Zapewnienie idealnych warunków rozwojowych konopiom znajdującym się na plantacji nie daje gwarancji całkowitego bezpieczeństwa i pomyślnych zbiorów. Niekiedy można zauważyć, że rośliny zmieniają kolor łodyg na czerwony. Objawy mogą zaniepokoić growerów, w szczególności początkujących. Czerwone łodygi pojawiające się na plantacji powinny zmusić plantatora do podjęcia odpowiednich kroków.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Czerwone łodygi na roślinach konopi

Doświadczeni plantatorzy zauważyli, że objawy te są spowodowane nieodpowiednim oświetleniem, genetyką, niewłaściwą temperaturą, stresem, kwasowością podłoża lub niedoborem jednego ze składników odżywczych.

Pierwszy kontakt z czerwieniącymi łodygami może być stresujące, jednak istnieją sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Na grafice powyżej zilustrowano pierwsze objawy, na które powinien zwrócić uwagę plantator.

Często to właśnie genetyka odpowiada za czerwone zabarwienie łodyg i grower nie ma powodów do nadmiernych obaw. Jeżeli genetyka nie wykazuje takich zachowań, to czerwone łodygi mogą świadczyć o poważnych problemach, które zagrażają życiu roślin.

Intensywność światła

Każdy grower powinien odpowiednio zaplanować swoją plantację. Wielu z nich korzysta z upraw wewnętrznych, w których wykorzystywane są lampy uprawne. Zły ich dobór może prowadzić do wielu problemów, w tym przebarwień łodyg.

Jeżeli rośliny narażone są na działanie zbyt silnego oświetlenia, może wystąpić przebarwienie liści, łodyg i kwiatów. Problem łatwo zidentyfikować, gdyż jedynie łodygi narażone na działanie zbyt intensywnego światła zmieniają zabarwienie, a znajdujące się poniżej charakteryzują się prawidłowym ubarwieniem.

Szczególnie szkodliwe dla roślin jest światło UV w zbyt wysokich dawkach

Jeżeli rośliny narażone są działanie zbyt intensywnego światła, to można podjąć kroki, takie jak:

  • zmiana lampy,
  • zwiększenie odległości lampy od roślin,
  • zmniejszenie intensywności oświetlania roślin.

Genetyka konopi

Genetyka konopna jest bardzo rozległa. W świecie tych roślin można spotkać osobniki, które oczarowują różnorakimi kolorami, intensywnymi zapachami i niepowtarzalnymi smakami.

Niektóre odmiany charakteryzują się czerwonym zabarwieniem i tendencją rozwoju purpurowych liści, a nawet pąków. Czerwone łodygi spowodowane wpływem genetyki nie powinny budzić niepokoju plantatora. Można je rozpoznać w łatwy sposób, gdyż już w początkowych etapach wzrostu wszystkie łodygi charakteryzują się czerwonym zabarwieniem.

Temperatura w uprawie

Konopie, podobnie jak ludzie preferują pewien zakres temperatury, w którym rozwijają się optymalnie. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może skutkować poważnym uszkodzeniem roślin, a nawet ich śmiercią.

Nawet stosunkowo niskie zmiany temperatury w ciągu dnia i nocy mogą doprowadzić do powstania czerwonych, różowych, a nawet fioletowych liści.

Najlepszym środkiem prewencji jest dokładna kontrola temperatury na plantacji. W tym celu można umieścić termometry elektroniczne, które charakteryzują się dokładnymi pomiarami.

W celu rozwiązania tego problemu należy zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę panującą na uprawie.

Stres roślin

Growerzy, którzy trenują swoje rośliny, nie kontrolują temperatury w namiocie, zbytnio je podlewają lub podlewają niedostatecznie, narażają rośliny na stres. Długotrwałe działanie stresu znacznie ogranicza tempo rozwoju konopi, a niekiedy doprowadzić do przebarwień łodyg.

Zmiana koloru łodyg spowodowana stresem jest bardzo specyficzna i trudna do identyfikacji. Każdy szczep może inaczej reagować na zbyt dużą dawkę stresu.

Jeżeli roślina zmieniła ubarwienie łodyg pod wpływem stresu to jedynym sposobem walki z tym problemem jest wyeliminowanie elementu stresogennego z plantacji lub zmniejszenie intensywności jego działania.

Niedobory składników odżywczych

Kolejnym problemem objawiającym się czerwonymi łodygami jest niedobór mikro- i makroelementów. Niektóre pierwiastki są niezwykle potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin. Jeżeli w podłożu znajdują się zbyt niskie stężenia fosforu i magnezu rośliny mogą charakteryzować się czerwonymi łodygami.

Przebarwione łodygi spowodowanie niedoborem tych dwóch składników występują na wielu plantacjach i są niezwykle powszechne. Nieodpowiednia suplementacja nawozów lub korzystanie z obojętnego podłoża może być powodem powstawania czerwonych łodyg.

Rozwiązaniem jest suplementacja nawozów posiadających fosfor i magnez lub przesadzenie roślin do nowego podłoża, bogatego w składniki odżywcze.

Poziomy pH

Identyfikacja problemu czerwonych łodyg może być trudna. Jeżeli wcześniej wymienione przyczyny nie są odpowiedzialne za czerwone łodygi Twoich roślin, to może odpowiadać za nie nieodpowiednia kwasowość podłoża.

Nieodpowiedni poziom pH ma wpływ na wchłanianie składników odżywczych, co nawet przy odpowiednich stężeniach w glebie może wywoływać niedobory. Do kontroli kwasowości podłoża można wykorzystać kwasomierze, co dokładniej opisujemy w osobnym opracowaniu.

Czerwone łodygi spowodowane nieprawidłową kwasowością nie są jedynym objawem problemu kwasowości podłoża. U roślin można zauważyć także przypalone krawędzie liści, poskręcane liście, przebarwione liście i zaburzone tempo rozwoju roślin.

Odpowiednim rozwiązaniem tego problemu jest przesadzenie roślin do podłoża o odpowiedniej kwasowości lub wykorzystanie regulatorów kwasowości podłoża. Preparaty można nabyć w większości growshopów i sklepów ogrodniczych.

Podsumowanie

Plantatorzy z całego świata borykają się z problemem zmiany koloru łodyg. Niestety bardzo mało wiadomo o tym zjawisku, a wiedza na jego temat pochodzi głównie od growerów. Głównym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest właściwa identyfikacja przyczyny, co może nie być łatwe. Natomiast sama walka z czerwonymi łodygami jest zazwyczaj łatwa i nie wymaga od plantatora dużego doświadczenia.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.