W miniony weekend odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Polskiej Izby Konopi. Tym samym rozpoczęła ona swoją działalność. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie – Izba ma być profesjonalnym tworem lobbystycznym, dążącym do zalegalizowania konopi w Polsce. Według informacji podanych na Facebookowym profilu, w zgromadzeniu wzięło udział ponad 40 firm.

Pierwsze walne zgromadzenie Izby

Zjazd odbył się w Warszawie, w dniach 11-12 grudnia 2021. Izba przedstawiła na nim swoją strategię działania, zasady funkcjonowania oraz korzyści płynące z bycia jej członkiem. Jak wyjaśnia wiceprezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, taki twór jest potrzebny ze względu na trudności, z którymi borykają się przedsiębiorcy działając na prężnie rozwijającym się rynku konopnym. Wskazuje w tym kontekście na większą siłę przebicia organizacji niż jednostki.

Przebieg zgromadzenia i poruszane tematy

W programie wydarzenia przedstawiono założenia, omówiono statut, organy, zarząd, rady naukowe wchodzące w skład izby. Zaprezentowano proponowane działania. Wśród nich znalazły się takie, jak:

 • szkolenia służb mundurowych, celników, urzędników,
 • certyfikacja m.in. upraw i produktów w kooperacji z EkotechLAB,
 • przygotowywanie kwartalnych raportów o stanie konopi w Polsce.

Omawiano także bieżące problemy, z którymi mierzy się polski rynek, jak i sam PIK. W tym segmencie poruszane były tematy organizacji biura i działalności operacyjnej, wyboru zarządu, lobbingu sejmowego oraz propozycje zmian obecnej ustawy. Wydarzenie było podzielone na część oficjalną oraz dyskusję, w trakcie której uczestnicy przedstawiali swoje pomysły czy uwagi.

W trakcie dyskusji wskazano m.in. na fakt, że duża siła gospodarcza konopi leży w ich przemysłowym użyciu. Obecny prezes izby zauważył, że obecnie wykorzystujemy głównie użytek rekreacyjny, a za większość zysków odpowiada CBD. Uważa on, że nawet w miejscach, gdzie legalny jest użytek rekreacyjny marihuany, większe zyski przynoszą zastosowania przemysłowe konopi, jako materiał włókienniczy. Błędem jest wobec tego skupianie się jedynie na narkotycznym aspekcie tej rośliny, a trzeba dążyć do legalizacji ze względu na wszelkie jej zalety.

Misja PIK

Za swoją misję Polska Izba Konopi przyjmuje następujące zadania:

 • Monitorowanie rynku
 • Lobbowanie i adwokatura
 • Certyfikacja i badanie produktów
 • Wsparcie merytoryczne, doradztwo, szkolenia
 • Tworzenie sprzyjających warunków gospodarczych
 • Pełnienie misji i funkcji samorządu gospodarczego
 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo regulacyjne oraz biznesowe
 • Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków

Działalność Polskiej Izby Konopi

Pytani o zasadność tworzenia kolejnej organizacji, przy istniejącym już Stowarzyszeniu Wolne Konopie, wskazują na różnicę w sposobach działania. Po pierwsze Stowarzyszenie pozostaje od działalności ulicznych, a Izba funkcjonować będzie w sposób dyplomatyczny. Drugą zaś różnicą jest to, że izba gospodarcza jako instytucja ma większe możliwości wpływu na rząd, niż stowarzyszenia.

Organizacja ma na celu zrzeszenie i reprezentację przedsiębiorców działających na rynku konopi. Ma ona za zadanie reprezentować i chronić interesy członków wobec organów państwowych i organizacji zagranicznych. Działania te mają dążyć do ochrony krajowej produkcji i tworzenia sprzyjających warunków gospodarczych dla branży konopnej. Izba ma także opiniować akty prawne dotyczące spraw związanymi z konopiami i działać na rzecz rozwoju i unowocześnienia przemysłu.

Jest to ważna inicjatywa na polskim podwórku. Istnienie takiej izby gospodarczej może mieć realny wpływ na dalszy rozwój tematu legalizacji konopi w Polsce, ale również być korzystne dla przedsiębiorców działających w branży, jako miejsce budowy sieci kontaktów.

Zapis i transmisję z posiedzenia Izby znaleźć można na ich koncie Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/Izbakonopi

Zachęcamy do polubienia profilu i obejrzenia relacji z wydarzenia.