Już od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zgodnie z którym żywność z konopi będzie mogła zawierać pewne ilości THC. Życie wielu producentów stanie się łatwiejsze już z początkiem 2023 roku.

Rozporządzenie nr 2022/1393

12 sierpnia 2022 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie 2022/1393. Ustanawia ono maksymalne dopuszczalne poziomy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskiwanych. Jest to informacja o tyle istotna, ze do tej pory organy unijne oraz sądy utrzymywały, że żadna ilość THC nie jest w żywności dozwolona. To w praktyce było bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, do spełnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwa będzie produkcja i dystrybucja żywności o następującej łącznej zawartości Δ9 -THC i Δ9 -THCA:

  • 3 mg/kg – w przypadku nasion, zmielonych nasion i innych produktów uzyskanych wyłącznie z nasion konopi, jednak poza olejem;
  • 7,5 mg/kg dla oleju z nasion konopi.

Rozporządzenie wchodzi w życie już 1 września, a nowe limity zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Skutki dla branży i ludzi

To krok w dobrą stronę, po tym jak jeszcze w czerwcu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że ze względu na niedostateczną ilość danych, za czym idzie brak wystarczającej wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, nie da się obecnie ustalić bezpieczeństwa stosowania CBD jako nowej żywności.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia już w 2019 roku rekomendowała wykluczenie ekstraktów i nalewek z konopi, z konwencji o środkach odurzających. Proponowała wówczas także następujący dopisek w treści konwencji: „preparaty zawierające głównie kannabidiol i nie więcej niż 0,2 procenta delta-9-tetrahydrokanabinolu nie są objęte kontrolą międzynarodową”. Obie sugestie zostały jednak odrzucone przez Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających

Nowe rozporządzenie kończy passę negatywnych opinii. W efekcie legalizuje ono żywność z THC na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O ile są to wartości wciąż śladowe, w żadnym wypadku nie pozwalające na odurzenie, o tyle pozwalają na swobodną produkcję żywności z konopi, w których zawsze, pomimo wszelkich starań, znajdują się pewne ilości THC i THCA. W świetle poprzednio obowiązujących rozporządzeń, które wykluczały jakąkolwiek zawartość tych związków, produkty takie były teoretycznie nielegalne. Jest to więc przede wszystkim ułatwienie dla producentów tego rodzaju żywności.

O ile odurzające zastosowanie konopi jest przedmiotem uzasadnionych kontrowersji, o tyle żywność tego rodzaju klasyfikowana jest jako superfoods. Zmiana jest więc korzystna zarówno dla branży, jak i dla konsumentów.


Źródła

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=PL
  2. https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/current-scheduling-recommendations.html
  3. Obrazek wyróżniający: Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, EmDeeCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons