Konopie, podobnie do ludzi, charakteryzują się własną płcią. Wśród nich można wyróżnić trzy podstawowe płcie, takie jak: płeć męska, żeńska i hermafrodyta (obojnacza). Początkujący growerzy często zastanawiają się, jakiej płci będą rośliny wysiane na plantacji. Niestety, nie można określić tego po wyglądzie nasion. To właśnie z kwiatów damskich produkuje się marihuanę, dla której konopie są uprawiane. Rośliny męskie rozwijają woreczki pyłkowe, które są w stanie zapylić żeńskie rośliny, co spowoduje całkowitą utratę plonów.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Dlaczego płeć konopi jest ważna?

Określenie płci roślin jest bardzo ważne, ponieważ gatunki męskie i hermafrodytyczne, nie wytwarzają pożądanych kwiatów. Bardzo ważne jest usunięcie z uprawy wszystkich osobników tego typu, ponieważ w okresie kwitnienia woreczki pyłkowe mogą wybuchnąć, zapylając żeńskie kwiaty. Zapylone kwiatostany nie nadają się do produkcji marihuany leczniczej i rekreacyjnej, ponieważ ich moc i jakość zostaje znacznie zmniejszona. W zapylonych kwiatach wytwarzane są nasiona, które nie są pożądane w suszu – gryzą i strzelają podczas palenia marihuany.

Znalezienie nasion w kwiatach konopnych oznacza, że misja growera zakończyła się niepowodzeniem, a cały wysiłek poszedł na marne (pod warunkiem, że nie był to proces celowy). Zapylone kwiaty nie nadają się do spożycia i muszą być zutylizowane (spalone lub przekompostowane).

Wielu początkujących growerów zastanawia się, czy męskie osobniki są do czegokolwiek przydatne?

Męskie osobniki konopi indyjskich mogą być bardzo pożądane w wąskim gronie breederów. Breederami określa się growerów, którzy opracowują własne, nowe szczepy konopi indyjskich. Breederzy wykorzystują pyłek męskich odmian do zapylania konkretnych roślin, czego efektem jest stworzenie nasion zupełnie nowej genetyki rośliny. Dzięki nim powstały kultowe odmiany, takie jak AK – 47 i O.G Kush.

Osobniki hermafrodytyczne powstają z roślin żeńskich lub męskich, które zostały wystawione na działanie skrajnie dużego stresu i złych warunków panujących na plantacji. Hermafrodyty wytwarzają jednocześnie kwiaty i woreczki pyłkowe, które wyglądem przypominają „banany”. Hermafrodyczne rośliny posiadają zdolność samozapylania, ale także zapylenia roślin znajdujących się wokół. Pojawienie się hermafrodyty, może świadczyć o nagannych warunkach w uprawie.

Kiedy można stwierdzić płeć konopi?

Dzięki charakterystycznym cechom, które widoczne są tuż przed okresem kwitnienia.

Określenie płci rośliny możliwe jest w późniejszych etapach jej życia. Pomiędzy fazą wegetatywną a fazą kwitnienia zaczynają tworzyć się niewielkie struktury zwane pre – flowerami. Te małe odrosty są zalążkami kwiatów lub woreczków nasiennych. Znajomość ich zlokalizowania i identyfikacji, pozwala na odpowiednio wczesne usunięcie męskich osobników z uprawy.

Kwiaty zaczynają się pojawiać około 6 – 7 tygodnia życia rośliny. Growerzy często używają lup, aby dokładnie zbadać rośliny, zanim dojdzie do zapylenia.

Męskie pre – flowery wyglądem przypominają kulki, a damskie – gruszki z włoskami u góry.

Niestety, wcześniejsze określenie płci jest niemożliwe. W fazie sadzonkowej i wegetatywnej rośliny wykorzystują całą dostępną energię do wzrostu. Dopiero przed fazą kwitnienia zmienia się charakterystyka procesów biochemicznych, czego efektem jest znaczne zahamowanie wzrostu. Energia zostaje przekazana do rozwoju kwiatów lub woreczków pyłkowych.

Rodzaje płci konopi

Różnica między męskimi i żeńskimi roślinami marihuany

Znanych jest kilka metod określenia płci konopi. Dzięki szybkiej identyfikacji, można uniknąć strat w zbiorach. Początkujący growerzy mogą mieć z tym problemy, jednak jest to bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Charakterystyka męskich roślin marihuany

Prawidłowa identyfikacja roślin męskich jest bardzo prosta. Męskie osobniki charakteryzują się pre – flowerami w kształcie kuleczek, które z czasem zmieniają się w woreczki pyłkowe. Męskie osobniki nie wytwarzają słupków kwiatowych, które bardzo dobrze widoczne są u damskich roślin.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia roślin męskich

Wygląd żeńskichi męskich konopi - jak rozpoznać.png
Zwróć uwagę na charakterystyczne „nitki” u odmiany żeńskiej

Charakterystyka damskich roślin marihuany

Pierwszymi oznakami żeńskiej rośliny są słupki, które wyglądem przypominają białe włoski. Słupki wyrastają między łodygą, a gałęzią. Kolejną oznaką żeńskiej płci są pre – flowery, które wyglądem przypominają kształt gruszki. To z pre – flowerów rozwiną się drogocenne kwiaty.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia roślin damskich

Warto zapamiętać, że konopie męskie znacznie wcześniej wykształcają sakiewki nasienne, dzięki czemu można je odpowiednio wcześnie wyizolować.

Jak wygląda hermafrodyta?

Usunięcie wszystkich męskich konopi z ogrodu nie jest gwarancją bezpieczeństwa. W specyficznych warunkach może dojść do hermienia konopi, czyli powstania hermafrodyty, która posiada zarówno cechy damskie oraz męskie. Hermafrodyty są w stanie zapylić damskie rośliny, dlatego też ich obecność jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli na plantacji pojawią się hermafrodyty, to należy je jak najszybciej usunąć.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia, które pomogą w identyfikacji hermafrodyty na plantacji

Jak widać na załączonych zdjęciach, hermafrodyty posiadają pre – flowery damskie i męskie.

Jak rozpoznać płeć konopi w przypadku automatów?

Automatyczne odmiany konopi charakteryzują się zdolnością do wejścia w fazę kwitnięcia, bez względu na ilość i czas dostępnego światła. Płeć automatów można poznać po około 3 tygodniach wzrostu rośliny, w zależności od szczepu.

Identyfikację płci odmian automatycznych przeprowadza się identycznie, jak identyfikację pozostałych odmian.

Feminizowane nasiona jako gwarancja uzyskania roślin damskich

Unikanie roślin męskich i hermafrodytycznych jest priorytetem każdego growera, niezależnie od tego, czy uprawia rośliny outdoor czy indoor. Zakup odmian feminizowanych daje prawie 100% tego, że na plantacji pojawią się jedynie żeńskie rośliny. Czym są odmiany feminizowane?

Nasiona feminizowane, to nasiona poddane modyfikacji genetycznej tak, aby wyrosły z nich jedynie osobniki żeńskie. Usunięcie odmian męskich z plantacji znacznie ułatwiło uprawę marihuany i chroni niedoświadczonych hodowców przed utratą dużej części plonów. W ciągu ostatnich lat nasiona feminizowane, niemal całkowicie zdominowały rynek europejski, wypierając typowe nasiona regularne. Niestety, nasiona feminizowane mogą wykazywać skłonności do hermafrodytyzmu.

Żeńskie - feminizowane nasiona marihuany

Odmiany feminizowane są obecnie najpopularniejszymi odmianami dostępnymi na rynku. Nasiona żeńskie są zazwyczaj płodne, jednak mogą zdarzyć się wyjątki. Są bardziej odporne i cechują się większym stężeniem THC.

Więcej o odmianach feminizowanych można dowiedzieć się tutaj: Czym są nasiona feminizowane (żeńskie)?

Podsumowanie

Płeć konopi znajdujących się na plantacji jest niezwykle ważna. To od niej zależy, czy wysiłek włożony w prowadzenie uprawy przyniesie oczekiwane rezultaty. Wiecie już, że konopie męskie i hermafrodyty są wysoce niepożądane na każdej plantacji. Największą wartość dla każdego growera mają konopie żeńskie, z których wytwarza się marihuanę leczniczą i rekreacyjną. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi bez problemu rozpoznacie płeć swoich roślinek.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.