Czy twoje konopie posiadają brązowe brzegi liści, żółciejące liście, usychające końcówki liści lub ich przebarwienia? Jest to prawdopodobnie spowodowane przenawożeniem konopi. Większość growerów choć raz spotkało się z przenawożeniem konopi. Przenawożenie konopi jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do śmierci roślin na plantacji. Do przenawożenia roślin mogą doprowadzić nawet doświadczeni growerzy. Do takiej sytuacji może dojść z wielu przyczyn. Przenawożone rośliny można uratować?

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Czym jest przenawożenie konopi

Jedną z najczęstszych przyczyn przenawożenia konopi jest dodatek zbyt dużej ilości nawozów płynnych lub granulowanych. Konopie posiadają określone tempo przemian biochemicznych i wchłaniania substancji odżywczych. Rośliny nie mogą spożytkować i pozbyć się nadmiaru substancji odżywczych, co może powodować uszkodzenia korzeni i liści.

Uszkodzenia liści znacznie zmniejszają efektywną powierzchnie prowadzenia fotosyntezy. Zaburzenie procesu fotosyntezy sprawia, że rośliny będą produkować znacznie mniej glukozy, która wymagana jest w prawidłowym wzroście roślin.

Jeżeli przenawożone rośliny zostaną pozostawione bez kontroli i pomocy, nadmierna ilość składników odżywczych może spowodować całkowite obumarcie liści. Przenawożenie konopi zmniejsza drastycznie ilość i jakość plonów. Każdy grower, który zauważy, że jego rośliny są przenawożone, powinien jak najszybciej zareagować. Odpowiednio szybka reakcja uchroni rośliny przed nadmierną dewastacją lub śmiercią, a grower uzyska zadowalające plony.

Konopie indyjskie nie posiadają mechanizmu wydalniczego nagromadzonych substancji, więc jeżeli w glebie znajduje się duże stężenie składników odżywczych, to rośliny je pobiorą. Nadmierne nagromadzenie substancji odżywczych jest szczególnie widoczne na liściach konopi, jednak prawdziwe zagrożenie kryje się pod warstwą gleby.

Nadmierne nagromadzenie składników odżywczych w glebie jest szczególnie niebezpieczne dla młodych konopi. Nagromadzone składniki odżywcze zmieniają pH gleby i uszkadzają korzenie roślin. Uszkodzone korzenie nie są w stanie spełniać swoich funkcji, a po pewnym czasie obumierają. Martwe korzenie stanowią indykator rozwoju pleśni, która może opanować całą plantację.

Oznaki przenawożenia

Rośliny konopi indyjskich, które cierpią z powodu przenawożenia, wykazują szereg różnych objawów. Objawy różnią się między sobą, w zależności od tego, który ze składników występuje w największym stężeniu.

Istnieją wczesne symptomy, które mogą świadczyć o przenawożeniu konopi i są:

 • Ciemnozielone liście,
 • zawijające się liście,
 • żółknące końcówki liści.

Początkowe fazy przenawożenia nie zagrażają życiu konopi i rośliny są w stanie same to przetworzyć. Możliwe jest wykonanie flushingu gleby, co niewątpliwie pomoże roślinom. Usunięcie części składników odżywczych uchroni roślinę przed dalszą dewastacją. Ważna jest także obserwacja rozwoju rośliny.

Jeżeli stan przenawożenia konopi utrzymuje się zbyt długo, to konopie zaczną wykazywać szereg niepokojących zmian, takich jak:

 • Całkowicie przebarwione liście,
 • usychające liście,
 • plamy na liściach,
 • wykręcone liście,
 • odpadające liście.

W miarę postępu oparzeń, wywołanych nadmierną ilością składników odżywczych, będą się one przesuwać od końcówek liści do ich środka. Jest to moment, w którym muszą zostać podjęte odpowiednie kroki, aby uratować zdrowie i życie rośliny. Oparzenia pozostawione bez kontroli będą postępować tak długo, aż całe liście obumrą i odpadną. Roślina bez funkcjonalnych liści jest skazana na śmierć.

Niektóre z objawów przenawożenia konopi są bardzo łatwo rozpoznawalne. Uszkodzenia wywołane przenawożeniem postępują stosunkowo szybko. Odpowiednio wczesne zauważenie problemu i reakcja ze strony hodowcy pozwoli uchronić roślinę przed nadmierną dewastacją i znacznym zmniejszeniem plonów.

Przenawożenie czy niedobory nawozów?

Zrozumienie różnicy między niedoborami, a zbyt dużą ilością składników odżywczych w glebie jest kluczowy w naprawie powstałych szkód. Jeżeli grower błędnie zidentyfikuje problem na plantacji i podejmie kroki w celu jego rozwiązania, istnieje ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji, czego skutkiem może być śmierć roślin.

Do najczęściej występujących objawów przenawożenia konopi można zaliczyć:

 • Ciemnozielone liście,
 • zawijające się liście,
 • żółknące końcówki liści,
 • całkowicie przebarwione liście,
 • usychające liście,
 • plamy na liściach,
 • usychające korzenie,
 • gnijące korzenie,
 • wykręcone liście,
 • odpadające liście.

Jak już wiecie, przenawożenie konopi występuje, gdy grower zaaplikuje zbyt duże dawki nawozu i rośliny nie są w stanie ich prawidłowo spożytkować.

Najczęstszymi objawami niedoborów składników odżywczych są:

 • Żółknięcie liści na całej wysokości rośliny.
 • zatrzymanie wzrostu rośliny,
 • czerwony kolor łodyg,
 • brązowe plamy,
 • zawijanie liści,
 • obumieranie końcówek liści,
 • brązowe przebarwienia liści,
 • blaknące liście,
 • białe plamy na liściach.

Niedobory pierwiastków odżywczych są wywołane zazwyczaj nieodpowiednią kwasowością podłoża, nadmiarem związków odżywczych lub blokadą przenikania z gleby.

Jak widać, objawy niedoborów i przenawożenia bywają łudząco podobne, jak więc sprawdzić przyczynę problemów z roślinami?

Najlepszym sposobem jest wykorzystanie mierników PPM. Czym są te urządzenia i jak działają?

Mierniki PPM to urządzenia laboratoryjne, które badają ilość rozpuszczonych w wodzie substancji. Większość mierników PPM mierzy potencjał elektryczny danego roztworu. Jak wiadomo, potencjał elektryczny roztworów zmienia się wraz ze zwiększającą się ilością składników w nim rozpuszczonych.

Warto pamiętać o tym, że mierniki PPM mogą być wykorzystywane do badania czystości wody.

Poniżej zamieszczamy tabelę, która zawiera prawidłowe stężenie PPM dla poszczególnych etapów życia konopi

Etap życiaOptymalne PPM
Faza sadzonek500 – 800
Faza wegetatywna800 – 900
Faza kwitnienia1000 – 1100

Należy pamiętać o tym, że optymalne stężenia cząsteczek w glebie mogą się różnić. Niektóre z odmian konopi indyjskich preferują górne granice stężeń cząsteczek, a inne rozwijają się lepiej w niższych stężeniach.

Jak naprawić uszkodzenia wywołane przenawożeniem?

Ogrodnik pracujący przy konopiach

Przenawożone rośliny wykazują szereg niepokojących objawów. Każdy grower chociaż raz spotkał się z przenawożeniem konopi. Lekkie przenawożenie zazwyczaj nie zagraża życiu roślin, jednak długotrwałe jest bardzo niebezpieczne. Czy da się uratować przenawożone konopie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jest oczywista. Konopie to żywe organizmy, które charakteryzują się procesami życiowymi, takimi jak wymiana gazowa, pobór składników odżywczych, pobór wody itp. Do prawidłowego przebiegu procesów życiowych wymagane są sprawnie funkcjonujące części morfologiczne, takie jak: liście, korzenie i łodygi.

Konopie da się uratować tylko wtedy, gdy uszkodzenia wywołane przenawożeniem są jedynie częściowe i roślina jest w stanie prowadzić procesy życiowe, które w minimalnym stopniu pokryją zapotrzebowanie rośliny.

Pierwszym krokiem w pomocy przenawożonym roślinom jest usunięcie czynników szkodliwych. Czynnikiem szkodliwym w tym przypadku są składniki odżywcze. Można je usunąć przy pomocy flushingu lub przesadzić konopie do świeżego podłoża.

Drugim krokiem są dokładne oględziny roślin. Grower powinien wydobyć roślinę z podłoża i dokładnie ją obejrzeć, zwracając szczególną uwagę na kondycję korzeni, łodyg i liści. W razie konieczności możliwe jest usunięcie nadmiernie uszkodzonych części morfologicznych. Uszkodzone więzy, korzenie i liście mogą stanowić indykator rozwoju pleśni.

Trzecim krokiem jest umieszczenie rośliny w czystym podłożu i ustawieniu jej w miejscu docelowego wzrostu. Przenawożone rośliny są wystawione na ogromny stres, który powoduje znaczne spowolnienie wzrostu konopi, jednak w ciągu 2 tygodni tempo wzrostu powinno wrócić do normy.

Jak zapobiegać przenawożeniu?

Zniszczony liść marihuany

Każdy grower chce, aby jego rośliny rosły zdrowe i piękne. Jak należy dbać o rośliny, aby nie doprowadzić do ich przenawożenia?

Idealna hodowla konopi indyjskich składa się z wielu drobnych aspektów, które wspólnie tworzą najlepsze warunki do wzrostu roślin. Jednymi z ważniejszych czynników w uprawie konopi indyjskich są:

 • Odpowiednia kwasowość podłoża,
 • natężenie światła,
 • czas naświetlania roślin,
 • temperatura,
 • wilgotność otoczenia,
 • wentylacja w pomieszczeniu,
 • ilość nawozów w podłożu.

Istnieje kilka metod, które uchronią rośliny przed przenawożeniem. Podstawową metodą jest kontrola podłoża. Podłoże uprawne należy kontrolować pod względem pH i zawartości cząsteczek rozpuszczonych (PPM). W tym celu należy wykorzystać kwasomierze i mierniki PPM. Wyniki badań kwasowości i zawartości cząsteczek rozpuszczonych warto jest zapisywać, ponieważ dzięki nim można określić czas aplikacji nawozów.

Inną, najprostszą metodą, jest właściwa aplikacja nawozów. Producenci nawozów informują kupujących o czasie efektywnym* działania nawozów i ich aplikacji. Stosując się do zaleceń producenta, trudno jest zaaplikować zbyt dużą dawkę nawozu.

Podsumowanie

Każdy grower spotkał się z przenawożonymi konopiami. Istnieje wiele przyczyn przenawożenia roślin na plantacji i zaliczyć do nich można: niewystarczającą wiedzę i doświadczenie growera, błędy przy aplikacji nawozów, zastosowanie zbyt mocnych nawozów itp. Nadmierna ilość nawozów w glebie poważnie uszkadza rośliny i może doprowadzić do ich śmierci. Jeżeli grower zauważy symptomy przenawożenia roślin na plantacji, to powinien jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki. Znanych jest kilka metod walki i prewencji z przenawożeniem konopi. Jeżeli znasz inne metody ochrony roślin przed przenawożeniem, to koniecznie podziel się nimi w komentarzach!

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.