Choroby układu krążenia to wg danych, najczęstsza przyczyna zgonów Polaków. Udar, zawał serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca są powodem dużej śmiertelności populacji (poniżej dane statystyczne na grafice). Wiemy, że kannabinoidy pozyskiwane z konopi stają się dużą nadzieją w leczeniu wielu chorób. Czy w przypadku zawału mięśnia sercowego CBD może stać się pomocne?

Choroby serca to przyczyna najczęstszych zgonów
dane: /stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/umieralnosc-w-pierwszym-polroczu-2021-roku-zgony-wedlug-przyczyn-dane-wstepne,10,2.html

Zawał serca i układ sercowo-naczyniowy – kilka słów

Układ sercowo-naczyniowy, czyli układ krążenia to: żyły, tętnice i serce.

Serce kurczy się ok. 60‑80 razy na minutę, wypychając każdorazowo do naczyń ok. 80 cm3 krwi. Ciśnienie wypływającej z serca krwi można wyczuć na tętnicach jako tętno (puls) i zmierzyć ciśnieniomierzem.

Serce to rodzaj pompy – przetaczającej nieustannie krew w całym organizmie.

Czym jest zawał serca?

 • Zawał serca (mięśnia sercowego) jest nagłym stanem niedokrwienia komórek mięśnia sercowego (martwica). Bardzo częstą przyczyną zawału jest: miażdżyca, czyli odkładanie się lub pęknięcie i oderwanie się blaszek miażdżycowych (cholesterolowych) w naczyniach krwionośnych.
 • W zawale istotny jest czas interwencji – już po 3-6 godzinach obumiera obszar serca (mięśnia) zaopatrywany w krew przez zablokowaną tętnicę wieńcową.

Zobacz poniżej, iloma objawami może się charakteryzować zawał:

Czym charakteryzuje się zawał - objawy
obraz: https://www.mp.pl/pacjent/chorobawiencowa/zawal/62035,zawal-serca

Jako główne przyczyny zawału wymienia się m.in.:

Ból w klatce piersiowej
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wysoki poziom cholesterolu,
 • miażdżycę,
 • cukrzycę,
 • niewłaściwą dietę (fast food),
 • palenie papierosów,
 • nadużywanie alkoholu,
 • brak aktywności fizycznej – otyłość,
 • stres,
 • wiek – powyżej 45 lat mężczyźni, kobiety powyżej 55 lat.

Czy CBD może pomóc w zawale serca?

Co wiemy o CBD (kannabidiolu) – fitokannabinoidzie pozyskiwanym głównie z legalnych konopi siewnych? Posiada wielokierunkowe działanie, prezentuje m.in. następujące właściwości:

 • przeciwzapalne,
 • przeciwwymiotne,
 • przeciwlękowe,
 • przeciwbólowe,
 • uspokajające.

Więcej o CBD przeczytasz tutaj: https://hemplo.pl/kannabinoidy/cbd-kannabidiol/

CBD nie ma działania psychoaktywnego.

CBD, jako związkiem mogącym mieć korzystny wpływ leczniczy, zainteresowano się również w zakresie układu krążenia.

Liczne prace wskazują, że CBD może mieć znaczenie w przypadku łagodzenia objawów lub hamowania zawału mięśnia sercowego. Co prawda badania na ludziach tej tezy jeszcze nie potwierdziły, ale na zwierzętach wyniki doświadczenia dały obiecujące rezultaty (zmniejszenie obszaru zajętego zawałem).

Mówi o tym poniższa praca:

Konopie na leczenie chorób serca

„Pozytywne wyniki uzyskano natomiast w grupie zwierząt, którym CBD w dawce 5 mg/kg podawano godzinę przed podwiązaniem lewej tętnicy wieńcowej, a następnie chronicznie przez 7 dni raz dziennie. W tym przypadku CBD wykazywał w stosunku do grupy kontrolnej istotne ponad 60% zmniejszenie obszaru objętego zawałem z towarzyszącym spadkiem poziomu prozapalnej IL-6 oraz ograniczeniem dysfunkcji lewej komory (badania echokardiograficzne). Zdaniem autorów, działanie kardioprotekcyjne CBD widoczne jedynie przy jego chronicznym stosowaniu, wynika nie z jego bezpośredniego wpływu na serce, lecz ogólnego efektu immunomodulującego (o czym świadczyć może wspomniany spadek poziomu IL-6) oraz możliwego nasilenia sygnalizacji adenozynowej wynikającej z hamowaniem jej wychwytu przez CBD (Carrier i wsp., 2006). Działanie kardioprotekcyjne CBD potwierdzono w innych pracach, w których kannabidiol (50 μg/kg i 100 μg/kg i.v.) podawany szczurom oraz królikom 10 minut przed podwiązaniem lewej tętnicy wieńcowej i bezpośrednio przed reperfuzją (króliki) ograniczał efekty ostrego niedokrwienia ze zmniejszeniem jego obszaru i analogiczną poprawą przepływu wieńcowego oraz funkcji i parametrów fizycznych lewej komory (wzrost objętości wyrzutowej i pojemności minutowej w porównaniu do grupy kontrolnej; Feng i wsp., 2015; Walsh i wsp., 2010)”

Wpływ kannabidiolu na układ krążenia uśpionych szczurów normotensyjnych i ze spontanicznym
nadciśnieniem – Rafał Kossakowski

W trakcie prowadzonych badań zauważono również efekt przeciwarytmiczny po podaniu CBD.

Inną równie ciekawą właściwością kannabidiolu jest jego efekt przeciwarytmiczny, objawiający się zmniejszeniem częstości występowania i czasu trwania tachykardii komorowych oraz ogólnych zaburzeń rytmu sercowego, wynikający z możliwego pobudzenia receptorów adenozynowych (Gonca i wsp., 2015), bądź hamowania aktywacji płytek krwi (Walsh i wsp., 2010).

Wpływ kannabidiolu na układ krążenia uśpionych
szczurów normotensyjnych i ze spontanicznym
nadciśnieniem-Rafał Kossakowski

Autor cytowanej wyżej pracy podaje również, że jednorazowe podanie CBD obniżało wartości ciśnienia krwi.

„Nieliczne wyniki przeprowadzonych dotychczas badań na ludziach nie są zgodne. Część badaczy wskazuje, że w przypadku zdrowych ochotników pojedyncza doustna dawka 600 mg CBD obniża zarówno spoczynkową wartość ciśnienia krwi jak i wartość BP w reakcji stresowej (w tym odpowiedzi na zimno czy wystąpień publicznych) z jednoczesnym wzrostem częstości akcji serca (HR; Jadoon i wsp., 2017)”

*BP (ang. blood pressure) – ciśnienie krwi

Badania nad wpływem CBD na układ krążenia są prowadzone, a perspektywy są obiecujące.

Dawkowanie i działania niepożądane

Nie mamy tabeli dawkowania CBD w przypadku chorób serca, ponieważ prowadzone są dopiero badania kliniczne.

Pamiętaj,

Nigdy nie włączaj samodzielnie olejków CBD do leczenia chorób serca lub innych! Zawsze o wsparciu standardowego leczenia konopiami decyduje lekarz prowadzący. Kannabidiol wchodzi w interakcję z innymi lekami.

CBD może wywoływać działania niepożądane (chociaż jest określany jako związek o dobrym profilu bezpieczeństwa), prace naukowe wymieniają następujące objawy:

 • nudności,
 • zmęczenie,
 • biegunka,
 • zmniejszenie apetytu.

*Dawka śmiertelna CBD (badania na zwierzętach) określona została na ponad 200 mg/kg ciała.

Podsumowanie

Konopie i wpływ na serce

Czy kannabidiol może być nadzieją w przypadku chorób układu krążenia? Wydaje się, że jest to możliwa perspektywa. CBD ma w sobie duży potencjał również w tym obszarze medycznym. Badania wykazały działanie kardioprotekcyjnie i przciwarytmiczne kannabidiolu w zakresie leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

„Najciekawszym kannabinoidem, który mógłby znaleźć praktyczne zastosowanie w terapii układu
krążenia jest CBD. Związek ten nie jest pozbawiony działania neurobehawioralnego, właściwego dla
kannabinoidów. Na podstawie prowadzonych badań sugeruje się, że może być selektywnym antagonistą nowego, niezidentyfikowanego śródbłonkowego receptora dla anandamidu, którego pobudzenie prowadzi do hipotensji i rozkurczu naczyń krwionośnych”

Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii – Arkadiusz Kazula, Zakład Chorób Zwierząt Instytutu Weterynarii PAN

Źródła:

 • [1] Wpływ kannabidiolu na układ krążenia uśpionych szczurów normotensyjnych i ze spontanicznym
  nadciśnieniem – Rafał Kossakowski
 • [2] Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii – Arkadiusz Kazula, Zakład Chorób Zwierząt Instytutu Weterynarii PAN
 • [3] zpe.gov.pl/a/uklad-krazenia/
 • [4] www.mp.pl/pacjent/chorobawiencowa/zawal/62035,zawal-serca