Globalny Skarbiec Nasion jest awaryjnym bankiem nasion zlokalizowanym na norweskiej wyspie Spitsbergen, w archipelagu Svalbard. Został otwarty w 2008 roku i ma za zadanie chronić różnorodność genetyczną roślin na świecie przed różnymi zagrożeniami. Jakiego rodzaju to zagrożenia i jakie rośliny można znaleźć wewnątrz murów obiektu?

Rola Globalnego Skarbca Nasion

Globalny Skarbiec Nasion powstał z potrzeby ochrony roślin na wypadek zmian klimatu, katastrof naturalnych, wojen czy chorób. W jego skład wchodzi ponad milion próbek nasion roślin z całego świata, przechowywanych w specjalnie zaprojektowanych betonowych korytarzach, które chronią je przed wpływem warunków atmosferycznych. W składzie znajdują się nasiona z ponad 5,5 tysiąca gatunków roślin, w tym zboża, warzywa, owoce, a także rzadkie gatunki endemiczne. Pojemność placówki obliczona jest na 4,5 miliona próbek nasion. Do tej pory zajęto mniej niż 1/4 dostępnej przestrzeni.

Nasiona ze Skarbca przechowywane są także w różnych bankach genów rozmieszczonych na całym świecie, a omawiany obiekt stanowi dodatkowy poziom zabezpieczenia dla ponad 1750 takich placówek – stąd potoczna nazwa „skarbiec zagłady”.

globalny skarbiec nasion widziany od zewnątrz
Wejście do Globalnego Skarbca Nasion, Cierra Martin for Crop Trust, Svalbard Global Seed Vault Exterior 2020CC BY-SA 2.0

Celem Globalnego Skarbca Nasion jest zachowanie jak największej liczby gatunków roślinnych, w tym ich różnorodności genetycznej. Skarbiec jest zarządzany przez Globalne Centrum Zasobów Genetycznych Roślin, który jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Praca Globalnego Banku Nasion stanowi zabezpieczenie niezbędne dla przetrwania ludzkości w przypadku skrajnych katastrof. Wszystkie przechowywane w nim nasiona mogą zostać wykorzystane do odtworzenia gatunków. Placówka pełni także ważną rolę w badaniach naukowych. Badacze mają dostęp do nasion zgromadzonych w skarbcu, co umożliwia im prowadzenie badań nad różnorodnością genetyczną i wykorzystanie tej wiedzy do poprawy hodowli roślin.

W praktyce z ich zasobów najczęściej korzystają krajowe banki genów, które z jakiegoś powodu (wypadki, awarie, klęski żywiołowe) utraciły swoje próbki. Do tej pory Globalny Skarbiec Nasion uratował np. filipiński Narodowy Bank Genów (po powodzi i pożarze), a także banki Iraku, Afganistanu i Syrii.

Lokalizacja i zabezpieczenia placówki

Placówka jest zlokalizowana na norweskiej wyspie Spitsbergen, w archipelagu Svalbard, niedaleko stolicy regionu Longyearbyen. Jej większa część znajduje się wewnątrz góry, na głębokości około 120 metrów pod ziemią. W ten sposób zapewniona jest ochrona przed wpływem zmian temperatury i warunków atmosferycznych na przechowywane w nim nasiona. Te trzymane są przy -18 stopniach Celsjusza, co według naukowców stanowi optymalną temperaturę do tego celu. Zaawansowany system chłodzenia zapewnia utrzymanie jej przez 24 godziny na dobę.

globalny skarbiec nasion widziany od zewnątrz nocą
Wejście do Globalnego Skarbca Nasion widziane nocą, SubietEntrance to the Seed Vault (cropped)CC BY-SA 4.0

Archipelag Svalbard jest słabo zaludniony i dość mocno oddalony od głównych szlaków transportowych, co zmniejsza ryzyko zniszczenia składu w wyniku działań ludzkich lub katastrof naturalnych. Został wybudowany z betonu, stali i innych materiałów, które są odporne na erozję i korozję. Jednocześnie sama konstrukcja jest zabezpieczona przed wstrząsami sejsmicznymi, osunięciem się ziemi i zalaniem.

Skarbiec wyposażony jest w liczne systemy zabezpieczeń przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem. Wszystkie osoby, które chcą dostać się do środka, muszą pomyślnie przejść przez procedury bezpieczeństwa i autoryzacji.

Jakie nasiona przechowywane są w Skarbcu

W Skarbcu obecnie znajduje się ponad milion nasion z ponad 5,5 tysiąca gatunków roślin z całego świata.

Globalny Bank Nasion ma surowe wymagania dotyczące jakości przechowywanych nasion. Dokłada wszelkiej staranności, by odbywało się to w sposób kontrolowany i zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Postępowanie takie ma zapewnić, że każde nasiono jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. Stale monitorowana jest temperatura i wilgotność, a każda próbka jest dokładnie sprawdzana pod kątem obecności chorób i szkodników, aby zapobiec zanieczyszczeniu innych nasion w składzie. Co bardzo ważne, nasiona muszą być zdolne do kiełkowania – inaczej nie ma sensu ich tam trzymać.

wnętrze globalnego skarbca nasion
Wnętrze Globalnego Skarbca Nasion

Konopie w Globalnym Skarbcu Nasion

Wśród wspomnianego miliona nasion, około 21,5 tysiąca z nich należy do rodzaju konopie. Znalazły się tam za sprawą pięciu deponentów. Wśród nich można wymienić Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa żywności, niemiecki Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Nordic Genetic Resource Center z siedzibą w Szwecji, a także hiszpański bank nasion Alchimia.

Niestety nie ma informacji na temat tego, jakie szczepy zostały umieszczone w depozycie. Nie wiemy więc, czy są to rośliny bogate w THC, nasiona konopi włóknistych czy może wszystkiego po trochu. Po liczbie przekazanych nasion spodziewamy się, że są tam zarówno konopie włókniste, jak i indyjskie.

Źródła

  1. Zdjęcie wyróżniające: Frode Ramone from Oslo, Norway, Svalbard Global Seed Vault (23273281972)CC BY 2.0
  2. Ciereszko I., Bajguz A., Różnorodność biologiczna. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, http://hdl.handle.net/11320/681
  3. Zielony depozyt na czarną godzinęBanki nasion jako miejsca przyszłości. Roman Chymkowski, Agata Koprowicz,. DOI https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.1840.
  4. https://panorama.tvp.pl/67545683/globalny-bank-nasion
  5. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/her-oppbevares-froene-til-et-ulovlig-rusmiddel-1.12050641
  6. https://seedvault.nordgen.org/Search?SearchTitleCode=Genus&SearchText=cannabis&ContinentId=&CountryOfCollectionId=&InstituteId=&GenusId=&SpecieId=&TaxonId=&DepositEventId=&SearchAction=Deposits&pageSize=50&currentPage=0&orderBy=Institutes