Potencjał CBD w zwalczaniu bólu dostrzegany jest już od dłuższego czasu. Teraz pojawiły się kolejne badania, które wskazują na jego skuteczność – tym razem w przypadku zapalenia stawów. Kannabidiol pomaga w przebiegu tego schorzenia zmniejszyć zarówno dolegliwości bólowe, jak i sam stan zapalny.

Rodzaj i rozmiar badania

Wnioski wysnuto na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, w którym wzięło aż 428 osób. Byli to pacjenci z zapaleniem stawów na różnym etapie rozwoju choroby. Zadano im szereg pytań, na podstawie których ustalono stopień zaawansowania schorzenia, subiektywnie odczuwaną jakość życia, a także wpływ innych leków na sytuację.

Do badania wpływu kannabidiolu skłonił naukowców fakt istnienia poprzednich badań, które wskazywały na jego przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne działanie, także w kontekście leczenia stanów zapalnych, w tym zapalenia stawów. W publikacji cytowanych jest co najmniej 10 poprzednich badań, które uzyskały podobne rezultaty: ulga w bólu i zmniejszenie stanu zapalnego, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.

Obserwacje

Większość (70%) uczestników, którzy wypełnili ankietę, próbowała CBD w celu objawowego złagodzenia zapalenia stawów. W wyniku analiz statystycznych działanie CBD powiązano ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych, poprawą funkcjonowania fizycznego oraz poprawą jakości snu. Dodatkowo po włączeniu CBD większość (60,5%) badanych zmniejszyła przyjmowane dawki leków, głównie:

  • przeciwzapalnych (31,1%),
  • paracetamolu (18,2%),
  • opioidów (8,6%).

Spora liczba badanych całkiem zrezygnowała z zażywania leków:

  • przeciwzapalnych (17,8%),
  • paracetamolu (17,8%),
  • opioidów (18,9%).

Wnioski i podsumowanie

Stwierdzono zdecydowany, pozytywny wpływ CBD na pacjentów z zapaleniem stawów. Obserwowane zmniejszenie dolegliwości bólowych i stanu zapalnego było tak wyraźne, że większość pacjentów mogła zredukować dawki przyjmowanych leków, a część nawet z nich zrezygnować.

Włączenie CBD do leczenia może więc prowadzić do poprawy stanu zdrowia pacjentów, nie tylko bezpośrednio w odniesieniu do ich dolegliwości, ale także dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na leki, które nie są przecież obojętne dla organizmu.

Jest to szczególnie ważne w kontekście opioidów, z których zrezygnowało niemal 19% badanych, a 8,6% zredukowało zażywaną dawkę. Opioidy odpowiadają za największy procent zgonów w wyniku przedawkowania, a wewnątrz tej grupy najgorszy jest fentanyl (używany w celach pozamedycznych). Według danych statystycznych ONZ w samym tylko 2021 roku umarły po nim 107 622 osoby w USA. Wszelkie działania, które mogą pozwolić pacjentom na brak kontaktu z tą grupą leków są więc pożądane i mogą uchronić przed potencjalnym uzależnieniem.

Całość badania dostępna jest publicznie, pod linkiem zamieszczonym w źródłach, na dole artykułu. Są tam dostępne wszystkie zadane pytania i szczegółowe wyjaśnienia przebiegu badań.


Źródło: Frane, N., Stapleton, E., Iturriaga, C. et al. Cannabidiol as a treatment for arthritis and joint pain: an exploratory cross-sectional study. J Cannabis Res 4, 47 (2022). https://doi.org/10.1186/s42238-022-00154-9