Uprawiając konopie z regularnych nasion grower może uzyskać roślinę męską lub żeńską. Niekiedy bywa tak, że na plantacji rozwija się roślina posiadająca zarówno męskie, jak i żeńskie organy rozrodcze. Rośliny takie nazywane są hermafrodytami. Ich może stanowić poważne zagrożenie dla całej plantacji. O tym, jak wyglądają hermafrodyty i jak je rozpoznać dowiecie się z poniższego materiału.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Różnica między męskimi, a żeńskimi konopiami

Wielu plantatorów z doświadczeniem bez problemu rozpozna płeć roślin na swojej plantacji. Głównym celem w większości przypadków jest uzyskanie dużej ilości aromatycznych i oblepionych żywicą kwiatów. To z kwiatów konopi można wytworzyć marihuanę. Jedynie damskie rośliny rozwijają kwiaty. Męskie osobniki są zazwyczaj niepożądane na każdej plantacji, gdyż rozwijają one woreczki nasienne i mogą zapylić damskie rośliny. Wbrew pozorom męskie osobniki są bardzo cenne, ponieważ przy ich pomocy można opracować nowe szczepy konopi.

Żeńskie rośliny konopi

Żeńskie konopie posiadają największą wartość na plantacji. Konopie damskie można odróżnić dzięki charakterystycznym kwiatom. Początkowo przypominają one cienkie i zdeformowane listki, jednak z biegiem czasu widoczne stają są pręciki kwiatowe, a kielich coraz bardziej pulchny. Wiele szczepów konopi indyjskich kwitnie w ciągu 6-10 tygodni.

Męskie rośliny konopi

Męskie osobniki konopi indyjskich rozwijają woreczki nasienne, które w środowisku growerskim nazywane są bananami. Męskie narządy rozrodcze rozwijają się znacznie szybciej niż żeńskie i można je zaobserwować już około 4-5 tygodnia wzrostu roślin. Woreczki nasienne posiadają owalny i lekko wydłużony kształt, przez co uzyskały swój przydomek. W nich znajduje się pyłek, który zdolny jest do zapylenia kwiatów, co powoduje wytwarzanie nasion i zmniejszenie plonów – dlatego chcemy się ich pozbyć.

Należy o tym pamiętać

Płeć konopi można rozpoznać dopiero w momencie wytworzenia organów rozrodczych. Wcześniejszą identyfikację płci roślin umożliwiają jedynie badania genetyczne, które bywają kosztowne.

Woreczki nasienne rozwijające się w pobliżu kwiatów konopnych
Źródło: Amnesiagenetics.com (Woreczki nasienne rozwijające się w pobliżu kwiatów konopnych)

Czym jest hermafrodytyzm?

Jeżeli przetłumaczymy słowo hermafrodyta z języka greckiego, to oznaczać ono będzie „obupłciowy”. Określenie powstało już w starożytnej Grecji i wykorzystywane jest do dziś. Hemafrodytyzm w odniesieniu do konopi rozumiany jest jako wykształcenie przez jedną roślinę organów rozrodczych żeńskich i męskich.

Ciekawym zjawiskiem jest to, że w naturze osobniki hermafrodytyczne często bywają bezpłodne, jednak konopie hermafrodytyczne są w stanie zapylić żeńskie osobniki na plantacji, a w sytuacjach wyjątkowych może dojść nawet do samozapylenia.

Hermafrodytyzm można rozumieć także jako specyficzny mechanizm obronny rośliny. Wiele roślin wystawionych na niekorzystne warunki próbuje za wszelką cenę się rozmnożyć. Zjawisko to można zaobserwować wśród wielu roślin, które pod wpływem stresu lub uszkodzeń zaczynają znacznie szybciej kwitnąć.

Mówiąc o hermafrodytyźmie należy zwrócić uwagę na jego dwa typy. Badacze wśród konopi wyodrębnili hermafrodytyzm prawdziwy i hermafrodytyzm „ukryty”.

 • Hermafrodytyzm prawdziwy charakteryzuje się tym, że rośliny rozwijają osobne organy rozrodcze. Podczas oględzin rośliny można zauważyć woreczki pyłowe i kwiaty.
 • Hermafrodytyzm ukryty charakteryzuje się natomiast tym, że woreczki pyłowe rozwijają się bezpośrednio wewnątrz kwiatów konopnych lub w ich bliskim otoczeniu.
Hermafrodyta konopi
Hermafrodyta konopi

Jak zidentyfikować rośliny hermafrodytyczne?

Rozpoznanie hermy na plantacji jest stosunkowo proste i poradzi sobie z tym nawet niedoświadczony plantator. W przypadku wykrycia hermafrodyty reakcja ze strony plantatora powinna być natychmiastowa.

Jak już wspominaliśmy – na roślinach hermafrodytycznych można zauważyć obecność żeńskich i męskich organów rozrodczych. Między więzami można zauważyć rozwijające się kwiaty konopne i woreczki nasienne. Warto zwrócić także uwagę na kwiaty konopi w poszykowaniu woreczków nasiennych zwanych bananami.

Poniżej umieszczamy poglądowe, które pomogą zidentyfikować hermy.

Co zrobić z hermafrodytą w uprawie?

Pojawienie się hermafrodyty w uprawie jest niebezpiecznym zjawiskiem. Żaden plantator nie chce, aby jego rośliny zostały zapylone i rozpoczęły produkcję nasion. Co więc zrobić gdy pojawi się hermafrodyta?

Usunąć!

Najważniejszy jest czas. Odpowiednio szybkie usunięcie hermafrodyty uchroni inne rośliny przed zapyleniem. W celu bezpiecznego usunięcia rośliny należy wykorzystać worek z tworzywa sztucznego. Roślinę należy delikatnie umieścić w worku, co uchroni pyłek przed rozprzestrzenieniem się na plantacji. Następnie otoczenie plantacji należy dokładnie wyczyścić przy wykorzystaniu alkoholu izopropylowego. Przez kolejne dni należy obserwować żeńskie osobniki w poszukiwaniu rozwijających się nasion.

Co zrobić z usuniętą hermą?

Większość plantatorów zwyczajowo pozbywa się roślin hermafrodytycznych. Środowisko growerskie niekiedy próbuje ratować takie rośliny poprzez uprawę hermy w osobnym pomieszczeniu i usuwanie woreczków nasiennych. Niestety praktyka ta nie jest potwierdzona żadnymi badaniami.

Podsumowanie

Pojawienie się hermafrodyty na plantacji jest poważnym zagrożeniem dla wszystkich roślin. Hermafrodyty są w stanie zapylić osobniki żeńskie. Grower, który zauważy hermafrodytę na swojej plantacji, powinien ją jak najszybciej usunąć. Na szczęście rozpoznanie hermafrodyty jest stosunkowo proste i poradzi sobie z tym nawet niedoświadczony plantator. Więcej o przyczynach i metodach zapobiegania dowiecie się z opracowania – hermienie marihuany.


UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.


Źródła

 1. https://www.royalqueenseeds.pl/content/51-rosliny-meskie-i-hermafrodyta
 2. https://growithjane.com/pl/okreslenie-sex-cannabis-rosliny-mezczyzna-kobieta-hermie/
 3. https://www.royalqueenseeds.pl/content/51-rosliny-meskie-i-hermafrodyta
 4. https://2fast4buds.com/pl/news/co-to-sa-konopie-hermafrodyta
 5. https://tanienasionamarihuany.pl/Zrozumienie-marihuany-meskiej-zenskiej-i-hermafrodytycznej
 6. https://dutch-passion.com/pl/blog/p%C5%82e%C4%87-konopi-jak-sprawdzi%C4%87-czy-twoja-ro%C5%9Blina-jest-m%C4%99ska-czy-%C5%BCe%C5%84ska-n988
 7. https://www.amsterdamgenetics.com/spot-male-female-hermaphrodite-cannabis/
 8. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00718/full?utm_campaign=crowdfire&utm_content=crowdfire&utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_sq=fn8n77qsy6
 9. https://www.mdpi.com/1420-3049/27/15/4978
 10. https://www.jstage.jst.go.jp/article/cytologia1929/63/4/63_4_459/_article/-char/ja/
 11. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894428v1.abstract