Początkujący growerzy często popełniają błędy związane z prawidłowym podlewaniem roślin, przez co dochodzi do przesuszenia lub przelania konopi. Błędy związane z podlewaniem roślin rzutują na wielkość plonów, a w przypadkach ekstremalnych mogą doprowadzić do śmierci roślin. Odpowiednie podlewanie roślin zapewnia im stały dostęp do substancji odżywczych znajdujących się w glebie i odpowiedni turgor komórek. W poniższym materiale skupiliśmy się na najczęstszych błędach popełnianych przez growerów, możliwych konsekwencjach i możliwych sposobach ich naprawy.

Objawy przesuszenia konopi

Przesuszenie konopi wynika ze zbyt rzadkiego podlewania roślin lub wykorzystywania zbyt małej ilości wody. Przesuszenie może być spowodowane także zbyt wysoką temperaturą na plantacji i nadmierną cyrkulacją powietrza. Wysoka temperatura i zwiększona cyrkulacja powietrza zwiększa parowanie wody z gleby, co prowadzi do jej szybkiego wysychania.

Do najczęstszych objawów przesuszenia roślin można zaliczyć:

 • Opadające liście,
 • powolny wzrost,
 • ciemny kolor liści,
 • „brudny” wygląd podłoża,
 • szybkie wysychanie podłoża,
 • donice uprawne wydają się być lekkie,
 • występowanie objawów niedoborów składników odżywczych,
 • brak jędrności łodygi,
 • usychanie końcówek liści,
 • zbyt sypkie podłoże,
 • podłoże zbijające się w jeden blok,
 • brak jędrności liści,
 • utrata masy rośliny,
 • wiotka łodyga,
 • utrudnione wchłanianie składników odżywczych.

Wczesne zauważenie niedoborów wody może uchronić rośliny przed nadmierną dewastacją. Długotrwała susza na plantacji może przynieść poważne szkody i znacznie zmniejszyć ilość plonów.

Przesuszenie sadzonek konopi

Początkujący growerzy mają problem z właściwym dbaniem o młode rośliny, co często prowadzi do przesuszenia roślin. Przesuszenie sadzonek jest sytuacją bardzo niebezpieczną, która może doprowadzić do ich śmierci.

Stosunkowo trudno zauważyć pierwsze objawy przesuszenia trudno jest zauważyć, jednak nie jest to niemożliwe. Do najpopilarniejszych objawów przesuszenia sadzonek można zaliczyć:

 • przesuszone podłoże,
 • sypkie podłoże,
 • nienaturalnie powolny wzrost,
 • chuda lodyga,
 • wiotka łodyga,
 • przebarwienia liści,
 • oklapujące liście,
 • opadająca roślina,
 • lichy wygląd.

Zbyt wysuszonych sadzonek nie da się już uratować!

Przesuszenia sadzonek są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą znacznie zmniejszyć rozmiary dorosłej rośliny i ich plony. Odpowiednia reakcja ze strony hodowcy uchroni go przed utratą zbiorów. Odpowiednią praktyką w przypadku przesuszonych sadzonek jest dokładne ich zbadanie i podjęcie odpowiednich kroków. W tym celu sadzonki należy wydobyć z podłoża i dokładnie obejrzeć. Jeżeli korzonki sadzonek nie są przesuszone, to istnieje szansa na uratowanie rośliny, jednak jeśli korzenie są suche i kruszą się przy dotyku, to roślinki nie da się już uratować. Jeżeli sadzonka nie została zbytnio uszkodzona, to należy ją przesadzić do nowego, odpowiednio przygotowanego podłoża. Świeże podłoże należy umieścić w odpowiednio dużym pojemniku uprawnym i spryskać powierzchnie wodą. Należy pamiętać o tym, że ziemia nie może być mokra, jedynie lekko wilgotna. W tak przygotowanym podłożu należy wykonać dołek o głębokości około 2 centymetrów. W tak przygotowanym podłożu należy umieścić sadzonkę i delikatnie przykryć ją ziemią.

Należy pamiętać o tym, aby okresowo sprawdzać wilgotność gleby i w razie potrzeby delikatnie ją podlewać.

Długotrwałe przesuszenie konopi

Błędy, które popełniają początkujący hodowcy często są przez nich wychwytywanie i w miarę możliwości naprawiane. Zdarza się jednak tak, że hodowcy nie są świadomi problemu występującego na plantacji, co prowadzić do długotrwałej suszy na plantacji. Długotrwała susza niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw i strat na plantacji.

Długotrwała susza może skutkować między innymi:

 • Nadmiernym usychaniem liści,
 • usychaniem kwiatów,
 • drewnieniem łodygi,
 • usychaniem korzeni,
 • utratą witalności rośliny,
 • znacznym zahamowaniem lub zatrzymaniem rozwoju,
 • utratą masy rośliny,
 • zbicie podłoża w jedną bryłę.

Długotrwała susza na plantacji jest poważnym zagrożeniem dla życia roślin. Usychające liście i kwiaty są stosunkowo niegroźne, ponieważ roślina jest w stanie wytworzyć nowe. Zbytnie przesuszenie korzeni jest sytuacją bardzo niebezpieczną, ponieważ blokują całkowicie pobór substancji odżywczych z podłoża. Konopie, których korzenie są uszkodzone mogą umrzeć z powodu braku substancji odżywczych i wody. Zdrewniałe łodygi charakteryzują się znacznie gorszymi właściwościami transportowymi i są o wiele bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Bardzo trudno jest walczyć z zaawansowaną suszą. Jeżeli rośliny nie zostały zbytnio uszkodzone, to odpowiednie zabiegi technologiczne i opieka pozwoli je uratować. Jeżeli rośliny są zbyt uszkodzone, to istnieje mała szansa na uratowanie roślin.

Sposoby na walkę z przesuszeniem

Susza na plantacji jest stosunkowo problematyczna, jednak łatwo z nią walczyć. Odpowiednio szybka reakcja hodowcy uratuje roślinę przed dewastacją i uchroni ją przed konsekwencjami przesuszenia.

Pierwszym kokiem z walką z suszą jest rozpoznanie przyczyny suszy. Do najpopularniejszych przyczyn suszy na plantacji można zaliczyć:

 • Zbyt wysoka temperatura na plantacji,
 • niepoprawna wentylacja,
 • zbyt mała częstotliwość podlewania,
 • mała ilość wody wykorzystywana do podlewania,
 • złe rozmiary donic.

Temperatura na plantacji stanowi ważny czynnik w procesie fotosyntezy konopi. Zbyt niska temperatura znacznie spowolni rozwój konopi i utrudni proces fotosyntezy. Zbyt wysoka temperatura może prowadzić do powstawania oparzeń u konopi, przyśpieszenia parowania wody z podłoża i zwiększa ryzyko rozwoju chorób na plantacji. Odpowiednią temperaturą na plantacji jest 25 – 30oC. Do mierzenia temperatury najlepiej wykorzystać termometry umieszczone wewnątrz growboxa lub nowoczesne termometry laserowe. Jeżeli temperatura jest powodem usychania roślin na plantacji, to rozwiązaniem tego problemu jest polepszenie wentylacji growboxa, zmniejszenie mocy lamp uprawnych i zastosowanie mieszaczy powietrza.

Niepoprawna wentylacja w growboxie może doprowadzić do przesuszania roślin. Do głównych zadań wentylacji na uprawie jest: wymiana powietrza, regulacja temperatury wewnątrz uprawy, mieszanie powietrza i ochrona przed odorami. Brak odpowiedniej wentylacji lub zbyt mało efektywna wentylacja może doprowadzić do drastycznego zwiększenia temperatury uprawy, co skutkuje jej wysuszeniem. Zbyt intensywna wentylacja w growboxie może zwiększyć tępo transpiracji wody z gleby i skutkować jej nadmiernym wysuszeniem. Początkujący hodowcy mają problemy z odpowiednim dobraniem wentylatorów i mieszaczy powietrza. W tym celu przygotowaliśmy artykuł, który może okazać się pomocny: Wentylacja powietrza w growboxie. Montaż wentylatora i mieszaczy w uprawie. Jeżeli wentylatory są powodem wysychania plantacji, to rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie odpowiednio mocniejszych lub odpowiednio słabszych wentylatorów.

Zbyt mała częstotliwość podlewania jest jednym z głównych powodów występowania suszy na plantacji. Początkujący hodowcy mają problemy z odpowiednimi interwałami podlewania swoich roślin, co przekłada się negatywnie na warunki panujące na plantacji. Podlewanie konopi uzależnione jest wieloma czynnikami, takimi jak: genetyka odmiany, wiek rośliny, warunki panujące na plantacji itd. Najlepszą metodą podlewania konopi jest sprawdzanie wilgotności gleby. Jeżeli 3 centymetry górnej warstwy gleby są lekko suche, to znak aby podlać rośliny. Kolejną wskazówką pozwalającą na określenie czasu podlewania jest waga donicy. Jeżeli donice stały się wyraźnie lżejsze, to może być oznaka braku wody w glebie. Początkujący hodowcy muszą nauczyć się odpowiedniego systemu podlewania swoich roślin metodą prób i błędów.

Mała ilość wody wykorzystywana w podlewaniu roślin jest kolejną przyczyną susz na plantacjach. Wielu początkujących hodowców w trosce o swoje rośliny intencjonalnie wykorzystuje mniejsze ilości wody, jednak często kończy się to ich wysychaniem. Rośliny konopi indyjskich zmieniają swoje zapotrzebowanie na wodę wraz z rozwojem. W początkowych stadiach rozwoju roślin wystarczy delikatnie spryskiwać je wodą. W fazie wegetatywnej i fazie kwitnienia należy wykorzystać znacznie większe ilości wody. Doświadczeni hodowcy podlewają swoje rośliny tak, aby niewielkie ilości wody wydostały się u spodu donicy.

Nieodpowiednie rozmiary donic mogą powodować wysychanie roślin. Każdy rodzaj gleby charakteryzuje się różnymi właściwościami i zdolnością zatrzymywania wody. Wykorzystanie zbyt dużych donic uprawnych w połączeniu z nieodpowiednim podlewaniem może doprowadzić do wysychania głębszych partii gleby, co skutkować będzie wysychaniem roślin. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie odpowiednio dobranych donic i okresowe badania wilgotności gleby.

Przelanie konopi i jego objawy

Przelanie konopi może stanowić poważny problem na plantacji, a brak szybkiej reakcji ze strony growera grozi śmiercią roślin. Jednorazowe przelanie roślin zazwyczaj nie stanowi dużego problemu i bardzo ławo jest sobie z tym poradzić, jednak zbyt wysoka wilgotność podłoża, która utrzymuje się przez długi czas jest powodem gnicia korzeni, co prowadzi do śmierci roślin.

Przelanie roślin wiąże się zazwyczaj z błędem ze strony growera, który używa zbyt dużo wody do podlewania lub podlewa rośliny zbyt często. Powodem przelania może być także nieodpowiednia temperatura i wentylacja panująca na plantacji. Temperatura i wilgotność mają wpływ na transpirację wody z gleby.

Do najczęściej występujących objawów przelania konopi można zaliczyć:

 • Błotnista glebę,
 • utrata sprężystości łodygi,
 • opadające liście,
 • brązowe przebarwienia,
 • spowolniony wzrost,
 • żółte przebarwienia,
 • blaknięcie liści,
 • zielonkawy nalot na podłożu
 • czarny nalot na roślinach,
 • specyficzny zapach podłoża,

Długotrwale utrzymująca się wilgoć w podłożu stanowi idealne środowisko do rozwoju bakterii, grzybów i szkodników, które mogą uszkadzać rośliny. Zbyt duża ilość wody w podłożu wypłukuje składniki odżywcze i utrudnia ich biodostępność, przez co rośliny mogą cierpieć na niedobory pewnych pierwiastków. Jednym z najbardziej niebezpiecznych sytuacji związanych z przelaniem konopi jest gnicie korzeni. Organy te odpowiadają za pobór i transport wody i rozpuszczonych w niej substancji odżywczych. Drobne uszkodzenia korzeni nie stanowią dla konopi poważnego zagrożenia, jednak porażenie pleśnią może doprowadzić do śmierci rośliny. Jeżeli na korzeniach rozwinie się zbyt dużo pleśni, to zarodniki i mykotosyny mogą zostać rozprowadzone po całej roślinie. Gdy dojdzie do rozprzestrzenienia pleśni, to zazwyczaj rośliny nie da się już uratować.

Przelane sadzonek konopi

Rzadko kiedy dochodzi do przelania sadzonek konopi, jednak sytuacje takie się zdarzają. Przelanie młodych sadzonek jest bardzo poważnym zagrożeniem dla plantacji.

Do najczęściej występujących objawów przelania sadzonek można zaliczyć:

 • Oklapnięte liście,
 • nabrzmiały wygląd,
 • spowolnienie wzrostu,
 • zahamowanie wzrostu rośliny,
 • zielonkawy nalot na podłożu,
 • grzybiczny zapach podłoża.

Jeżeli grower zauważy przelane sadzonki, to jego reakcja powinna być błyskawiczna. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest wydobycie sadzonki z podłoża i dokładne jej zbadanie. Jeżeli na roślinie widać ślady obecności pleśni w postaci: czarnych przebarwień, zmian koloru łodygi, specyficznego zapachu itd, to rośliny zazwyczaj nie da się już uratować. Jeżeli grower nie znajdzie żadnych oznak porażenia grzybem, to powinien przygotować świeże i czyste podłoże uprawne, do którego należy przesadzić przelaną roślinę. Należy pamiętać o tym, że nie należy zwilżać podłoża. Lekko suche podłoże pozwoli roślinie wykorzystać zgromadzoną wodę i uchroni ją przed dalszą dewastacją

Długotrwałe przelewanie roślin

Długotrwała nadmierna wilgoć podłoża jest poważnym błędem, który wynika zazwyczaj z niewystarczającego doświadczenia i wiedzy hodowcy. Długotrwałe przelewanie konopi wiąże się z ogromnym ryzykiem rozwoju grzybów i szkodników. Przelewanie podłoża zmniejsza także zawartość składników odżywczych znajdujących się w glebie i rozluźnia podłoże, przez co roślina nie rośnie stabilnie.

Jeżeli rośliny były przelane zbyt długo, to może dość do:

 • Gnicia podłoża,
 • całkowitego usunięcia powietrza z podłoża,
 • intensywnego rozwoju drobnoustrojów w podłożu,
 • rozwoju glonów na powierzchni podłoża,
 • rozwoju pleśni na podłożu,
 • porażeniem korzeni pleśnią,
 • porażeniem pleśnią łodygi i liści,
 • skręcania liści,
 • braku jędrności łodygi,
 • problemów z przyswajaniem składników odżywczych,
 • zahamowaniem rozwoju rośliny,
 • opóźnienie rozwoju rośliny,
 • wypłukania składników mineralnych.

Jeżeli grower zauważy, że jego rośliny są przelane, to powinien zareagować natychmiastowo. Zbyt wilgotne podłoże może do prowadzić do rozwoju pleśni, co stanowi poważne zagrożenie dla całej plantacji.

Co zrobić w przypadku przelania konopi?

W przypadku przelania konopi, hodowcy muszą zareagować szybko i stanowczo, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty roślin znajdujących się na plantacji.

Pierwszym krokiem w przypadku przelania konopi jest wydobycie roślin z podłoża i ich dokładna inspekcja. Rośliny należy delikatnie wydobyć z podłoża i dokładnie wyczyścić ją z resztek gleby. Do czyszczenia rośliny najlepiej wykorzystać spryskiwacz do roślin lub wyczyścić roślinę pod delikatnym strumieniem bieżącej wody. Następnie grower powinien przyjrzeć się potencjalnym miejscom rozwoju pleśni. W tym celu należy dokładnie obejrzeć roślinę i zwrócić szczególną uwagę na wszelkie przebarwienia.

Szczególnie niebezpieczna jest pleśń występująca na korzeniach!

Jeżeli grower zlokalizuje ogniska pleśni, to powinien je w miarę możliwości usunąć. Wszelkie zainfekowane partie rośliny należy usunąć przy pomocy ostrych nożyczek. Odpadki powstające po ścince należy jak najszybciej zutylizować, ponieważ stanowią one potencjalny induktor rozwoju pleśni i mogą przyczynić się do zarażenia innych roślin na plantacji.

Następnie grower powinien odpowiednio przygotować nowe podłoże i pojemniki uprawne. Do przygotowanego podłoża należy przenieść konopie i ustawić je w miejscu docelowego wzrostu, a następnie obserwować przez 2 – 3 tygodnie. W tym czasie roślina powinna wykorzystać nagromadzoną wodę i zacząć rozwijać się prawidłowo.

Należy pamiętać o tym, że przelanie i usunięcie części konopi jest dla roślin stresujące, dlatego też ich rozwój będzie czasowo ograniczony.

Jak prawidłowo podlewać konopie?

Prawidłowe podlewanie konopi uchroni growerów przed przelaniem lub przesuszeniem roślin. Przygotowaliśmy dla was garść porad, które mogą okazać pomocne.

Ilość wody oraz częstotliwość podlewania konopi powinna zmieniać się wraz ze wzrostem konopi. Do etapów rozwoju można zaliczyć:

 • Etap sadzonkowy,
 • wczesny etap wegetatywny,
 • etap wegetatywny,
 • faza kwitnienia.

Konopie należy podlewać, gdy około 3 centymetry górnej warstwy gleby będą przesuszone

W etapie sadzonkowym wymagania rośliny są stosunkowo małe i nie wymagają one dużych ilości wody. Najlepszym sposobem podlewania młodych sadzonek jest delikatne spryskanie ich wodą co 3 – 5 dni.

Rośliny znajdujące się we wczesnym etapie wegetatywnym zaczynają się rozwijać bardzo dynamicznie i wzrastają ich zapotrzebowanie na wodę. Zapotrzebowanie na wodę zależne jest od rozmiarów rośliny, warunków na plantacji itd. Optymalną ilością wody dla roślin w tym okresie będzie 100 – 200 ml. Rośliny należy podlewać minimum dwa razy w tygodniu.

Konopie w fazie wegetatywnej zdążyły się już wystarczająco rozwinąć i wyglądem przypominają dorosłe rośliny. W tej fazie ich zapotrzebowanie na wodę jest największe. Do podlewania należy wykorzystywać 0.5 – 1l wody. Rośliny należy podlewać 2 – 3 razy w tygodniu.

Faza kwitnienia jest szczególnym okresem w życiu roślin. Podczas kwitnienia konopie wykorzystują całą energię do rozwoju pąków. Zbyt intensywne podlewanie konopi w tym okresie nie jest wskazane, ponieważ może dojść do rozwoju pleśni.

Tip: Podlewaj rośliny tak, aby u spodu donicy powstał lekki wyciek.

Podsumowanie

Początkujący growerzy, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenie często popełniają błędy związane z podlewaniem konopi, co może doprowadzić do suszy na plantacji lub przelewania roślin. Wszelkie błędy związane z podlewaniem konopi mają wpływ na prawidłowy rozwój konopi, wielkość plonów, a w skrajnych przypadkach mogą fatalnie uszkadzać roślinę. Długotrwały stan suszy lub przelania konopi jest poważnym zagrożeniem dla roślin i może doprowadzić do ich śmierci. Jeżeli susza lub przelanie wystąpiło jednorazowo, to nie stanowi dla roślin poważnego zagrożenia. Z przelaniem i suszą stosunkowo łatwo walczyć, jednak jeżeli w ich wyniku rośliny zostaną nadmiernie uszkodzone, to roślin nie da się uratować. Najskuteczniejszym sposobem walki z suszą lub przelaniem jest odpowiednie podlewanie konopi, przesadzanie konopi do nowego podłoża i okresowe sprawdzanie wilgotności podłoża.