Okres rozliczeniowy stanu Michigan trwa od października do października. Dzięki temu już dziś możemy powiedzieć, że w upływającym roku wpływy budżetowe ze sprzedaży legalnej marihuany przekroczyły tam przychody generowane przez alkohol. Dla tego regionu jest to pierwszy taki przypadek od legalizacji marihuany w 2018 roku.

Wzrost przychodów z opodatkowania marihuany

W ostatnim roku podatkowym stan Michigan odnotował znaczący wzrost wpływów z legalnej sprzedaży marihuany. Raport wskazuje, że rok ten był przełomowy – sprzedaż legalnej marihuany przyniosła aż 266,2 miliona dolarów w podatkach, co jest wzrostem o blisko połowę w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Co więcej, liczba ta po raz pierwszy przewyższa dochody płynące ze sprzedaży alkoholu. Ten znaczny wzrost jest namacalną manifestacją rosnącej akceptacji dla marihuany w całych Stanach Zjednoczonych, a Michigan staje się przykładem stanu, który skutecznie zarabia na nowych uwarunkowaniach rynkowych. Detronizacja alkoholu dobitnie pokazuje także zmianę postaw społecznych i trendów konsumpcyjnych.

Marihuana a alkohol w budżecie stanu

Sprzedaż marihuany w Michigan objęta jest 10-procentowym podatkiem akcyzowym, który nakładany jest poza zwykłym 6-procentowym podatkiem od sprzedaży. To z samej akcyzy stan zarobił wspomniane 266,2 miliona dolarów – podatek od sprzedaży to dodatkowe 159,7 miliona. Łącznie daje to zawrotną kwotę przekraczająca 425 miliony dolarów – co stanowi niemal dwa miliardy złotych. Rosnąca rola konopi w gospodarce stanowej może mieć długoterminowy wpływ na politykę podatkową i inwestycje publiczne w Michigan. Wpływy akcyzowe ze sprzedaży marihuany stanowiły bowiem prawie 0,8% dochodów stanu. Doliczając wpływy ze zwykłego podatku od sprzedaży, wskaźnik ten wzrasta do około 1,3%. W pierwszym instynkcie liczba ta może nie wydawać się zawrotna, ale gdy uwzględnimy różnorodność źródeł dochodów budżetu państwa, zaczyna się robić imponująco – zwłaszcza, że mówimy o przychodach z czegoś, co w gruncie rzeczy nie jest do życia niezbędne.

Potencjał budżetowy marihuany

W poprzednim roku fiskalny, podatki od alkoholu przyniosły stanowi Michigan o około 12,9 miliona dolarów więcej niż marihuana. Jednak w ostatnim roku fiskalnym to marihuana przoduje. Przychody z akcyzy nakładanej na napoje alkoholowe wyniosły około 192,6 miliona dolarów. Marihuana wygenerowała więc o prawie 74 miliony dolarów więcej.

W Polsce marihuana jest legalna jedynie w celach medycznych, co oznacza, że potencjał podatkowy podobny do tego z Michigan jest obecnie nieosiągalny. Kalkulacje Michigan powinny jednak zainspirować do dalszej dyskusji na temat regulacji i potencjalnych korzyści ekonomicznych, które mogłyby wynikać z liberalizacji przepisów dotyczących konopi indyjskich w Polsce. Więcej o stanie prawnym marihuany w USA dowiecie się z naszego obszernego opracowania.