Wiemy już, że kannabinoidy mogą pomagać w leczeniu szeregu różnych dolegliwości. Zakres ich zastosowań stale rośnie, co rusz pojawiają się kolejne doniesienia na temat domniemanych lub zaobserwowanych efektów. Ostatnio stwierdzono potencjalne działanie medycznej marihuany, które może pomóc w walce z otyłością.

Geneza badania

Badanie było prowadzone na grupie osób stosujących terapię medyczną marihuaną. Jego celem było zbadanie, czy wpływa ona na ich zdrowie, a także funkcjonowanie biopsychospołeczne, w tym wzrost lub utratę wagi. Szczególny nacisk położono na obserwację zmiany wskaźnika masy ciała BMI osób dorosłych ze współwystępującą otyłością (wskaźnik masy ciała BMI ≥ 30), którzy rozpoczynali leczenie medyczną marihuaną na którekolwiek ze schorzeń kwalifikujących w Pensylwanii do tego typu terapii. Większość (73,1%) osób robiła to z powodu przewlekłego bólu.

Obserwacje

W badaniu brało udział 265 pacjentów, z czego 115 miało BMI powyżej 30, a 33 powyżej 40. Uczestnicy mieli 42-68 lat, a ok. 60% stanowiły kobiety. Średnie wyjściowe BMI wynosiło 36,2 +/- 5,4.

Najczęściej korzystali z różnych form waporyzacji, a także nalewek (61,5%), kapsułek (40,4%), preparatów do stosowania miejscowego (38,5%) lub pewnej kombinacji kilku spośród wymienionych. Wszystkie produkty zawierały THC lub połączenie THC i CBD.

Przez trzy miesiące badania nie zaobserwowano żadnej istotnej zmiany BMI, także w podgrupie pacjentów z największą otyłością.

Sami badacze wskazują jednak na pewne niedociągnięcia badania, m.in. metodologię doboru próby, wierzą jednak, że badanie może pomóc w złagodzeniu obaw przed przyrostem masy ciała podczas terapii medycznej marihuany.

Potencjalne przyczyny

Marihuana może stymulować apetyt, a także negatywnie wpływać na motywację – ten drugi efekt jest jednak przedmiotem sporów i stale pojawiają się nowe doniesienia. Stereotypowy obraz, w którym po marihuanie człowieka dopada głód, może budzić obawy związane z potencjalnym przybieraniem na wadze.

Nie musi tak jednak być – pacjenci dzięki medycznej marihuanie mogą doświadczyć zmniejszenia objawów, co następnie skutkuje poprawą mobilności, wzrostem aktywności i większym wydatkiem kalorycznym, a w efekcie nawet spadkiem wagi – albo przynajmniej utrzymaniem bilansu mimo wzrostu apetytu.

Znaczenie badań

Na chwilę obecną nie przeprowadzono wielu badań na temat związku medycznej marihuany ze zmianą masy ciała u pacjentów z otyłością, rozpoczynających terapię w związku ze schorzeniami współistniejącymi. Według niektórych badań użytkownicy medycznej marihuany mają średnio niższe BMI, jednocześnie według innych badań ta sama grupa spożywa więcej kalorii niż osoby nieużywające marihuany.

Istnieje natomiast kilka badań przeprowadzonych na pacjentach bariatrycznych, u których spadek wagi w żadnym stopniu nie zależał od używania marihuany po operacji. Badania te dodatkowo nie różnicowały użytku medycznego i rekreacyjnego.

Bez wątpienia potrzeba więcej badań w tym temacie. Te, które istnieją już dziś, dają nadzieję na to, że medyczna marihuana nie zwiększa ryzyka przybrania na wadze, a więc w leczeniu chorób współistniejących bezpiecznie mogą ją stosować osoby otyłe. Co więcej, medyczna marihuana może sprzyjać utracie wagi, ze względu na zmniejszanie objawów bólowych pacjentów, co skutkuje ich zwiększoną aktywnością.


Źródło: Lent, M.R., Visek, M., Syracuse, P. et al. Weight stability in adults with obesity initiating medical marijuana treatment for other medical conditions. J Cannabis Res 4, 48 (2022). https://doi.org/10.1186/s42238-022-00157-6