Organizacja zrzeszająca niemieckie konopne kluby społeczne (Cannabis Social Club Dachverband) wystosowała „position paper”, czyli pismo dotyczące ich stanowiska na temat toczącej się legalizacji marihuany. Przedstawiają w nim swoje propozycje przepisów dotyczących liberalizacji prawa związanego z posiadaniem, uprawą i sprzedażą konopi indyjskich. Dokument ten powstał na podstawie dotychczasowych rządowych propozycji regulacji – tych oficjalnych i tych wywnioskowanych z różnych plotek lub wycieków – i stanowić ma podstawę do współpracy między klubami w celu osiągnięcia lepszych rezultatów dla społeczności uprawiających konopie.

Informacje z position paper

Kluby Społeczne Konopi podkreślają praktyczne trudności związane z propozycją regulacji w takim kształcie, jaki wynika z dotychczas przedstawionych dokumentów. Kluby zidentyfikowały konkretne części ustawy, które według nich wymagają zmiany, aby zapewnić praktyczne rozwiązania dla przyszłych członków Klubów Społecznych Konopi.

Wśród najważniejszych są zagadnienia związane z ochroną młodzieży i konsumentów oraz z kulturą świadomego spożycia. W position paper podkreślono znaczenie tych zagadnień i zaprezentowano inicjatywy możliwe do podjęcia przez kluby, w celu zapewnienia bezpiecznego i odpowiedzialnego używania konopi. Niektóre z proponowanych zmian to:

  • opracowanie przepisów ogólnokrajowych, tak by nie różniły się na przestrzeni landów,
  • umożliwienie dostępu do konopi przez Kluby Społeczne,
  • uproszczenie procedur rejestracji członków zarządu klubów,
  • omówienie praktycznych aspektów wymagań przestrzennych,
  • unikanie narzucania norm medycznych,
  • promowanie bezpiecznych form spożycia,
  • wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących zatwierdzania odmian ,
  • stworzenie listy rekomendowanych odmian dla najmłodszych wśród pełnoletnich użytkowników (czyli odmian o małej zawartości THC).

Kluby uważają, że postulaty te umożliwiają najlepsze zaspokojenie społecznych potrzeb związanych z legalizacją konopi. Oczekują, że ich zalecenia zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu legislacyjnego.

Obecny stan legalizacji konopi w Niemczech

Warto zauważyć, że Niemcy już przed legalizacją mają jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących konopi w Europie. Niemieckie prawo antynarkotykowe (Betäubungsmittelgesetz) umożliwia funkcjonariuszom policji zaniechanie ścigania za posiadanie niewielkiej ilości jakiegokolwiek środka odurzającego przeznaczonego do osobistej konsumpcji. Wyjątek stanowią sytuacje, które naruszają ” z wyjątkiem przypadków „interes publiczny”, co najczęściej oznacza konsumpcję w miejscu publicznym, w obecności nieletnich, w szkole, więzieniu lub ich pobliżu. Ze względu na ustrój Niemiec, które są republiką federalną, definicja „niewielkiej ilości” jest różna, od do 6 gramów marihuany w większości stanów do nawet 15 gramów w Berlinie.

Perspektywy na przyszłość legalizacji konopi w Niemczech

Z legalizacją konopi wciąż wiąże się szereg wyzwań. Jednym z głównych jest konieczność nadzoru i regulacji rynku konopi, aby zapewnić, że produkty konopne są bezpieczne i spełniają określone standardy jakości. Niestety póki co w praktyce okazuje się to nie do zrobienia – Malta i Luksemburg, które już zdążyły zalegalizować marihuanę, darowały sobie tworzenie sieci dystrybucji, a Niemcy, wcześniej hucznie zapowiadające takie plany, również już z nich zrezygnowały. Dyskusja toczy się równocześnie na szczeblu Unijnym, co ważne, bo regulacje wspólnotowe wydają się jedną z głównych przeszkód.

Position paper Klubów Społecznych Konopi jest więc jedynie częścią szerszej debaty na temat przyszłości legalizacji konopi w Niemczech i w Europie. Wiele osób i organizacji zwraca uwagę na potrzebę opracowania kompleksowych i praktycznych przepisów, które uwzględniają zarówno aspekty zdrowotne, społeczne, jak i gospodarcze.

Zdaniem zwolenników legalizacji konopi, lepsze uregulowanie rynku może przynieść korzyści – m.in. większy dostęp do konopi dla celów medycznych, rozwój branży konopnej i generowanie dodatkowych źródeł dochodów dla państwa. Jednak konieczne jest również zapewnienie skutecznych mechanizmów kontroli, edukacji i ochrony społecznej, aby ograniczyć potencjalne zjawiska negatywne.

Źródło: CSC Positionspapier zum Gesetzentwurfleak des Cannabisgesetz CannG https://csc-gruenden.de/csc-positionspapier-gesetzentwurfleak