Artykuł jest częścią poradnika uprawy hydroponicznej. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami, krok po kroku.

Poradnik hydroponicznej uprawy marihuany

 1. Typy upraw hydroponicznych
 2. Jak założyć własny system hydroponiki głębinowej
 3. Hydroponiczne podłoża uprawne
 4. Najlepsze nawozy do upraw hydroponicznych
 5. Oświetlenie upraw hydroponicznych
 6. Najlepsze odmiany konopi indyjskich do upraw hydroponicznych
 7. Objawy i przyczyny problemów konopi w hydroponice

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Mianem hydroponiki określa się różnego rodzaju uprawy bezglebowe – z odsłoniętymi korzeniami, w odpowiednio przygotowanym roztworze odżywczym. Roztwór ten zawiera składniki mineralne, tradycyjnie rozpuszczone w ziemi. Każdy z typów upraw różni się od siebie, wszystkie posiadają pewne wady i zalety. Wybór konkretnego rodzaju powinien być więc dobrze przemyślany, ponieważ skompletowanie odpowiedniego sprzętu jest kosztowne. Pod uwagę należy wziąć takie czynniki, jak łatwość obsługi, czas uprawy, ilość zbiorów oraz poziom wymaganych nakładów finansowych.

Deep Water Culture (DWC) – Uprawa głębokowodna

doniczki z marihuaną uprawianą metodą głębokowodną

Uprawa DWC jest jedną z najprostszych metod upraw hydroponicznych. Uprawy głębokowodne cieszą się wielką popularnością wśród plantatorów przemysłowych i pasjonatów upraw domowych. W systemie głębokowodnym korzenie rośliny zanurzone są w dobrze natlenionym roztworze, który zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Roztwór ten składa się z trzech głównych składników. Są to:

 • tlen – woda musi być dobrze napowietrzona, aby korzenie rozwijały się prawidłowo. Napowietrzenie przeprowadza się przy pomocy pomp powietrza i kamieni powietrznych.
 • woda – wykorzystywana w uprawach hydroponicznych musi być czysta i wolna od pierwiastków ciężkich.
 • substancje odżywcze – wodę należy wzbogacać w substancje odżywcze przy pomocy odpowiednich nawozów.

Dzięki uprawie głębokowodnej grower nie musi martwić się o systematyczne podlewanie i nawożenie konopi. Korzenie roślin znajdujących się na plantacji są bowiem ciągle zanurzone w wodzie.

Korzyści płynące z upraw DWC:

 • niskie koszty rozpoczęcia uprawy,
 • szybki czas wzrostu roślin,
 • mała liczba wymaganych urządzeń,
 • mała ilość nawozów wykorzystywanych w uprawie,
 • prosta konserwacja systemu uprawnego,
 • szybki montaż systemu.
korzenie rośliny konopi uprawianej w systemie DWC
Korzenie konopi uprawianej w hydroponice DWC

Uprawa głębokowodna nie jest jednak wolna od wad. Do największych można zaliczyć:

 • duże wahania pH i zawartości składników odżywczych,
 • problemy z prawidłową aplikacją nawozów,
 • wysokie rachunki za energię elektryczną,
 • konieczność kupna drogich pomp powietrznych,
 • trudności z utrzymaniem prawidłowej temperatury.

Rodzaje upraw DWC

Hydroponiczne uprawy w głębokiej wodzie występują w czterech głównych typach:

 • metoda tradycyjna DWC,
 • metoda recyrkulacyjna DWC,
 • bubbleponics,
 • metoda Kratky’ego.

Tradycyjna metoda uprawy DWC polega na zasadzeniu konopi w doniczkach siatkowych i umieszczeniu ich w wiadrach z wodą. Do wiader zamontowane są rurki wprowadzające powietrze z pomp, dzięki czemu konopie unoszą się na napowietrzonej wodzie.

Recyrkulacyjna DWC jest zmodyfikowaną metodą tradycyjnej uprawy DWC. Modyfikacja polega na zastąpieniu pomp powietrznych i wykorzystaniu dysz natryskowych natleniających wodę.

Bubbleponics ma na celu przyśpieszenie procesu wzrostu konopi. W tej metodzie odżywki podawane są przez kilka pierwszych tygodni wzrostu. Bubbleponics wykorzystuje systemy z nawadnianiem kropelkowym biegnące przez zbiornik i pompę powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu faza kiełkowania i wczesna faza wegetatywna zostają skrócone.

Metoda Kratky’ego jest systemem pasywnym, bez zastosowania pomp. Miedzy korzeniami a powierzchnią roztworu musi zostać zapewniona komora powietrzna. Oznacza to, że jedynie część korzeni jest zanurzona w wodzie.

Nutrient Film Technique (NFT) – cienkowarstwowe uprawy przepływowe

schemat uprawy NFT

NFT jest bardzo popularną metodą uprawy konopi w systemach bezglebowych. Prosta i skuteczna konstrukcja sprawia, że z uprawą poradzi sobie nawet niedoświadczony grower.

Standardowe uprawy hydroponiczne oferują nowatorskie podejście do upraw konopi. Hydroponika cienkowarstwowa charakteryzuje się tym, że konopie rozwijają się w specjalnie przygotowanych rynnach uprawnych. W rynnie płynie cienka warstwa roztworu odżywczego, który styka się z końcówkami zwisających korzeni.

Cienka warstwa strumienia odżywki przepływa przez korzenie konopi dzięki temu, że rynna uprawna jest lekko pochylona. Siła grawitacji zapewnia odpowiednią prędkość przepływu cieczy. U szczytu rynny uprawnej znajduje się dysza wylotowa, którą wpompowywana jest ciecz, a u jej podstawy znajduje się zawór odprowadzający. Zwyczajowo pod rynną uprawną umieszcza się zbiornik z roztworem odżywczym, który pompowany jest do rynien przy pomocy wspomnianych pomp.

Istnieje kilka powodów, dla których warto wybrać metodę NFT. Najczęściej hodowcy wskazują na jej prostotę i łatwość obsługi.

Do głównych zalet NFT można zaliczyć:

 • łatwość instalacji systemu,
 • możliwość jego adaptacji,
 • brak podłoża uprawnego,
 • małe zapotrzebowanie na nawozy,
 • niewielkie zużycie wody,
 • ekologiczność,
 • łatwa regulacja pH.

Uprawa cienkowarstwowa nie jest wolna od wad. Do największych można zaliczyć:

 • głośną pracę pompy,
 • duży pobór energii elektrycznej,
 • możliwość zablokowania kanału pławnego przez korzenie,
 • ryzyko przenoszenia pleśni systemu korzeniowego – kiedy jedna roślina się zakazi, wszystkie w rynience zaraz się zarażą,
 • problemy z prawidłowym nawadnianiem,
 • problemy ze szczelnością systemu.

Aeroponika

korzenie roślin konopi indyjskiej

Aeroponika jest wariantem uprawy hydroponicznej, w której korzenie konopi indyjskich zawieszone są w powietrzu i zraszane odżywczym roztworem. Roztwór rozprowadzany jest za pomocą dyszy rozpylającej lub tworzona jest tzw. mgiełka stawowa. Mgiełka powstaje przy pomocy zamgławiaczy, które popularnie wykorzystywane są w oczkach wodnych.

W uprawach aeroponicznych rośliny rozwijają się w specjalnych zamkniętych pojemnikach, a ich korzenie wprowadzane są do otworów w platformie. U podstawy konopi znajdują się tuleje, które zapewniają konopiom stabilizację, a jednocześnie dają miejsce do rozrostu korzeni.

Aeroponika jest często wykorzystywana w połączeniu ze standardową hydroponiką

Aeroponika wykorzystuje system pomp i zraszaczy, które tworzą parę wodną bogatą w składniki odżywcze. Większość systemów aeroponicznych jest zautomatyzowana i wykorzystuje czasomierze, które uaktywniają procesy cyklicznie. Wykorzystując aeroponikę grower nie musi przykładać dużej uwagi do kontrolowania swojej plantacji.

Do głównych zalet aeroponiki można zaliczyć:

 • niskie ryzyko rozwoju infekcji,
 • dobre napowietrzenie korzeni,
 • brak podłoża uprawnego,
 • dużą automatyzację uprawy,
 • szybki czas wzrostu roślin,
 • możliwość hodowli różnych odmian konopi,
 • niskie zużycie nawozów,
 • dużą kontrolę nad plantacją.

Do głównych wad natomiast:

 • wysoki koszt zakupu sprzętu,
 • skomplikowaną instalacje,
 • duży pobór energii elektrycznej,
 • głośną pracę,
 • nieprzyjemne zapachy,
 • możliwość oparzeń korzeni.

Aquaponika

Aquaponika łączy konwencjonalną uprawę hydroponiczną i akwakulturę. Jest to wykorzystanie hodowli ślimaków, ryb, raków lub krewetek w zbiornikach. Uprawa odbywa się symbiotyczne i żadne zwierzęta nie są krzywdzone. W standardowej akwakulturze odchody zwierząt mogą się gromadzić i zwiększać toksyczność wody. Akwaponika wykorzystuje odchody zwierząt, które są cennym nawozem dla konopi.

System aquaponiki składa się ze zbiornika przeznaczonego dla zwierząt wodnych i części hydroponicznej dla konopi. Ścieki pochodzące ze zbiornika przepompowywane są do rynien uprawnych lub rozpylane bezpośrednio na korzenie roślin.

Do głównych zalet aquaponiki można zaliczyć:

 • bardzo małe zużycie wody,
 • brak konieczności kupna nawozów,
 • ochronę przed chorobami,
 • możliwość upraw całorocznych,
 • minimalne straty wody,
 • automatyzację procesu uprawy konopi.

Do głównych wad aquaponiki można zaliczyć:

 • konieczność hodowli zwierząt,
 • nieprzyjemne zapachy,
 • droga infrastruktura,
 • skomplikowana obsługa systemu,
 • ryzyko nieszczelności systemów.

Wicking – Metoda knotowa

schemat metody knotowej

Knotowy system hydroponiczny jest najłatwiejszy do przygotowania i obsługi. Metoda knotowa wymaga jedynie kilku elementów, które można znaleźć w każdym gospodarstwie domowym. Najtrudniejszą częścią jest dobranie odpowiedniego materiału do budowy knotów.

Hydroponiczny system knotowy wykorzystuje efekt kapilarny do zasilania korzeni konopi pożywką. Odżywka „wspina się” po knocie i dociera do korzeni, gdzie pobierane są niezbędne składniki odżywcze. System knotowy jest pasywną formą hydroponiki, która wyklucza zastosowanie pomp i silników tłocznych.

Do głównych zalet wickingu można zaliczyć:

 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • prostotę budowy,
 • niski pobór energii elektrycznej,
 • małe zużycie wody.

Do głównych wad wickingu można zaliczyć:

 • niskie tempo rozwoju roślin,
 • możliwość gromadzenia się substancji odżywczych,
 • problemy z regulacją pH,
 • problemy z zapewnieniem odpowiednich stężeń PPM.

Ebb & FlowDrip

duża uprawa metodą ebb & flowdrip

Systemy przepływowo-odpływowe są bardzo proste w budowie, a zarazem bardzo efektywne. Flood and drain wykorzystywany jest przez duże plantacje przemysłowe, a także domowych plantatorów. Konfiguracja całego systemu jest dosyć skomplikowana, ale z pomocą naszego poradnika (w osobnym artykule) poradzi sobie z nią każdy grower.

Ten typ uprawy polega na szeregowym połączeniu pojemników, w których rozwijają się konopie. Do każdego pojemnika doprowadzony jest wąż zasilający. System sterowany jest zegarowo. Gdy zegar zostanie aktywowany, pompa zacznie przesyłać wodę i substancję odżywcze. Mieszanka spływa do pojemnika, aż osiągnie ustalony poziom. Po dezaktywacji zegara, pompa zostaje zatrzymana, a woda trafia do zbiornika poprzez system odprowadzający.

Do głównych zalet Ebb & FlowDrip można zaliczyć:

 • niski koszt systemu,
 • dużą dostępność składników odżywczych,
 • prostą budowę,
 • łatwość obsługi.

Do głównych wad Ebb & FlowDrip można zaliczyć:

 • duże różnice pH w zbiornikach,
 • trudności z ujednoliceniem pH,
 • dużą awaryjność systemu.

Drip Irrigation System – nawadniający system kropelkowy

Drip irrigation System w praktyce

System kropelkowy działa poprzez powolne dozowanie kropelek pożywki do podłoża hydroponicznego. System wykorzystuje donice do roślin w których rozwijają się konopie, a woda ze zbiornika przepompowywana jest poprzez sieć rurek i węży. System może wykorzystywać także drippery grawitacyjne, ale nie jest to popularna metoda.

Systemy kropelkowe wykorzystują zegary, które regulują przepływ wody i składników odżywczych do roślin. Standardowo czasomierz uruchamia systemy kilkukrotnie w ciągu dnia.

Do głównych zalet systemów kropelkowych można zaliczyć:

 • niski koszt zakupu sprzętu,
 • łatwość obsługi,
 • krótki czas wzrostu roślin,
 • niskie zużycie wody,
 • niskie zużycie nawozów.

Do głównych wad systemów kropelkowych można zaliczyć:

 • skomplikowaną instalację systemu,
 • duże rozmiary,
 • konieczność częstej kontroli,
 • zapychanie się dysz,
 • duży pobór energii.

Podsumowanie

Systemy hydroponiczne są bardzo pomocne przy uprawie konopi indyjskich. Dzięki prostej obsłudze nawet początkujący growerzy mogą uzyskać wysokiej jakości plony. Znanych jest kilka metod upraw hydroponicznych, a o wyborze konkretnej decyduje grower i jego potrzeby. Każda z metod posiada swoje zalety i żadna nie jest pozbawiona wad, dlatego warto dokonać indywidualnego wyboru.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.