Kannabinoidy w wielu przypadkach wspierają standardowe leczenie różnych jednostek chorobowych. Czy choroba Huntingtona do nich należy? Jak konopie mogą wesprzeć leczenie tego schorzenia? W opracowaniu znajdziesz informacje o możliwościach wykorzystania medycznej marihuany w leczeniu pląsawicy Huntingtona.

Pląsawica Huntingtona i jej objawy

Na początek krótka charakterystyka tej choroby.

  • Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) jest genetyczną chorobą układu nerwowego. Pacjentowi towarzyszą ruchy pląsawicze oraz szereg innych objawów: otępienie, depresja, zaburzenia mowy, osobowości. Choroba ma charakter postępujący, czego skutkiem są nieodwracalne zmiany w mózgu.

Charakterystyka choroby

Jaki przebieg ma choroba i jakie jeszcze objawy obserwuje się u pacjentów z chorobą Huntingtona:

pląsawica Huntingtona - infografika
PLĄSAWICA HUNTINGTONA – OPRACOWANIE WŁASNE HEMPLO

Szerzej specyfikę choroby opisuje poniższy fragment pracy:

„Pląsawica Huntingtona (HD, Huntington’s disease) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego, dziedziczoną autosomalnie dominująco, której początek przypada zwykle na 5.–7. dekadę życia, a przebieg jest stopniowo postępujący. Choroba charakteryzuje się triadą objawów: ruchami mimowolnymi, zaburzeniami funkcji poznawczych i zachowania oraz zaburzeniami emocji. Występowanie HD ocenia się na 5–10 na 100 000 populacji ogólnej.

Najbardziej typowe dla HD są uogólnione ruchy pląsawicze o różnym nasileniu. W wielu przypadkach ruchy pląsawicze są zogniskowane (bardziej nasilone) na twarzy, tułowiu, kończynach górnych lub dolnych. W tym ostatnim przypadku powodują typowe, „taneczne” zaburzenia chodu. Ruchy pląsawicze mogą również obejmować mięśnie gardła oraz krtani i powodować zaburzenia artykulacji i połykania”

Choroba Huntingtona — obecny stan wiedzy, Andrzej Szczudlik, Monika Rudzińska, Daniel Zielonka

Czy wiesz, że:
Choroba postępuje z roku na rok, śmierć pacjenta następuję zazwyczaj po okresie 10-25 lat trwania choroby. Pląsawica Huntingtona najczęściej ujawnia się około 40 roku życia, chociaż znana jest postać młodzieńcza, dotyka osób nawet przed 20 rokiem życia.

Przyczyny choroby

DNA geny puzzle

Jak widziałeś na grafice powyżej, za rozwój choroby odpowiada mutacja genu. Pląsawica jest choroba genetyczną. Jeżeli rodzic choruje, występuje duże ryzyko, że dzieci również będą chore (otrzymanie wadliwego genu od rodzica). Może się jednak zdarzyć, że dana osoba ma zmutowany gen, mimo że rodzice byli zdrowi.

Diagnostyka

Pierwszym etapem diagnostyki jest szczegółowy wywiad lekarski. Lekarz pyta o objawy, częstotliwość ich występowania, czy w rodzinie jest przypadek choroby, podobne objawy itp. Przeprowadza się również badanie neurologiczne. Pacjent może zostać skierowany na badania obrazowe, w tym przypadku rezonans magnetyczny głowy. Wskazane są także badania genetyczne. Lekarz musi wykluczyć inne choroby przebiegające z podobnymi objawami.

Konwencjonalne metody leczenia

Leczeniem pląsawicy Huntingtona zajmuje się lekarz neurolog. Nie ma w tej chwili leku na tę chorobę. Leczenie polega na łagodzeniu objawów – ruchów pląsawiczych za pomocną dobranych leków (np. amantadyna). Czasami włącza się leki przeciwdepresyjne, jeżeli zachodzi taka potrzeba u konkretnego pacjenta. Zalecana jest również rehabilitacja oraz wsparcie psychologiczne.

Leczenie pląsawicy Huntingtona medyczną marihuaną

medyczna marihuana uprawa

Kannabinoidy prezentują szeroki wachlarz właściwości, czy mogą wesprzeć leczenie pląsawicy Huntingtona? W kolejnych akapitach analizujemy wyniki badań.

THC i CBD

Przeprowadzono kilka prób w zakresie zastosowania kannabinoidów we wspomaganiu leczenia pląsawicy Huntingtona. Jednak badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi.

„Inne randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzone u pacjentów z pląsawicą Huntingtona, którym podawano CBD w dawce 10 mg/kg przez 6 tygodni nie wykazało różnic w porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano olej sezamowy. Takie dawkowanie zapewniało stężenie CBD w surowicy w granicach 5,9–11,2 ng/ml, nie wykazując po wysyceniu surowicy krwi (steady state) istotnych różnic”

Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów („medyczna marihuana”) w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk – Roman Wachowiak, Marian Krawczyński , Barbara Steinborn

Wiemy, że kannabinoidy oddziałują na organizm poprzez wpływ na receptory kannabinoidowe (CB1 i CB2), będące częścią układu endokannabinoidowego. THC zawarte w marihuanie wpływa na receptory CB1, zlokalizowane głównie w układzie nerwowym. Zatem marihuana mogłaby być potencjalnie skutecznym związkiem wspomagającym leczenie pląsawicy Huntingtona. Na ten moment nie ma jednak wystarczającej ilości danych i badań potwierdzających. Mówi o tym fragment tej pracy:

„Pląsawica Huntingtona, obecnie nieuleczalna, dziedziczna, postępujące choroba neurodegeneracyjna,
będąca konsekwencją degeneracji pewnych neuronów GABAergicznych w prążkowiu i degeneracją
jądra ogoniastego, jest związana z zanikiem receptorów kanabinoidowych w wielu strukturach jąder
podstawy i istocie czarnej, a to sugeruje, że agoniści receptora CB1 mogliby być skuteczni przynajmniej
w leczeniu objawowym. Jak na razie brak jednak danych klinicznych o działaniu marihuany w pląsawicy,
a próby stosowania niepsychozomimetycznego kanabidiolu nie dały efektów leczniczych”

Jerzy Vetulani – Lecznicze zastosowania marihuany, Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014

Raport dotyczący CBD wymienia chorobę Huntingtona jaką tę, w której pomocny może być kannabidiol (CBD) – z wyraźnym zaznaczeniem „może”, a to wymaga wielu prób na ludziach, bo dotychczasowe badania prowadzono głównie na modelu zwierzęcym. Raport wskazuje działanie neuroprotekcyjne i przeciwutleniające kannabidiolu.

raport CBD
KANNABIDIOL (CBD)
Raport z przeglądu wstępnego – Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających
zebranie Genewa, 6-10 listopada 2017 r.

Tiki, obecne w chorobie Tourette’a, mogą pojawiać się również w pląsawicy Huntingtona – co nasuwa przypuszczenia o możliwościach wykorzystania kannabinoidów i w tej jednostce chorobowej. O możliwym potencjale medycznej marihuany w leczeniu tików przeczytasz w naszym artykule dotyczącym choroby Tourette’a.

Czytamy o tym również w poniższej publikacji.

„Znaczenie kannabinoidów w leczeniu choroby Huntingtona jest łączona z agonistycznym działaniem związków kannabinoidopochodnych na receptory CB1 prowadząc do zmniejszenia nadruchliwości. U pacjentów z syndromem Tourette’a odnotowano po podaniu THC redukcję tików bez powodowania ostrych i długoterminowych poznawczych deficytów”

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

Rola kannabinoidów w leczeniu choroby Huntingtona nie jest potwierdzona. Na pewno potencjał CBD i THC jest szeroki. Dlatego też warto podjąć trud przeprowadzenia kolejnych, rzetelnych badań, które dadzą odpowiedź, w jakim zakresie można te związki wykorzystać.

Dla zainteresowanych:

Jeżeli interesujesz się nowymi badaniami i możliwościami leczenia pląsawicy Huntingtona, przeczytaj o nowej metodzie leczenia tej choroby za pomocą podania genu wygaszającego gen wadliwie działający.

Inne kannabinoidy

Niektóre źródła wymieniają CBG (kannabigerol) jako związek potencjalnie przydatny we wspomaganiu leczenia opisywanej choroby, ze względu na jego profil przeciwzapalny i łagodzenie przebiegu pląsawicy Huntingtona.

Potencjalne skutki uboczne medycznej marihuany w pląsawicy Huntingtona

Z listy skutków ubocznych medycznej marihuany chorzy na pląsawice Huntingtona powinni zwrócić szczególną uwagę na zawroty głowy i zaburzenia uwagi, gdyż te występują u nich częściej niż u przeciętnego pacjenta. Naturalnie pozostałe zwykle występujące skutki uboczne również są potencjalnie możliwe.

Interakcje medycznej marihuany z lekami na pląsawicę Huntingtona

Medyczna marihuana może wchodzić w interakcję z lekami stosowanymi w leczeniu pląsawicy Huntingtona – np. lekami przeciwdepresyjnymi czy też z amantadyną (nasilenie działania leku i potencjalnych działań niepożądanych). Po więcej informacji sprawdź nasz artykuł o interakcjach medycznej marihuany. Ostateczne ryzyko interakcji szacuje lekarz i to on podejmuje decyzję o ewentualnym leczeniu.

Chorujesz lub ktoś z rodziny zmaga się z pląsawicą Huntingtona? Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat możliwości wdrożenia do leczenia medycznej marihuany, skontaktuj się z kliniką konopną. Pamiętaj, tylko lekarz może zdecydować o włączeniu kannabinoidów do leczenia – w zakresie pląsawicy Huntingtona opinie na ten moment nie są jednoznaczne.

Źródła

  1. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/146237,choroba-huntingtona
  2. https://pulsmedycyny.pl/plasawica-huntingtona-prof-zabek-o-pierwszych-w-europie-operacjach-dajacych-nadzieje-chorym-1140321
  3. Choroba Huntingtona — obecny stan wiedzy, Andrzej Szczudlik, Monika Rudzińska, Daniel Zielonka
  4. Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów („medyczna marihuana”) w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk – Roman Wachowiak, Marian Krawczyński , Barbara Steinborn
  5. Jerzy Vetulani – Lecznicze zastosowania marihuany, Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014
  6. KANNABIDIOL (CBD) Raport z przeglądu wstępnego – Komitet Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających 39. zebranie Genewa, 6-10 listopada 2017 r.
  7. Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek
  8. Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii – Arkadiusz Kazula