Konopie siewne to rośliny o wielorakim zastosowaniu. Rośliny te są łatwe w uprawie, a w przemyśle wykorzystuję się całą roślinę – nasiona, kwiaty oraz biomasę. By zacząć uprawiać ją we własnym zakresie, wymagane jest odpowiednie zezwolenie. O tym jak je otrzymać dowiesz się z poniższego poradnika.

Czym są konopie włókniste?

Konopie włókniste to jeden z trzech głównych gatunków tych roślin. Potocznie nazywane są również konopiami siewnymi bądź konopiami przemysłowymi. W swoim składzie posiadają niskie stężenie THC, a produkty konopne wprowadzane na rynek, np. CBD, mają nie więcej niż 0.2% THC.

Konopie siewne są bardzo proste w uprawie. Można je siać nawet na glebach średniej klasy. Podczas wzrostu rośliny te nie wymagają szczególnej opieki czy oprysków owadobójczych. Możliwym opryskiem proponowanym przez wielu jest oprysk przeciw chwastom. Pozwala to na usunięcie obcych gatunków roślin z pola uprawnego.

Rośliny te osiągają pełną dojrzałość po 100-150 dniach od wysiania. Są roślinami jednorocznymi i osiągają 1 – 3m wysokości. Roślinę tą wykorzystuje się w całości od korzeni po kwiaty.

Więcej o tym czym są konopie włókniste (siewne) dowiesz się z filmu poniżej.

Po co uprawia się konopie?

Konopie siewne znalazły zastosowanie w wielu gałęziach współczesnego przemysłu. W swoim składzie zawierają duże stężenie CBD oraz prozdrowotne związki jak terpeny, flawony, flawonoidy, izoflawony oraz kilkaset innych kannabinoidów. Rośliny te mają udowodnione naukowo działanie lecznicze przez co często stosowane są w terapiach i leczeniu wielu schorzeń.

Konopie oprócz pozytywnego działania na ludzki organizm, docenione zostały przez swoje właściwości technologiczne.

Do najpopularniejszych zastosowań konopi w przemyśle można zaliczyć:

 • Włókienniczy – z konopi produkuje się wysokiej klasy materiały wykorzystywane do produkcji lin oraz nici, a ostatecznie ubrań i tekstyliów konopnych.
 • Chemiczny – wykorzystuje się je jako składnik farb i produkuje się biopaliwa konopne.
 • Celulozowo-papierniczy – papier produkowany z konopi charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i jest niewrażliwy na upływ czasu.
 • Spożywczy – z konopi produkuje się herbaty i napary oraz stosuje się je jako dodatek do dań w postaci nasion, suszu i olejków.
 • Farmaceutyczny – produkuje się z nich produkty CBD wykorzystywane w terapii chorych.
 • Budownictwo i materiały budowlane – konopie wykorzystywane są w produkcji wytrzymałego betonu konopnego.
 • Siewny – konopie wykorzystuje się do pozyskiwania wysokiej jakości materiału siewnego.

Czy uprawa konopi siewnych jest legalna?

W Polsce uprawę konopi siewnych reguluję ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 29 lipca 2005r. W myśl tej ustawy, uprawa konopi siewnej podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Istnieją jednak okoliczności zezwalające na szeroką uprawę tych roślin.

W Polsce możliwe jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na uprawę konopi siewnych. Pozwolenie to jest wydawane co roku na potrzeby nadchodzącej uprawy. Uzyskać je może każda osoba składająca odpowiedni wniosek.

Pozwolenie takie uprawnia daną osobę na uprawę odmian konopi siewnych zawartych na oficjalnej liście. Każde inne odmiany traktowane są jak gatunki nielegalne.

pozwolenie na uprawę konopi siewnych

Kto może uprawiać konopie włókniste?

Teoretycznie każdy może uprawiać konopie siewne nawet na własny użytek. Warunkiem jednak jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez władze państwowe.

O pozwolenie takie występują głównie rolnicy, jednak możliwa jest uprawa konopi siewnych nawet w przydomowym ogródku, czy hodowla domowa.

Aby uzyskać takie pozwolenie trzeba spełnić kilka warunków min:

 • Nie być wcześniej karanym za uprawę nielegalnych roślin,
 • Złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub odpowiadającego samorządu/gminy,
 • Uwzględnić cel uprawy.
 • Uiścić opłatę.

Jakich konopi nie można uprawiać i dlaczego?

Konopie można podzielić na trzy główne gatunki: konopie siewne, indyjskie oraz dzikie. Każda z tych roślin różni się od siebie występowaniem, wyglądem i składem chemicznym.

W Polsce nie wolno uprawiać:

Konopi indyjskich – z roślin tych produkuję się głównie narkotyki takie jak marihuana i haszysz. W swoim składzie zawiera wysokie stężenie THC sięgające aż 50% w zależności od odmiany. THC jest substancją odpowiedzialną za wywołanie „haju” jednak swoje właściwości odurzające nabiera dopiero w etapie suszenia kwiatów konopi. Ich sadzenie na terenie Polski jest nielegalne i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jedynie niektóre placówki naukowo badawcze mogą wystąpić o pozwolenie na uprawę konopi indyjskich. Zezwolenie takie jest związane ściśle z tematem prac naukowych prowadzonych przez ośrodek.

Konopi dzikich – rośliny te popularnie występują w Rosji. Spotkać je można na terenach podmiejskich, ale także w starych i zniszczonych budynkach. Rośliny te zawierają w swoim składzie zawierają około 20% THC i 30% CBD. Można z nich wyprodukować słabej jakości marihuanę. Nie sieje się jej na szeroką skalę. Jej uprawa w Polsce jest nielegalna i grozi za nią kara pozbawienia wolności do lat 3.

Złożenie wniosku o uprawę konopi – krok po kroku

Do uprawy konopi włóknistych konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Aby otrzymać takie pozwolenie należy złożyć odpowiednie dokumenty przed rozpoczęciem uprawy. O pozwolenie takie może starać się przedsiębiorca lub każda osoba fizyczna (rolnik). Warunkiem uzyskania takiego pozwolenia jest niekaralność, szczególnie w przypadku nielegalnej hodowli konopi, maku, czy innych roślin psychoaktywnych.

kary za uprawę konopi bez pozwolenia

Oto jak wygląda proces ubiegania się o takie pozwolenie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na uprawę?

Wniosek na pozwolenie można złożyć w każdej chwili, ale ważny jest na określony czas. Warto to zrobić przed sezonem siewnym, który trwa stosunkowo krótko. Zrobisz to w:

 • urzędzie miasta,
 • urzędzie gminy,
 • urzędzie miasta na prawach powiatu,
 • innym odpowiadającym urzędzie w miejscu zamieszkania.

Urząd sprawdzi dokładnie złożone dokumenty. W przypadku błędów, można je poprawić w ciągu 7 dni od weryfikacji. Jeżeli błędy nie zostaną poprawione, wniosek zostanie odrzucony.

Należy także uiścić opłatę skarbową. Brak takiej opłaty spowoduje odrzucenie wniosku.

Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć?

Aby starać się o pozwolenie na uprawę konopi siewnych należy skompletować odpowiednie dokumenty. Bez tych dokumentów nie ma możliwości wydania zezwolenia na uprawę tych roślin.

Dokumenty i wnioski jakie trzeba skompletować to:

 • Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych,
 • Umowa kontrakcyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa w zakresie skupu produktów konopnych,
 • Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie,
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oryginalnych wersjach. Powinny dodatkowo posiadać potwierdzenie ich autentyczności.

Wzory wniosków do wypełnienia

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o pozwolenie na uprawę konopi siewnych:

Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistychhttps://zaplecze.biznes.gov.pl/

Umowa kontrakcyjna – wydaje ją bezpośrednio organ posiadający wymagane uprawnienia.

Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie – do pobrania tutaj.

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej – może być to potwierdzenie przelewu z banku lub ostemplowany dowód opłaty.

Kiedy otrzymam pozwolenie i decyzję na uprawę?

Skompletowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do wydania pozwolenia na uprawę konopi siewnych jest procesem bardzo łatwym i szybkim. Jedynie podpisanie umowy kontrakcyjnej może się przedłużyć ponieważ zależy to w dużej mierze od polityki wewnętrznej danej firmy.

Czas oczekiwania na pozwolenie na uprawę konopi siewnych wynosi około 30 dni. Może on się wydłużyć do dwóch miesięcy jednak w takim przypadku urząd wysyła zawiadomienie.

Decyzje otrzymuje się listownie bądź można ją odebrać w urzędzie w ciągu 2 tygodni od wydania.

zezwolenie na uprawę konopi a policja

Ile kosztuje wydanie pozwolenia?

Wydawać by się mogło, iż uzyskanie takiego pozwolenia będzie bardzo kosztowne. W praktyce jednak jest zupełnie inaczej. Całkowity koszt jaki należy ponieść za pozwolenie na uprawę konopi to około 50 zł.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 złotych. Opłatę tą można uiścić na konto wskazane przez urząd.

Kolejną opłatą jest opłata za pełnomocnictwo i wynosi 17 zł. Opłata ta jest dobrowolna.

Możliwa jest także opłata za potwierdzenie autentyczności dokumentów jednak jest ona zależna od danej firmy.

Ile się czeka na wydanie pozwolenia?

Zebranie wszystkich dokumentów potrzebnych do starania się o pozwolenie na uprawę konopi siewnych może zająć nawet kilka tygodni. Najdłużej trwa podpisanie umowy kontrakcyjnej z danym przedsiębiorstwem. Dzieje się tak dlatego, iż każda firma ma inną politykę wewnętrzną.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz uiszczeniu opłaty skarbowej czas oczekiwania wynosi zazwyczaj 30 dni od daty złożenia wniosku.

Czas ten jednak możne zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Jeżeli wystąpi taka sytuacja urząd wysyła odpowiednie powiadomienie.

Kiedy można zacząć uprawę i na jak długo wydawane jest pozwolenie?

Zezwolenie wydawane jest na okres jednego roku i pozwala ono na natychmiastowe przystąpienie do uprawy konopi włóknistych.

Należy pamiętać, iż siew tych roślin przypada na kwiecień, dlatego najlepiej wystąpić o nie przed końcem roku.

Czy wniosek może zostać odrzucony?

Po złożeniu odpowiednich dokumentów i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, należy czekać nawet dwa miesiące na decyzję władz państwa.

Rolnik starając się o zezwolenie na uprawę konopi siewnych nie ma pewności czy władze rozpatrzą pozytywnie jego dokumenty. Istnieje szansa na to, że wniosek zostanie odrzucony. W takim przypadku możliwe jest odwołanie się od decyzji władz państwa w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jakie są kary za brak pozwolenia?

Uprawę tych roślin na terenie Polski reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W myśl tej ustawy za uprawę konopi siewnych bez pozwolenia grozi:

 • Kara grzywny do 5000zł,
 • ograniczenie wolności do lat 3,
 • pozbawienie wolności do lat 3.
dokumenty potrzebne do uprawy konopi

Jak zacząć uprawę konopie włóknistych – siewnych?

Konopie siewne obecnie cieszą się dużą popularnością wśród rolników. Zauważyć można ich stale rosnący areał uprawny. Plantacja tych roślin może być bardzo dochodowa, ale od czego zacząć przygodę z uprawą konopi siewnych po otrzymaniu zezwolenia?

Kiedy pozwolenie zostanie przyznane, należy zaopatrzyć się w certyfikowany materiał siewny. Do wysiewu można używać jedynie certyfikowanych odmian konopi znajdujących się na oficjalnej liście. Każda inna odmiana jest niedozwolona w hodowli.

Następnie należy odpowiednio zadbać o pole uprawne. W tym celu rolnik musi przeorać ziemię wczesną wiosną i wymieszać ją z włóknem kokosowym w celu napowietrzenia ziemi. Równie ważnym krokiem jest nawożenie ziemi i ustalenie pH=5.5-6.5.

Konopie sieje się w odstępach 50 cm co pozwala na optymalny wzrost i jak największe zagęszczenie plonów.

Konopie w czasie wzrostu wymagają jedynie intensywnego podlewania oraz usuwania roślin obcych. Ich zbiór przypada po 100-150 dniach od zasiania. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zajrzyj do poradnika na temat warunków uprawy konopi włóknistych.

Czy można spodziewać się kontroli plantacji?

Rolnik posiadający pozwolenie na uprawę konopi siewnych może się spodziewać okresowych kontroli z urzędu. Kontrole takie prowadzone są w celu nadzoru nad plantacją i jej poprawnością.

Kontrola prowadzona jest przez specjalną jednostkę wyznaczoną przez urząd miasta bądź innej uprawnionej jednostki.

Podczas kontroli takiej sprawdza się czy dany rolnik stosuje certyfikowany materiał siewny, powierzchnie uprawy, oraz niekiedy zawartość THC w konopiach. Rolnik zobowiązany jest okazać faktury oraz etykiety z opakowań materiału siewnego. W przypadku naruszeń urząd może cofnąć pozwolenie na uprawę konopi siewnej oraz nakazać zniszczenia obecnie trwającej uprawy.

Czy można przetwarzać konopie we własnym zakresie?

Wydawać by się mogło, iż konopie siewne można uprawiać w celach przemysłowych jednak sprawa nie jest wcale tak oczywista. W takim przypadku we wniosku należy uwzględnić odpowiedni zapis o przeznaczeniu konopi, np. do wyrobu suszu czy olejków. Z tak uzupełnionym i dobrze uargumentowanym wnioskiem istnieje duża szansa na uzyskanie pozwolenia na uprawę i przetwórstwo we własnym zakresie.

Proces wyrabiania takiego pozwolenia jednak wygląda inaczej. Nie trzeba dostarczać umowy kontrakcyjnej oraz posiadać statusu rolnika. Trzeba jedynie wskazać miejsce uprawy. Konopie w takim wypadku można siać w przydomowym ogródku czy prowadzić plantacje w domu.

uprawa konopi włóknistych z pozwoleniem

Gdzie sprzedać konopie włókniste?

Konopie siewne to rośliny które można wykorzystać w całości jednak umowy kontrakcyjne podpisywane są z uwzględnieniem poszczególnych części tych roślin.

Zwyczajowo rolnicy nie prowadzą handlu konopiami siewnymi na rynku. Rośliny te skupywane są przez przedsiębiorstwa na mocy ww. umowy kontrakcyjnej. Umowę taką rolnik musi podpisać tuż przed rozpoczęciem uprawy tych roślin.

Na Polskim rynku działają przedsiębiorstwa krajowe oraz zagraniczne. W skupach krajowych oferowane są niższe ceny niż w skupach zagranicznych jednak jakość skupowanych produktów może być niższa. W skupie zagranicznym ceny są wyższe jednak jakość wyrobów musi być wysoka.