Mało kto miał okazje usłyszeć o konopiach poliploidalnych. Jest to nowość w świecie konopnym, która ma potencjał zrewolucjonizować rynek. Nowe, poliploidalne odmiany konopi wyróżnia to, że posiadają 3 sparowane chromosomy. Jednak większości z nas nic to nie mówi – dlatego wyjaśniamy co to oznacza w praktyce.

Co to znaczy poliploidalne?

W celu dokładnego zrozumienia konopi poliploidalnych należy sięgnąć po podręczniki traktujące o biologii i genetyce. Wiele organizmów żywych jest diploidalnych – czyli o podwójnej liczbie chromosomów w jądrach komórek somatycznych. Zjawisko to związane jest z dziedziczeniem chromosomów po rodzicach.

Konopie również są normalnie diploidalne. Hodowcy jednak uzyskali odmiany poliploidalne – u których chromosomy nie łączą się w pary, a w trójki. Dzięki temu zjawisku rośliny mogą rozwijać się znacznie szybciej, wydawać większe plony, posiadać większe stężenia kannabinoidów.

Należy pamiętać o tym, że konopie poliploidalne są nowością na rynku i naukowcy wciąż badają te rośliny. Obecnie nie możemy z całą pewnością opisać wszystkich ich właściwości.

Czym różnią się od konopi klasycznych?

Jednym z głównych powodów wielkiego zainteresowania odmianami poliploidalnymi jest znaczące zwiększenie plonów, skrócenie czasu wzrostu roślin i znacznie wyższa zawartość kannabinoidów. Cechy te mogą pozwolić komercyjnym plantatorom na zwielokrotnienie produkcji i zysków. Również growerzy amatorzy zyskają wiele korzystając z nasion poliploidalnych. Większość ma w końcu na celu uzyskanie wysokich plonów na własny użytek.

Genetyka tych odmian nie jest jeszcze stabilna, a ich wymagania podczas uprawy mogą się znacznie różnić od odmian klasycznych. To stanowi dodatkową trudność w uprawie, podczas gdy klasyczne odmiany konopi znane są od lat, są stabilne, a growerzy mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami uprawnymi, ilością plonów i czasem wzrostu.

Czy można nabyć nasiona konopi poliploidalnych?

Niestety obecnie zdobycie nasion konopi poliploidalnych jest jeszcze niemal niemożliwe. Jak już wspomnieliśmy – genetyka tych roślin nie jest jeszcze stabilna, są nowinką. Growerzy intensywnie pracują nad ich udoskonaleniem. Nasiona z pewnością będą dostępne w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat.

Środowisko konopne jest zdania, że nasiona poliploidalne będą dostępne najszybciej w USA, gdyż to właśnie tam trwają badania nad nowymi roślinami. Growerzy radzą, aby zachować ostrożność, gdyż produkcja takich nasion będzie początkowo niewielka. Dopiero w momencie zyskania przez konopie poliploidalne znaczącej przewagi nad klasycznymi odmianami, można będzie zauważyć większy dostęp tychże nasion.

Czy konopie poliploidalne są modyfikowane genetycznie?

Zgodnie z definicją modyfikacji genetycznej jest to wszczepienie genomu biorcy DNA z innego organizmu, który odpowiedzialny jest za daną cechę. Czy konopie poliploidalne są więc modyfikowane genetycznie?

Konopie poliploidalne nie są modyfikowane genetycznie, a na rynku nie można zakupić żadnych nasion GMO. Stworzenie organizmu poliploidalnego wymaga zastosowania zupełnie innych technik i wyposażenia. Modyfikacje genetyczne wymagają bardzo kosztownego wyposażenia i odpowiednio przeszkolonego personelu.

W naturze poliploidalność jest bardzo częstym. Wiele roślin uprawnych charakteryzuje się trzema i więcej chromosomami w parze.

Co więcej, rośliny poliploidalne nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

kwitnące konopie poliploidalne - kwiaty
Kwitnące konopie poliploidalne – kwiaty

Jak wywołać to zjawisko?

Zjawisko poliploidyzmu można wywołać przy wykorzystaniu odpowiednich substancji chemicznych. Jedną z takich substancji jest kolchicyna, która występuje naturalnie w wielu roślinach. Namoczenie nasion konopi indyjskiej w roztworze wodnym kolchicyny pozwoli uzyskać zjawisko poliploidyzmu.

Dlaczego tak się dzieje?

Środek chemiczny oddziałowuje na komórki roślinne uniemożliwiając rozdział chromosomów podczas podziału komórki. Efektem tego działania jest powstanie gamet z podwójną ilością chromosomów. Jak widać modyfikacja chromosomów jest prosta, jednak zapewnienie im stabilności i odpowiedniej przydatności jest skomplikowane.

Jak zmieni się rynek konopny po wprowadzeniu konopi poliploidalnych?

Jeżeli badania nad nowym typem konopi okażą się owocne, to przemysł konopny zmieni się nieodwracalnie. Zacznie szybsze uzyskanie satysfakcjonujących plonów pozwoli producentom zwiększyć produkcje i zyski. Wyższe stężenia kannabinoidów pozwolą na skuteczniejsze wykorzystywanie konopi w medycynie, ale także celach rekreacyjnych.

Nowe możliwości konopi mogą całkowicie zrewolucjonizować rynek konopny, jednak nie nastąpi to zbyt szybko.

Podsumowanie

Konopie poliploidalne są nowością na rynku konopnym i mają szansę zrewolucjonizować rynek. Nowe rośliny charakteryzują się trzema chromosomami w parze, co sprawia, że rozwijają się znacznie szybciej, wydają większe plony i posiadają wyższe stężenia kannabinoidów. Poliplodalizm jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, a konopie poliploidalne nie są modyfikowane genetycznie. Zjawisko poliploidyzmu można wywołać za pomocą odpowiednich substancji chemicznych. Nowe typy roślin mogą w przyszłości zapewnić plantatorom z całego świata nowe, wcześniej nieznane możliwości, ale na ten moment ich genetyka nie jest stabilna.


Źródła

  • https://link.springer.com/article/10.1007/s12010-014-1435-8
  • https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54564-6_17
  • https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00476/full?fbclid=IwAR2nGj_LIEq-1xE5MxFLxycyexRx-_IuQsaRzk53oYGRFnqoh_QnChjh4fY
  • https://www.mdpi.com/1422-0067/22/11/5671
  • https://www.mdpi.com/2073-4425/12/6/923
  • https://www.jstor.org/stable/1220524
  • https://jispp.iut.ac.ir/article-1-276-en.html
  • https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=1qyh22v5glgC&oi=fnd&pg=PT5&dq=polyploid+cannabis&ots=Iza-7MOWJR&sig=LXuPzb_HpRRKPwRve4wJccDBadE&redir_esc=y#v=onepage&q=polyploid%20cannabis&f=false
  • https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00645/full