THC, inaczej zwany tetrahydrokannabinolem, w świetle polskiego prawa substancja ta traktowana jest jako narkotyk. Substancję tą można znaleźć w konopiach indyjskich oraz siewnych. Odpowiedzialna jest ona za odurzające działanie marihuany, ale wykorzystywana jest także w medycynie. Zawartość THC w organizmie może mieć kluczowe znaczenie w sprawach karnych.

Czym jest THC i jak dostaje się do organizmu?

THC jest zaliczane do substancji psychoaktywnych, które po spożyciu zaburza postrzeganie świata i upływ czasu. Istnieje kilka metod, przez które THC może dostać się do organizmu ludzkiego.

Główną i najpopularniejszą na świecie metodą przyjmowania THC jest spożywanie produktów konopnych takich jak marihuana, haszysz, czy nawet medyczna marihuana.

Należy pamiętać o tym, iż nawet śladowe ilości THC w organizmie mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.

THC może znaleźć się w organizmie poprzez:

 • palenie marihuany w skrętach,
 • waporyzację marihuany,
 • wapowanie olejków konopnych,
 • spożywanie żywności z marihuaną tzw. ediables,
 • bierne palenie.

Najpopularniejszą metodą zażywania tej substancji jest przyjmowanie jej drogą wziewną. THC osadza się na oskrzelikach, a stamtąd transportowana jest do układu krwionośnego, gdzie pobudza receptory kannaboidowe C1 i C2. W rezultacie tego powstaje efekt haju. THC rozprowadzone po organizmie rozkładane jest przez wątrobę, a jego różne metabolity osadzają się np. w tłuszczu. Część metabolitów usuwana jest z organizmu poprzez wydalanie.

Czy w moczu można wykryć THC?

Wielu użytkowników konopi zastanawia się nad tym, ile utrzymuje się THC i jego metabolity w organizmie oraz jak można wykryć te metabolity?

Na rynku dostępne są różne metody badań wykrywające THC w naszym ciele. Metody te cechują się bardzo dużą czułością. Oznacza to, iż stosując te testy badacze są wstanie wykryć nawet najmniejsze ilości metabolitów w badanej próbie.

Obecnie wykonuje się testy na:

Badania moczu stanowią jedne z najbardziej rozpowszechnionych testów na obecność metabolitów THC. Test ten w zależności od częstotliwości zażywania konopi, może wykryć obecność pozostałych metabolitów do 30 dni od ostatniego zażycia. Test polega na zanurzeniu paska w roztworze bądź przeprowadzenia barwnej reakcji.

Istnieją jednak metody, które można zastosować, aby szybciej usunąć metabolity THC z organizmu. Należą do nich między innymi: aktywność fizyczna, czy zwiększone picie wody.

Jak długo THC utrzymuje się w moczu

Jak długo po zażyciu THC utrzymuje się w moczu?

THC jest substancją psychoaktywną odpowiedzialną za charakterystyczny efekt haju. Efekt odurzenia trwa maksymalnie do 8 godzin. Średnio jednak trwa 2-5 godzin. Jak długo po spożyciu THC w organizmie pozostaną jego metabolity?

Długość pozostawania metabolitów THC w organizmie zależy od bardzo wielu czynników i zaliczyć do nich można:

 • Płeć – badania wykazały, iż u kobiet THC utrzymuje się wyraźniej dłużej niż u mężczyzn.
 • Aktywność fizyczna – wzmożona aktywność fizyczna przyśpiesza metabolizm, a w efekcie THC jest szybciej usuwane.
 • Dieta – odpowiednia dieta bogata w błonnik eliminuje i wyłapuje toksyny z organizmu, w tym metabolity THC.
 • Tryb życia – siedzący tryb życia spowalnia metabolizm.
 • Częstotliwość przyjmowania konopi – im częściej i więcej konopi przyjmuje dana osoba, tym dłużej utrzymuje się THC.

O tym jak długo utrzymuje się THC w moczu dowiesz się z filmu poniżej.

Czy Policja może zbadać mocz na obecność THC?

W świetle polskiego prawa THC jest substancją nielegalną. Dla użytkowników przewidziane są kary – zobacz, co grozi za posiadanie marihuany. Nawet podczas rutynowej kontroli, funkcjonariusze Policji mając uzasadnienie, iż dana osoba jest pod wpływem, może podjąć odpowiednie kroki.

W momencie uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze Policji mogą:

 • przeszukać podejrzanego,
 • zatrzymać podejrzanego i przeszukać mieszkanie podejrzanego,
 • zlecić wykonanie badań laboratoryjnych na obecność narkotyków,
 • podjąć odpowiednie kroki prawne i sprawę przekazać do prokuratury.

Należy pamiętać, iż funkcjonariusze mogą wykonać szybki test śliny i wykryć obecność THC. Natomiast test moczu może być zlecony specjalistycznemu laboratorium.

Więcej o tym jak wykonuje się testy moczu można dowiedzieć się w filmie poniżej:

W jakich przypadkach robione są testy na THC z moczu?

Obecnie na rynku dostępne są superszybkie testy, które przeprowadzić może nawet niewykwalifikowany człowiek. Testy te wykonywane są przez specjalne organy na polecenie Policji ze względu na pewne okoliczności. Kiedy funkcjonariusze zlecają wykonywanie takich testów?

Funkcjonariusze policji mogą zlecić wykonanie testów na obecność THC w przypadku gdy:

 • Dana osoba brała udział w wypadku komunikacyjnym – organy Policji zlecają wykonanie odpowiednich testów. Wyniki takich testów mają kluczową rolę w ustaleniu sprawcy wypadku. Osoba będąca pod wpływem najczęściej obciążana jest winą za wypadek. W przypadku gdy ktoś zginął podczas wypadku, osoba będącą pod wpływem zazwyczaj jest obciążana winą, jak i wyrok jest surowszy. Zobacz jakie są limity THC w organizmie kierowcy w Polsce i za granicą.
 • Istnieje uzasadnione podejrzenie zażywania narkotyków – w przypadku uzasadnionego podejrzenia zażywania narkotyków np. wśród małoletnich, Policja może zlecić wykonanie badań potwierdzających podejrzenia.
 • W przypadku zatrzymania w stanie nietrzeźwości – Policja może podjąć dalsze kroki zapobiegawcze, w tym areszt, oraz podjąć kroki prawne.

Należy pamiętać o tym, iż nawet rutynowa kontrola drogowa może skłonić funkcjonariuszy do skierowania nas na badania. Nie ma zasady mówiącej o tym, kiedy funkcjonariusz może podjąć takie kroki, a wszystko zależy od funkcjonariusza.

Co grozi za wykrycie THC w moczu?

Obecnie w Polsce prawo antynarkotykowe reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wydana w 2015 roku. Zapisy w niej mówią o karach grożących za posiadanie, handel, czy spożywanie konopi. Co jednak grozi w przypadku wykrycia metabolitów THC w moczu?

Konsekwencje płynące z wykrycia metabolitów w moczu zależą indywidualnie od sprawy, ale mogą mieć kluczowy wynik na wyrok.

W zależności od sprawy, obecność THC w organizmie może mieć kluczowy wpływ na dalsze postępowanie:

 • Kiedy kierowca spowodował wypadek, a w jego organizmie obecne było THC, wyrok za spowodowanie wypadku jest wyższy, a prawo jazdy jest zatrzymywane.
 • W przypadku udowodnienia posiadania marihuany oraz obecności THC w organizmie, sąd wymierza karę pozbawienia wolności, a nie karę ograniczenia wolności.
 • Podczas zatrzymania będąc pod wpływem marihuany i udowodnieniu przez badania obecności THC w organizmie, kara dotyczy jedynie spożywania.

Należy pamiętać o tym, iż każda sprawa traktowana jest indywidualnie i postrzegana przez pryzmat ustawy antynarkotykowej. Ustawa ta nie jest jednak doskonała, zawiera wiele nieścisłości oraz pola do interpretacji.

Testy na potwierdzenie thc

Czy testy na THC można podważyć?

Na rynku obecnie dostępnych jest bardzo wiele testów na obecność THC. Wiele z tych testów jest bardzo dokładnych, a wyniki uzyskiwane są w przeciągu minut. Czy testy te dają zawsze miarodajne wyniki?

Testy antynarkotykowe dostępne na rynku charakteryzują się dużą czułością i potrafią wykryć śladowe ilości metabolitów nawet po miesiącu od ostatniego spożycia. Istnieją jednak sposoby, które potrafią zafałszować wynik takiego testu i należą do nich min:

 • picie dużej ilości wody w dniach poprzedzających,
 • zakwaszenie próbki moczu kwaskiem cytrynowym,
 • zamiana próbek z abstynentem konopnym.

Wyniki testów są zazwyczaj niepodważalne, a metody opisane powyżej wyżej wpływają jedynie na wynik badania, które w niektórych przypadkach może być powtórzone w razie jakichkolwiek wątpliwości. Podczas gdy nie zgadzamy się z wynikiem analizy, jest możliwość odwołania się od wyniku, jednak w takim wypadku wykonuje się badania inną metodą.

Kierowcy a obecność THC w organizmie

Użytkownicy konopi wywodzą się z różnych środowisk. Często są to studenci, osoby młode, czy nawet lekarze. Wiele z tych osób jest kierowcami. Czego mogą spodziewać się kiedy udowodni się im obecność metabolitów THC w organizmie?

Kwestia stężenia zawartości metabolitów THC we krwi według prawa polskiego nie jest jednoznaczna, ponieważ nie ma żadnych ustalonych limitów stężeń tych substancji, a w przypadku sprawy karnej, interpretacja wyników analiz laboratoryjnych leży po stronie sędziego.

W polskim prawie marihuana traktowana jest jako substancja nielegalna, dlatego też każde nawet najmniejsze ilości metabolitów w moczu, mogą mieć wpływ na wyrok skazujący w sprawach takich jak spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

Umownie przyjęto, że 2.5 ng THC/ml metabolitów jest dawką powodującą odurzenie, a osoba jest „pod wpływem”, jednak przyjęto wartość orientacyjnie. Nie wzięto pod uwagę, że THC działa inaczej niż alkohol oraz czynników takich jak wiek, czy stan psychofizyczny.

Nawet śladowe ilości metabolitów mogą skutkować utratą prawa jazdy i wyrokiem pozbawienia wolności.

Pamiętaj!

THC jest substancją psychoaktywną obecną w konopiach indyjskich, a w mniejszych stężeniach także w konopiach siewnych. Do organizmu dostaje się głównie drogą wziewną, ale także poprzez układ pokarmowy. W organizmie THC jest rozkładane w ciągu kilku godzin, ale jego metabolity utrzymują się prawie miesiąc. Na rynku znajdują się obecnie bardzo dokładne testy mogące wykryć nawet śladowe ilości THC. Możliwe jest odwołanie się od wyniku takiej analizy, ale w praktyce wykonuje się dokładniejszy test. Potwierdzenie obecności metabolitów THC u kierowców może być podstawą do odebrania prawa jazdy, czy mieć kluczowe znaczenie w sprawie karnej.