Marihuana to najpopularniejsza używka na świecie. Stosowana jest ze względu na swoje psychoaktywne właściwości, pomagające w odprężeniu, wprowadzeniu w nastrój relaksu, czasem nawet euforii. Wywołuje jednak wiele skutków ubocznych, groźnych dla zdrowia. Używka ta, jak każdy środek, lek czy suplement, posiada szereg przeciwwskazań do jej stosowania.

Czym jest marihuana i co zawiera?

Marihuana (trawka, maryśka, gandzia, itd.) to susz pozyskiwany z kwiatostanów (czasem też liści) roślin gatunku Cannabis, czyli konopi. Wyróżniamy trzy gatunki konopi: siewne, dzikie oraz indyjskie. To susz uzyskany z konopi indyjskich, określa się właśnie jako marihuanę.

Marihuana jest narkotykiem. Jej posiadanie jest nielegalne. Mówi o tym Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Psychoaktywne działanie marihuany możliwe jest dzięki obecności THC, czyli tetrahydrokannabinolu. Aktywuje on receptory CB1, zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym.

Receptory CB1 i CB2 są częścią układu endokannabinoidowego, odpowiadającego za stan całego organizmu i regulującego wiele życiowych czynności (ból, sen, itd.)

Więcej o marihuanie i THC przeczytasz w artykule: Czym jest i jakie właściwości oraz działanie posiada marihuana.

W jaki sposób zażywa się marihuanę?

Może być zażywana na kilka sposobów, nawet z jedzeniem lub w postaci naparów i nalewek, jednak najczęściej marihuanę zażywa się poprzez:

 • Palenie (skręty / jointy) – to najpopularniejszy sposób, daje natychmiastowy efekt, utrzymujący się do około 2 godzin.
 • Waporyzację, proces odbywający się za pomocą urządzenia – waporyzatora. W procesie tym nie dochodzi do spalania, czyli nie wytwarzają się szkodliwe związki. Marihuanę wdycha się w postaci oparów.
 • Palenie z tzw. fajki wodnej – wdycha się do płuc dym w niższej temperaturze niż np. w jointach.

Używka ta wiążę się z długą listą skutków ubocznych, tych krótkotrwałych bezpośrednio po zażyciu oraz długoterminowych, wynikających z długiego okresu zażywania lub uzależnienia. Patrz: Marihuana jako narkotyk – skutki palenia i uzależnienie.

Poniższa grafika prezentuje tylko niektóre skutki.

Skutki palenia marihuany
Źródło: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przeciwwskazania do palenia marihuany

Marihuana, jako środek psychoaktywny, wykazuje cały szereg szkodliwych działań na ludzki organizm, dlatego też istnieje wiele przeciwwskazań do jej stosowania. Połączenie marihuany z lekami, alkoholem, a także zażywanie jej w okresie ciąży czy konkretnej choroby stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

W tej części tekstu wykażemy, z jakim lekami nie wolno łączyć marihuany i jakie choroby są przeciwwskazaniem do zażywania produktów konopi indyjskich.

Marihuana w połączeniu z chorobami

Bezsprzecznie marihuana ma negatywny wpływ na ludzki organizm – psychoaktywne THC szybko aktywuje obszary mózgu, co powoduje występowanie różnych reakcji organizmu – od euforii, uczucia odprężenia po psychozy i stany zagrażające własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu (zmiana percepcji czasu, odległości, itp.)

Istnieje kilka schorzeń i chorób, których objawy mogą się nasilać w związku z odurzeniem THC. Badania mówią o potencjalnych możliwościach wystąpienia lub zaostrzenia schizofrenii po regularnym, długim zażywaniu. Nie mamy jednak dostatecznych dowodów, że tak na pewno się dzieje, ale obszar ten jest nieustannie badany i wykazano taką tezę.

Marihuana może być przyczyną zaostrzenia się objawów chorób o podłożu psychicznym.

Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że jest przyczyną chorób psychicznych.

Jak to wyjaśnić? Po marihuanę często sięgają osoby o specyficznej konstrukcji psychicznej, z problemami osobowościowymi, społecznymi. Sięgają po środki, które zmieniają świadomość, jest to ucieczka od problemów, czy niepewności.

„Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zażywaniem marihuany a występowaniem chorób i zaburzeń psychicznych nie są jasne. Są dowody na to, iż osoby z poważnymi problemami psychicznymi częściej sięgają po środki zmieniające świadomość, w tym po marihuanę. Poszukują ulgi w związku z odczuwanym dyskomfortem psychicznym. Istnieją również prace badawcze, z których można wnioskować, że zaburzenia psychotyczne są zaostrzane przez marihuanę. Brakuje jednak rozstrzygających dowodów na to, że marihuana jest przyczyną chorób psychicznych”

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy – Katarzyna Dąbrowska, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz,Łukasz Wieczorek

Jakie choroby lub stany są przeciwwskazaniem do zażywania marihuany?

Na jakie choroby może mieć wpływ i kto powinien szczególnie uważnie rozważyć jej zażywanie – jakie choroby lub predyspozycje wykluczają palenie marihuany?

 • osoby z predyspozycjami do stanów lekowych, depresji, zaburzeń psychicznych,
 • kobiety w ciąży oraz karmiące piersią (istnieją badania mówiące o ryzyku rozwoju np. nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka, niskiej masy urodzeniowej, itd. w przypadku stosowania przez matkę marihuany w okresie ciąży,
 • osoby bardzo młodeich układ nerwowy jest szczególnie wrażliwy na substancje zawarte w marihuanie,
 • osoby cierpiące na schorzenia układu sercowo- naczyniowego – z uwagi na możliwość wystąpienia tachykardii (częstoskurcz- zaburzenia rytmu serca) po zażyciu marihuany,
 • niskie ciśnienie to także przeciwwskazanie do używania marihuany,
 • choroby układu oddechowego – marihuana wpływa na stan płuc, działa drażniąco na układ oddechowy,
 • ponieważ zażywanie marihuany wpływa negatywnie na płodność i funkcjonowanie układu rozrodczego (niska ilość plemników, zaburzenia hormonalne u kobiet, itp.) stosowanie jej np. w okresie starań o dziecko może utrudniać zajście w ciążę,
 • szczególna nadwrażliwość na kannabinoidy jest także przeciwwskazaniem do stosowania np. marihuany,
 • ciężkie uszkodzenia nerek, wątroby czy serca są również wymieniane jako przeciwwskazania do stosowania produktów konopi indyjskich.

Tzw. medyczna marihuana jest w Polsce legalna i reguluje to prawo, istnieją również w tym przypadku przeciwwskazania ze strony organizmu do stosowania takiej terapii, są to m.in.:

 • arytmia,
 • zaostrzona choroba sercowo – naczyniowa,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność nerek i wątroby,
 • zaburzenia psychiczne, w tym myśli samobójcze,
 • uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
 • ciąża/ karmienie piersią,
 • alergia na konopie.

Leki a marihuana – możliwe interakcje

Jak wykazaliśmy w powyższym akapicie, istnieje szereg schorzeń, które należy traktować jako przeciwwskazania do palenia marihuany. Dotyczy to również zażywanych leków, które mogą wchodzić w reakcję z marihuaną.

Łączenie środków psychoaktywnych z innymi lekami jest bardzo niebezpieczne.

Marihuana, jak każdy inny środek, używka, lek czy suplement, a nawet składnik pożywienia w połączeniu z innym może wywołać silną niepożądaną reakcję. Szczególnie dotyczy to łączenia środków psychoaktywnych z lekami.

Pamiętaj, że łącznie jej z innymi lekami może spowodować:

 • szybsze lub wolniejsze działanie leków,
 • spotęgowanie działań ubocznych leków,
 • osłabienie działania leków, brak reakcji organizmu, itp.

Substancjami, z którymi nie należy łączyć marihuany (kannabinoidy wzmacniają ich działanie) są np.:

 • inne środki psychoaktywne,
 • leki uspokajające, nasenne,
 • przeciwdepresyjne,
 • przeciwpadaczkowe.

Poniżej prezentujemy listę konkretnych leków mogących oddziaływać z THC. Zawsze, w przypadku stosowania tych substancji, powinno się zasięgnąć porady lekarza i farmaceuty!

Leki zwiększające poziom THC:

 • Leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna)
 • Inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol)
 • Cymetydyna
 • Antybiotyki makrolidy ( np. klarytromycyna, azytromycyna)
 • Leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, flukonazol, ketokonazol)
 • Antagoniści wapnia (np. diltiazem, werapamil)
 • Inhibitory proteazy HIV (np. rytonavir)
 • Amiodaron
 • Izoniazyd

Leki, które zmniejszają działanie THC, są to np.:

 • Ryfampicyna
 • Karbamazepina
 • Fenobrbital
 • Fenytoina
 • Prymidon
 • Ryfabutyna
 • Dziurawiec zwyczajny

Źródło (wykaz leków).

Marihuana a antybiotyk – czy można ją palić podczas antybiotykoterapii?

Każdy środek zażywany w czasie stosowania antybiotyków może wywołać niepożądane reakcje lub wzmocnić działanie leku. Szczególnie należy uważać łącząc ją z:

 • antybiotykami makrolidowymi (m.in. erytromycyna, roksytromycyna, klarytromycyna, miokamycyna i midecamycin).

Interakcja ta może skutkować działaniami niepożądanymi ze strony układu pokarmowego i sercowego.

Marihuana może nasilać działania niepożądane antybiotyków makrolidowych.

Marihuana – THC jest składnikiem leków zaliczanych do tzw. medycznej marihuany (np. Sativex, Dronabinol). Leki te również wchodzą w interakcję z innymi substancjami – szczegółowy wykaz znajdziesz na stronie drugbank.com

Leki wchodzące w interakcję z marihuaną

Jak działa THC (marihuana) w połączeniu z alkoholem?

Alkohol jest jednym z przeciwwskazań do zażywania marihuany ze względu na bardzo duże ryzyko potencjalnie groźnych skutków ubocznych.

Marihuana i alkohol to bardzo ryzykowny pomysł. Osoby często sięgają po nią, by wzmocnić efekt, łączą ją z alkoholem. Nigdy do końca nie wiemy, jakie reakcje wystąpią po równoczesnym zażyciu obu substancji.

Najczęściej wymieniane są następujące objawy:

 • silniejsze działanie alkoholu oraz marihuany,
 • wymioty,
 • nudności,
 • zawroty głowy,
 • panika,
 • lęk,
 • paranoja – nawet do objawów psychozy,
 • zaburzenia koordynacji w trakcie prowadzenia pojazdów! – zagrożenie życia i zdrowia kierującego i innych użytkowników ruchu drogowego.

Alkohol wzmacnia działanie THC, osoby pijące alkohol i zażywające marihuanę mają w osoczu dwukrotnie większe stężenie THC. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, skutkiem czego jest szybsze wchłanianie się THC.

Wiele badań podkreśla fakt, że stosowanie alkoholu wyrządza więcej zła dla organizmu niż palenie trawki. Podkreśla się, że marihuana wykazuje pewien potencjał leczniczy i nie jest to jedynie samo zło. Bezsprzeczne jest jednak to, że łączenie obu tych substancji jest niebezpieczne i wywoływać może nieprzewidywalne skutki uboczne.

Więcej możesz przeczytać w opracowaniu Which Is Worse For Your Health, Marijuana or Alcohol? Here’s The Science.

Skutki łączenia marihuany z lekami i alkoholem

Skutki łączenia substancji psychoaktywnych z innymi środkami zawsze niosą ryzyko wielu poważnych zdrowotnych problemów (od „zwykłych” wymiotów po podejmowanie prób samobójczych). Psychoaktywne THC, będące głównym składnikiem odurzającym, oddziałuje na układ nerwowy. Dodanie do tego zestawu alkoholu czy jakiegokolwiek leku potęguje te działania i czyni je potencjalnie groźnymi dla zdrowia czy nawet życia. Tzw. uzależnienia mieszane, czyli łączenie kilku substancji, występują coraz częściej.

„Intensywny kontakt z alkoholem (osoby) rozpoczynały zwykle w wieku kilkunastu lat. Alkohol „przecierał” ścieżkę w poszukiwaniu nowych substancji psychoaktywnych (…) Wielu młodych ludzi trafiających do leczenia zażywa równocześnie lub naprzemiennie: alkohol, marihuanę, opiaty, leki uspakajające i nasenne, amfetaminę i inne (…) Człowiek, który jednocześnie pije i zażywa narkotyki, naraża się poza tym na wystąpienie efektu współdziałania. Skutki działania narkotyków i alkoholu pomnażają się, a nie dodają w prosty sposób”

Co warto wiedzieć o uzależnieniach mieszanych? Elżbieta Rachowska

Skutkami zażywania wielu środków jednocześnie jest poważne uzależnienie, większe ryzyko utraty zdrowia (mieszanka kilku substancji działa silniej). Ale skutki uboczne to nie tylko wymiar fizyczny czy psychiczny. Nie należy zapominać, że uzależnienie, nałóg to prosta droga do społecznego wykluczenia, problemów w relacjach społeczno – rodzinnych, zawodowych, itp.

Podsumowanie

Marihuana to popularny narkotyk, często traktowany jako imprezowa używka. Sama w sobie może wywoływać wiele skutków ubocznych. Łączenie jej z lekami, alkoholem czy zażywanie w czasie trwania wielu chorób i schorzeń niesie za sobą duże ryzyko utraty zdrowia i poważnych powikłań.