam – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe fenoldopamu.
 • Fenoprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Fenoprofen jest połączony z kanabidiolem.
 • Fenoterol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Fenoterolem.
 • Fentanyl – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fentanylem.
 • Fezoterodyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Fesoterodine jest skojarzony z kanabidiolem.
 • Finasteryd – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z finasterydem.
 • Flawoksat – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Flavoxate jest połączony z kanabidiolem.
 • Flekainid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z flekainidem.
 • Flibanseryna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Flibanserinem.
 • Floktafenina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy floktafenina jest połączona z kanabidiolem.
 • Floksurydyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Floxurydyną.
 • Flukonazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z flukonazolem.
 • Fluindion – Metabolizm Fluindione można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Flunaryzyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z flunaryzyną.
 • Flunitrazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z flunitrazepamem.
 • Fluocynonid – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z fluocynonidem.
 • Fluokortolon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z fluokortolonem.
 • Fluorouracyl – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania fluorouracylu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Fluoksetyna – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fluoksetyną.
 • Flupentiksol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z flupentiksolem.
 • Flufenazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z flufenazyną.
 • Flurazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z flurazepamem.
 • Flurbiprofen – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z flurbiprofenem.
 • Fluspirylen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fluspirylenem.
 • Flutamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z flutamidem.
 • Flutikazon – Metabolizm flutykazonu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Furoinian flutykazonu – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z furoinianem flutykazonu.
 • Propionian flutykazonu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z propionianem flutykazonu.
 • Fluwastatyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z fluwastatyną.
 • Fluwoksamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fluwoksaminą.
 • Kwas foliowy – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania kwasu foliowego, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Formoterol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z formoterolem.
 • Fozynopryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Fosinoprilu.
 • Fosfenytoina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fosfenytoiną.
 • Fospropofol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Fospropofolem.
 • Fostemsawir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Fostemsawiru, co może skutkować wyższym stężeniem w surowicy.
 • Frowatryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z frovatryptanem.
 • Furosemid – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie furosemidu.
 • Gabapentyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z gabapentyną.
 • Gabapentyna enakarbil – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z gabapentyną enakarbilem.
 • trijodek galaminy – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z trietyjodkiem galaminy.
 • kwas gamma-hydroksymasłowy – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kwasem gamma-hydroksymasłowym.
 • Kwas gamolenowy – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z kwasem gamolenowym.
 • Gancyklowir – Skuteczność terapeutyczna kannabidiolu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w połączeniu z gancyklowirem.
 • Gefitynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania gefitynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Gemfibrozyl – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Gemfibrozilem.
 • Gestrinon – Metabolizm gestrinonu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Gilteritynib – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest on stosowany w skojarzeniu z Gilteritynibem.
 • Miłorząb dwuklapowy – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Ginkgo biloba.
 • Glasdegib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Glasdegibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Glecaprewir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania glekaprewiru, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Gliklazyd – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z gliklazydem.
 • Glimepiryd – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z glimepirydem.
 • Glipizid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z glipizydem.
 • Glikwidon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z glikwidonem.
 • Glutetymid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z glutetymidem.
 • Glyburyd – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania gliburydu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • glikopironiumpyr – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy glikopironium jest połączone z kanabidiolem.
 • Golimumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z golimumabem.
 • Granisetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Granisetronem.
 • Guanabenz – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Guanabenz.
 • Guanadrel – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe guanadrelu.
 • Guanetydyna – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie guanetydyny.
 • Guanfacyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Guanfacine.
 • Guanoxan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie guanoksanu.
 • Halazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z halazepamem.
 • Halofantryna – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z halofantryną.
 • Haloperidol – Ryzyko lub nasilenie depresji OUN można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z haloperidolem.
 • Halotan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z halotanem.
 • Heksafluron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z heksafluronem.
 • Heksocyklium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Hexocyclium jest połączone z kanabidiolem.
 • Metylobromek homotropiny – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy metylobromek homatropiny jest połączony z kanabidiolem.
 • Hydralazyna – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Hydralazyny.
 • Hydrochlorotiazyd – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie hydrochlorotiazydu.
 • hydrokodon – Hydrokodon może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Hydrokortyzon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z hydrokortyzonem.
 • Octan hydrokortyzonu – Metabolizm octanu hydrokortyzonu może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Maślan hydrokortyzonu – Metabolizm maślanu hydrokortyzonu może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Cypionian hydrokortyzonu – Metabolizm cypionianu hydrokortyzonu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Fosforan hydrokortyzonu – Metabolizm fosforanu hydrokortyzonu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Hydroflumetiazyd – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie hydroflumetiazydu.
 • hydromorfon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z hydromorfonem.
 • Hydroksychlorochina – Skuteczność terapeutyczna kannabidiolu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w połączeniu z hydroksychlorochiną.
 • Kapronian hydroksyprogesteronu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z kapronianem hydroksyprogesteronu.
 • Hydroksyzyna – Hydroksyzyna może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Hioscyjamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy hioscyjamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Ibrutinib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Ibrutinibem.
 • Ibuprofen – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ibuprofenem.
 • Ikosapent – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Icosapent jest połączony z kanabidiolem.
 • Idarubicyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z idarubicyną.
 • Idelalizyb – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Idelalizybu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • ifosfamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ifosfamidem.
 • Iloperidon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z iloperidonem.
 • Imatinib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z imatynibem.
 • Imipenem – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest on stosowany w połączeniu z imipenemem.
 • Imipramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z imipraminą.
 • Indakaterol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Indakaterol jest połączony z kanabidiolem.
 • Indapamid – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu.
 • Indynawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z indynawirem.
 • Indometacyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z indometacyną.
 • Indoramina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Indoramin jest połączony z kanabidiolem.
 • Infliksymab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z infliksymabem.
 • Jofetamina I-123 – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z jofetaminą I-123.
 • Joheksol – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z joheksolem.
 • Ipratropium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy ipratropium jest połączone z kanabidiolem.
 • Irbesartan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Irbesartanu.
 • Irinotekan – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania irynotekanu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Izawukonazol – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z izawukonazolem.
 • Izokarboksazyd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z izokarboksazydem.
 • Izoetaryna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Izoetaryna jest połączona z kanabidiolem.
 • Izofluran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z izofluranem.
 • Isomethepten – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Isomethepten jest połączony z kanabidiolem.
 • Izoniazyd – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z izoniazydem.
 • Izoprenalina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z izoprenaliną.
 • Izopropamid – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy izopropamid jest połączony z kanabidiolem.
 • Izoksykam – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Isoxicam jest połączony z kanabidiolem.
 • Isoxsuprine – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Isoxsuprine.
 • Isradipina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Isradypiny.
 • Istradefyllina – Metabolizm Istradefylliny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Itrakonazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z itrakonazolem.
 • Iwakaftor – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z iwakaftorem.
 • Iwermektyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania iwermektyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Ketamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z ketaminą.
 • Ketazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Ketazolamem.
 • Ketokonazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Ketokonazolem.
 • Ketoprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Ketoprofen jest połączony z kanabidiolem.
 • Ketorolac – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Ketorolac jest połączony z kanabidiolem.
 • Labetalol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Labetalolem.
 • Lacydypina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Lacydypiny.
 • Lakozamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lakozamidem.
 • Lamiwudyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania lamiwudyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Lamotrygina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lamotryginą.
 • Lanzoprazol – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Lansoprazolem.
 • Lapatinib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z lapatynibem.
 • Lasmiditan – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z lasmiditanem.
 • Leflunomid – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania leflunomidu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Lemborexant – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Lemborexantem.
 • Lenwatynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania lenwatynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Lerkanidypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z lerkanidypiną.
 • Lesinurad – Metabolizm lezynuradu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Letermowir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Letermowirem.
 • Lewacetylmetadol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewacetylometadolem.
 • Lewamlodypina – Metabolizm lewamlodypiny może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Lewetyracetam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewetyracetamem.
 • Lewobupiwakaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy lewobupiwakaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Lewokabastyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewokabastyną.
 • Lewocetyryzyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewocetyryzyną.
 • Lewodopa – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewodopą.
 • Lewoketokonazol – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z lewoketokonazolem.
 • Levomilnacipran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lewomilnacipranem.
 • Levonordefrin – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy lewonordefryna jest połączona z kanabidiolem.
 • Lewonorgestrel – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z lewonorgestrelem.
 • Leworfanol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z leworfanolem.
 • Lewosalbutamol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z lewosalbutamolem.
 • Lidokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy lidokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Linezolid – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy linezolid jest połączony z kanabidiolem.
 • Lisdeksamfetamina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy Lisdeksamfetamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Lizynopryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe lizynoprylu.
 • Lisuride – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Lisuride.
 • Węglan litu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z węglanem litu.
 • Lofeksydyna – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z lofeksydyną.
 • Lonafarnib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z lonafarnibem.
 • Lopinawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z lopinawirem.
 • Lorazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z lorazepamem.
 • Lorcaserin – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Lorcaserin.
 • Lorlatynib – Metabolizm lorlatynibu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Lormetazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z lormetazepamem.
 • Lornoksykam – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z lornoksykamem.
 • Losartan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie losartanu.
 • Lowastatyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z lowastatyną.
 • Loksapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z loksapiną.
 • Loksoprofen – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Loxoprofenem.
 • Lumakaftor – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Lumacaftorem.
 • Lumateperone – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Lumateperone.
 • Lumirakoksyb – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z lumirakoksybem.
 • Lurazydon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z lurazydonem.
 • Lusutrombopag – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania lusutrombopagu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Lynestrenol – Metabolizm Lynestrenolu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Macitentan – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Macitentanu.
 • Siarczan magnezu – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z siarczanem magnezu.
 • Manidypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z manidypiną.
 • Maprotylina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z maprotyliną.
 • Mazindol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Mazindolem.
 • Mebeweryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Mebeweryna jest skojarzona z kanabidiolem.
 • Mebutaminian – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z mebutamatem.
 • Mekamylamina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie mekamylaminy.
 • Meklizyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Meclizine.
 • Kwas meklofenamowy – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kwas meklofenamowy jest połączony z kanabidiolem.
 • Medifoksamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Medifoxamine.
 • Octan medroksyprogesteronu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem medroksyprogesteronu.
 • Kwas mefenamowy – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kwasem mefenamowym.
 • Meflochina – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z meflochiną.
 • Octan megestrolu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem megestrolu.
 • Melatonina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z melatoniną.
 • Meloksykam – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z meloksykamem.
 • mepenzolat – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Mepenzolat jest połączony z kanabidiolem.
 • Meperydyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z meperydyną.
 • Mefentermina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy Mefentermina jest łączona z kanabidiolem.
 • Mefenytoina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z mefenytoiną.
 • Mepiwakaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy mepiwakaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Meprednizon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z meprednizonem.
 • Meprobamat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z meprobamatem.
 • Mepiramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z mepiraminą.
 • Merkaptopuryna – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania merkaptopuryny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Mesalazyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy mesalazyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Mesorydazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z mesorydazyną.
 • Mestranol – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z mestranolem.
 • Metamfetamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metamfetaminą.
 • Metamizol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Metamizol jest połączony z kanabidiolem.
 • Metaraminolo – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Metaraminolem.
 • Metaksalon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z metaksalonem.
 • Metergolina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Metergoliną.
 • Metadon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy metadon jest połączony z kanabidiolem.
 • Metantelina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Methantheline jest połączone z kanabidiolem.
 • Metdilazyna – Skuteczność terapeutyczna kannabidiolu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w połączeniu z metdilazyną.
 • Metimazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z metimazolem.
 • Metokarbamol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z metokarbamolem.
 • Metoheksital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metoheksitalem.
 • Metotreksat – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania metotreksatu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Metotrimeprazyna – Kannabidiol może nasilać działanie metotrimeprazyny o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Metoksamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metoksaminą.
 • Metoksyfluran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metoksyfluranem.
 • Metoksyfenamina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metoksyfenaminą.
 • Metskopolamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy metskopolamina jest łączona z kanabidiolem.
 • Bromek metskopolaminy – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy bromek metskopolaminy jest połączony z kanabidiolem.
 • Metsuksymid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z metsuksymidem.
 • Metylodopa – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie metylodopy.
 • Błękit metylenowy – Kannabidiol może nasilać działanie serotoninergiczne błękitu metylenowego.
 • Metyergometryna – Metylorgometryna może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne kanabidiolu.
 • Metylofenidat – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z metylofenidatem.
 • Metylofenobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metylofenobarbitalem.
 • Metyprylon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metyprylonem.
 • Metysergid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z metysergidem.
 • Metiksen – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Metixene jest połączony z kanabidiolem.
 • Metoklopramid – Ryzyko lub nasilenie sedacji może być zwiększone, gdy Metoklopramid jest połączony z kanabidiolem.
 • Metokuryna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z metokuryną.
 • Jodek metokuryny – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z jodkiem metokuryny.
 • Metolazon – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie metolazonu.
 • Metoprolol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie metoprololu.
 • Metreleptyna – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Metreleptin.
 • Metronidazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z metronidazolem.
 • Metyrozyna – Kannabidiol może nasilać uspokajające działanie Metyrozyny.
 • Mianserin – Skuteczność terapeutyczną Mianserinu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Mikonazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z mikonazolem.
 • Midazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z midazolamem.
 • Midodryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Midodrine.
 • Midostauryna – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z midostauryną.
 • Mifepristone – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Mifepristone.
 • Milnacipran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Milnacipranem.
 • Minaprina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Minaprine.
 • Minocyklina – Minocyklina może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Minoksydyl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Minoksydylu.
 • Mirabegron – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Mirabegron jest połączony z kanabidiolem.
 • Mirtazapina – Kannabidiol może nasilać działanie serotoninergiczne mirtazapiny.
 • mitoksantron – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania mitoksantronu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Miwakurium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Miwakurium.
 • Moklobemid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z moclobemidem.
 • Modafinil – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Modafinilem.
 • Moeksypryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Moexiprilu.
 • Molindon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Molindonem.
 • furoinian mometazonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z furoinianem mometazonu.
 • Montelukast – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Montelukastem.
 • Morycyzyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z morycyzyną.
 • Morfina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z morfiną.
 • Moksysylit – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Moxisylyte.
 • moksonidyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z moksonidyną.
 • Muzolimina – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Muzoliminy.
 • Mykofenolan mofetylu – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania mykofenolanu mofetylu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Nabilone – Nabilon może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Nabumeton – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z nabumetonem.
 • Nadolo – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Nadololu.
 • Nalbufina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z nalbufiną.
 • Kwas nalidyksowy – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest stosowany w połączeniu z kwasem nalidyksowym.
 • Naltrekson – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy naltrekson jest połączony z kanabidiolem.
 • Nafazolina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Nafazolina jest połączona z kanabidiolem.
 • Naproksen – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z naproksenem.
 • Naratryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z naratryptanem.
 • Nateglinid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z nateglinidem.
 • Naksytamab – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z naksytamabem.
 • Nebiwolol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie nebiwololu.
 • Nefazodon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z nefazodonem.
 • Nelfinawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Nelfinawirem.
 • Netupitant – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Netupitantem.
 • Newirapina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Newirapiną.
 • Nialamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Nialamidem.
 • Nikardypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z nikardypiną.
 • Nicergolina – Nicergolina może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne kannabidiolu.
 • Niklosamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z niklosamidem.
 • Nikorandil – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe nikorandylu.
 • Nikotyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy nikotyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Nifedypina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z nifedypiną.
 • Nilotynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania nilotynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Nilutamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z nilutamidem.
 • Nilwadypina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie nilwadypiny.
 • Nimesulid – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Nimesulid jest połączony z kanabidiolem.
 • Nimodypina – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie nimodypiny.
 • Nizoldypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z nisoldypiną.
 • Nitrazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Nitrazepamem.
 • Nitrendypina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z nitrendypiną.
 • Nitrofurantoina – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania nitrofurantoiny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Nitrogliceryna – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie nitrogliceryny.
 • Nitroprusside – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe nitroprusydku.
 • Podtlenek azotu – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z podtlenkiem azotu.
 • Nomegestrol – Metabolizm Nomegestrolu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Octan nomegestrolu – Metabolizm octanu nomegestrolu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Nomifensyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z nomifensyną.
 • Nonoksynol-9 – Metabolizm Nonoksynolu-9 można zwiększyć w połączeniu z Kannabidiolem.
 • Norelgestromin – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Norelgestrominem.
 • Noradrenalina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z noradrenaliną.
 • Noretysteron – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z noretysteronem.
 • Noretynodrel – Metabolizm noretynodrelu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Norgestimate – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Norgestimate.
 • Norgestrel – Metabolizm Norgestrelu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Normetadon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Normetadonem.
 • Nortryptylina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Nortryptyliną.
 • Noskapina – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Noscapine.
 • nylidryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z nylidryną.
 • Olanzapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z olanzapiną.
 • Olaparyb – Metabolizm Olaparybu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Olicerydyna – Ryzyko lub nasilenie niedociśnienia, sedacji, zgonu, senności i depresji oddechowej może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Olicerydyną.
 • Olmesartan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie olmesartanu.
 • olodaterol – Metabolizm olodaterolu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Olsalazyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Olsalazyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Ombitaswir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania ombitaswiru, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Omeprazol – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z omeprazolem.
 • Ondansetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z ondansetronem.
 • Opium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z opium.
 • Orcyprenalina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z orcyprenaliną.
 • Orytawancyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z orytawancyną.
 • Orlistat – Orlistat może powodować zmniejszenie wchłaniania kannabidiolu, powodując zmniejszenie stężenia w surowicy i potencjalnie zmniejszenie skuteczności.
 • Orfenadryna – Kannabidiol może nasilać działanie orfenadryny o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Osilodrostat – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Osilodrostatem.
 • Osimertynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania ozymertynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Ospemifen – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ospemifenem.
 • oksaliplatyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania oksaliplatyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Oksandrolon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Oxandrolone.
 • Oksaprozyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy oksaprozyna jest połączona z kanabidiolem.
 • oksazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z oksazepamem.
 • Okskarbazepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z okskarbazepiną.
 • Oksytryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z oksytryptanem.
 • Okprenolol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z oksprenololem.
 • Oktryfilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania okstrifiliny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Oksybuprokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy oksybuprokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Oksybutynina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy oksybutynina jest połączona z kanabidiolem.
 • Oksykodon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z oksykodonem.
 • Oksymetazolina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z oksymetazoliną.
 • Oksymorfon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z oksymorfonem.
 • Oksyfenbutazon – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy oksyfenbutazon jest połączony z kanabidiolem.
 • Oksyfencyklimina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy oksyfencyklimina jest połączona z kanabidiolem.
 • Oksyfenonium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Oxyphenonium jest połączone z kanabidiolem.
 • Ozanimod – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Ozanimodu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Paklitaksel – Metabolizm paklitakselu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Palbocyklib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Palbocyklibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Paliperydon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z paliperydonem.
 • Palonosetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z palonosetronem.
 • Pankuronium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pankuronium.
 • Paraldehyd – Kannabidiol może nasilać działanie paraaldehydu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Parametadion – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z parametadionem.
 • Parekoksyb – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z parekoksybem.
 • Pargyline – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Pargyline.
 • Paritaprewir – Metabolizm parytaprewiru może być zmniejszony w połączeniu z kanabidiolem.
 • Paroksetyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z paroksetyną.
 • Pazopanib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Pazopanibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • peginterferon alfa-2b – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z peginterferonem alfa-2b.
 • Penbutolol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z penbutololem.
 • Pentamidyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z pentamidyną.
 • Pentazocyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pentazocyną.
 • Pentobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pentobarbitalem.
 • Pentolinium – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Pentolinium.
 • Pentoksyfilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania pentoksyfiliny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Perampanel – Kannabidiol może nasilać działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy) Perampanelu.
 • Perazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z perazyną.
 • Pergolid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z pergolidem.
 • Pericjazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z peryciazyną.
 • Peryndopryl – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie peryndoprylu.
 • Perfenazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z perfenazyną.
 • Fenacemid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z fenacemidem.
 • Fendimetrazyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Phendimetrrazine jest połączony z kanabidiolem.
 • Fenelzyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenelzyną.
 • Fenindion – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenindionem.
 • Fenmetrazyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenmetrazyną.
 • Fenobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenobarbitalem.
 • Fenoksybenzamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy fenoksybenzamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Fenprokumon – Metabolizm fenprokumonu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Fensuksymid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z fensuksymidem.
 • Fentermina – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy Phentermine jest połączone z kanabidiolem.
 • Fentolamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy fentolamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Fenylobutazon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z fenylobutazonem.
 • Fenylefryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenylefryną.
 • Fenylopropanolamina – Skuteczność terapeutyczna fenylopropanolaminy może być zmniejszona, gdy jest stosowana w połączeniu z kanabidiolem.
 • Fenytoina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z fenytoiną.
 • Pibrentaswir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Pibrentaswiru, co może powodować wyższe stężenie w surowicy.
 • Pimozyd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pimozydem.
 • Pinacidyl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Pinacidilu.
 • Pindolol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Pindololem.
 • Pipekuronium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Pipekuronium.
 • Piperachina – Metabolizm piperachiny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Pipotiazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pipotiazyną.
 • Pirbuterol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Pirbuterol jest połączony z kanabidiolem.
 • Pirenzepina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy pirenzepina jest skojarzona z kanabidiolem.
 • Piritramid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z piritramidem.
 • Piroxicam – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z piroksykamem.
 • Pitawastatyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania pitawastatyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Pitolisant – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zmniejszyć w połączeniu z pitolisantem.
 • Pizotifen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pizotifenem.
 • Politiazyd – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie politiazydu.
 • Pomalidomid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z pomalidomidem.
 • Ponatinib – Metabolizm ponatynibu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Ponesimod – Metabolizm Ponesimodu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Practolol – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Praktololu.
 • Pralatreksat – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania pralatreksatu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Pralsetinib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania pralsetynibu, co może powodować wyższe stężenie w surowicy.
 • Pramipeksol – Kannabidiol może nasilać uspokajające działanie pramipeksolu.
 • Pramocaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z pramocainą.
 • Prasugrel – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z prasugrelem.
 • Prawastatyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania prawastatyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Prazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z prazepamem.
 • Prazikwantel – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z prazikwantelem.
 • Prazosin – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania prazosyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Fosforan prednizolonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z fosforanem prednizolonu.
 • Octan prednizonu – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z octanem prednizonu.
 • Pregabalina – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z pregabaliną.
 • prylokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy prylokaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Primidon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Primidonem.
 • Probenecyd – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z probenecydem.
 • Prokaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z prokainą.
 • Prokarbazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z prokarbazyną.
 • Prokaterol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Prokaterolem.
 • prochlorperazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z prochlorperazyną.
 • Procyklidyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy procyklidyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Profenamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Profenamine jest połączone z kanabidiolem.
 • Progesteron – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z progesteronem.
 • Proguanil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z proguanilem.
 • Promazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Cannabidiol jest połączony z Promazine.
 • Prometazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z prometazyną.
 • propafenon – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy propafenon jest połączony z kanabidiolem.
 • propantelina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Propantheline jest łączony z kanabidiolem.
 • propiomazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z propiomazyną.
 • propyweryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy propiweryna jest połączona z kanabidiolem.
 • Propofol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Kannabidiol jest połączony z Propofolem.
 • Propranolol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z propranololem.
 • Protokylol – Ryzyko lub nasilenie tachykardii może być zwiększone, gdy Protokylol jest połączony z kanabidiolem.
 • Protryptylina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z protryptyliną.
 • Proxibarbal – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Kannabidiol jest połączony z Proxibarbalem.
 • Pseudoefedryna – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego może być zwiększone, gdy Pseudoefedryna jest połączona z kanabidiolem.
 • Pyrantel – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Pyrantelem.
 • Quazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Quazepamem.
 • Kwetiapina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kwetiapiną.
 • chinapryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe chinaprylu.
 • Chinidyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy chinidyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Chinina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z chininą.
 • Chinupramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z chinupraminą.
 • Racepinefryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z racepinefryną.
 • Raloksyfen – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania raloksyfenu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Ramelteon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Ramelteonem.
 • Ramipryl – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprylu.
 • Rapakuronium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Rapacuronium.
 • Rasagilina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z rasagiliną.
 • Reboksetyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z reboksetyną.
 • Regorafenib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z regorafenibem.
 • Relugoliks – Metabolizm leku Relugolix można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Remifentanyl – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Remifentanilem.
 • Remimazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z remimazolamem.
 • Remoksypryd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Remoksyprydem.
 • Rescynamina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Rescinnamina jest połączona z kanabidiolem.
 • rezerpina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z rezerpiną.
 • Revefenacyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania revefenacyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Ryfampicyna – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z ryfampicyną.
 • Ryfamycyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ryfamycyną.
 • rylmenidyna – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z rylmenidyną.
 • rylonacept – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Rilonaceptem.
 • Rilpiwiryna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z rylpiwiryną.
 • Riluzole – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z riluzolem.
 • Rimegepant – Stężenie Rimegepantu w surowicy można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Rymonabant – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy rymonabant jest połączony z kanabidiolem.
 • Riocyguat – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Riocyguatu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Ripretynib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania rypretynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • risperidon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z rysperydonem.
 • Rytodryna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Ritodrine.
 • Rytonawir – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zwiększyć w połączeniu z rytonawirem.
 • Rywaroksaban – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania rywaroksabanu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Rizatryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z ryzatryptanem.
 • Rokronium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z rokuronium.
 • Rofekoksyb – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Rofekoksybem.
 • Romidepsyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Romidepsyną.
 • Ropinirol – Kannabidiol może nasilać uspokajające działanie ropinirolu.
 • Ropiwakaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy ropiwakaina jest połączona z kanabidiolem.
 • Rozyglitazon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z rozyglitazonem.
 • Rozuwastatyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania rozuwastatyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Rotygotyna – Kannabidiol może nasilać uspokajające działanie Rotygotyny.
 • Rucaparib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania rucaparybu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Rufinamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z rufinamidem.
 • Rupatadyna – Metabolizm rupatadyny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Ruksolitynib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z ruksolitynibem.
 • Safinamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z safinamidem.
 • Salbutamol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy salbutamol jest połączony z kanabidiolem.
 • salicylamid – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy salicylamid jest połączony z kanabidiolem.
 • Kwas salicylowy – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z kwasem salicylowym.
 • Salmeterol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z salmeterolem.
 • Salsalat – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy Salsalate jest połączone z kanabidiolem.
 • Sakwinawir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z sakwinawirem.
 • Satralizumab – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zmniejszyć w połączeniu z Satralizumabem.
 • Saksagliptyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z saksagliptyną.
 • Skopolamina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony ze skopolaminą.
 • Sekobarbital – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Secobarbitalem.
 • Sekukinumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z sekukinumabem.
 • Octan segesteronu – Metabolizm octanu segesteronu można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Selegilina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z selegiliną.
 • Selexipag – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie Selexipagu.
 • Selperkatynib – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z selperkatynibem.
 • Selumetinib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania selumetynibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Serdeksmetylofenidat – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z serdeksmetylofenidatem.
 • Sertindol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sertindolem.
 • sertralina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sertraliną.
 • Sewofluran – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sewofluranem.
 • Sibutramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Sibutramina.
 • Sildenafil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sildenafilem.
 • Siltuksymab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z siltuksymabem.
 • Simeprewir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania symeprewiru, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Symwastatyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z symwastatyną.
 • Siponimod – Metabolizm Siponimodu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Syrolimus – Metabolizm syrolimusu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Sitaksentan – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sitaksentanem.
 • Hydroksymaślan sodu – Kannabidiol może nasilać działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (ośrodkowego układu nerwowego) hydroksymaślanu sodu.
 • Fosforan sodu, jednozasadowy – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z jednozasadowym fosforanem sodu.
 • Sofosbuwir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Sofosbuviru, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Solifenacyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Solifenacin jest połączony z kanabidiolem.
 • Solriamfetol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Solriamfetol jest połączony z kanabidiolem.
 • Sorafenib – Metabolizm sorafenibu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Sotorasib – Stężenie kannabidiolu w surowicy można zmniejszyć w połączeniu z sotorasibem.
 • Spirapril – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe Spiraprilu.
 • ziele dziurawca zwyczajnego – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z dziurawcem.
 • Stirypentol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony ze styrypentolem.
 • sukcynylocholina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sukcynylocholiną.
 • Sufentanyl – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sufentanilem.
 • Sulfadiazynazi – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfadiazyną.
 • Sulfametizol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfametizolem.
 • Sulfametoksazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfametoksazolem.
 • Sulfafenazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfafenazolem.
 • sulfapirydyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfapirydyną.
 • Sulfasalazyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania sulfasalazyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • sulfinpirazon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfinpirazonem.
 • sulfizoksazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z sulfizoksazolem.
 • Sulindac – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy sulindak jest połączony z kanabidiolem.
 • sulpiryd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z sulpirydem.
 • Sultiame – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z sultiamem.
 • Sultopryd – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z sultopridem.
 • Sumatryptan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z sumatryptanem.
 • Sunitynib – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z sunitynibem.
 • Suwereksant – Kannabidiol może nasilać działanie suworeksantu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Takrolimus – Metabolizm takrolimusu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Tadalafil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Tadalafilem.
 • Talazoparyb – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania talazoparybu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Talbutal – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Talbutalem.
 • Tamoksyfen – Metabolizm tamoksyfenu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Tapentadol – Tapentadol może nasilać działanie kannabidiolu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Tasimelteon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Tasimelteonem.
 • Tazemetostat – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Tazemetostatu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Tegafur – Metabolizm Tegafuru można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Tegaserod – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Tegaserodu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Telaprewir – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Telaprewirem.
 • Telitromycyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z telitromycyną.
 • Telmisartan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie telmisartanu.
 • Temazepam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z temazepamem.
 • Temsirolimus – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Temsirolimusem.
 • Tenipozyd – Metabolizm tenipozydu można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Alafenamid tenofowiru – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania alafenamidu tenofowiru, co może powodować wyższe stężenie w surowicy.
 • Tenoxicam – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Tenoxicamem.
 • Terazosin – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe terazosyny.
 • Terbinafina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z terbinafiną.
 • Terbutalina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z terbutaliną.
 • Terfenadyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Terfenadyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Teriflunomid – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Teriflunomidu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Testosteron – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania testosteronu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Cypionat testosteronu – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania cypionianu testosteronu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Enanthate testosteronu – Metabolizm testosteronu enanthate można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Undekanian testosteronu – Undekanian testosteronu może nasilać nadciśnieniowe działanie kannabidiolu.
 • Tetrakaina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tetrakainą.
 • Tetrakozaktyd – Ryzyko lub nasilenie uszkodzenia wątroby może być zwiększone, gdy tetrakozaktyd jest połączony z kanabidiolem.
 • Tetryzolina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tetryzoliną.
 • Tezakaftor – Metabolizm tezakaftoru można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Talidomid – Kannabidiol może nasilać działanie talidomidu o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy).
 • Teofilina – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania teofiliny, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Tiamylal – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tiamylalem.
 • Tietyloperazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tietyloperazyną.
 • Tiopental – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Tiopentalem.
 • Tiorydazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tiorydazyną.
 • Tiotiksen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tiotiksenem.
 • Tonzylamina – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy tonzylamina jest połączona z kanabidiolem.
 • Tiagabina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tiagabiną.
 • Kwas tiaprofenowy – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kwas tiaprofenowy jest połączony z kanabidiolem.
 • Tikagrelor – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z tikagrelorem.
 • Tiklopidyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z tiklopidyną.
 • Tymolol – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie tymololu.
 • Tiotropium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Tiotropium jest połączone z kanabidiolem.
 • Tyzanidyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z tyzanidyną.
 • Tocilizumab – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z tocilizumabem.
 • Tolazamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z tolazamidem.
 • Tolazolina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Tolazolina jest połączona z kanabidiolem.
 • Tolbutamid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z tolbutamidem.
 • Tolkapon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tolkaponem.
 • Kwas tolfenamowy – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z kwasem tolfenamowym.
 • Tolmetin – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy Tolmetin jest połączony z kanabidiolem.
 • Tolterodyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Tolterodyna jest skojarzona z kanabidiolem.
 • Topiramat – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z topiramatem.
 • Topotekan – Kannabidiol może zwiększać szybkość wydalania topotekanu, co może skutkować niższym poziomem w surowicy i potencjalnie zmniejszeniem skuteczności.
 • Torasemid – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z torasemidem.
 • Trabektedyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z trabektedyną.
 • Tramadol – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tramadolem.
 • Trandolapril – Kannabidiol może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe trandolaprylu.
 • Tranylocypromina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tranylcyprominą.
 • Trastuzumab emtanzyna – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z trastuzumabem emtanzyną.
 • Trazodon – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy trazodon jest połączony z kanabidiolem.
 • Treprostinil – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z Treprostinilem.
 • Tretynoina – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Tretinoiną.
 • Triamcynolon – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z triamcynolonem.
 • Triazolam – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Kannabidiol jest połączony z Triazolamem.
 • Trichlormetiazyd – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie trichlormetiazydu.
 • Trichloroetylen – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z trichloroetylenem.
 • Triklabendazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z triklabendazolem.
 • Triklofos – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Triclofosem.
 • Trifluoperazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Trifluoperazyną.
 • Triflupromazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z triflupromazyną.
 • Triheksyfenidyl – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy triheksyfenidyl jest połączony z kanabidiolem.
 • Trilaciclib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania Trilaciclib, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Trimebutyna – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy trimebutyna jest połączona z kanabidiolem.
 • Trimetadion – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z trimetadionem.
 • Trimetafan – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie trimetafanu.
 • Trimetobenzamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z trimetobenzamidem.
 • Trimetoprim – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z trimetoprimem.
 • Trimipramina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z trimipraminą.
 • Triprolidyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z triprolidyną.
 • Troglitazon – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z troglitazonem.
 • Troleandomycyna – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z troleandomycyną.
 • Tropisetron – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Tropisetronem.
 • Trospium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności można zwiększyć, gdy Trospium jest połączone z kanabidiolem.
 • Tryptofan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z tryptofanem.
 • Tubokuraryna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z tubokuraryną.
 • Tukatynib – Metabolizm Tukatynibu można zmniejszyć w połączeniu z Kannabidiolem.
 • Ubrogepant – Stężenie Ubrogepantu w surowicy można zwiększyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Udenafil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Udenafilem.
 • Uliristal – Metabolizm kannabidiolu można zwiększyć w połączeniu z Uliprystalem.
 • Umeklidynium – Ryzyko lub nasilenie tachykardii i senności może być zwiększone, gdy Umeklidynium jest połączone z kanabidiolem.
 • Uretan – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z uretanem.
 • Walbenazyna – Metabolizm walbenazyny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Waldekoksyb – Metabolizm kannabidiolu może być zmniejszony w połączeniu z waldekoksybem.
 • Walgancyklowir – Skuteczność terapeutyczną kannabidiolu można zmniejszyć, gdy jest on stosowany w skojarzeniu z walgancyklowirem.
 • Bizmut walproinianowy – Ryzyko lub nasilenie zespołu serotoninowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z walproinianem bizmutu.
 • Kwas walproinowy – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z kwasem walproinowym.
 • Walsartan – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z walsartanem.
 • Wardenafil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z wardenafilem.
 • Wekuronium – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z wekuronium.
 • Velpatasvir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania welpataswiru, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Wemurafenib – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania wemurafenibu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Wenetoklaks – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania wenetoklaksu, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Wenlafaksyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z wenlafaksyną.
 • Werapamil – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z werapamilem.
 • Wigabatryna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z wigabatryną.
 • Vilanterol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Vilanterolem.
 • Vilazodone – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Vilazodone.
 • Wiloksazyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Viloksazyną.
 • Winkrystyna – Metabolizm winkrystyny ​​można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Wismodegib – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Vismodegibem.
 • Worykonazol – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z worykonazolem.
 • Wortioksetyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z wortioksetyną.
 • Vokselotora – Metabolizm Voxelotora można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Woksylaprewir – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania woksylaprewiru, co może skutkować wyższym stężeniem w surowicy.
 • Warfaryna – Metabolizm warfaryny można zmniejszyć w połączeniu z kanabidiolem.
 • Xamoterol – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia tętniczego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z Xamoterolem.
 • Ximelagatran – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Ximelagatranem.
 • Ksylometazolina – Ryzyko lub nasilenie nadciśnienia można zwiększyć, gdy ksylometazolina jest połączona z kanabidiolem.
 • Johimbina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z johimbiną.
 • Zafirlukast – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z zafirlukastem.
 • Zaleplon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest skojarzony z zaleplonem.
 • Zykonotyd – Ryzyko lub nasilenie depresji ośrodkowego układu nerwowego można zwiększyć, gdy kannabidiol jest połączony z zykonotydem.
 • Zydowudyna – Kannabidiol może zmniejszać szybkość wydalania zydowudyny, co może skutkować wyższym poziomem w surowicy.
 • Zileuton – Metabolizm kannabidiolu można zmniejszyć w połączeniu z Zileutonem.
 • Zimelidyna – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z zimelidyną.
 • Zyprazydon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z zyprazydonem.
 • Zofenopryl – Kannabidiol może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie zofenoprylu.
 • Zolmitryptan – Ryzyko lub nasilenie reakcji naczynioskurczowych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z zolmitryptanem.
 • Zolpidem – Kannabidiol może nasilać działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (ośrodkowego układu nerwowego) przez zolpidem.
 • Zonisamid – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z zonisamidem.
 • Zopiklon – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Zopiclone.
 • Zotepina – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z Zotepiną.
 • Zuklopentyksol – Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy kannabidiol jest połączony z zuklopentyksolem.

Pełne i aktualne zestawienie znajdziesz na stronie: Kannabidol i mechaniczne reakcje na leki

Pamiętaj, że to nie jedyne przeciwwskazania do zażywania CBD. Szczególny wpływ i działanie CBD może mieć na kobiety w ciąży oraz rozwój płodów oraz niemowląt. Poznaj szersze opracowania i badania na temat działań niepożądanych po spożyciu CBD.

Lista jest aktualna na dzień 15.06.2021 r.