Marihuana jest popularną używką wśród młodych ludzi. Jak podają raporty dotyczące stosowanych narkotyków, marihuana najczęściej zażywana jest przez osoby w przedziale wiekowym 15-34 lata. Długotrwałe palenie niesie ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak marihuana wpływa na płodność w przypadku mężczyzn? Tego dowiesz się z naszego tekstu.

Jak marihuana działa na organizm?

Za psychoaktywne działanie marihuany odpowiada THC, czyli tetrahydrokannabinol. Wykazuje on szerokie działanie na organizm w zakresie fizycznym i psychicznym. Zacznijmy od tego, jakich objawów doświadcza użytkownik tuż po zapaleniu używki:

 • błogość,
 • euforia,
 • zrelaksowanie,
 • słowotok

Pierwsza faza trawa około 1-2 godzin. Po niej następuje kolejna, w której obserwuje się np.:

 • spadek aktywności,
 • wyciszenie,
 • zmęczenie,
 • senność.

Jak to się dzieje, że marihuana w taki sposób może wpłynąć na stan psychofizyczny użytkownika? Odpowiedzią są receptory kannabinoidowe, będące częścią układu endokannabinoidowego. Układ ten odgrywa bardzo ważną rolę, a mianowicie zapewnia stan równowagi organizmu – nazywany homeostazą. Odpowiada za wiele kluczowych stanów fizjologicznych – głód, lęk, strach, sen. Zażycie THC powoduje, że substancja ta w bardzo krótkim czasie (już po kilku minutach) dociera do mózgu i pobudza receptory CB1, czego skutkiem są opisane wyżej efekty.

Skutki palenia marihuany podzielić można na te pojawiające się od razu oraz długofalowe.

Zdrowotne następstwa używania konopi można różnicować ze względu na czas pojawiania się i okres ich trwania.

Do natychmiastowych efektów przyjmowania THC należą:

upośledzenie pamięci krótkoterminowej,

upośledzenie uwagi i oceny sytuacji,

upośledzenie koordynacji ruchowej i równowagi,

przyspieszenie pracy serca,

niepokój, podejrzliwość,

rzadko — psychoza.

Do efektów utrzymujących się dłużej niż stan intoksykacji należy zaliczyć:

upośledzenie zdolności uczenia się,

upośledzenie koordynacji ruchowej,

zaburzenia snu.

Wśród długoterminowych skutków przewlekłego używania wyróżnia się:

uzależnienie,

upośledzenie pamięci i zdolności uczenia się,

obniżenie IQ,

zespół amotywacyjny,

wzrost ryzyka wystąpienia przewlekłego kaszlu i zapalenia oskrzeli,

większe ryzyko sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne

większe ryzyko rozwoju schizofrenii — u osób podatnych genetycznie,

spadek samodzielności i opóźnione dojrzewanie społeczne

Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska

Zaznaczyć jednak warto, że wg prowadzonych badań, około 50% użytkowników samodzielnie odstawia marihuanę i do niej nie wraca. Im dłuższy czas palenia, tym oczywiście większe ryzyko uzależnienia i konieczności korzystania z leczenia w profesjonalnych ośrodkach.

Dlaczego młodzi palą marihuanę?

Powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po marihuanę, jest wiele, jako główne wymienia się m.in.:

 • brak akceptacji w grupie rówieśników,
 • problemy rodzinne,
 • problemy w sferze zawodowej,
 • chęć eksperymentowania.

Duży wpływ mają w tym zakresie również media elektroniczne, często ukazujące marihuanę jako świetną rozrywkę bez żadnych konsekwencji, jako środek na pobudzenie kreatywności itd.

Marihuana, jak każda inna używka lub środki psychoaktywne (alkohol, papierosy, pozostałe narkotyki) uzależnia i negatywnie wpływa na zdrowie.

Kogo dotyczy niepłodność i co mówią dane?

Zanim przedstawimy wpływ marihuany na męską płodność, zacznijmy od statystyk. Niepłodność to współczesny, poważny problem. Wiele par, pomimo kilku lat starań, nie może się doczekać potomka. Co wpływa na taki stan rzeczy? Wiele czynników, od przeszkód natury medycznej (schorzenia uniemożliwiające zajście w ciąże – np. endometrioza, niedrożność jajowodów), zaburzenia hormonalne, po towarzyszący parom stres, wiek partnerów powyżej 30-35 lat czy zażywane używki. Czasami nie udaje się ustalić przyczyn, mówimy wtedy o niepłodności idiopatycznej (kobieta nie zachodzi w ciążę pomimo dobrych wyników badań jej i partnera).

Według WHO niepłodność jest chorobą społeczną. Diagnozuje się ją, kiedy kobieta nie zachodzi w ciąże po roku regularnego współżycia, bez stosowania środków antykoncepcyjnych.
Problem niepłodności w Polsce dotyczy 15-20% par.

plemniki

Jak marihuana wpływa na męską płodność?

Za brak ciąży jeszcze do niedawna obarczano winą wyłącznie kobietę. Dzisiaj wiadomo już, że „wina” leży często po obu stronach, a problemy męskie są równie istotnym czynnikiem.

Co może negatywnie wpływać na męską płodność?

 • urazy jąder,
 • przebyte infekcje,
 • zabiegi operacyjne (okolice krocza/jamy brzusznej),
 • inne choroby – np. cukrzyca, choroby tarczycy,
 • nieprawidłowa morfologia, liczba i ruchliwość plemników,
 • stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki, kofeina).

Oczywiście to mocno uogólniony wykaz. Diagnostyka jest czasem długotrwała, ale konieczna w przypadku braku ciąży przez wskazany powyżej czas.

Palisz marihuanę?
Możesz mieć problem z poczęciem dziecka.

Jednym z czynników, który wpływa na brak uzyskania ciąży, jest stosowanie używek przez mężczyznę. Zalicza się tutaj również marihuanę, która negatywnie wpływa na męską płodność, ponieważ:

 • zmniejsza liczbę, jakość i ruchliwość plemników,
 • obniża libido,
 • zaburza erekcję.

Dlaczego tak się dzieje? Jak pisaliśmy wcześniej, THC przenikając do mózgu wpływa na receptory kannabinoidowe, które rozsiane są po całym organizmie – znajdują się również w układzie rozrodczym. Dlatego też palenie marihuany, zwłaszcza długotrwałe, upośledza funkcjonowanie tego układu i jego funkcje.

Marihuana a płodność – co mówią badania?

W tym akapicie przytoczymy fragmenty prac naukowych. Zaznaczyć trzeba, że temat ten wymaga jeszcze wielu analiz, niektóre wnioski są sprzeczne, jednak większość badań podkreśla negatywny wpływ THC na zagadnienie płodności.

„Oddziaływanie na układ rozrodczy odbywa się zarówno bezpośrednio – poprzez wpływ na narządy, takie jak jądra, jajniki i łożysko, oraz pośrednio – poprzez wpływ na podwzgórze.

Wbrew opinii, że marihuana może być afrodyzjakiem, wyniki badań z udziałem 500 palaczy marihuany w wieku 18-30 lat wykazały, że im częstsze stosowanie marihuany, tym rzadsze kontakty seksualne i mniejsza częstotliwość występowania orgazmu. U mężczyzn, którzy przez dłuższy okres palili marihuanę, występuje zwiększenie liczby przypadków impotencji, a także obniżenie liczby plemników i ich ruchliwości”

ALKOHOL VERSUS KANABINOLE – PORÓWNANIE SZKODLIWOŚCI Helena E. Makulska-Nowak

Palenie marihuany nie pozostaje bez wpływu na płodność, co u mężczyzn objawia się zmniejszeniem liczby plemników i poziomu testosteronu, natomiast u kobiet zaburzeniami miesiączkowania.

NARKOMANIA – Jadwiga Jośko-Ochojska
5.1. Narkomania – choroba braku miłości i poczucia bezpieczeństwa https://ppm.sum.edu.pl/docstore/download/SUM9d0399d4f3764472ace4ab1d7522e5a4/Narkomania.pdf

Kolejna praca również stoi po stronie negatywnego wpływu marihuany na płodność mężczyzn:

„Wśród środków psychoaktywnych, najbardziej popularna wśród mężczyzn w wieku koncepcyjnym jest marihuana. Jej aktywnym składnikiem jest tetrahydrokannabinol (THC), egzogenny kannabinoid, który może być wiązany przez receptory kannabinoidowe obecne zarówno w układzie nerwowym, jak i rozrodczym. Układ endokannabinoidowy w gametach męskich działa poprzez wiązanie anandamidu (AEA) i 2-arachidonyloglicero-lu (ADG) przez receptory kannabinoidowe i waniloidowe. Wyniki badań in vitro wykazały, że ekspozycja nasienia na THC (w ilości porównywalnej do stężenia w osoczu podczas zażywania rekreacyjnego) istotnie wpływa na zmniejszenie spontanicznych reakcji akrosomalnych plemników. Wykazano również, że w nasieniu niepłodnych mężczyzn (z wykluczeniem osób palących marihuanę i stosujących leki zawierające kannabinoidy) stężenie AEA i ADG było istotnie niższe w porównaniu do próbek pochodzących od mężczyzn płodnych, co według autorów mogło świadczyć o zaburzeniach funkcjonowania tego systemu i mieć znacznie w procesie kapacytacji (Rajanahally i współaut. 2019). Dowiedziono również, że palenie marihuany istotnie wpływa na obniżenie stężenia LH we krwi, co prowadzi do zmniejszonej biosyntezy testosteronu i zaburzeń spermatogenezy.

Co ciekawe, kannabinoidy mogą działać dwojako w zależności od dawki. Niskie stężenie tych substancji (takie jak przy endogennej syntezie) wpływa na zwiększenie ruchliwości plemników, natomiast wysokie (takie jak podczas palenia marihuany) istotnie wpływa na pogorszenie parametrów nasienia (Kulkarni i współaut. 2014)”

WYBRANE CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE A RYZYKO NIEPŁODNOŚCI MĘŻCZYZN – Anna Pasternak-Winiarska

Podsumowanie

Używki, w tym marihuana, mogą znacząco zmniejszyć szansę i utrudnić starania o dziecko. Warto o tym pamiętać. Planując ciąże, zarówno kobieta, jak i mężczyzna są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie się do tego procesu. Należałoby odstawić wszystkie używki, marihuanę, alkohol itp. Nie należy też zapominać, że na płodność wpływają także inne czynniki: stres, odpowiednia ilość snu, dieta oraz aktywność fizyczna.

ŹRÓDŁA:

 1. klinikainvicta.pl
 2. Wpływ kanabinoidów na układ wydzielania wewnętrznego – Magdalena Borowska, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka-Gutaj, Kosma Woliński, Maria T. Płazińska, Przemysław Ł. Mikołajczak, Marek Ruchała
 3. WYBRANE CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE A RYZYKO NIEPŁODNOŚCI MĘŻCZYZN – Anna Pasternak-Winiarska https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2540/2518
 4. NARKOMANIA – Jadwiga Jośko-Ochojska 5.1. Narkomania – choroba braku miłości i poczucia bezpieczeństwa https://ppm.sum.edu.pl/docstore/download/SUM9d0399d4f3764472ace4ab1d7522e5a4/Narkomania.pdf
 5. Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska