Marihuana w Kanadzie jest legalna do użytku rekreacyjnego. Co więcej, był to drugi (po Urugwaju) kraj na świecie, który zdecydował się na taki krok. Mimo tak otwartego podejścia do konopi, Kanada do tej pory podchodziła z dystansem do CBD. Teraz pojawia się jednak szansa, że pozwoli w końcu na swobodną sprzedaż produktów z kannabidiolem w powszechnej dystrybucji.

CBD w Kanadzie

CBD, czyli kannabidiol, to najpopularniejszy obok THC kannabinoid. Nie jest odurzający, może zmniejszyć niektóre skutki działania tetrahydrokannabinolu (THC), posiada też szereg właściwości leczniczych. Jednak jak wskazywał do tej pory kanadyjski rząd, CBD jest substancją kontrolowaną na mocy konwencji ONZ o kontroli narkotyków i z tego względu CBD jest substancją kontrolowaną również w Kanadzie.

W rezultacie CBD i produkty go zawierające podlegają wszystkim zasadom i wymogom, które mają zastosowanie do konopi, na mocy kanadyjskiej ustawy o konopiach indyjskich – a więc analogicznie do produktów konopnych z THC. Nie można ich kupić legalnie w zwykłych sklepach spożywczych czy sklepach typu convenience.

Aby uprawiać jakiekolwiek rośliny konopi na sprzedaż, Kanadyjczycy muszą posiadać federalną licencję. Zezwolenie na uprawę konopi przemysłowych (włóknistych) zezwala na uprawę odmian o zawartości THC nie większej niż 0,3% w topach, gałęziach i liściach.

Po udanej uprawie niezbędna jest kolejna licencja na przetwarzanie, aby móc produkować wyroby zawierające CBD.

CBD i produkty zawierające CBD, takie jak olej z konopi, mogą być sprzedawane wyłącznie:

 • za pozwoleniem władz prowincji,
 • przez sprzedawcę konopi do celów medycznych, posiadającego licencję federalną.

Niemal wszystkie fitokannabinoidy znajdują się na kanadyjskiej liście leków. Aby produkować i sprzedawać produkt zdrowotny zawierający CBD, wymagane jest zatwierdzenie produktu jako leku, zgodnie z przepisami o żywności i lekach.

Konopie wciąż do pewnego stopnia mogą być swobodnie używane w żywności. Jedzenie może jednak zawierać jedynie części wyłączone z zastosowania ustawy:

 • nasiona,
 • pochodne nasion,
 • dojrzałe łodygi pozbawione kwiatów, liści, nasion i gałęzi

Niedozwolone jest przy tym dodawanie fitokannabinoidów do takich produktów.

Skąd ta powściągliwość?

Kanada chce otworzyć rynek o wysokim poziomie kontroli i spójności produktów – tak, by klient kupujący produkt z CBD w sklepie miał pewność w ciemno, że nabywa wartościowy towar.

Wszystkie kannabinoidy, w tym CBD, wywołują efekty w organizmie, działając na układ endokannabinoidowy i wpływając pośrednio na szereg innych układów, np. odpornościowy. Ponadto ze względu na sposób, w jaki konopie i ich produkty są metabolizowane, naukowcy uważają, że istnieje możliwość interakcji z lekami. To niezaprzeczalne działanie skłania rząd Kanady do wstrzymania się z dopuszczeniem CBD do powszechnej sprzedaży w sklepach spożywczych i hipermarketach. Osoby odpowiedzialne za tego typu regulacje w Kanadzie jasno mówiły, że potrzebują więcej informacji na temat CBD przed dopuszczeniem go do otwartej sprzedaży bez recepty.

Bodziec zmiany

Teraz informacje takie otrzymały. Health Canada, agencja rządowa zajmująca się nadzorem nad sprzedażą wyrobów farmaceutycznych i nad krajowym przemysłem konopnym (coś na wzór amerykańskiego FDA lub polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) powołała trzy lata temu specjalny komitet doradczy. Jego zadaniem miało być przedstawienie zaleceń na temat CBD i produktów zdrowotnych pochodzących z roślin konopi, które nie wymagałyby nadzoru lekarza.

Komitet ten – Science Advisory Committee on Health Products Containing Cannabis (Naukowy Komitet Doradczy ds. produktów zdrowotnych zawierających konopie) – przedstawił wnioski z trzyletniego reportu i sugestie dotyczące wypracowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości dla produktów konopnych.

Dzięki nim Kanada może spodziewać się stworzenia olbrzymiego nowego rynku dla konopi, a także powstania i rozwoju nowych firm.

Nowe rekomendacje

Według wniosków panelu doradczego Health Canada, CBD zostało uznane za bezpieczne do sprzedaży w popularnych sklepach głównego nurtu. Panel naukowców uznał w czwartek, 28 lipca 2022 roku, że CBD jest bezpieczne i dobrze tolerowane wśród zdrowych dorosłych, a tym samym powinno być dostępne bez recepty.

Za bezpieczną została uznana dawka pomiędzy 20 a 200 mg dziennie, przez okres do 30 dni.

Panel poświęcił uwagę także stosowaniu CBD u… zwierząt domowych. Zgodnie z ich obserwacjami CBD jest bezpieczne u psów w niskich dawkach – poniżej 4 mg/kg masy ciała zwierzęcia dziennie. Dodali przy tym, że psy powinny przyjmować CBD tylko w przypadku zapalenia kości i stawów, pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii.

Zauważono także potencjalne działanie uspokajające i ograniczające agresję u psów, ale dane nie były wystarczające by formułować zalecenia w tym aspekcie.

Podobnie w przypadku kotów – dowody na bezpieczeństwo stosowania CBD nie były wystarczająco silne, by je rekomendować.

Zasady sprzedaży

Co w takim razie zrobią kanadyjskie organy państwowe? Ciężko powiedzieć na pewno, gdyż nie są związani żadnym obowiązkiem działania na podstawie tego raportu. Można jednak przypuszczać, że pojawią się rozwiązania tworzące publiczny rynek produktów z CBD, które w efekcie będzie można dostać bez problemu w większości sklepów. Prezes firmy Nextleaf szacuje obecny nielegalny rynek CBD w Kanadzie na 4 miliardy dolarów rocznie.

Zezwalając na powszechną sprzedaż rządzący z pewnością zastosują się do pozostałych rekomendacji panelu. Wśród nich znajdują się następujące postulaty:

 • przed rozpoczęciem suplementacji CBD konsumenci powinni konsultować się z lekarzem, jeżeli zażywają jakiekolwiek leki,
 • opakowania produktów powinny zawierać informacje na temat potencjalnych interakcji pomiędzy CBD a innymi substancjami,
 • opakowania produktów powinny zawierać wyraźne ostrzeżenia o stosowaniu CBD w trakcie ciąży i karmienia piersią, a także przez osoby z alergią lub nadwrażliwością na konopie i kannabinoidy,
 • opakowania produktów powinny zawierać instrukcję dawkowania i ostrzeżenia o skutkach ubocznych.

Członkowie panelu dostrzegli także, że panuje duża ilość fakenewsów na temat CBD, z których część stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Sugerują więc, że ministerstwo zdrowia powinno zając się edukacją społeczeństwa na temat bezpiecznego stosowania kannabidiolu.


 1. https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/public-engagement/external-advisory-bodies/health-products-containing-cannabis/review-cannabidiol-health-products-containing-cannabis.html
 2. https://www.heretohelp.bc.ca/q-and-a/what-is-the-legal-status-of-cbd-oil
 3. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/about/cannabidiol.html#a2
 4. https://www.canada.ca/en/health-canada.html
 5. https://mjbizdaily.com/when-will-canada-allow-cbd-to-be-sold-in-mainstream-retail-stores/
 6. https://mjbizdaily.com/cbd-safe-for-mainstream-retail-health-canada-advisory-panel-says/