Już 3 grudnia o 9:00 odbędzie się debata poświęcona przyszłości branży konopnej w Polsce. Każdy będzie mógł jej wysłuchać: jest to weekend, a dyskusje będą prowadzone on-line. Tematem wydarzenia są regulacje prawne – pełną rozpiskę znajdziecie poniżej. Swoimi doświadczeniami, propozycjami i opiniami podzielą się eksperci z branży, prawnicy i politycy.

Forum Ozdrowisko „Przyszłość branży konopnej w Polsce”

W opinii licznych przedsiębiorców i innych specjalistów ramy prawne dotyczące produkcji, przerabiania i wprowadzania do obrotu produktów konopnych nie są w Polsce klarowne. Efektem takiego stanu rzeczy jest nagromadzenie niepotrzebnej biurokracji, blokady działalności, a często nawet decyzje administracyjne nakazujące utylizację produktów, które rzekomo nie spełniają norm prawnych. Jest to szczególnie ważne w świetle coraz częstszych kontroli branży konopnej przez służby państwowe takie jak: GIF, GIS, izba celna czy policja.

Najnowsza wersja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje możliwość uprawy i wprowadzania do obrotu konopi posiadających maksymalnie 0,3% THC. Jednocześnie stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, często głosi, że nawet śladowe ilości THC w produktach konopnych są nielegalne – chyba, że producent posiada zezwolenia z GIF. Oliwy do ognia dolewają unijne przepisy, w świetle których suplementy diety w formie olejków CBD, które nie posiadają dokumentacji od Komisji Europejskiej, są sprzedawane nielegalnie! Ten porządek prawny uniemożliwia prowadzenie rozwojowego biznesu konopnego i powinien jak najszybciej zostać zaktualizowany. O tym dyskutować będą niektórzy z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce – już nazwisko Macieja Kowalskiego powinno wystarczyć za rekomendację.

baner forum ozdrowisko ze sponsorami

Harmonogram wydarzenia

Na Forum „Przyszłość branży konopnej” za pośrednictwem internetu spotkają się przedsiębiorcy, producenci, przetwórcy, rolnicy, eksperci i użytkownicy konopi włóknistych, by wspólnie debatować na temat przyszłości branży. 3 grudnia odbędą się inspirujące wywiady i panele eksperckie z liderami branży a także przedstawicielami Sejmu. Wszystko zaplanowane jest na godziny poranne – 9:00-13:00. 

Omówione zostaną zagadnienia:

  • aktualnego prawa dot. suplementów diety w ujęciu produktów konopnych,
  • dostępności olejów CBD, CBG i innych na bazie konopi włóknistych,
  • skutecznych rozwiązań zabezpieczających rolników, przetwórców oraz producentów,
  • polityki cenowej oraz pozycjonowania produktów konopnych dostępnych bez recepty względem produktów dostępnych na receptę lekarską,
  • regulacji rynku konopi pod kątem potrzeb konsumenckich.

agenda forum ozdrowisko rano
agenda forum ozdrowisko po poludniu

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie pod linkiem
https://santaherba.pl/forum-online-przyszlosc-branzy-konopnej-w-polsce/
Zapraszamy!