Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (ANA) oficjalnie uznało konopie jako specjalistyczny obszar praktyki. Ta decyzja podkreśla rosnące znaczenie konopi w medycynie, ale przede wszystkim otwiera nowe możliwości dla tamtejszych pielęgniarek. Krok ten przełoży się na umożliwienie im lepszego kształcenia się w tym zakresie i poprawę jakości świadczonych usług.

Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek

Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek to ponad stuletnia organizacja non-profit zajmująca się rozwojem i ochroną zawodu pielęgniarek i pielęgniarzy. Założona została jeszcze w XIX wieku, a pod obecną nazwą funkcjonuje aż od 1911 roku. ANA aktywnie uczestniczy w debatach na temat reformy opieki zdrowotnej, edukacji pielęgniarskiej i praw pacjentów, dążąc do zapewnienia, że pielęgniarki są uznawane za niezbędny element amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Organizacja reprezentuje ponad 4 miliony pielęgniarek za pośrednictwem 54 stowarzyszeń członkowskich. ANA jest jedynym organem weryfikującym zakres praktyki pielęgniarskiej, jej standardy, kompetencje pielęgniarek, a także wnioski o uznanie specjalizacji. Do jej zadań należy więc kształtowanie standardów praktyki pielęgniarskiej i promowanie praw pielęgniarek w miejscu pracy. I właśnie w zakresie tego pierwszego zadania zaszła ostatnio zmiana. Stowarzyszenie uznało bowiem, że leczenie konopiami to obszar, w którym pielęgniarki mogą się specjalizować.

Pielęgniarki – specjalistki konopne

W ostatnim tygodniu września Stowarzyszenie wydało komunikat, w którym ogłosiło formalne uznanie medycyny konopnej jako specjalizacji pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo konopne jest określane przez American Cannabis Nurses Association (ACNA) – nowo powołane stowarzyszenie – jako specjalistyczna praktyka pielęgniarska skoncentrowana na opiece nad pacjentami poszukującymi edukacji i wskazówek w zakresie terapeutycznego stosowania konopi indyjskich. ANA dostrzega, że pielęgniarki odgrywają ważną rolę w zapewnianiu pacjentom dostępu do edukacji i porad dotyczących właściwego stosowania marihuany w leczeniu chorób. Prezes stowarzyszenia zwróciła uwagę, że zmiana ma promować lepszą integrację terapii konopnych w leczeniu pacjentów w różnorodnych placówkach opieki zdrowotnej.

Jak podaje konopne stowarzyszenie pielęgniarek, ma być ono organizacją, której „misją jest promowanie doskonalenia praktyki pielęgniarskiej w zakresie wykorzystania konopi indyjskich.” Dokonywać ma tego „poprzez rzecznictwo, współpracę, edukację, a także wspierania badań i rozwoju. Wysiłki te mają na celu poprawę wyników opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie ścieżek edukacji i kompetencji w zakresie konopi indyjskich”. ACNA za swoje wartości podaje mądrość, empatię, uczciwość i zasady sprawiedliwości społecznej.