Zakładając własną plantację konopi większość growerów kupuje odpowiednią ilość nasion, kiełkuje je, a następnie rozsadza młode siewki. Sposób ten jest wykorzystywany od lat. Czy wiedzieliście, że wykorzystując klonowanie konopi można stworzyć całą plantację konopi tylko z jednej rośliny? Proces ten wymaga odrobiny czasu i cierpliwości, ale przynosi zaskakująco dobre efekty.

Wybór sposobu rozpoczęcia uprawy zależy głównie od potrzeb i zdolności growera. Początkujący plantatorzy znacznie częściej wybierają zakup większej ilości nasion, gdyż klonowanie wymaga dodatkowego nakładu pracy, umiejętności, a także zakupu odpowiednich środków.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Klonowanie roślin

Klonowanie konopi jest stosunkowo prostym procesem, z którym poradzą sobie nawet początkujący plantatorzy. Głównym założeniem tego zabiegu jest pobranie części rośliny matki, a następnie ukorzenienie jej, czego efektem jest powstanie zupełnie nowej rośliny. Jak sama nazwa wskazuje – nowa roślina charakteryzuje się takim samym zestawem genomów, co jej matka. Klon jest niejako bliźniakiem dawcy i będzie charakteryzować się niemal identycznymi potrzebami i efektami w uprawie.

Klonowanie pozwala zachować genetykę danego szczepu i uzyskać większą ilość bardzo podobnych roślin.

Kiełkowanie roślin

Kiełkowanie nasion konopi jest najstarszą metodą uprawy tych roślin. Znanych jest wiele metod kiełkowania ziaren konopnych, a wybór odpowiedniego zależy od plantatora. Do najpopularniejszych można zaliczyć: kiełkowanie na papierze, w wodzie, bezpośrednio w glebie, na krążkach uprawnych, w wełnie mineralnej.

Nieodpowiednio przeprowadzone kiełkowanie nasion może doprowadzić do zniszczenia nasion. Na naszej stronie dostępny jest pełen poradnik kiełkowania nasion, który może być dla was bardzo pomocny.

Podczas kiełkowania zarodek budzi się do życia, a procesy i przemiany biochemiczne nabierają tempa. Efektem jest rozwinięcie się proto korzenia.

Liść konopi

Różnice między klonowaniem, a kiełkowaniem

Główną różnicą między kiełkowaniem a klonowaniem jest genetyka. Jak już wiecie – klony posiadają niemal identyczną genetykę jak ich dawcy. Proces ten można porównać do kserowania dokumentu, gdzie kopia jest niemal identyczna jak oryginał. W celu prawidłowego zrozumienia kiełkowania należy posłużyć się zagadnieniem fenotypu i genotypu.

Genotyp jest to zespół genów, które warunkuje cechy dziedzicznie. Innymi słowy jest to zestaw genów określających jakie cechy „otrzyma” organizm potomny od rodziców. W przypadku konopi roślina otrzymuje zestaw cech matki i ojca, co skutkuje różnicami w wielkości plonów, szybkości wzrostu, a nawet odpornością na choroby. Cechy te uwidaczniają się nawet u roślin pochodzących z jednego szczepu. Przykładowo kupując nasiona tego samego szczepu z różnych źródeł, a następnie uprawa ich w tych samych warunkach może skutkować uzyskaniem widocznie różnych zbiorów.

Fenotyp jest to zbiór cech określających dany organizm. Są to zarówno cechy fizyczne i morfologiczne. W fenotyp rośliny wlicza się także jej genotyp. Genotyp roślin jest indywidualny, ale fenotyp może ulegać zmianie pod wpływem czynników środowiskowych.

Jak więc widzicie – klonując rośliny można uzyskać niemal identyczne krzaki jak te, które były dawcami. Ważnym jest jednak, aby zapewnić im praktycznie takie same warunki wzrostu. Wybierając kiełkowanie nasion jako główne źródło propagacji na plantacji można mieć pewność, że rośliny będą różnić się od siebie w pewnym stopniu, nawet przy zapewnieniu im tych samych warunków wzrostowych.

Zalety roślin klonowanych i klasycznych

Każdy ze sposobów zalesiania swojej plantacji posiada własne wady i zalety. Wybór konkretnej metody powinien być przemyślany przez plantatora i dostosowany do jego oczekiwań.

Klonowanie

WadyZalety
Konieczność wyhodowania rośliny matkiDokładna kopia genetyczna rośliny
Możliwość uszkodzenia klonówPewność wzrostu konopi damskiej
Możliwość błędnego poprowadzenia klonowaniaOszczędność finansowa
Dziedzicznie również złych cech roślin matecznychBrak konieczności kiełkowania nasion
Dokładnie określone cechy rośliny

Uprawa z nasion

WadyZalety
Wyższy koszt zakupu nasionSzeroki dostęp nasion
Dłuższy rozwój roślin w początkowych etapachŁatwy dostęp do nasion
Konieczność kiełkowania większej liczby nasionRówny wzrost roślin
Możliwość zakupu nasion niecelnychMożliwość dywersyfikacji plantacji
Liść konopi w przybliżeniu

Który sposób wybrać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań growera. Przed wyborem odpowiedniej metody należy się zastanowić czy zależy mu na uzyskaniu podobnych roślin i zbiorów, a może na różnorodności krzaków na plantacji i zdobyciu cennego doświadczenia w uprawie różnych szczepów?

Przed wyborem odpowiedniej techniki grower musi wziąć pod uwagę wszystkie aspekty każdej z nich. Dopiero po zapoznaniu się z charakterystyką technik można podjąć odpowiednią decyzję, gdyż żadna z nich nie jest wolna od wad.

Podsumowanie

Założenie swojej własnej plantacji konopi jest niezwykle ekscytującą przygodą, podczas której grower może uzyskać własne plony, ale co ważniejsze – doświadczenie w opiece nad roślinami. Klasyczną metodą założenia plantacji jest zakup odpowiedniego sprzętu i nasion. Nasiona należy wykiełkować wybrany przez siebie sposób i dbać odpowiednio o młode kiełki. Przez lata metoda ta była (i jest) wykorzystywana wśród growerów z całego świata. Inną metodą uzyskania większej liczby roślin jest sklonowanie wybranego osobnika. Dzięki klonowaniu można uzyskać niemal identyczne rośliny jak ich matczyne pierwowzory. Każda z metod posiada swoje wady i zalety, a o wyborze odpowiedniej musi zadecydować grower znający własne potrzeby i oczekiwania.


UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.