Kwitnienie konopi to szczególny okres w ich życiu, ale także w życiu growera. Podczas kwitnienia na plantacji można poczuć przyjemny, charakterystyczny zapach konopi. Rośliny skupiają się na rozwoju narządów płciowych, a ich potrzeby się zmieniają. Niekiedy jednak zdarza się, że rośliny nie chcą wejść w fazę kwitnienia. Taki stan jest bardzo stresujący dla plantatora. Co można zrobić, gdy konopie nie chcą zakwitnąć?

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Kwitnienie fotoperiodyczne

Kwitnienie fotoperiodyczne to cecha charakterystyczna dla klasycznych odmian konopi. Zjawisko to objawia się wejściem w fazę kwitnienia pod wpływem zmiennego oświetlenia. W warunkach naturalnych po przesileniu letnim ilość dostępnego światła słonecznego stale się zmniejsza, co jest znakiem dla roślin, aby zacząć kwitnąć. Zbyt późne wejście w ten etap dla konopi rozwijających się na outdoor może być zagrożeniem i uniemożliwić dalsze przekazanie genów.

W fazie wegetatywnej konopie skupiają się na rozwoju całego organizmu. Podczas tej fazy można zauważyć znaczny przyrost masy i wysokości rośliny. Doświadczeni plantatorzy wykorzystują to zjawisko i przetrzymują konopie w stanie wegetatywnym przez dłuższy czas, co pozwala im uzyskać maksymalne plony i okazałe kwiaty. Inni zaś wykorzystują różne wzorce oświetlenia, co pozwala im zmusić rośliny do wcześniejszego zakwitnięcia.

Jak zmusić roślinę do kwitnięcia?

Wybór konopi fotoperiodycznych umożliwia kontrolę momentu zakwitnięcia. Zmuszenie do tego roślin zbyt wcześnie może sprawić, że krzaki rozwiną niezadowalające plony, a stężenie kannabinoidów będzie niskie.

Podstawowym sposobem na zmuszenie roślin do wejścia w fazę kwitnięcia jest manipulacja czasem oświetlenia. Rośliny rozwijające się w growboxie powinny otrzymać 12 godzin światła dziennie i przez 12 godzin pozostawać w ciemności. W ciągu kilku dni konopie powinny wejść w fazę kwitnnienia.

kwiaty konopi indyjskich

Rola światła w kwitnięciu konopi

Rośliny znajdujące się w growboxie powinny otrzymywać ściśle określoną dawkę światła, co pozwoli im na optymalny wzrost. Grower musi zapewnić odpowiednią szczelność namiotu, aby rośliny nie były narażone na ekspozycję ze strony innych źródeł świateł.

Nawet niewielkie ilości światła zewnętrznego mogą zaburzyć wejście roślin w stan kwitnienia i nadmiernie wydłużyć fazę wegetatywną. W uprawach indoor należy zwrócić szczególną uwagę na ilość dostępnego światła. Zmienny czas naświetlania może być stresujący dla roślin. Nieszczelne namioty uprawne (dziury, otwory, szczeliny) mogą być jedną z przyczyn, dla których roślina nie chce zakwitnąć.

Wykorzystanie ciemności

Wielu growerów z powodzeniem wprowadza swoje rośliny w fazę kwitnięcia wykorzystując zmianę oświetlenia na 12/12. Co zrobić gdy ta metoda zawiedzie?

Doświadczeni plantatorzy radzą, aby całkowicie odciąć dopływ światła do roślin. Krzaki powinny przebywać w ciemności przez 24-48 godzin.

Ciemność sprawi, że rośliny spowolnią swój metabolizm. Po ponownej ekspozycji na światło rośliny powinny wejść w fazę kwitnięcia. Należy pamiętać o tym, że nie powinno się manipulować roślinami przebywającymi w ciemności.

Przyczyny późnego kwitnięcia

Jeżeli chcemy zrozumieć różnice w czasie kwitnienia roślin należy spojrzeć na plantacje z innej perspektywy. Konopie to organizmy żywe, które nie mogą być kontrolowane w stu procentach. Wszelkie zmiany w warunkach uprawnych mogą wpłynąć na skrócenie lub wydłużenie czasu wejścia w fazę kwitnięcia.

Do czynników mających wpływ na wejście w fazę kwitnięcia można zaliczyć:

  • dostępność składników odżywczych,
  • dostępność światła słonecznego,
  • genetyka rośliny,
  • stres,
  • dostępność wody.

Należy pamiętać o tym, że posiadając na plantacji dwie rośliny tego samego szczepu i zapewniając im takie same warunki wzrostowe, wciąż istnieje szansa na różny czas zakwitu roślin.

Męskie rośliny na plantacji?

Wykorzystując klasyczne nasiona konopi indyjskich istnieje 50% szans na rozwój rośliny męskiej lub damskiej. Jedynie zastosowanie nasion feminizowanych daje niemal stuprocentową pewność rozwoju roślin damskich.

Męskie rośliny konopi indyjskich mają niemal zerową wartość dla growerów, którzy chcą cieszyć się własnymi zbiorami. Niestety konopie te nie rozwijają kwiatów, a woreczki pyłowe potrzebne do zapylenia roślin damskich. Jeżeli twoje rośliny długo nie rozwijają kwiatów to możliwe że są to osobniki męskie. Na naszej stronie umieszczony został artykuł, który dokładnie opisuje wygląd męskich roślin. Jeżeli nie macie pewności do do płci swoich krzaków, zapraszamy do opracowania na temat różnic pomiędzy żeńską, a męską rośliną konopi.

Zbliżenie na woreczki nasienne
Woreczki nasienne konopi indyjskich

Jeżeli na plantacji pojawią się męskie osobniki należy je jak najszybciej usunąć. Obecność tych roślin stanowi zagrożenie dla krzewów damskich. Męskie rośliny kwitną wcześniej i mogą zapylić kwiaty, czego efektem jest rozwój nasion w kwiatach. Marihuana z nasionami charakteryzuje się nieatrakcyjnym smakiem i zapachem.

Kwitnienie automatów

Odmiany automatyczne stanowią główną konkurencję dla klasycznych odmian feminizowanych. Rośliny automatyczne powstały przez krzyżówkę klasycznych odmian z genami dzikich konopi. Dzięki swoim właściwościom automaty polecane są początkującym growerom.

Jedną z najistotniejszych cech konopi automatycznych jest samoistne rozpoczęcie fazy kwitnienia. Co ciekawe, może zachodzić nawet w całkowitej ciemności. Konopie rozpoczynają okres kwitnięcia w określonym wieku, przez co wielu growerów unika trenowania tych roślin.

Krzaki automatyczne nie potrzebują zmiany oświetlenia do rozpoczęcia kwitnienia. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu roślinom odpowiednich warunków wzrostowych i odpowiedniej suplementacji składników odżywczych.

Jak zmusić automaty do kwitnięcia?

W uprawie automatycznych odmian konopi niezwykle ważna jest cierpliwość. Większość krzaków automatycznych rozkwita pomiędzy 5, a 7 tygodniem wzrostu. Genetyka roślin zmusi je automatycznie do wejścia w okres kwitnięcia – stąd z resztą pochodzi nazwa.

Niekiedy genetyka nie działa tak jak powinna i roślina nie rozpoczyna kwitnięcia. Po pierwsze: poczekaj. Roślina może wejść w fazę kwitnięcia odrobinę później niż zakłada charakterystyka szczepu. Jeżeli dodatkowy czas wzrostu nie przyniósł zamierzonego efektu należy zastosować oświetlenie 12/12, co powinno zmusić rośliny do rozkwitu.

Podsumowanie

Kwitnięcie konopi to niezwykły i ekscytujący czas dla życia konopi. Rośliny rozwijają drogocenne kwiaty, które już niedługo staną się marihuaną. Czasami wejście we fazę kwitnienia nie rozpoczyna się zgodnie z oczekiwaniami, jednak w większości przypadków prędzej czy później nastąpi. Wśród sposobów zmuszenia roślin do wejścia w tę fazę najważniejszym jest manipulacja ilością dostępnego światła. Może pomóc nawet w przypadku upartych egzemplarzy roślin autokwitnących.


UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.