Obywatele niemal wszystkich rozwiniętych krajów świata jednoczą się we wspólnej walce o legalizacje konopi. Marsze organizowane są w ponad 1000 miast świata, a konopni aktywiści coraz częściej odnoszą sukces. W Polsce najbardziej znaną organizacją zajmującą się walką o legalizację jest Stowarzyszenie Wolne Konopie.

Konopny aktywizm na świecie

Na świecie funkcjonują setki organizacji zajmujących się działaniem na rzecz liberalizacji prawa konopnego. Gdzieniegdzie pojawiają się nawet partie polityczne, które na tym opierają rdzeń swojego programu, poza marszami organizuje się różne festiwale, biegi i parady. Tego wszystkiego jesteśmy świadomi i spora część opinii publicznej z pewnością miała styczność z tego rodzaju wydarzeniami, a także postulatami głoszonymi w ich trakcie.

Z mniej popularnych działań ciekawe są kościoły – a tych działa co najmniej kilka. Religie przyjmujące konopie za sakrament obecne są m.in. w USA, Kanadzie, Jamajce, Australii, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Przy takiej skali zjawiska, oczywistym jest, że konopnych aktywistów nie brakuje też w Polsce. Najpopularniejszą organizacją jest Stowarzyszenie Wolne Konopie, które organizuje m.in. polski Marsz Wyzwolenia Konopi.

marsz wyzwolenia konopi
Marsz Wyzwolenia Konopi, fot. Wolne Konopie

Stowarzyszenie Wolne Konopie – skąd się wzięło?

Dziś Wolne Konopie działają jako Stowarzyszenie na rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej „wolnekonopie.org”. W takiej formie zarejestrowani są od 2013 roku, choć realnie funkcjonuje pod nazwą Wolne Konopie od 2006 roku, kiedy to ruch się uformował z połączenia aktywistów Kanaby i Inicjatywy Wolne Konopie.

Kanaba działała od 2000 roku, prowadząc demonstracje i kampanie uświadamiające na temat zagadnień związanych z konopiami. To właśnie ona zorganizowała pierwszy w Polsce Marsz Wyzwolenia Konopi, w 2003 roku, choć wówczas dość skromny. Do 2005 była to organizacja nieformalna, od 2005 stała się stowarzyszeniem. Rok później przestała istnieć, a w jej miejsce powstało to, co dziś znamy jako Stowarzyszenie Wolne Konopie.

Rola i działanie Wolnych Konopi

Wolne Konopie to stowarzyszenie mające na celu doprowadzenie do zmiany (liberalizacji) prawa dotyczącego konopi w Polsce.

Jako swoje cele przyjęła w statucie:

 • wdrażanie racjonalnej i efektywnej polityki redukcji szkód spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych,
 • liberalizację polityki narkotykowej,
 • propagowanie swobodnego dostępu do rzetelnej informacji związanej z substancjami psychoaktywnymi,
 • ochronę oraz edukację społeczeństwa na temat skutków używania substancji psychoaktywnych,
 • popularyzację medycznych i przemysłowych zastosowań konopi,
 • działanie na rzecz równego statusu każdej jednostki bez względu na przynależność etniczną, narodowość, pochodzenie społeczne, światopogląd, wyznanie, wiek, płeć i orientację seksualną oraz obronę przyrodzonych praw człowieka do wolności przekonań.

Za drogę do osiągnięcia wskazanych celów obiera m.in.:

 • organizowanie konferencji, odczytów, spotkań, seminariów naukowych, wystaw i koncertów,
 • współfinansowanie niezależnych badań wpływu używania substancji odurzających na zdrowie i życie oraz innych imprez,
 • prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, edukacyjno-szkoleniowej i oferowanie materiałów informacyjnych i ekspertyz dla zainteresowanych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji oraz osób prywatnych,
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej i szkoleniowej oraz prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi,
 • doradztwo prawne dla osób poszkodowanych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, ośrodkami naukowymi i środkami masowego przekazu,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
 • wspieranie materialne w celu kształcenia.

Warto wymienić przynajmniej kilka dotychczasowych działań Stowarzyszenia – chociażby zeszłoroczną zbiórkę 100 tys. podpisów, inicjatywę blokowaną przez rządzących.

Poza tym nie można nie wspomnieć o wielu projektach ustaw autorstwa Wolnych Konopi, z których część (rzecz jasna po zmianach) weszła w życie. Mowa przede wszystkim o legalizacji medycznej marihuany, za którą to Stowarzyszenie jest bezpośrednio odpowiedzialne.

Stowarzyszenie oferuje również pomoc prawną w sprawach związanych z marihuaną, w tym także bezpłatne konsultacje przez e-mail – powołali „Zespół Pomocy Prawnej i Redukcji Szkód”. Dostępne jest także wsparcie w sprawach medycznych – zarówno w kwestii leczenia marihuaną, jak i dla osób uzależnionych. Za sprawą Stowarzyszenia powstała Polska Izba Konopi, organizowane są targi KanabaFest oraz wiele innych wydarzeń i happeningów. Najpopularniejsze chyba pozostają jednak Marsze Wyzwolenia Konopi, których historię pokrótce opisaliśmy w osobnym artykule.

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia dostępne są na ich oficjalnej stronie: https://wolnekonopie.org/