Tworzenie sadzonek z jednej rośliny matczynej jest powszechnie wykorzystywane w dużych plantacjach przemysłowych. Klonowanie roślin pozwala zachować określoną pulę genetyczną danej odmiany. Klonowanie roślin może wydawać się procesem skomplikowanym, w rzeczywistości jest bardzo proste. Do przeprowadzenia go nie są wymagane specjalistyczne urządzenia. Z klonowaniem konopi poradzi sobie nawet niedoświadczony hodowca.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Czym dokładnie jest klonowanie konopi?

Klony konopi to sadzonki pobrane z rośliny przebywającej w fazie wegetatywnej. Dzięki odpowiedniej opiece, sadzonki te zmieniają się w młode rośliny o identycznej genetyce co rośliny matczyne.

Klasycznym sposobem uprawy konopi jest wykorzystanie nasion o pożądanej genetyce. Nasiona zawierają geny pochodzące od roślin matczynych w stosunku 50:50. Po wykiełkowaniu nasion może się okazać, że rośliny wykazują różnice miedzy sobą. Dzieje się tak dlatego, że genetyka nie zawsze jest przewidywalna i trudno określić, który gen zacznie dominować nad innymi. Growerzy, którzy znaleźli roślinę o pożądanym fenotypie, dzięki klonowaniu są w stanie stworzyć więcej roślin charakteryzujących się cechami pochodzącymi od rośliny matki.

Klonowanie jest sposobem propagacji roślin o danym genotypie

Wybór odpowiedniej rośliny do klonowania jest kluczowy. Roślina matczyna powinna charakteryzować się pożądanymi cechami, takimi jak: zdrowy wygląd, atrakcyjny aromat, wysokie stężenie kannabinoidów, szybki czas wzrostu, krótki czas kwitnienia, wysoki plon, odporność na niekorzystne warunki uprawne, odporność na choroby i szkodniki.

Określenie parametrów takich jak moc, ilość kannabinoidów czy odporność na choroby może być trudne początkowych stadiach, dlatego sadząc kilka roślin grower powinien wybrać tę, która różni się od pozostałych.

Ukorzenianie klonów marihuany

Dlaczego klonuje się marihuanę?

Klonowanie roślin jest procesem, który niesie wiele korzyści dla growera. Dzięki temu procesowi można znacznie zwiększyć liczbę roślin na plantacji, bez konieczności nabycia kosztownych nasion. Rośliny powstałe w wyniku klonowania nie będą wykazywały różnic w stosunku do roślin matczynych.

Stosowanie klonowania niesie więc ze sobą szereg korzyści, takich jak:

 • obniżenie kosztów uprawy,
 • stabilna genetyka klonów,
 • większa ilość roślin na plantacji,
 • znacznie większe zbiory,
 • możliwość popełnienia mniejszej ilości błędów na plantacji.

Klony będą rosły tak samo jak roślina matczyna. Kwiaty zebrane z klonów będą charakteryzować się takimi samymi parametrami jak kwiaty rośliny matki. Niekiedy mogą wystąpić niewielkie różnice między roślinami, co spowodowane jest warunkami panującymi na plantacji i dostępnością składników odżywczych w glebie.

Jak poprawnie wykonać klonowanie konopi?

Większość odmian konopi podatnych jest na klonowanie. Niezależnie od tego, czy klonowanie jest spowodowane atrakcyjnymi plonami rośliny matczynej, urzekającym aromatem, wysoką zawartością kannabinoidów czy żywicy.

Najważniejszą rzeczą jest to, że klonowanie można wykonać jedynie, gdy roślina matka znajduje się w fazie wegetatywnej. Zbyt wczesne lub zbyt późne wykonanie klonowania może doprowadzić do śmierci rośliny matczynej, a klony nie rozwiną się poprawnie.

Krok pierwszy – nabycie nasion

nasiona marihuany

Pierwszym krokiem w klonowaniu roślin jest nabycie odpowiednich nasion. W profesjonalnych growshopach można nabyć różne odmiany konopi, których genetyka jest ściśle określona. Zwyczajowo sklepy podają w ofercie nasion informacje, takie jak:

 • wzrost dorosłej rośliny,
 • zawartość kannabinoidów,
 • stężenie THC,
 • stężenie CBD,
 • czas wzrostu,
 • czas kwitnienia,
 • ilość zbiorów.

Wybór odpowiedniej odmiany zależy od potrzeb i zdolności finansowych growera.

Krok drugi – kiełkowanie

Kiełkowanie na mokro na ręczniku papierowym

 

Drugim krokiem jest wykiełkowanie nasion marihuany. Sposób kiełkowania nie ma tutaj znaczenia, jednak ważnym jest, aby kiełki były zdrowe. Kiełki należy zasadzić w glebie i odstawić w miejsce docelowego wzrostu. Więcej o tym, jak kiełkować nasiona marihuany, dowiesz się tutaj: Kiełkowanie nasion marihuany Następnie należy poczekać około 3 – 4 tygodni, aż sadzonki urosną wystarczająco duże. Roślina powinna mieć wystarczająco dużo zdrowych gałęzi, które mogą stanowić samodzielne rośliny.

 

Krok trzeci – wycięcie liści przy łodydze

Trzecim krokiem jest delikatne wycięcie liści tuż przy łodydze. Tak obcięte liście wraz z łodygą stanowią prekursor nowej rośliny. Łodygę w miejscu cięcia należy podciąć pod kątem 45o. Taki sposób cięcia ułatwi kolejne etapy klonowania. To jeszcze nie koniec pracy! Tak przygotowaną sadzonkę należy odpowiednio ukorzenić.

Jak uciąć klona marihuany - sadzonkę

Krok czwarty – ukorzenienie

Czwartym krokiem jest właściwe ukorzenienie rośliny. Sadzonkę najlepiej umieścić w roztworze wodnym zawierającym środek ukorzeniający lub umieścić ją w wodzie z niewielką ilością nawozu do korzeni. Zastosowanie preparatów do korzeni pobudzi młodą roślinę do ich rozwoju, a także zmniejszy ryzyko śmierci z niedożywienia.

Roślina powinna przebywać w roztworze do momentu, kiedy zaczną być widoczne pierwsze korzonki.

Gałązka po 14 dniach w wodzie
Gałązka z rozwiniętym nowym korzeniem – po 14 dniach w wodzie

Następnie sadzonkę należy umieścić w niewielkiej donicy wypełnionej odpowiednią glebą uprawą. Tak przygotowane sadzonki należy umieścić pod lampą, aby umożliwić im zdrowy rozrost systemu korzeniowego. O klony należy dbać tak samo jak o młode sadzonki.

Dalszy rozwój sklonowanej rośliny w ziemi

W ciągu 3 – 4 tygodni młode klony wzrosną na wysokość 30 – 40 centymetrów i wytworzą kilka pięter liści.

Należy pamiętać o tym, że najlepiej klonować rośliny fotoperiodyczne. Dzięki stosowaniu oświetlenia 18 – 6 rośliny fotoperiodyczne będą stale przebywać w fazie wegetatywnej. Pozwala to na stworzenie wielu klonów z rośliny matczynej. Należy unikać stosowania roślin automatycznie kwitnących, ponieważ automatycznie wchodzą w fazę kwitnienia, co niekorzystnie wpływa na klony i roślinę matczyną.

Czy można klonować wszystkie odmiany konopi?

Wielu początkujących plantatorów zastanawia się, czy ich rośliny nadają się do klonowania. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Obecnie znanych są setki tysięcy odmian konopi, jednak nie wszystkie z nich nadają się do klonowania.

Najlepszymi konopiami do klonowania są odmiany fotoperiodyczne. Odmiany fotoperiodyczne to takie, które rozpoczynają fazę kwitnienia wraz ze skróceniem czasu oświetlania. Stosując oświetlenie 18 – 6 możliwe jest utrzymanie rośliny w stanie wegetatywnym przed bardzo długi okres, co pozwala na stworzenie wielu klonów. Można stosować także odmiany hybrydowe i półsezonowe, jednak ze względu na ich charakterystykę nie można wytworzyć wielu klonów.

Należy unikać stosowania roślin autokwitnących. Rośliny autokwitnące znacząco różnią się od odmian fotoperiodycznych, które rozpoczną fazę kwitnienia, gdy cykl świetlny zostanie zmieniony do 12 – 12 godzin oświetlenia. Te rozpoczną fazę kwitnienia niezależnie od ilości otrzymanego światła (stąd ich nazwa). Kwitnienie rozpocznie się samoczynnie, wraz z osiągnięciem przez roślinę odpowiedniej dojrzałości. Zbyt wczesna faza kwitnienia utrudnia stworzenie wielu klonów, a sam proces klonowania niekorzystnie wpływa na roślinę matczyną.

Ukorzeniona sadzonka konopi

Zalety i wady uprawy z klonów

Klonowanie konopi zostało powszechnie przyjęte przez growerów i breederów jako jedna z technik rozmnażania roślin. Początki tej techniki przypadają na lata 80 XX wieku. Wraz z rosnącą popularnością upraw domowych zyskała wielką popularność. Klonowanie konopi jest bardzo skuteczną metodą rozmnażania roślin, jednak nie jest pozbawiona także wad.

Do zalet klonowania konopi można zaliczyć:

 • obniżenie kosztów uprawy,
 • stabilna genetyka klonów,
 • większa ilość roślin na plantacji,
 • znacznie większe zbiory,
 • większa tolerancja na błędy w uprawie,
 • skrócenie czasu uprawy,
 • możliwość sprawdzenia danej odmiany w różnych typach upraw.

Do wad klonowania można zaliczyć:

 • łatwość utraty młodych roślin,
 • konieczność rozwoju korzenia pierwotnego,
 • klony podatne są na wysokie stężenia nawozów,
 • młode klony wymagają opieki i zaangażowania hodowcy,
 • uprawa klonów na outdoor bywa problematyczna i wymaga dużego doświadczenia.

Podsumowanie

Tworzenie klonów konopi całkowicie zmieniło podejście do uprawy konopi. Technikę klonowania powszechnie stosuje się na plantacjach przemysłowych. Nie są do tego wymagane specjalistyczne  urządzenia i umiejętności, a z procesem poradzi sobie nawet początkujący grower. Dzięki klonowaniu można stworzyć nowe rośliny, które charakteryzują się tymi samymi cechami, co roślina matczyna. Najlepszymi odmianami do tego celu są konopie pełnosezonowe. Proces polega na wycięciu z rośliny części liści i stworzenia z nich sadzonek. Klony zachowują się w uprawie tak jak rośliny matczyne. Dzięki klonowaniu roślin możliwe jest obniżenie kosztów uprawy, uzyskanie roślin o pożądanych cechach, czy sprawdzenie danej odmiany w różnych typach upraw.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.