Ten pozornie sprzeczny z intuicją wniosek wysnuli na podstawie danych empirycznych badacze z Kanady. Tak bowiem wskazują liczby – młodzi dorośli po legalizacji marihuany palą jej… mniej. I to wszystko mimo tego, że wcześniej twierdzili, iż wolą jarać niż pić alkohol.

Nieoczekiwany wpływ legalizacji

Omawiane badanie przeprowadzone zostało w kanadyjskiej prowincji Ontario. W długoterminowym badaniu kohortowym wzięło udział 619 młodych dorosłych – w wieku 19,5 do 23 lat. Była to grupa wysokiego ryzyka – deklarująca regularne intensywne picie alkoholu, a 65% z nich także regularne używanie marihuany. W przypadku tej właśnie grupy odnotowano spadek średniej częstotliwości używania konopi indyjskich po legalizacji. Wnioski jednak nie są do końca oczywiste – obserwowane wzorce różniły się znacznie w zależności od wzorców używania tej używki sprzed legalizacji.

Dokonując pewnego uogólnienia, badacze zauważają, że młodzi dorośli z grupy wysokiego ryzyka, który przed legalizacją często używali konopi indyjskich, po legalizacji sięgali po marihuanę rzadziej – zgodnie z oczekiwanymi wzorcami wynikającymi z dorastania i starzenia się. Z kolei w populacji osób, które przed legalizacją nie sięgały po marihuanę, zauważono niewielki wzrost używania, czego można się spodziewać. Ot, osoby, które wcześniej nie chciały łamać prawa lub bały się to robić, mogły teraz spróbować tej używki legalnie. Nie obserwuje się jednak trendu wykształcania patologicznych zachowań z tego powodu. Badanie nie wskazuje na żadne znaczące niekorzystne krótkoterminowe skutki legalizacji (wynikające z tego konkretnego badania – nie oznacza to, że nie ma takich wcale).

Szczegóły badania i podsumowanie

Próbę stanowiło 619 osób z grupy wysokiego ryzyka. Ich wiek wynosił 19,5-23 lat, przy średniej 21 lat. Kobiety stanowił 55,9% badanych (346 osób). Testy wykazały znaczący spadek zarówno częstotliwości używania konopi indyjskich, jak i występowania konsekwencji związanych z konopiami indyjskimi, jednak zmiany te były w znacznej mierze zależne od częstotliwości stosowania używki przed legalizacją.

Badanie przeprowadzono w odniesieniu do powszechnej obawy wygłaszanej przez przeciwników marihuany, jakoby legalizacja miała przełożyć się na wzrost jej konsumpcji, zwłaszcza w grupie osób młodych i podatnych na nadużywanie substancji odurzających. Jednak zamiast wykryć wzrost, wyniki wskazały na spadek – analogiczny do modeli zakładających brak jakichkolwiek zmian w polityce. Podsumowując, według danych opisanych w cytowanej pracy, zjawiska obserwowane w badanej populacji nie wydają się być w znaczący sposób zmieniane przez legalizację marihuany.

Badanie to jest częścią obserwacji skutków liberalizacji prawa w poszczególnych państwach i odpowiada na konieczność empirycznej analizy zachodzących przemian społecznych. Wnioski płynące z tej konkretnej pracy są optymistyczne i nie dają podstaw, by gdziekolwiek na świecie wciskać hamulec w sprawie legalizacji.

Źródła

  1. Doggett A, Belisario K, McDonald AJ, Ferro MA, Murphy JG, MacKillop J. Cannabis Use Frequency and Cannabis-Related Consequences in High-Risk Young Adults Across Cannabis Legalization. JAMA Netw Open. 2023;6(9):e2336035. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.36035