Nie tylko medyczna marihuana, ale także samo CBD może pomagać w walce z nadużywaniem leków na receptę – tak uważają naukowcy. Jak to zwykle bywa w przypadku tego rodzaju doniesień, dane oparte są na obserwacjach rynków poszczególnych stanów w USA. W tym przypadku wniosek sformułowany przez badaczy był jednoznaczny – pojawienie się w sklepach danego stanu legalnego CBD przekłada się na zmniejszenie liczby wystawianych tam recept na opioidy.

Stan prawny CBD a skala problemu opioidowego

Różne badania od dawna sugerują, że konopie mogą pomagać pacjentom uzależnionym od opioidów, o czym również i my pisaliśmy już wcześniej. Zwykle jednak takie rozważania prowadzone są na gruncie medycznej marihuany. Nawet DEA (Drug Enforcement Administration), słynące z walki z narkotykami, opublikowało dane, według których legalizacja marihuany na poziomie stanowym przełożyła się na spadek konsumpcji kodeiny.[1]

Badania wprawdzie czasami dotyczą także odmian medycznej marihuany, w których najważniejszym składnikiem jest CBD, jednak mimo wszystko dostępnych w formie aptecznej, podawanej za przepisem lekarza. Tym razem naukowcy podjęli się trudu ustalenia skutków obecności CBD w otwartej sprzedaży.[2] Analizy dokonano na podstawie porównania liczby recept wystawianych w poszczególnych hrabstwach w latach 2010-2019, a także poziomu konsumpcji 8 najpopularniejszych opioidów, wyrażonego w miligramach ekwiwalentu morfiny (MME) i analizowanego na poziomie stanowym, z sytuacją prawną CBD w poszczególnych jurysdykcjach.

Na podstawie wspomnianych danych badacze nie stwierdzili zmian zachodzących po legalizacji CBD w ograniczonej dystrybucji – czyli na receptę.

Jednak kiedy dostęp do CBD staje się otwarty, a chętni konsumenci mogą go nabyć bez figurowania w żadnych rejestrach, bez uzyskiwania recept ani pokonywania żadnych innych przeszkód, przekłada się to na istotny spadek liczby wystawianych recept na leki opioidowe. Jest to od 6,6% do 8,1%.

Jednocześnie badacze zauważają, że obowiązek zakupu CBD z dowodem tożsamości lub za pośrednictwem rejestru pacjentów niweluje większość stwierdzanych korzyści płynących z legalizacji CBD.

Według modeli szacunkowych, otwarta sprzedaż CBD zmniejsza wskaźniki przepisywania opioidów o prawie 3,5% już 2 lata po legalizacji.

W abstrakcie naukowcy podsumowują swoje badanie trzema stwierdzeniami:

  1. sama legalizacja CBD na receptę nie zmniejsza zużycia opioidów,
  2. przepisy ograniczające zakup, takie jak legitymowanie konsumentów, niwelują niemal wszystkie korzyści płynące z legalizacji,
  3. swobodny dostęp do CBD zmniejsza popyt na opioidy i ma bardzo duże znaczenie w walce z epidemią uzależnienia od tej grupy leków.

Źródła

  1. Raman, S., Maclean, J. C., Bradford, W. D., & Drake, C. (2023). Recreational cannabis and opioid distribution. Health economics, 32(4), 747–754. https://doi.org/10.1002/hec.4652
  2. Bersak T., Gearhart R., Michieka N. (2023). CBD as a cure-all? The impacts of state-level legalization of prescription cannabidiol (CBD) on opioid prescriptions, Southern Economic Journal, https://doi.org/10.1002/soej.12667