Cyrkulacja powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem w uprawie konopi indyjskich. Niestety często jest pomijany przez growerów. Szczególne problemy sprawia odpowiednie dobranie wentylatorów w uprawach domowych i sposoby ograniczenia działania wiatru na uprawach zewnętrznych. Szkodliwa bowiem jest nie tylko niedostateczna cyrkulacja, ale także nadmierna – wiatr może doprowadzić do „oparzeń” i innych problemów z roślinami.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Cyrkulacja powietrza w uprawie

W uprawach wewnętrznych cyrkulację powietrza uzyskuje się dzięki wentylatorom, w warunkach naturalnych wystarcza wiatr. W zależności od ukształtowania otoczenia i obecności innych roślin natężenie i siła wiatru na spocie może być różna – czasem zbyt wysoka.

Kontrola nad wentylacją wewnątrz pokoju lub namiotu uprawnego jest stosunkowo łatwa. Ograniczenie cyrkulacji powietrza na uprawach zewnętrznych jest już jednak bardziej skomplikowane i wymaga pewnego nakładu pracy.

Dlaczego cyrkulacja powietrza jest ważna?

Korzyści jakie niesie ze sobą właściwa cyrkulacja, to między innymi:

Ryzyko jakie niesie ze sobą zbyt wysoka cyrkulacja:

 • poparzenie,
 • nadmierne wysychanie roślin,
 • przesuszenie podłoża,
 • stres roślin.

Konopie to organizmy żywe, które prowadzą wymianę gazową i transpirację. Procesy te są niesamowicie ważne dla ich prawidłowego rozwoju i rozwinięcia pięknych kwiatów.

Procesy prowadzone są na powierzchni liści i łodyg. Oddychanie zachodzi całodobowo, a transpiracja głównie nocą. Dzięki nim poziom wilgotności może zostać wyrównany, jednak zachodzi ryzyko zbytniego zwiększenia wilgotności, co może doprowadzić do rozwoju pleśni.

Jak już wspomnieliśmy, odpowiednia cyrkulacja pozwala wyregulować poziom tlenu i wilgotności wewnątrz namiotu lub pokoju uprawnego.

Czym jest oparzenie wiatrem i jak z nim walczyć?

Oparzenie wiatrem jest zjawiskiem, które występuje niezwykle rzadko, przez co może wzbudzić wielki niepokój wśród plantatorów. Co ważne, problem może wystąpić zarówno nie tylko na zewnątrz, ale także w plantacjach wewnętrznych.

Oparzenia wiatrem charakteryzują się miejscowymi przesuszeniami liści i pąków. Lekkie objawy oparzeń mogą obejmować wyblakłe pąki i liście. Nadmierna cyrkulacja może sprawiać także, że liście konopi będą się zawijać, a ich końcówki przesuszać.

Na szczęście da się uchronić rośliny przed poparzeniami wiatrem. Głównym sposobem jest poprawa cyrkulacji powietrza. W domowych warunkach znacznie prościej jest zwalczyć ten problem. Zazwyczaj pomaga zmniejszenie intensywności pracy wentylatorów. Po wykonaniu tego zabiegu rośliny powinny dalej prawidłowo się rozwijać. Większy problem jest w przypadku, gdy wentylatory nie posiadają regulacji ciągu – wówczas konieczna będzie ich wymiana.

Dobrym pomysłem jest nie kierowanie wentylatora lub radiatora bezpośrednio na rośliny. Wystarczy strumień powietrze skierować na doniczki lub przestrzeń nad roślinami. To zapewni obieg powietrza, a nie uszkodzi roślin.

Ograniczenie działania wiatru na outdoor

Uprawiając konopie na outdoor można zapewnić im w miarę naturalne warunki naturalne, ale wiąże się to z ryzykiem wystąpienia wielu zagrożeń. Grower może ochronić swoje rośliny przed działalnością szkodników i ludzi, ale nie ma wpływu na pogodę.

Do uchronienia swoich roślin przed wiatrem można wykorzystać zwykłą siatkę rolniczą, która posłuży jako parawan. Wokół miejsca uprawy należy umieścić paliki, na których rozwieszona będzie siatka. Paliki i parawan z siatki powinien być przynajmniej jeden metr wyższy od roślin, co pozwoli całkowicie uchronić je przed wiatrem. Zastosowanie niższego ogrodzenia także jest możliwe, ale szczyty roślin nie będą dostatecznie chronione.

Rośliny można bronić przed działaniem wiatru jeszcze przed rozpoczęciem uprawy. Wybierając spot można wykorzystać polanę lub inne osłonięte miejsce. Inne rośliny ochronią wówczas konopie przed działaniem wiatru.

Podsumowanie

Oparzenia wietrzne są spowodowane nieprawidłową cyrkulacją powietrza na plantacji. Szybka reakcja ze strony plantatora uchroni rośliny przed nadmierną dewastacją. Prawidłowa cyrkulacja powietrza na plantacji jest niezwykle ważna. Dzięki niej wilgotność i temperatura mogą być utrzymywane na właściwym poziomie.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.

Źródła

 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305197875900368
 • https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54564-6_3
 • https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780203730591-20/commercial-cultivation-cannabis-ashley-vogel
 • https://www.mdpi.com/1420-3049/27/5/1719
 • https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45541-9_1
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744117X20300083
 • https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2672.2007.03569.x