Czy słyszałeś, że kannabinoidy wykazują szerokie medyczne zastosowanie w leczeniu wielu jednostek chorobowych? Dzięki swoim cennym właściwościom łagodzą ból, działają przeciwzapalnie, przeciwdrgawkowo itd. Jednym ze schorzeń, w terapii którego szansy upatruje się w kannabinoidach, jest zespół Tourette’a. Co to za choroba i jak konopie mogą pomóc w jej przebiegu? Odpowiedzi szukaj w naszym artykule.

Zespół Tourette’a – co to jest?

Jeżeli choć raz słyszałeś o chorobie Tourette’a, to Twoim pierwszym skojarzeniem najprawdopodobniej są tiki. I słusznie.

  • Zespół Tourette’a (zespół Gillesa de la Tourette’a) – to zaburzenie neurorozwojowe, które objawia się tikami ruchowymi i wokalnymi, występującymi mimowolnie u chorego. Choroba czasami wyklucza pacjenta społecznie. Nie jest znana przyczyna tego schorzenia, częściej pojawia się w rodzinach, gdzie mają miejsce przypadki nadpobudliwości czy zaburzeń ruchowych.
  • Nasilenie tików chory obserwuje podczas sytuacji stresowych, zmęczenia czy wysokiej temperatury otoczenia.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat choroby:

najważniejsze informacje na temat zespołu Tourette'a
OPRACOWANIE WŁASNE HEMPLO.PL

Konopie w terapii zespołu Tourette’a – co mówią badania?

Wielokierunkowe działanie kannabinoidów powoduje, że coraz częściej sięga po nie świat medycyny. Doceniane są ich właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne czy przeciwdrgawkowe.

Przypomnijmy, że kannabinoidy działają na organizm poprzez oddziaływanie na receptory kannabinoidowe (rozsiane po organizmie), wchodzące w skład układu endokannabinoidowego – odpowiadającego za stan równowagi organizmu (homeostazę). Układ ten warunkuje wiele życiowych procesów, np. odczuwanie bólu, lęku, apetyt, sen itp.

Co mówią badania w zakresie udziału kannabinoidów w terapii choroby Tourette’a?

Wyniki są obiecujące, chociaż terapia konopiami nie jest powszechna. Ale w opinii badaczy odbieranie szansy chorym na leczenie kannabinoidami jest błędem. Standardowa terapia niesie ryzyko wielu skutków ubocznych. Pacjenci stosujący konopie wskazywali na niewielką ilość działań niepożądanych, co w długotrwałej terapii jest bardzo istotne.

W leczeniu pomocne może się okazać CBD wespół z THC – o profilu przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym. Najistotniejszym obszarem działania kannabinoidów w chorobie Tourette’a jest zmniejszanie ilości i intensywności tików.

„W badaniach porównawczych z placebo wykazano istotną poprawę po zastosowaniu THC w zakresie ciężkości tików oraz zachowań obsesyjno-kompulsywnych w zespole Tourette’a”

Kanabinoidy – możliwości zastosowania w medycynie paliatywnej – Tomasz Dzierżanowski

O korzystnym wpływie THC na redukcję tików mówi też ta praca:

„Müller-Vahl i wsp. zbadali efekt zastosowania kannabinoidów w leczeniu zespołu Tourette’a. Redukcję objawów zaobserwowano u 10 na 12 pacjentów w grupie z THC w porównaniu z 3 na 12 pacjentów w grupie kontrolnej. W kolejnym badaniu pacjentom podawano THC, zaczynając od dawki 2,5 mg do 10 mg. W grupie przyjmującej THC stwierdzono istotną statystycznie redukcję symptomów”

Zastosowanie substancji psychoaktywnych w leczeniu zaburzeń psychicznych – Katarzyna Karaś, Katarzyna Groblińska, Krzysztof Szczygieł, Jerzy Samochowiec

Nowe badanie z 2020 roku wskazuje, że być może układ endokannabinoidowy ma znaczący udział w powstawaniu choroby, bowiem w przebadanym płynie mózgowo-rdzeniowym osób z chorobą Tourette’a stężenie naturalnie występujących w organizmie endokannabinoidów – anandamidu i 2-AG było dużo wyższe niż u zdrowych osób.

Skuteczność kannabinoidów w chorobie Tourette’a – podsumowanie

Jako podsumowanie opracowania niech posłuży fragment poniższej pracy.

Autorka w publikacji wykazała kilka przykładów, gdzie zastosowanie kannabinoidów u pacjentów w różnym wieku przyniosło bardzo dobre efekty, w postaci łagodzenia tików czy np. bólu głowy pojawiającego się w przebiegu tików. Pozytywne efekty obserwowano również u dzieci, chociaż danych na temat skutków i wpływu medycznej marihuany na najmłodszych jest niewiele.

O skuteczności kannabinoidów w przebiegu zespołu Tourette’a (a konkretnie łagodzenia tików, które blokowały wydawanie głosu) mówi historia 19-letniego pacjenta:

W 2017 roku zespół profesor Müller-Vahl opisał dwóch nastolatków, którym leki na bazie marihuany złagodziły silne tiki blokujące wydawanie głosu, co – poza wieloma innymi objawami zespołu Tourette’a – praktycznie uniemożliwiało im relacje społeczne. Ubezpieczyciel jednego z nich nie zgodził się na refundowanie leczenia nabiksymolami, wybrano więc tańszą opcję – MM – uzyskując na to zgodę agencji rządowej. Rozpoczęto podawanie mu, przez waporyzację, Bedrocanu (22% THC, 1% CBD). Podczas badania kontrolnego po 8 miesiącach 19-latek okazał się zdolny do płynnej rozmowy z lekarzem, mówił też swobodnie w większości sytuacji życiowych. Zmniejszyła się częstość występowania innych tików”

Komu pomaga medyczna marihuana? – Dorota Rogowska-Szadkowska

Źródła

  1. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151317,zespol-tourettea
  2. Kanabinoidy – możliwości zastosowania w medycynie paliatywnej – Tomasz Dzierżanowski
  3. Zastosowanie substancji psychoaktywnych w leczeniu zaburzeń psychicznych – Katarzyna Karaś, Katarzyna Groblińska, Krzysztof Szczygieł, Jerzy Samochowiec
  4. Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek
  5. Lecznicze zastosowania marihuany – Jerzy Vetulani, Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014
  6. Komu pomaga medyczna marihuana? – Dorota Rogowska-Szadkowska