Już dawniej pisaliśmy o szkodliwości palenia marihuany w ciąży. Niedawno pojawiły się kolejne badania, które potwierdzają, że ekspozycja płodu na THC może być potencjalnie bardzo szkodliwa. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwość pojawiania się zaburzeń psychicznych u dzieci, które miały kontakt z THC w życiu płodowym.

Badanie Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)

Opisywane badanie jest największym długoterminowym badaniem rozwoju mózgu dzieci i nastolatków. Wspiera je łącznie 10 różnych instytutów, w tym National Institute on Drug Abuse (NIDA), o którym pisaliśmy już przy okazji ich oferty finansowania badań skutków zdrowotnych leczenia medyczną marihuaną.

Badacze regularnie mierzą strukturę i aktywność mózgu uczestników, wykorzystując do tego celu rezonans magnetyczny. Prowadzone są także badania psychologiczne, uwzględniające zachowania środowiskowe i poznawcze.

Studium ma na celu zrozumienie czynników, które wpływają na rozwój mózgu, zdolności poznawczych i społeczno-emocjonalnych, a jego ostatecznym celem jest dostarczenie użytecznych informacji, które pomogą pedagogom, pracownikom służby zdrowia i innym osobom decyzyjnym poprawić jakość życia dzieci.

Badanie uwzględnia skutki narażenia dziecka na marihuanę w trakcie ciąży. Próbę podzielono na trzy kategorie:

 • matki używające wyłącznie przed dowiedzeniem się o ciąży,
 • matki używające pomimo wiedzy o ciąży,
 • matki nieużywające marihuany.

Najsilniejsze efekty obserwuje się w przypadku używania marihuany w późniejszym etapie, gdy wiadomo już o ciąży. Analiza obejmuje ponad 10 000 dzieci i trwa od 2016 roku.

Najnowsze wyniki badań

Prenatalne narażenie na działanie konopi indyjskich w okresie po połowie pierwszego trymestru – po pięciu-sześciu tygodniach rozwoju płodu – wiąże się z problemami w skupianiu uwagi, a także problemami społecznymi i behawioralnymi, które utrzymują się u dotkniętych nimi dzieci również w okresie wczesnych lat nastoletnich (11 i 12 lat).

Takie dzieci są bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń zdrowia psychicznego – najczęściej depresji i zaburzeń lękowych. W większym stopniu grozi im także nadużywanie substancji odurzających w późniejszym okresie dojrzewania – kiedy to młodzież jest najbardziej podatna na tego rodzaju zachowania.

Pozostałe stwierdzane psychopatologie to:

 • agresja,
 • problemy natury społecznej,
 • problemy związane z myśleniem,
 • problemy ze skupieniem uwagi,
 • nieodpowiednie zachowania.

Kiedy dzieci osiągną 14-15 rok życia, spodziewamy się zobaczyć dalszy wzrost zaburzeń zdrowia psychicznego lub innych schorzeń psychiatrycznych – wzrost, który będzie trwał do wczesnych lat 20-tych

Baranger DAA, Paul SE, Colbert SMC, et al. Association of Mental Health Burden With Prenatal Cannabis Exposure From Childhood to Early Adolescence: Longitudinal Findings From the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study. JAMA Pediatr. Published online September 12, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3191

Jak będzie w praktyce dowiemy się za kilka lat, gdy opublikowany zostanie kolejny raport z badania.

Konopie w ciąży – zawsze zły pomysł

Badania pokazały, że podczas pandemii COVID-19 używanie marihuany wśród ciężarnych w USA wzrosło z około 6,8% do 8,1%.[2]

Najczęstszą przyczyną zażywania marihuany w ciąży jest łagodzenie porannych mdłości, a także niepokoju, stresu czy dolegliwości bólowych.

Przytoczone wnioski, opublikowane w poniedziałek, 12 września 2022 r. w Journal of American Medical Association, Pediatrics, są kontynuacją badań, które ujawniły, że dzieci, które były w trakcie ciąży narażone na działanie marihuany, częściej cierpiały na zaburzenia snu, miały niższą wagę urodzeniową i niższe zdolności poznawcze.

Poza wyżej opisanymi zagrożeniami, palenie konopi w trakcie ciąży niesie również szereg innych problemów, m.in.:

 • spowolniony wzrost płodu,
 • poród przed 37 tygodniem ciąży,
 • zwiększone ryzyko martwego urodzenia.

Źródła

 1. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/prenatal-cannabis-exposure-associated-mental-disorders-children-persist-into-early-adolescence
 2. Young-Wolff KC, Ray GT, Alexeeff SE, et al. Rates of Prenatal Cannabis Use Among Pregnant Women Before and During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 2021;326(17):1745–1747. doi:10.1001/jama.2021.16328