O roli kannabinoidów napisano mnóstwo prac i przeprowadzono już wiele znaczących badań. Inaczej na organizm działa CBD, inaczej THC, a jeszcze inne działanie prezentuje połączenie obu tych związków i zastosowanie pełnego spektrum kannabinoidów. Jak produkty konopne wpływają na ciśnienie tętnicze? Opisujemy to w naszym opracowaniu.

Kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym?

Nadciśnienie tętnicze to powszechna choroba, wiele lat nie daje objawów, jeżeli parametr ten nie jest regularnie badany przez daną osobę. Nadciśnienie jest przyczyną wielu dolegliwości, takich jak np. bóle głowy, męczenie się, aż po listę poważnych chorób – wymienić tu można zawał czy udar mózgu.

NAdciśnienie tętnicze i symptomy
OPRACOWANIE HEMPLO.PL

Układ sercowo-naczyniowy, czyli układ krążenia jest zamkniętym systemem, w którym serce działa jak pompa. Krew krąży w naczyniach krwionośnych obecnych w całym ciele. Ciśnienie tętnicze to nacisk wywierany przez krew na ściany naczyń krwionośnych. Pierwszy wskaźnik pomiaru (np. 120/80) to ciśnienie skurczowe, drugi rozkurczowe.

Nadciśnienie tętnicze trzeba leczyć pod nadzorem lekarza, który przepisze leki obniżające ciśnienie. Są one jednak tylko środkiem zwalczającym skutki, nie przyczynę choroby. Ważnym elementem terapii jest przede wszystkim zmiana trybu życia, większa aktywność fizyczna, zdrowa dieta, unikanie alkoholu, papierosów itp.

Wpływ kannabinoidów na ciśnienie – badania

układ krążenia model organizmu

Kannabinoidy oddziałują na receptory kannabinoidowe, rozsiane po całym organizmie. Receptory CB1 i CB2 są elementami większej całości, a mianowicie układu endokannabinoidowego. Odpowiada on za wiele życiowych procesów, a także stan równowagi organizmu (homeostazę).

THC a ciśnienie tętnicze

Wpływ kannabinoidów na ciśnienie tętnicze należy rozpatrywać w dwóch zakresach czasowych. THC, czyli psychoaktywny składnik marihuany, tuż po zapaleniu i dostaniu się do organizmu powoduje wzrost wartości ciśnienia tętniczego. Publikacje podają:

„Uważa się, że ryzyko wystąpienia zawału serca w ciągu pierwszej godziny po wypaleniu marihuany wzrasta pięciokrotnie. Wyjaśnieniem tego jest fakt zwiększania przez marihuanę ciśnienia krwi i tętna, a także zmniejszania zdolności krwi do transportowania tlenu (palenie)”

Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska

Jak wykazały badania, długotrwałe stosowanie marihuany powoduje efekt odwrotny, czyli obniżenie wartości ciśnienia krwi. Ma to związek z wytworzeniem się tolerancji na obecność w organizmie tego kannabinoidu. Bez wątpienia marihuana wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia. Wspomnieć należy także o hipotensji ortostatycznej, czyli gwałtownym spadku ciśnienia, występującym m.in. u użytkowników marihuany, spowodowanym zmianą pozycji ciała (np. wstaniem), co skutkować może upadkami i omdleniami.

Przewlekłe zażywanie marihuany wpływa na obniżenie ciśnienia krwi:

U człowieka, zarówno jednorazowe zapalenie skręta z marihuaną, jak i dożylne podanie czystego ∆9-THC, powoduje znaczną tachykardię oraz umiarkowany wzrost ciśnienia krwi u osób pozostających w pozycji stojącej. Czasami dochodzi również do hipotensji ortostatycznej. Z kolei wielokrotna ekspozycja na kannabinoidy prowadzi do obniżenia częstości akcji serca i ciśnienia krwi oraz zaniku hipotensji ortostatycznej. Jest to związane z zahamowaniem ośrodkowych nerwów współczulnych i wzrostem aktywności układu parasympatycznego. Z czasem rozwija się tolerancja charakteryzująca się całkowitą niewrażliwością układu krążenia na kannabinoidy”

Wpływ anandamidu, endogennego agonisty receptorów kannabinoidowych na układ krążenia – Grzegorz Kwolek, Agnieszka Zakrzeska, Hanna Kozłowska, Barbara Malinowska

Inna publikacja również zwraca uwagę na możliwości kannabinoidów w zakresie obniżania ciśnienia (model zwierzęcy):

„Kannabinoidy mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszając kurczliwość mięśnia sercowego i redukując opór obwodowy. Rozkurcz naczyń, jak wykazano w modelach zwierzęcych i izolowanych naczyniach, jest związany z aktywacją receptorów kannabinoidowych oraz receptorów innych układów i kanałów jonowych”

Kannabinoidy a hemostaza – Agnieszka Zakrzeska, Tomasz Grędziński, Wioleta Kisiel, Ewa Chabielska
medyczna marihuana

Czy medyczna marihuana może być stosowana w zakresie obniżania ciśnienia u pacjentów? Tutaj należy podchodzić bardzo ostrożnie do tematu, właśnie ze względu na działanie THC, które w początkowej fazie zwiększa akcję serca i podnosi ciśnienie. U osób mających problemy z układem krążenia tego typu zastosowanie konopi jest ryzykowne.

Pamiętaj,

O włączeniu do leczenia kannabinoidów zawsze decyduje lekarz, w przypadku każdej choroby. THC i CBD mogą wchodzić w interakcję z lekami!

CBD a ciśnienie krwi

Jedno z dostępnych badań omawia wpływ CBD, czyli niepsychoaktywnego kannabidiolu na ciśnienie tętnicze. Tutaj wyniki okazały się obiecujące.

Pokazały, że podanie CBD zmniejsza spoczynkowe ciśnienie krwi, a także reakcję na stres – ciśnienie wzrastało, lecz wzrost był mniejszy niż w przypadku osób nieprzyjmujących CBD. Wnioski z badania skłaniają do tezy, że CBD może brać udział w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych. Trzeba jednak pamiętać, że to początkowe wyniki, wymagające potwierdzenia w kolejnych próbach.

Opis badania znajdziesz tutaj: A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/.

9 pacjentów przyjmowało 600 mg CBD lub placebo – wyniki pokazały, że u osób przyjmujących kannabidiol doszło do obniżenia ciśnienia krwi o 6 mm Hg. Zmniejszona była również wartość ciśnienia krwi w reakcji na sytuacje stresowe.

Podsumowanie

Czy medyczna marihuana (THC – CBD) może być lekiem w przypadku nadciśnienia tętniczego? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc po uwagę działanie THC i wzrost ciśnienia po zażyciu, wyklucza to udział tego związku w leczeniu tej konkretnej jednostki chorobowej. Synergia THC i CBD powoduje, że CBD ma zdolność znoszenia niepożądanych działań THC. Badanie z zastosowaniem CBD pokazało możliwy potencjał kannabidiolu w obniżaniu wartości ciśnienia.

Jeżeli w ogóle ktoś rozważa zastosowanie medycznej marihuany, pierwszym krokiem jest zawsze konsultacja lekarska. Tylko lekarz mający doświadczenie w leczeniu medyczną marihuaną, może wdrożyć kannabinoidy do terapii.


Źródła

  1. https://www.mp.pl/pacjent/nadcisnienie/informacje/cisnienie_nadcisnienie/58698,nadcisnienie-tetnicze
  2. A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/
  3. Kannabinoidy a hemostaza – Agnieszka Zakrzeska, Tomasz Grędziński, Wioleta Kisiel, Ewa Chabielska
  4. Wpływ anandamidu, endogennego agonisty receptorów kannabinoidowych na układ krążenia – Grzegorz Kwolek, Agnieszka Zakrzeska, Hanna Kozłowska, Barbara Malinowska
  5. Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska