Uprawa konopi jest dla growera nie lada przygodą. Grower, który chce cieszyć się najlepszą marihuaną wychodowaną na własnej plantacji, musi włożyć odpowiednio dużo pracy i zaangażowania. Flushing jest jednym z etapów uprawy marihuany. Proces ten jest niezwykle ważny, jednak wielu hodowców go pomija. Płukanie konopi korzystnie wpływa na smak, zapach i wygląd marihuany. Głównym celem flushingu jest usunięcie wszystkich rozpuszczalnych w wodzie substancji z podłoża. Dzięki temu składniki mineralne nie dostaną się do kwiatów konopi i nie pogorszą jakości gotowej marihuany.

Co zawiera ziemia uprawna?

Odpowiednio dobrane podłoże zapewnia konopiom wiele składników odżywczych, których konopie potrzebują do prawidłowego wzrostu. Gleba do uprawy marihuany jest zwykle uniwersalna i modyfikuje się ją w trakcie uprawy – dodaje nawozów, odżywek, itd.

Skład gleby różni się od rodzaju surowca z jakiego była przygotowana, ilości próchnicy, kultur bakterii rozwijających się w podłożu i dodatków wykorzystanych w procesie produkcji. Ogólnie rzecz ujmując, w skład gleby wchodzą:

  • substancje mineralne – ok. 40%,
  • gazy – ok. 10%,
  • woda – ok. 25%
  • substancje organiczne – ok 20%,
  • dodatki – ok 5%.

Substancje mineralne można podzielić na makro i mikro -elementy takie jak:

  • Makroelementy: potas, wapń, glin, żelazo, węgiel, krzem, azot, chlor, siarka.
  • Mikroelementy: bór, miedź, cynk, mangan, żelazo, molibden.

Mikro- i makroelementy występują najczęściej pod postacią związków łatwo rozkładalnych, a bardzo rzadko w postaci wolnej.

Co zawiera ziemia do uprawy marihuany

Podłoża wykorzystywane w uprawie konopi to głównie podłoża uniwersalne, podłoża torfowe i podłoża wzbogacane. Podłoża te powstają w wyniku zmieszania substancji organicznych i składników mineralnych. Stwarzają idealne warunki do rozwoju konopi.

Podłoża torfowe charakteryzują się wysoką zawartością torfu wysokiego i dobrą sorpcją wody. Podłoża te bywają kwaśne, dlatego też muszą zostać zneutralizowane wapnem. Podłoża wzbogacane są mieszankami gleby z perlitem, włóknem kokosowym i nawozami.

Gleby słabej jakości charakteryzują się niskim stężeniem składników odżywczych i wymagają żmudnego przygotowania. Gleby takie są coraz rzadziej spotykane na rynku i niechętnie wybierane przez growerów.

Bardzo ciekawy materiał o powstawaniu gleby możesz zobaczyć tutaj:

Czym jest flushing i czy warto go stosować?

Flushing jest jednym z ważniejszych elementów podczas całego procesu uprawy marihuany. Jest niezwykle prosty i poradzi sobie z nim nawet niedoświadczony grower. Jego zadaniem jest usunięcie związków chemicznych i substancji mineralnych po stosowaniu nawozów i odżywek do zwiększenia plonów marihuany.

Flushing polega na wypłukaniu wszelkich substancji rozpuszczalnych w wodzie i glebie. Płukanie prowadzi się podczas okresu kwitnienia – FLO. W tym celu przepuszcza się duże ilości wody przez glebę (korzenie) i odsącza niepotrzebne już minerały.

Wypłukana ziemia jest czysta, wolna od zanieczyszczeń i związków mineralnych. Gdy wszelkie nawozy i składniki rozpuszczalne są usunięte z podłoża, zmusza to rośliny do wykorzystania zmagazynowanych składników odżywczych w sobie- liściach, kwiatach, itd.. Płukanie przeprowadzone zbyt wcześnie może negatywnie wpłynąć na zdrowie konopi i same zbiory. Odpowiednie wyczucie czasu jest kluczowe podczas tego procesu. Niska zawartość składników mineralnych wpływa na smak, zapach i wygląd suszu. Marihuana, która nie została poddana flushingowi jest zazwyczaj nieprzyjemna w smaku, a jej aromat jest kwaśny i gryzący.

Płukanie konopi znacznie poprawia jakość suszu konopnego

Płukanie gleby może zostać wy korzystane do naprawy błędów popełnionych przez hodowcę. Niekiedy zdarza się, że hodowcy zaaplikują zbyt dużo nawozu, przez co roślina narażona jest na uszkodzenia. Zjawisko to nazywa się spaleniem lub przenawożeniem. Płukanie podłoża usuwa nadmiar minerałów i minimalizuje ryzyko utraty roślin.

Jak prawidłowo wykonać FLUSH?

Prawidłowo wykonany flushing pozwoli Ci cieszyć się marihuaną najlepszej jakości. Proces ten jest niezwykle prosty w prowadzeniu, jednak wymaga pewnego wyczucia.

Prawidłowo przeprowadzone płukanie powinno odbywać się około dwóch tygodni przed planowanymi zbiorami. Jeżeli okres kwitnienia odmiany wynosi około osiem tygodni, to płukanie powinno być przeprowadzone sześć tygodni przed kwitnieniem. Najlepszą metodą na określenie czasu płukania jest dojrzałość trichomów. Mleczny kolor trichomów określa idealny czas na płukanie konopi.

Płukanie gleby jest procesem prostym. Polega na płukaniu ziemi oraz korzeni dużą ilością czystej wody i jej odbioru u podstawy donicy. Woda wykorzystywana w procesie płukania musi mieć odpowiednie pH. Powinna charakteryzować się pH=7 lub zbliżonym. Glebę należy zalać taką ilością wody, jaką może ona przyjąć. Następnie odstawić doniczkę na kilka minut, aby minerały mogły się rozpuścić. Po kilku minutach dolej kolejną porcję wody tak, aby woda wypłynęła u spodu doniczki. Woda powinna być brudna i wyglądać na zanieczyszczoną. Proces ten należy powtórzyć kilkukrotnie, aby wypłukać wszystkie składniki niepożądane z gleby.

Co daje flushing marihuany

Jakie urządzenia są potrzebne do płukania?

Flushing jest procesem bardzo prostym i niewymagającym. Z jego przeprowadzeniem poradzi sobie nawet niedoświadczony grower. Do prowadzenia tego procesu nie są wymagane żadne urządzenia.

Flushing może być prowadzony tylko przy użyciu naczynia na wodę. W takim wypadku proces należy powtórzyć kilkukrotnie, aby mieć pewność, że wszystkie składniki niepożądane zostały wypłukane.

W profesjonalnych growshopach dostępne są urządzenia, które niezwykle ułatwiają proces flushingu. Urządzeniem takim jest miernik TDS, który wskazuje poziom cząsteczek rozpuszczonych w danym roztworze. Miernikiem tym bada się stężenie ppm w wodzie odbieranej z donicy. Glebę należy płukać dopóki miernik wykaże 50 ppm lub zbliżony do czystej wody.

Miernik i tester do flushingu konopi

Do flushingu można wykorzystać automatyczne systemy nawadniania. Jeżeli na swojej plantacji korzystałeś z automatycznych systemów irygacyjnych, to możesz wykorzystać je do przeprowadzenia flushingu. Większość systemów automatycznej irygacji posiada kontrolowaną przepustowość wody, która dostarczana jest konopiom. Aby wykonać flushing wystarczy zwiększyć przepustowość do maksimum. Zwróć szczególną uwagę na odbiór wypływającej wody. Niewłaściwy odbiór wody może doprowadzić do podtopienia plantacji.

Urządzenie do flushingu marihuany przed ścinką

Czy flushing jest obowiązkowy w uprawie marihuany?

Flushing niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki temu procesowi jakość gotowej marihuany znacznie się polepsza i zapewnia lepsze odczucia po konsumpcji.

Flushing nie jest obowiązkowym procesem podczas uprawy konopi, jednak niesie ze sobą wiele korzyści. Flushing polecany jest hodowcom, który korzystają z nawozów sztucznych. Wysokie stężenie składników sztucznych może odkładać się w kwiatach i drastycznie pogarszać jakość marihuany. Hodowcy, którzy prowadzą uprawy ekologiczne nie są tak narażeni na kumulację składników mineralnych w kwiatach, jednak wielu z nich decyduje się na przeprowadzenie flushingu.

Ziemia uprawna wykorzystywana w uprawie konopi posiada bogaty skład odżywczy, który pozwala konopiom na szybki i prawidłowy wzrost. Duże stężenie substancji odżywczych podczas kwitnienia rośliny sprawia, że roślina magazynuje je w kwiatach. Zbyt wysokie stężenie składników mineralnych znacznie pogarsza jakość marihuany. Proces flushingu pozwala usunąć nadmiar składników z gleby i zmusić roślinę do wykorzystania zmagazynowanych zapasów. Flushing jest procesem bardzo prostym w prowadzeniu i poradzi sobie z nim nawet niedoświadczony hodowca. Proces ten polega na płukaniu wodą gleby i odbiorze jej u podstawy donicy. Składniki rozpuszczalne w wodzie są wraz z nią usuwane. Flushing nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest procesem opcjonalnym.