Coraz częściej słyszymy o wykorzystywaniu kannabinoidów w leczeniu kolejnych chorób i to z dobrym skutkiem. Konopne związki w wielu przypadkach wspierają standardowe leczenie poszczególnych jednostek chorobowych. Czy choroba Huntingtona do nich należy?

Kilka słów o pląsawicy Huntingtona

  • Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) jest genetyczną chorobą układu nerwowego. Pacjentowi towarzyszą ruchy pląsawicze oraz szereg innych objawów: otępienie, depresja, zaburzenia mowy, osobowości. Choroba ma charakter postępujący, czego skutkiem są nieodwracalne zmiany w mózgu.

„Pląsawica Huntingtona (HD, Huntington’s disease) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego, dziedziczoną autosomalnie dominująco, której początek przypada zwykle na 5.–7. dekadę życia, a przebieg jest stopniowo postępujący. Choroba charakteryzuje się triadą objawów: ruchami mimowolnymi, zaburzeniami funkcji poznawczych i zachowania oraz zaburzeniami emocji. Występowanie HD ocenia się na 5–10 na 100 000 populacji ogólnej.

Najbardziej typowe dla HD są uogólnione ruchy pląsawicze o różnym nasileniu. W wielu przypadkach ruchy pląsawicze są zogniskowane (bardziej nasilone) na twarzy, tułowiu, kończynach górnych lub dolnych. W tym ostatnim przypadku powodują typowe, „taneczne” zaburzenia chodu. Ruchy pląsawicze mogą również obejmować mięśnie gardła oraz krtani i powodować zaburzenia artykulacji i połykania”

Choroba Huntingtona — obecny stan wiedzy, Andrzej Szczudlik, Monika Rudzińska, Daniel Zielonka

Choroba postępuje z roku na rok, śmierć pacjenta następuję zazwyczaj po okresie 10-25 lat trwania choroby.

Zobacz, jakie jeszcze objawy obserwuje się u pacjentów z chorobą Huntingtona:

Pląsawica Huntingtona - objawy i informacje
OPRACOWANIE HEMPLO.PL

Czy kannabinoidy pomogą w chorobie Huntingtona? Wyniki badań

rezonans głowy obraz

Przeprowadzono kilka prób w zakresie zastosowania kannabinoidów we wspomaganiu leczenia pląsawicy Huntingtona. Jednak badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi. Na ten moment raczej wyklucza się udział tych związków w leczeniu opisywanej jednostki chorobowej.

„Inne randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzone u pacjentów z pląsawicą Huntingtona, którym podawano CBD w dawce 10 mg/kg przez 6 tygodni nie wykazało różnic w porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano olej sezamowy. Takie dawkowanie zapewniało stężenie CBD w surowicy w granicach 5,9–11,2 ng/ml, nie wykazując po wysyceniu surowicy krwi (steady state) istotnych różnic”

Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów („medyczna marihuana”) w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk – Roman Wachowiak, Marian Krawczyński , Barbara Steinborn

Wiemy, że kannabinoidy oddziałują na organizm poprzez wpływ na receptory kannabinoidowe (CB1 i CB2), będące częścią układu endokannabinoidowego. THC zawarte w marihuanie wpływa na receptory CB1, zlokalizowane głównie w układzie nerwowym. Z dostępnych wyników nie można uznać marihuany za potencjalny lek w przypadku pląsawicy Huntingtona. Mówi o tym fragment tej pracy:

„Pląsawica Huntingtona, obecnie nieuleczalna, dziedziczna, postępujące choroba neurodegeneracyjna,
będąca konsekwencją degeneracji pewnych neuronów GABAergicznych w prążkowiu i degeneracją
jądra ogoniastego, jest związana z zanikiem receptorów kanabinoidowych w wielu strukturach jąder
podstawy i istocie czarnej, a to sugeruje, że agoniści receptora CB1 mogliby być skuteczni przynajmniej
w leczeniu objawowym. Jak na razie brak jednak danych klinicznych o działaniu marihuany w pląsawicy,
a próby stosowania niepsychozomimetycznego kanabidiolu nie dały efektów leczniczych”

Jerzy Vetulani – Lecznicze zastosowania marihuany, Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014

Raport dotyczący CBD podaje chorobę Huntingtona jaką tę, w której pomocny może być kannabidiol – z wyraźnym zaznaczeniem „może”, a to wymaga wielu prób na ludziach, bo dotychczasowe badania prowadzono głównie na modelu zwierzęcym.

KANNABIDIOL (CBD)
Raport z przeglądu wstępnego – Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających
39. zebranie Genewa, 6-10 listopada 2017 r.

Tiki, obecne w chorobie Tourette’a, mogą pojawiać się również w pląsawicy Huntingtona – co nasuwa przypuszczenia o możliwościach wykorzystania kannabinoidów i w tej jednostce chorobowej. Przypominamy, że medyczna marihuana jest w Polsce legalna, a o jej potencjale w leczeniu tików przeczytasz w naszym artykule dotyczącym choroby Tourette’a.

Czytamy o tym również w poniższej publikacji.

„Znaczenie kannabinoidów w leczeniu choroby Huntingtona jest łączona z agonistycznym działaniem związków kannabinoidopochodnych na receptory CB1 prowadząc do zmniejszenia nadruchliwości. U pacjentów z syndromem Tourette’a odnotowano po podaniu THC redukcję tików bez powodowania ostrych i długoterminowych poznawczych deficytów”

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

Podsumowanie

Rola kannabinoidów w leczeniu choroby Huntingtona nie jest potwierdzona. Na pewno potencjał CBD i THC jest szeroki. Dlatego też warto podjąć trud przeprowadzenia kolejnych, rzetelnych badań, które dadzą odpowiedź, w jakim jeszcze zakresie można te związki wykorzystać.

„Obecnie prowadzi się badania aplikacyjne nad wykorzystaniem związków kannabinoidowych w terapii takich schorzeń, jak choroba Parkinsona, Hutchingtona, stwardnienie rozsiane, padaczka, schizofrenia, oraz jako związków pobudzających apetyt u chorych w stanie wyniszczenia towarzyszącego AIDS i chorobom nowotworowym.

W ostatnich latach w badaniach przedklinicznych i klinicznych próbuje się licznych syntetycznych agonistów i antagonistów receptorów kannabinoidowych o różnej aktywności biologicznej. Badania kliniczne wykazują, że ich zastosowanie w powyższych chorobach będzie bardzo trudne z tego względu, że ich wartość terapeutyczna jest znacznie mniejsza niż działania niepożądane”

Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii – Arkadiusz Kazula

Jeżeli interesujesz się nowymi badaniami i metodami leczenia pląsawicy Huntingtona, przeczytaj o nowej metodzie leczenia tej choroby za pomocą podania genu wygaszającego gen wadliwie działający.


Źródła

  1. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/146237,choroba-huntingtona
  2. https://pulsmedycyny.pl/plasawica-huntingtona-prof-zabek-o-pierwszych-w-europie-operacjach-dajacych-nadzieje-chorym-1140321
  3. Choroba Huntingtona — obecny stan wiedzy, Andrzej Szczudlik, Monika Rudzińska, Daniel Zielonka
  4. Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów („medyczna marihuana”) w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk – Roman Wachowiak, Marian Krawczyński , Barbara Steinborn
  5. Jerzy Vetulani – Lecznicze zastosowania marihuany, Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014
  6. KANNABIDIOL (CBD) Raport z przeglądu wstępnego – Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających 39. zebranie Genewa, 6-10 listopada 2017 r.
  7. Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek
  8. Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii – Arkadiusz Kazula