Konopie indyjskie to rośliny, które podobnie jak ludzie mają preferowaną temperaturę otoczenia. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura na plantacji będzie się niekorzystnie odbijać na roślinach, co prowadzi do zmniejszenia ilości plonów. Jeżeli grower czuje, że w pokoju uprawnym panuje niezbyt przyjemna temperatura, to prawdopodobnie jest ona nieodpowiednia dla konopi. Rozkład idealnej temperatury wzrostu konopi pasuje do rozkładu komfortowej temperatury dla człowieka. Konopie to bardzo wytrzymałe rośliny i temperatura niezgodna o kilka stopni celsjusza nie wyrządzi im krzywdy, jednak długotrwale trwająca wysoka temperatura może zagrażać ich życiu.

Czy wysoka temperatura sprzyja konopiom?

Wysoka temperatura panująca na plantacji bywa problematyczna. Jeżeli podwyższona temperatura utrzymuje się zbyt długo, to istnieje ryzyko przesuszenia plantacji, co może skończyć się śmiercią roślin.

Zdecydowana większość konopi uwielbia ciepło na plantacji, więc bez odpowiednich warunków klimatycznych ich rozwój będzie zaburzony. Optymalną temperaturą w pomieszczeniu uprawnym jest 20 – 30oC. Znane są jednak odmiany, które preferują skrajne wartości. Jeżeli temperatura przekroczy 32oC , to zauważalne stają się deformacje liści konopi.

Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do śmierci roślin!

Lekko podwyższona temperatura może wspomóc roślinę w rozwoju. Zwiększenie temperatury ma wpływ na szybkość procesów biochemicznych w konopi, jednak należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Podwyższenie temperatury na plantacji wiąże się ze znacznie szybszą utratą wody z gleby i większą transpiracją wody z liści. Niezbędne jest zastosowanie odpowiednich nawilżaczy powietrza, mieszaczy powietrza i znacznie częstsze podlewanie roślin.

Zwiększenie temperatury powyżej 26°C w fazie kwitnienia znacznie spowolni produkcję kwiatów i ich wielkość. Wysoka temperatura może zmniejszać moc i zapach kwiatów.

Zawyżona temperatura może spowodować rozwój szkodników i pleśni na plantacji. Obecność szkodników i pleśni jest bardzo niebezpieczna dla roślin. Szkodniki konopi często uszkadzają roślinę i narażają ją na wysoki stres, a rośliny zainfekowane pleśnią są zazwyczaj skazane na utylizację.

Lekkie zawyżenie temperatury w okresie wegetacyjnym konopi może im pomóc w prawidłowym wzroście, jednak polecamy ustawiać temperaturę na optimum, dzięki czemu grower nie musi przykładać dużej uwagi do swojej plantacji, a rośliny będą rozwijać się równie dobrze.

Ile może wynieść maksymalna temperatura w uprawie? (fazy)

Konopie indyjskie preferują pewien zakres temperaturowy, w którym rozwijają się najlepiej. Przekroczenie pewnej granicy temperatury może wiązać się z uszkodzeniami rośliny i zaburzeniem ich prawidłowego wzrostu.

Rozwój roślin konopi indyjskich można podzielić na kilka etapów. Podczas każdego z etapów wymagania temperaturowe są różne. Ważne jest, aby growerzy znali potrzeby swoich roślin. Znajomość wymagań konopi na poszczególnych etapach rozwoju znacznie ułatwia hodowlę i chroni rośliny przed błędami ze strony hodowcy.

Życie konopi można podzielić na etapy, takie jak:

 • Faza sadzonek,
 • faza wegetatywna,
 • faza kwitnienia.

Podczas fazy sadzonek młode konopie są narażone na wszelkie uszkodzenia i warunki temperaturowe. Wszelakie uszkodzenia młodych sadzonek prowadzą do spowolnienia lub całkowitego zatrzymania ich rozwoju. W ekstremalnych przypadkach wysoka temperatura może doprowadzić do śmierci sadzonek. Maksymalną temperaturą jaką mogą znieść młode sadzonki jest 25oC w ciągu dnia i 21oC w ciągu nocy.

Podczas fazy wegetatywnej konopie znacznie zwiększają prędkość swojego rozwoju. Podczas tej fazy można zauważyć znaczne zwiększenie masy i rozmiarów rośliny. Odpowiednia temperatura na plantacji ułatwi wchłanianie CO2 przez konopie, a proces fotosyntezy przebiega najsprawniej. Maksymalną temperaturą jaką mogą znieść konopie w fazie wegetatywnej jest 30oC w ciągu dnia i 25oC w ciągu nocy.

Podczas fazy kwitnienia konopie wykorzystują całą energię do wytworzenia kwiatów. Wzrost roślin jest widocznie zatrzymany, a potrzeby roślin znacznie się zmieniają. Maksymalną temperaturą dla kwitnących konopi jest 26oC w ciągu dnia i 22oC w ciągu nocy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury na poszczególnych etapach rozwoju pozwoli na optymalny rozwój roślin. Odpowiednia temperatura stanowi także pewien sposób na ochronę roślin przed rozwojem szkodników i pleśni.

Co spowoduje wysoka temperatura na plantacji marihuany?

Wysoka temperatura uprawy bywa problematyczna i potencjalnie niebezpieczna dla roślin. Zbyt długo utrzymująca się wysoka temperatura może poważnie uszkodzić rośliny na plantacji lub doprowadzić do ich śmierci.

Zbyt wysoka temperatura na plantacji może doprowadzić do:

 • Zmniejszenia wilgotności na plantacji,
 • szybkiej transpiracji wody z liści,
 • wysychania podłoża,
 • utraty wody przez roślnę,
 • więdnięcia liści,
 • usychania liści,
 • utraty jędrności łodyg,
 • drewnienia łodyg,
 • usychania korzeni,
 • uszkodzenia korzeni,
 • spowolnienia rozwoju konopi,
 • całkowitego zatrzymania rozwoju roślin.

Jeżeli zbyt wysoka temperatura utrzymuje się na plantacji stosunkowo krótko, to nie stanowi ona zagrożenia. Jeżeli zbyt wysoka temperatura utrzymuje się na plantacji zbyt długo, to rośliny narażone są na poważne uszkodzenia, co może prowadzić do ich śmierci.

Objawy zbyt wysokiej temperatury w growboxie

Zwiększona temperatura na plantacji nie pozostaje obojętna dla roślin. Konopie to rośliny, które bardzo szybko reagują na zmiany temperatury. Dzięki wczesnym objawom przegrzania roślin hodowcy mogą zareagować odpowiednio wcześnie i uchronić je przed nadmierną dewastacją.

Do objawów zbyt wysokiej temperatury można zaliczyć:

Opadanie liści

Pierwszym symptomem zbyt wysokiej temperatury są oklapnięte liście konopi. Wysoka temperatura prowadzi do utraty wody na drodze transpiracji. Utrata wody z liści objawia się utratą jędrności i ich opadaniem.

Usychanie końcówek liści

Długo trwająca wysoka temperatura prowadzi do utraty dużej ilości wody z rośliny. Utrata dużej ilości wody z rośliny objawia się najczęściej usychaniem końcówek liści, a w przypadkach ekstremalnych może prowadzić do usychania całych liści.

Wysychanie podłoża

Wysoka temperatura na plantacji prowadzi do bardzo szybkiego odparowania wody z gleby. Brak odpowiedniej wilgotności podłoża znacznie utrudnia pobór składników odżywczych przez konopie i uszkadzać ich korzenie. Sucha gleba może przyczynić się także do rozwoju szkodników na plantacji.

Utrata jędrności łodyg

Utrata jędrności łodyg bywa problematyczna, ponieważ roślina traci stabilność. Utrata jędrności łodyg jest związana z utratą wody przez roślinę. Niekiedy rośliny ze zbyt wiotką łodygą wymagają wsparcia w prawidłowym wzroście.

Usychanie korzeni

Długotrwały brak wody w podłożu sprawia, że korzenie konopi mogą zacząć wysychać i drewnieć. Lekkie przesuszenie korzeni konopi jest zazwyczaj niegroźne, jednak zbytnio uszkodzone korzenie nie będą spełniać swojej funkcji. Znaczne przesuszenie korzeni konopi może doprowadzić do śmierci roślin.

Zahamowanie lub całkowite zatrzymanie wzrostu konopi

Zbyt wysoka temperatura wywołuje u konopi przejście w stan przetrwania. Stan ten charakteryzuje się znacznym zahamowaniem procesów biochemicznych, co ogranicza wzrost roślin. Długotrwałe wstrzymanie rozwoju konopi będzie objawiać się niedoborami składników odżywczych, co może prowadzić do śmierci roślin.

Jak poradzić sobie z wysoką temperatura (wentylacja, wilgotność, itp)

Wysoka temperatura na plantacji jest zagrożeniem dla plantacji. Hodowcy, którzy zauważą wysoką temperaturę na swojej plantacji powinni zareagować jak najszybciej i zmniejszyć temperaturę wewnątrz growboxa. Co zrobić aby zmniejszyć temperaturę na plantacji?

Znanych jest wiele metod obniżenia temperatury na plantacji i można do tego wykorzystać:

 • System wentylacyjny,
 • wentylatory mieszające,
 • klimatyzatory,
 • wietrzenie growboxa.

Odpowiedni system wentylacyjny zainstalowany na plantacji spełnia wiele funkcji. Dzięki wentylacji możliwe jest utrzymanie wysokiej dyskrecji uprawy, oczyszczanie powietrza, a także na kontrolę temperatury. System wentylatorów dostarcza do growboxa świeże, zimne powietrze do growboxa, a wentylatory wyciągowe usuwają gorące powietrze z uprawy. Dzięki temu na plantacji możliwe jest obniżenie temperatury o kilka stopni.

Wentylatory mieszające są bardzo praktycznymi urządzeniami, o których niedoświadczeni hodowcy zapominają. Wiadomo, że ciepłe powietrze unosi się ku górze, a zimne powietrze opada na dno growboxa. Dzięki zastosowaniu mieszaczy powietrza gorące i zimne powietrze mieszają się ze sobą, czego efektem jest obniżenie temperatury na plantacji. Na rynku dostępnych jest wiele różnych mieszaczy powietrza, które zadowolą wszystkich growerów. Wybór odpowiedniego mieszacza powietrza zależy głównie od wielkości growboxa.

Klimatyzatory to urządzenia, które zasadą działania przypominają standardowe systemy klimatyzacyjne instalowane w gospodarstwach domowych. Klimatyzatory posiadają wbudowane panele sterowania, dzięki którym możliwa jest kontrola nad temperaturą i ilością wydmuchiwanego powietrza. Obsługa i instalacja klimatyzatorów jest bardzo prosta, jednak koszty nabycia tych urządzeń są wysokie. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju klimatyzatory, które różnią się wielkością i wydajnością. Grower, który chce zainstalować klimatyzator na uprawie powinien zwrócić szczególną uwagę na wydajność klimatyzatora. Zbyt słabe klimatyzatory nie dadzą rady ochłodzić plantacji, a zbyt wydajne będą bardzo drogie w eksploatacji.

Wietrzenie growboxa jest jednym z najłatwiejszych sposobów obniżenia temperatury na plantacji. Otworzenie i pozostawienie growboxa na jakiś czas pozwoli na całkowitą wymianę powietrza. Na drodze konwekcji ciepłe powietrze wydostanie się na zewnątrz, co spowoduje obniżenie temperatury.

Istnieje wiele sposobów na walkę ze zbyt wysoką temperaturą i wybór odpowiedniej zależy od potrzeb i wymagań growera.

Jak walczyć ze szkodami wyrządzonym wysoką temperaturą?

Uszkodzenia wywołane zbyt wysoką temperaturą bywają groźne dla roślin, jednak znane są sposoby na redukcję tych szkód.

Jeżeli grower zauważy, że na jego plantacji panuje zbyt wysoka temperatura, to powinien:

 • Stopniowo zmniejszyć temperaturę na plantacji,
 • dokładnie przebadać roślinę,
 • usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe na roślinie,
 • dokładnie sprawdzić korzenie rośliny,
 • usunąć uszkodzone korzenie,
 • przesadzić konopie do świeżego podłoża,
 • obserwować rozwój rośliny przez 2 – 4 tygodni.

Jeżeli uszkodzenia roślin są znikome, to istnieje duża szansa na powrót rośliny do zdrowia i uzyskanie obfitych plonów. W przypadku zbyt dużych uszkodzeń konopi istnieje ryzyko śmierci rośliny i utraty plonów.

Czym mierzyć temperaturę na plantacji?

Pomiar temperatury na plantacji jest niezwykle prosta i poradzi sobie z nią nawet niedoświadczony hodowca. Do kontroli temperatury na plantacji służą różnego rodzaju termometry.

Do najpopularniejszych termometrów można zaliczyć;

 • Termometry rtęciowe,
 • termometry elektroniczne,
 • termometry stacjonarne,
 • termometry laserowe,
 • termometry podczerwone,
 • kamery termowizyjne.

Termometry rtęciowe to jedne z najstarszych modeli termometrów. Urządzenia te, przez lata były powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Termometry rtęciowe wykorzystują rtęć jako główny wskaźnik temperatury. Rtęć jest toksycznym pierwiastkiem, który stanowi poważne zagrożenie dla życia ludzkiego, dlatego też nie są już używane na plantacjach.

Termometry elektroniczne to najczęściej wykorzystywane termometry w domowych plantacjach konopi. Występują one w różnych rozmiarach. Obsługa tych urządzeń jest niezwykle prosta, a na rynku można znaleźć modele, które kosztują jedynie kilkanaście złotych.

Termometry stacjonarne są odmianą termometrów elektronicznych. Występują one w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Ich obsługa jest bardzo prosta. Koszt nabycia tych urządzeń wacha się w granicach 100zł. Urządzenia te idealnie nadają się do kontrolowania temperatury wewnątrz growboxa.

Termometry laserowe wykorzystują laser do mierzenia temperatury wewnątrz boxa. Urządzenia te pozwalają na dokładny pomiar temperatury, w każdym punkcie namiotu uprawnego. Termometry laserowe wyposażone są w emiter i wyświetlacz. Koszt nabycia takiego urządzenia wacha się w granicach 100 – 150 złotych.

Termometry podczerwone wykorzystują podczerwień do mierzenia temperatury. Charakteryzują się one wysoką dokładnością i krótkim czasem pomiaru. Wielu doświadczonych hodowców wykorzystuje te urządzenia na swoich plantacjach. Obsługa tych urządzeń jest bardzo proste w obsłudze, a koszt ich nabycia nie jest wysoki.

Kamery termowizyjne są wykorzystywane w przemysłowych plantacjach konopi. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie dokładne sprawdzenie rozkładu temperatur na plantacji i wykrycie tak zwanych „hot spotów”. Koszt nabycia takich urządzeń jest zazwyczaj bardzo wysoki, jednak doświadczeni growerzy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Na rynku pojawiły się smartphony, które wyposażone są w kamery termowizyjne. Koszt zakupu kamer termowizyjnych jest wysoki, a ich obsługa stosunkowo trudna.

Podsumowanie

Zbyt wysoka temperatura na plantacji konopi stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia roślin. Wynikiem zbyt długo utrzymującej się wysokiej temperatury jest susza na plantacji, która uszkadza rośliny i może prowadzić do ich śmierci. Przegrzanie roślin na plantacji objawia się bardzo charakterystycznymi objawami, dzięki którym grower może zauważyć problem. Istnieje wiele sposobów na walkę ze zbyt wysoką temperaturą na plantacji, a wybór odpowiedniego z nich zależy od potrzeb i wymagań hodowcy. Do kontroli temperatury wewnątrz uprawy można zastosować różnego rodzaju termometry, które znacznie ułatwią prowadzenie hodowli.