Lista organizacji dbających o dobre imię konopi rośnie. Ostatnio w Polsce pojawiła się nowa fundacja, choć jej założyciele działali dla branży już od kilku lat. O Otwieramy Oczy słyszał prawdopodobnie każdy, kto choć trochę interesuje się konopiami i ich sytuacją w Polsce. Prowadzą podcast, portal, od niedawna na pokładzie mają także lekarza i prawniczkę – a teraz założyli fundację.

Fundacja Otwieramy Oczy

Fundacja Otwieramy Oczy została założona 13 stycznia 2023 roku. Głównym jej zadaniem ma być praca na rzecz zmiany polskiej rzeczywistości użytkowników konopi.

Wśród celów działalności wymieniono także m.in.:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom oraz wykluczeniu społecznemu,
  • racjonalizację przepisów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii,
  • pomoc i wsparcie społeczne i szkoleniowe dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wsparcie osób używających narkotyków, opuszczających zakłady karne – pomoc prawna, aktywizacja społeczna i zawodowa,
  • poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłowej uprawy i przetwórstwa konopi,
  • popularyzacja zastosowań i właściwości konopi,
  • ochrona praw i interesów pacjentów stosujących konopie w celach leczniczych,
  • ochrona praw i interesów oraz poprawa sytuacji użytkowników substancji psychoaktywnych, pacjentów, konsumentów, osób zagrożonych wykluczeniem,
  • wsparcie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie podnoszenia wiedzy ogólnej, działania na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności poprzez inicjowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących konopi,
  • wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych, zwłaszcza w zakresie medycznego wykorzystania konopi.

Pełna lista celów fundacji jest dużo dłuższa, w całości można ją znaleźć w odpisie z KRS.

Jak mówią sami założyciele, misja Fundacji to przede wszystkim edukacja i pomoc pacjentom medycznej marihuany. By ją realizować, od 2020 prowadzą podcast konopny i portal informacyjno-edukacyjny, a informacje dostępne są także na ich mediach społecznościowych. Dodatkowo podejmują również działania w terenie – manifestacje, wystąpienia edukacyjne na targach i innych wydarzeniach masowych, nagłaśnianie spraw pacjentów. Dużym filarem działalności jest pomoc prawna: udział w rozprawach, porady, aktywizm.

protest organizowany przez Otwieramy Oczy przed rozprawą pacjenta medycznej marihuany
Protest organizowany przez Otwieramy Oczy przed rozprawą pacjenta medycznej marihuany
protest przed budynkiem sądu
Protest przed budynkiem sądu

W Hemplo również wierzymy, że edukacja to podstawa w budowaniu fundamentów pod świadomą społeczność konopną w Polsce. Wszyscy mamy więc wspólny cel, a na dodatkowe uznanie zasługuje to, że mówią nie tylko o zaletach, ale i wadach konopi.

Działalność Otwieramy Oczy

Otwieramy Oczy to nazwa obecna w konopnym środowisku już od kilku lat. Fundator Mateusz Zbojna rozpoczął działalność aktywistyczną w 2020 roku, wtedy też wystartował podcast. Przez ten czas inicjatywa się rozrosła, współpracują m.in. z Kamilem „Policjantem Aktywistą” Kaczorowskim, lekarzem Adamem Zglińskim czy adwokatką Lilianną Wiech. Za pośrednictwem Otwieramy Oczy każda z tych postaci pomaga dziś wielu osobom.

Poza wymienionymi wyżej lekarzami i prawnikami, Fundacja Otwieramy Oczy zrzesza również przedsiębiorców, naukowców, pracowników służb publicznych i aktywistów. Kierują się wizją lepszej i bezpieczniejszej Polski – dla pacjentów, młodzieży, użytkowników i ich bliskich.

ekipa otwieramy oczy w konopiach
Ekipa Otwieramy Oczy

Rekreacyjna marihuana pozostaje w Polsce nielegalna, pomimo wielu potencjalnych korzyści płynących z legalizacji. Jednocześnie prawo dotyczące medycznej marihuany nie jest idealne, pacjenci mają problem z dostępnością suszu, z pokryciem kosztów leczenia, a ostatecznie i tak mogą zostać potraktowani jak przestępcy. Młodzi ludzie są często podejrzewani bez większych podstaw, przeszukania oparte na enigmatycznym „podejrzanym zachowaniu” to codzienność. Sprawy karne, nawet jeżeli ostatecznie umorzone, pozostawiają ślad w życiorysie młodych osób. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której tak wiele osób traktowanych jest jak przestępcy.

Fundacja zapowiada m.in. walkę z procederem tzw. hurtowni recept, zapewnienie rzetelnych informację na temat dostępnych odmian medycznej marihuany, rozwój wsparcia prawnego dla użytkowników i poszerzenie listy kanałów komunikacyjnych, aby lepiej szerzyć wiedzę.

Działania Fundacji można śledzić na ich stronie internetowej, Facebooku lub Instagramie.