Marihuana zażywana jest rekreacyjnie zazwyczaj w celu poprawy samopoczucia, zrelaksowania, często też ucieczki od problemów rodzinnych czy kłopotów z akceptacją w grupie. Używka ta wpływa na wiele obszarów organizmu i wywołuje również szereg niepożądanych objawów. Jak marihuana działa w przypadku skomplikowanej choroby, jaką jest schizofrenia?

Jak THC wpływa na organizm człowieka?

Marihuana oddziałuje na cały organizm za pośrednictwem receptorów kannabinoidowych, wchodzących w skład układu endokannabinoidowego. Układ ten warunkuje stan równowagi organizmu, zwany homeostazą. Kiedy zawarte w marihuanie THC dociera do krwioobiegu, aktywuje receptory CB1, zlokalizowane w dużej części w mózgu. Proces palenia marihuany przynosi początkowo zrelaksowanie, euforię, a następnie wachlarz mniej korzystnych działań – senność, apatię czy spadek aktywności.

THC ma działanie psychoaktywne.

Palenie marihuany, zwłaszcza częste i długotrwałe, wywołuje również:

 • zaburzenia w pracy układu krążenia,
 • pogorszenie funkcji układu oddechowego,
 • zaburzenia pamięci,
 • nasilenie stanów lękowych,
 • możliwe uzależnienie.

Czym jest schizofrenia?

 • Schizofrenia (psychoza schizofreniczna) lub choroba Bleulera – jest poważną i skomplikowaną chorobą psychiczną, której przyczyny nie są do końca poznane (wymieniane są np. czynniki genetyczne). Schizofrenię zalicza się do zaburzeń psychotycznych (psychoz). Chory postrzega otaczającą go rzeczywistość nieadekwatnie do stanu faktycznego. W przebiegu tej choroby obserwuje się: urojenia, halucynacje, chory słyszy głosy, dźwięki, widzi coś, czego nie ma. Często chorobie towarzyszy depresja i stany lękowe.
 • Początek choroby może być nagły (kilka dni), ale proces narastania czy ujawnienia się choroby może trwać również miesiącami czy nawet latami.

Badania o wpływie marihuany na choroby psychiczne

THC wykazuje szereg właściwości, które mogą negatywnie wpływać na ludzki organizm. W powszechnej opinii marihuana leczy depresję, co nie jest prawdą. Owszem, w początkowej fazie niweluje stany lękowe, poprawia samopoczucie, ale w długofalowej perspektywie bardziej nasili objawy depresji, niż pomoże w jej łagodzeniu.

Jak wygląda wpływ marihuany na schizofrenię?

Choroba ta jest skomplikowana i objawia się wieloma stanami i reakcjami chorego. Powstało kilka prac na temat wpływu THC na schizofrenię i wspólny mianownik jest jeden:

 • Marihuana może nasilić objawy schizofrenii, może też być czymś w rodzaju zapalnika, czyli przyspieszyć pojawienie się objawów u osób z predyspozycjami do tej choroby.
 • Marihuana pogarsza stan chorych na schizofrenię.
 • THC wpływa na mózg, im młodszy użytkownik palący ten narkotyk, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się zmian w okresie rozwoju mózgu i nieprawidłowości w jego pracy.

Wyniki badań są różne, niektóre mówią, że marihuana może wywołać schizofrenię, więcej jest jednak opinii, że używka ta przyspiesza rozwój choroby, u osób z predyspozycjami do zaburzeń psychicznych, a także negatywnie wpływa na stan chorych.

Marihuana i THC a choroby psychiczne

Przeczytaj poniższe fragmenty opracowań naukowych:

Dowiedziono, że substancje psychoaktywne bardziej toksycznie oddziaływają na dzieci i młodzież, niż dorosłych. Marihuana nie jest tu wyjątkiem, im wcześniejsza inicjacja tym poważniejsze konsekwencje CUD (cannabis use disorders). Przewlekłe używanie marihuany może prowadzić do zaburzeń pracy mózgu u młodzieży i młodych dorosłych oraz wpływać negatywnie na prawidłowy rozwój mózgu.

Badania szwedzkie ujawniają występowanie związków między używaniem marihuany i zwiększonym ryzykiem zachorowań na schizofrenię. Nie istnieją jednoznaczne rozstrzygnięcia, czy marihuana wywołuje, czy przyspiesza ujawnienie się objawów schizofrenii, ale aktualne badania przeprowadzone na reprezentatywnej kohorcie 145 mężczyzn chorych na schizofrenię wskazują, że średni wiek zachorowalności pacjentów używających marihuany był znacznie niższy, niż pacjentów nie stosujących konopi. Ponadto zarejestrowano większą liczbę nawrotów i hospitalizacji u pacjentów korzystających z konopi w porównaniu z grupą odniesienia. Badania australijskie na 8 kohortach urodzeń wykazały, że stosowanie cannabis nie wydaje się być związane przyczynowo z występowaniem schizofrenii, ale stosowanie środka przez osoby chore pogarsza przebieg choroby i amplifikuje psychozy.

Być może – co nierozstrzygnięte – w niektórych przypadkach konopie spełniają rolę zapalnika, uruchamiającego istniejący już proces chorobowy, zaś z całą pewnością pogarszają przebieg choroby. Nie wydaje się jednak by była to prosta zależność”

Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – Marcin Szulc

Zażywanie konopi indyjskich u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią zwiększa ryzyko cięższego przebiegu choroby oraz jej nawrotów.

Czy wiesz, że:

Istnieją dowody wskazujące, że używanie marihuany w wieku poniżej 18 roku życia, zwiększa ponad dwukrotnie prawdopodobieństwo zdiagnozowania schizofrenii u osób predysponowanych w porównaniu z osobami, które nie miały doświadczeń z konopiami.

Anna Klimkiewicz, Agata Jasińska, Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów

Badania pokazały również, że w większości przypadków pacjent najpierw miał kontakt z marihuaną, potem obserwowano objawy schizofrenii. Dotyczy to osób z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób psychicznych, czyli użytkowników z predyspozycjami do wystąpienia takich zaburzeń.

„(…) większość chorych na schizofrenię najpierw zażywała narkotyki, dopiero potem zaczęła chorować.

Zażywanie substancji psychoaktywnych zazwyczaj poprzedza wystąpienie pierwszych objawów schizofrenii, co może wskazywać na rolę czynnika indukującego bądź torującego drogę dla procesów psychotycznych”

Przyczyny zażywania kannabinoidów i substancji psychostymulujących u pacjentów ze schizofrenią – Katarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Urszula Cwalina, Mikołaj Kwiatkowski, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz

Jakie działa cały mechanizm na możliwe pojawienie się schizofrenii? Odpowiedzią jest specjalny gen COMT, który zostaje uszkodzony w wyniku zażywania marihuany w okresie młodzieńczym.

Mechanizm wyjaśnia poniższy fragment:

„Ekspozycja na konopie w okresie dorastania uszkadza gen COMT, który reguluje enzym O-metylotransferazę katecholową degradujący dopaminę, neurotransmiter zaangażowany w generowanie objawów pozytywnych schizofrenii. Gen występuje w dwóch formach: „Val” i „Met” Osoby posiadające jedną lub dwie kopie wariantu „Val” ponoszą wyższe ryzyko rozwoju schizofrenii, jeśli używają marihuany w okresie dorastania. Używanie marihuany może nasilić syndrom prodromalny schizofrenii, czyli wczesne zwiastuny choroby”

Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – Marcin Szulc
Palenie marihuany a schizofrenia

Dlaczego chorzy na schizofrenię palą marihuanę?

Kilka prac zwraca uwagę jeszcze na jeden aspekt – wielu użytkowników marihuany nie zaprzestaje jej zażywania wiedząc o schizofrenii, mimo że marihuana może zaostrzyć objawy choroby i pogarszać stan chorego. Dlaczego tak się dzieje?

Chorzy szukają w marihuanie:

 • redukcji stanów lękowych,
 • uczucia przyjemności, zrelaksowania,
 • ucieczki od wyobcowania społecznego, poprawy relacji społecznych,
 • ucieczki od odrzucenia, braku akceptacji choroby.

Niestety, stosowanie środków psychoaktywnych u chorych na schizofrenię wywołuje szereg skutków ubocznych i możliwy nawrót choroby.

Z piśmiennictwa z 2002 roku wynika, że młodzi pacjenci chorujący na schizofrenię często odczuwają subiektywne korzyści płynące z zażywania SPA (substancji psychoaktywnych), dlatego też zwykle niechętnie współpracują z lekarzem, by porzucić nałóg. Biorą zaś narkotyki, aby: obniżyć poziom depresji (72%) oraz napięcia (64%), zintensyfikować uczucie przyjemności (62%), poprawić zdolność do nauki i pracy (17%), znieść efekty uboczne stosowanych leków (15%), wyeliminować omamy (11%) i uczucie podejrzliwości (4%).

Przyczyny zażywania kannabinoidów i substancji psychostymulujących u pacjentów ze schizofrenią – Katarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Urszula Cwalina, Mikołaj Kwiatkowski, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz

Niestety, takie samoleczenie nie przynosi rozwiązania problemów (najwyżej chwilowe), a jedynie pogorszenie kondycji chorego w dłuższej perspektywie.

Pamiętaj,

Osoby chorujące na choroby psychiczne zawsze muszą leczyć się pod okiem lekarza specjalisty. Nigdy nie należy stosować narkotyków w celu poprawy samopoczucia.

Podsumowanie

Zażywanie marihuany może wydawać się dla chorych na schizofrenię sposobem na poradzenie sobie z samą chorobą, akceptację samego siebie czy poprawę relacji społecznych. Niestety, marihuana nie wyleczy ze schizofrenii, a jedynie pogorszy stan chorego lub wywoła nawrót choroby w przyszłości. U osób podatnych (obciążonych genetycznie ryzykiem choroby psychicznej), marihuana może przyspieszyć jej zdiagnozowanie. Dane podają, że na schizofrenię cierpi około 1% ludzi, zaś wśród użytkowników marihuany wskaźnik ten wynosi już 2%.

Dla zainteresowanych: Czy możliwe są halucynacje i psychoza po marihuanie?

Źródła:

 • Przyczyny zażywania kannabinoidów i substancji psychostymulujących u pacjentów ze schizofrenią – Katarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Urszula Cwalina, Mikołaj Kwiatkowski, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz
 • Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – Marcin Szulc
 • Zdrowotne następstwa rekreacyjnego używania kannabinoidów – Anna Klimkiewicz, Agata Jasińsk